Nyheter från institutionen för medicinska vetenskaper https://www.medsci.uu.se/nyheter Stora hälsorisker med obehandlad kronisk njursjukdom https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1080870&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p class="ingress">Patienter med kronisk njursjukdom i tidig fas f&aring;ngas oftast inte upp inom v&aring;rden vilket leder till att de varken f&aring;r diagnos eller behandling, oavsett om de har diabetes eller inte. Utebliven njurskyddande behandling &ouml;kar b&aring;de risken f&ouml;r sjukhusv&aring;rd och 15 procent av patienterna d&ouml;r inom ett &aring;r. Det framg&aring;r av en internationell forskningsstudie ledd fr&aring;n Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Tue, 19 Mar 2024 09:57:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1080870&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2024-03-19T09:57:00Z Nedsatt kognitiv förmåga vid nydebuterad psykossjukdom varierar stort mellan individer https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1080350&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I en samarbetsstudie mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet har man gjort den hittills st&ouml;rsta sammanst&auml;llningen av kognitiva testresultat hos individer med nydebuterad och obehandlad psykossjukdom.</p> Tue, 05 Mar 2024 09:38:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1080350&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2024-03-05T09:38:00Z Mer kunskap behövs om vibrationsskador i händer och armar https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1078400&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Teresia Nyman&nbsp;tilldelas 762 000 kronor f&ouml;r att unders&ouml;ka hur h&auml;lsa och yrkesliv f&ouml;r&auml;ndras f&ouml;r personer som p&aring; grund av exponering f&ouml;r vibrerande verktyg erh&aring;llit arbetsskadeers&auml;ttning fr&aring;n Afa F&ouml;rs&auml;kring.&nbsp;</p> Thu, 15 Feb 2024 09:02:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1078400&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2024-02-15T09:02:00Z Ny immunterapi har potential att minska behovet av dialys och transplantation för personer med svår njurinflammation https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1076686&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Var tionde njursjuk som g&aring;r i dialys i v&auml;stv&auml;rlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. En ny typ av immunterapi som stabiliserar njurfunktionen har nu godk&auml;nts permanent av FDA, den amerikanska motsvarigheten till L&auml;kemedelsverket. Det &auml;r det f&ouml;rsta l&auml;kemedlet n&aring;gonsin som blivit godk&auml;nt p&aring; indikationen IgA nefrit. Regulatoriska myndigheter i EU, Storbritannien, Kina och Japan f&ouml;rv&auml;ntas f&ouml;lja efter. Behandlingen baseras p&aring; forskning som har sitt ursprung vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.</p> Thu, 21 Dec 2023 13:49:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1076686&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-12-21T13:49:00Z Nu prövas genmodifierade ö-celler som behandling av typ 1-diabetes https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1071878&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen ska patienter med typ 1-diabetes erbjudas transplantation med genmodifierade, hypoimmuna insulinproducerande celler fr&aring;n Langerhanska &ouml;ar. Cellerna har modifierats s&aring; att de inte ska uppt&auml;ckas av immunf&ouml;rsvaret. Behandlingen sker inom ramen f&ouml;r en klinisk studie p&aring; Akademiska sjukhuset och har tidigare visat sig mycket framg&aring;ngsrik i prekliniska studier. F&ouml;rhoppningen &auml;r att patienter med typ 1-diabetes p&aring; sikt ska kunna botas fr&aring;n sjukdomen. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Mon, 20 Nov 2023 13:29:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1071878&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-11-20T13:29:00Z Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1071106&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>K&auml;rnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 ledde till att radioaktivitet spreds &ouml;ver Sverige och Europa. I en l&aring;ngtidsstudie, som nu publiceras i Environmental Epidemiology, visar forskarna med nya mer specifika ber&auml;kningsmetoder p&aring; samband mellan str&aring;ldos och vissa typer av cancer.</p> Mon, 06 Nov 2023 13:52:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1071106&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-11-06T13:52:00Z Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1070494&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>S&ouml;mnapn&eacute; drabbar cirka tre procent av den vuxna befolkningen, med &ouml;kad risk f&ouml;r h&ouml;gt blodtryck, stroke och diabetes. Kopplingen till &ouml;kad cancerrisk har varit omdiskuterad. Vissa patientstudier har visat &ouml;kad risk, men det har saknats forskning p&aring; den allm&auml;nna befolkningen. Nu visar en stor befolkningsstudie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet att det saknas bel&auml;gg f&ouml;r &ouml;kad cancerrisk.</p> Thu, 26 Oct 2023 07:30:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1070494&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-10-26T07:30:00Z "Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms" https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1068234&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Sedan 2010 har cytostatika och autolog blodstamcelltransplantation, d&auml;r stamceller tas fr&aring;n patientens eget blod, anv&auml;nts som behandling av ms i Sverige.&nbsp;</strong><strong><strong>Dock har os&auml;kerhet funnits om hur behandlingen fungerar &ouml;ver tid. En ny Uppsalastudie visar att behandlingen kan ges p&aring; ett s&auml;kert s&auml;tt inom vanlig sjukv&aring;rd. Forskarna anser att den b&ouml;r inkluderas som en standardbehandling vid aktiv ms. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</strong></strong></p> Tue, 26 Sep 2023 14:41:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1068234&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-09-26T14:41:00Z SLS belönar SLE-forskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1067368&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträtt av Dag Leonard." src="/digitalAssets/1067/c_1067368-l_3-k_bild_dag-leonard_foto-karin-leonard_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Dag Leonard</figcaption> </figure> <p>Svenska L&auml;kares&auml;llskapets Translationella pris 2023 tilldelas Dag Leonard, &ouml;verl&auml;kare, lektor i reumatologi, institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Sektionen f&ouml;r reumatologi, Akademiska sjukhuset.</p> Fri, 15 Sep 2023 08:00:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1067368&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-09-15T08:00:00Z Kan hemmatest och svamp förebygga obesitas? https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066836&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Finns det en m&ouml;jlighet att f&ouml;rutsp&aring; vem som kommer drabbas av h&auml;lsofarlig fetma, obesitas, och p&aring; s&aring; s&auml;tt f&ouml;rebygga sjukdomar? Det ska forskare vid Uppsala universitet ta reda p&aring; i ett stort EU-projekt. D&auml;r kommer de ocks&aring; unders&ouml;ka om svampar och kryddor kan hj&auml;lpa till vid viktnedg&aring;ng.</p> Wed, 06 Sep 2023 12:02:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066836&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-09-06T12:02:00Z Lars Rönnblom tilldelas Nanna Svartz stipendiet för sin forskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066768&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträttbild av Lars Rönnblom." src="/digitalAssets/1066/c_1066768-l_3-k_larsronnblom_stipendium_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lars R&ouml;nnblom</figcaption> </figure> <p><strong>I 40 &aring;r har Lars R&ouml;nnblom haft fokus p&aring; att f&ouml;rst&aring; de molekyl&auml;ra mekanismer som leder till sjukdomen systemisk lupus erythematosis (SLE), och s&auml;rskilt betydelsen av interferonsystemet. Ett &ouml;vergripande syfte med forskningen &auml;r att f&ouml;rb&auml;ttra behandlingen och livet f&ouml;r patienter med SLE. &nbsp;Nu bel&ouml;nas han med Reumatikerf&ouml;rbundets och Pfizers stipendium p&aring; 150&nbsp;000 kronor.</strong></p> Tue, 05 Sep 2023 12:49:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066768&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-09-05T12:49:00Z Uppföljning på distans av CPAP-behandling vid sömnapné ger likvärdig följsamhet som vid besök https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066246&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträttbild av Jenny Theorell Haglöw." src="/digitalAssets/1066/c_1066246-l_3-k_bild_jenny-theorell-haglow_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jenny Theorell Hagl&ouml;w</figcaption> </figure> <p><strong>Obstruktiv s&ouml;mnapn&eacute; &ouml;kar p&aring; grund av &ouml;kande &ouml;vervikt och fetma samt en &aring;ldrande befolkning. Vid m&aring;ttlig till sv&aring;r s&ouml;mnapn&eacute; &auml;r CPAP f&ouml;rstahandsval som behandling och f&ouml;ljsamhet &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r god effekt. I tv&aring; studier har forskare vid Akademiska sjukhuset unders&ouml;kt om intensivare uppf&ouml;ljning via telemedicin kan &ouml;ka anv&auml;ndningen av CPAP samt om arbetss&auml;ttet &auml;r kostnadseffektivt. Slutsatsen &auml;r att distansuppf&ouml;ljning fungerar men att f&ouml;ljsamheten &auml;r likv&auml;rdig med uppf&ouml;ljning vid bes&ouml;k. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</strong></p> Mon, 28 Aug 2023 07:42:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066246&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-08-28T07:42:00Z Tarmbakterier kopplas till åderförkalkning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1065428&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Forskare har uppt&auml;ckt ett samband mellan vissa tarmbakterier och plack i kransk&auml;rlen. Placken &auml;r en viktig orsak till &aring;derf&ouml;rkalkning och hj&auml;rtinfarkt. Det h&auml;r skriver forskning.se om p&aring; sin webb.</p> Fri, 11 Aug 2023 09:17:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1065428&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-08-11T09:17:00Z Betablockerare kan vara ineffektiva efter hjärtinfarkt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1062724&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträtt av Gorav Batra." src="/digitalAssets/1062/c_1062724-l_3-k_bild_gorav-batra_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Gorav Batra</figcaption> </figure> <p><strong>L&auml;kemedel med betablockerare &auml;r sedan &ouml;ver 30 &aring;r tillbaka en del av standardbehandlingen vid hj&auml;rtinfarkt f&ouml;r att minska risken f&ouml;r nya infarkter. Men nu pekar en ny studie, d&auml;r drygt 43 000 svenska hj&auml;rtinfarktpatienter ing&aring;tt, p&aring; att dessa l&auml;kemedel hos de allra flesta inte har n&aring;gon effekt efter ett &aring;r.</strong></p> Thu, 15 Jun 2023 06:47:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1062724&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-06-15T06:47:00Z Jonas Oldgren tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2022 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1061384&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträttbild av Jonas Oldgren." src="/digitalAssets/1061/c_1061384-l_3-k_bild_jonas-oldgren_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jonas Oldgren</figcaption> </figure> <p><strong>Region Uppsalas forskningspris tilldelas varje &aring;r fem personer som genom sin patientn&auml;ra forskning bidragit till betydelsefulla f&ouml;rb&auml;ttringar inom h&auml;lso- och sjukv&aring;rden.&nbsp;Jonas Oldgren, &ouml;verl&auml;kare och&nbsp;professor, vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper &auml;r en av de fem pristagarna som tilldelats priset&nbsp;2022.</strong></p> Mon, 29 May 2023 11:38:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1061384&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-05-29T11:38:00Z Camilla Lorant får Pfizers och SILFs infektionsstipendium 2023 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1061310&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträttbild på Camilla Lorant." src="/digitalAssets/1061/c_1061310-l_3-k_bild_camilla-lorant_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Camilla Lorant</figcaption> </figure> <p>Camilla Lorant vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset&nbsp;i Uppsala och Linn Renborg vid Sahlgrenska universitets-sjukhuset i G&ouml;teborg f&aring;r dela p&aring; Pfizers och Svenska Infektionsl&auml;karf&ouml;reningen (SILFs) stipendium f&ouml;r klinisk forskning inom infektionssjukdomar. Stipendiet p&aring; 75 000 kronor delades ut vid &aring;rets Infektionsvecka/Mikrobiologiska v&aring;rm&ouml;te i Halmstad den 25 maj.</p> Fri, 26 May 2023 11:46:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1061310&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-05-26T11:46:00Z Dag Nyholm tilldelas Svenska neurologföreningens pedagogiska pris https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1061294&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><img alt="Dag Nyholm tar emot priset på scenen." class="image-right" src="/digitalAssets/1061/c_1061294-l_3-k_dag-nyholm_gyllene-reflexhammaren_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Professor&nbsp;Dag Nyholm tilldelades fredagen den 12 maj Svenska neurologf&ouml;reningens pedagogiska pris &rdquo;Den gyllene reflexhammaren&rdquo; med motiveringen &rdquo;<em>F&ouml;r dina inspirerande och pedagogiska f&ouml;rel&auml;sningar samt f&ouml;r ditt arbete med att f&ouml;rvalta och utveckla den svenska l&auml;roboken i Neurologi vilket haft stor betydelse f&ouml;r att s&auml;tta &auml;mnet Neurologi p&aring; kartan</em>&rdquo;.</p> Fri, 26 May 2023 09:14:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1061294&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-05-26T09:14:00Z Skräddarsydd blodtrycksbehandling mer effektiv https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1058180&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>F&ouml;r patienter som behandlas med blodtryckss&auml;nkande medicin, kan f&ouml;rb&auml;ttringen bli mycket st&ouml;rre av att byta l&auml;kemedel &auml;n av att dubblera dosen av nuvarande behandling. Det visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet som publiceras i tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. I studien har 280 patienter under ett &aring;rs tid f&aring;tt prova fyra olika blodtryckss&auml;nkande mediciner.</p> Wed, 12 Apr 2023 12:59:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1058180&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-04-12T12:59:00Z En medarbetarpolicy för alla medarbetare https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1055024&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Uppsala universitets medarbetarpolicy &auml;r beslutad av rektor. Nu hoppas man att inneh&aring;llet i policyn ska uppmuntra till diskussioner bland medarbetare inom hela universitetet, p&aring; institutioner, avdelningar och motsvarande.</p> Mon, 06 Mar 2023 10:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1055024&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-03-06T10:44:00Z Sambandet mellan sömnapné och kognitiv nedsättning/demens fokus för ny studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1054142&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Finns ett samband mellan s&ouml;mnapn&eacute; och kognitiv neds&auml;ttning/utveckling av demens? Det &auml;r fokus f&ouml;r en ny forskningsstudie vid Akademiska sjukhuset. Enligt flera studier kan obstruktiv s&ouml;mnapn&eacute; vara en riskfaktor f&ouml;r demenssjukdomar men det saknas vetenskapligt underlag baserat p&aring; nattliga andningsm&auml;tningar. M&aring;let &auml;r att kunna identifiera en ny och behandlingsbar riskfaktor till kognitiv neds&auml;ttning.</strong></p> Mon, 27 Feb 2023 10:18:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1054142&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-02-27T10:18:00Z Tove Fall får Leif C. Groop-priset https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1051396&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Tove Fall &auml;r professor i molekyl&auml;r epidemiologi vid Uppsala universitet och blev ett k&auml;nt ansikte f&ouml;r m&aring;nga svenskar under coronapandemin. Hon &auml;r &auml;ven en framst&aring;ende diabetesforskare som anv&auml;nder sig av stora datam&auml;ngder f&ouml;r att f&aring; en b&auml;ttre f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r hur diabetes utvecklas. Nu tilldelas hon Leif C. Groop-priset f&ouml;r sin diabetesforskning.</p> Tue, 14 Feb 2023 13:37:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1051396&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-02-14T13:37:00Z Studie visar att ”ofarlig” fetma är en myt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1050234&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Ny forskning ger starka bel&auml;gg f&ouml;r att s&aring; kallad &rdquo;ofarlig&rdquo; fetma &auml;r en myt. Personer med fetma, men som inte har n&aring;gra andra riskfaktorer f&ouml;r hj&auml;rt-k&auml;rlsjukdom, har en &ouml;kad risk f&ouml;r f&ouml;rtr&auml;ngningar i hj&auml;rtats kransk&auml;rl j&auml;mf&ouml;rt med normalviktiga personer. Det visar resultat fr&aring;n befolkningsstudien Scapis.</p> Tue, 31 Jan 2023 13:27:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1050234&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-01-31T13:27:00Z Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete, tar förstaplatsen i Diabetesbarometern 2022 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1049040&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Sjukhusv&aring;rden har tillsammans med prim&auml;rv&aring;rden inom Region Uppsala rankats som allra b&auml;st inom diabetesv&aring;rd i Sverige. Diabetsbarometern 2022 presenterades vid V&auml;rldsdiabetesdagen den 14 november.</p> Wed, 25 Jan 2023 07:24:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1049040&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-01-25T07:24:00Z Fyra nya postdoktortjänster inom EpiHealths Uppsalanod https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1049038&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Styrgruppen f&ouml;r EpiHealth beslutade i november 2022 om fyra anslag f&ouml;r postdoktj&auml;nster under tv&aring; &aring;r. L&auml;s om de Uppsalaforskare som f&aring;r anslag och vilken forskning de planerar att bedriva.</p> Wed, 25 Jan 2023 07:18:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1049038&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2023-01-25T07:18:00Z Johan Virhammar får fyraårigt anslag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1040448&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Under h&ouml;sten tilldelades Johan Virhammar, specialistl&auml;kare vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, ett&nbsp;Starting Grant p&aring; halvtid fr&aring;n Svenska S&auml;llskapet f&ouml;r Medicinsk Forskning (SSMF). SSMF Starting Grant &auml;r ett etableringsst&ouml;d f&ouml;r yngre forskare inom medicin.</p> Tue, 20 Dec 2022 12:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1040448&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-12-20T12:44:00Z Johan Bengtsson tilldelas medel från Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1040444&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträttbild av Johan Bengtsson." src="/digitalAssets/1040/c_1040444-l_3-k_bild_johan-bengtsson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Johan Bengtsson</figcaption> </figure> <p>Johan Bengtsson, ST-l&auml;kare i vuxenpsykiatri och forskare p&aring; institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, har tilldelats medel fr&aring;n Stiftelsen S&ouml;derstr&ouml;m-K&ouml;nigska sjukhemmet f&ouml;r projektet&nbsp;<em>&quot;Negativa symtom och autonom p&aring;verkan i relation till biologiska variabler och l&aring;ngtidsutfall hos patienter med nydebuterad psykos&quot;</em>. Projektet ing&aring;r i Uppsala Psychosis Cohort som leds av professor Simon Cervenka. Anslaget &auml;r p&aring; 350&nbsp;000 kronor.</p> Tue, 20 Dec 2022 12:37:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1040444&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-12-20T12:37:00Z Två IMV-forskare bland de mest citerade https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1035754&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Tv&aring;&nbsp;forskare vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper&nbsp;finns med p&aring; f&ouml;retaget Clarivates lista &rdquo;Highly Cited Researchers&rdquo; som samlar v&auml;rldens mest citerade forskare.</strong></p> Fri, 25 Nov 2022 12:51:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1035754&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-11-25T12:51:00Z Otto Cars får hedersutmärkelse från Forska!Sverige https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1035750&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Porträttbild av Otto Cars." src="/digitalAssets/1035/c_1035750-l_3-k_bild_otto-cars_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Otto Cars</figcaption> </figure> <p><strong>Professor Otto Cars tilldelas Forska!Sveriges hedersutm&auml;rkelse f&ouml;r sitt dedikerade arbete med att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Det inkluderar hans arbete med att m&ouml;jligg&ouml;ra utvecklingen av nya antibiotika och en j&auml;mlik tillg&aring;ng till effektiva behandlingar mot bakteriella infektioner globalt. Utm&auml;rkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 28 november.</strong></p> Fri, 25 Nov 2022 10:27:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1035750&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-11-25T10:27:00Z Sju IMV-forskare fick anslag från VR och tre från Cancerfonden https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1035556&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I Vetenskapsr&aring;dets stora utlysningn 2022 utlysning tilldelades sju forskare vid institutionen bidrag. Tre forskare tilldelades medel fr&aring;n Cancerfonden.</p> Thu, 24 Nov 2022 13:37:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1035556&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-11-24T13:37:00Z Individanpassad Parkinsonbehandling ger större trygghet https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1034478&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Parkinsonpatienter ges idag en mycket effektiv behandling f&ouml;r symptomen med motoriska sv&aring;righeter. Efter &aring;r av forskning inom neurologi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har forskarna lyckats optimera l&auml;kemedelsbehandlingen f&ouml;r symptom vid Parkinsons sjukdom.</p> Tue, 15 Nov 2022 14:40:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1034478&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-11-15T14:40:00Z Forskning ska visa vägen till hållbara arbetsplatser https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1034474&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Arbete med arbetsmilj&ouml; och &ouml;nskan om friska medarbetare finns i alla f&ouml;retag och organisationer, men vad avg&ouml;r om en arbetsplats lyckas eller inte? I Sverige &auml;r 432 000 arbetsl&ouml;sa och n&auml;stan 15 procent av befolkningen sjukskrivna. Nu p&aring;g&aring;r ett nytt forskningsprogram f&ouml;r att skapa ett f&ouml;r&auml;ndrat syns&auml;tt om arbetsmilj&ouml; f&ouml;r ett h&aring;llbart arbetsliv.</p> Tue, 15 Nov 2022 14:31:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1034474&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-11-15T14:31:00Z Anna Rostedt Punga och Rolf Larsson får anslag från Erling-Perssons stiftelse https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1029272&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Anslaget&nbsp;fr&aring;n Erling-Perssons stiftelse som Anna Rostedt Punga&nbsp;beviljats &auml;r&nbsp;p&aring; 6,5 miljoner kronor och str&auml;cker sig &ouml;ver fyra &aring;r medan Rolf Larsson beviljas 4 miljoner kronor &ouml;ver tre &aring;r.</p> Fri, 07 Oct 2022 07:18:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1029272&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-10-07T07:18:00Z Andreas Frick får Oscarspriset https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1028014&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Forskning om sambandet mellan klimatf&ouml;r&auml;ndringar och konflikt och om hj&auml;rnans n&auml;tverk och signal&auml;mnen bel&ouml;nas med Uppsala universitets Oscarspris 2022. En av &aring;rets pristagare &auml;r Andreas Frick.</strong></p> Thu, 29 Sep 2022 13:28:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1028014&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-09-29T13:28:00Z Antikroppar som tilläggsbehandling minskar skov vid Myasthenia Gravis https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1027760&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Myasthenia Gravis &auml;r en kronisk muskelsjukdom d&auml;r antikroppar angriper skelettmusklerna, vilket leder till onormal muskeltr&ouml;tthet. En klinisk studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att immunterapi med Rituximab, som komplement till kortison, kraftigt minskar risken f&ouml;r att sjukdomen f&ouml;rv&auml;rras och/eller behov av ytterligare behandlingar. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Wed, 28 Sep 2022 07:45:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1027760&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-09-28T07:45:00Z Starkt samband mellan tarmbakterier och metaboliter https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1027382&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Koen Dekkers" src="/digitalAssets/1027/c_1027382-l_3-k_bild_koen-dekkers_foto-danish-saroee_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Koen Dekkers, forskningsassistent.<br /> Foto av Danish Saroee.</figcaption> </figure> <p>Det finns starka kopplingar mellan bakterier som lever i tarmen och niv&aring;erna av sm&aring; molekyler i blodet &ndash; s&aring; kallade metaboliter. Det visar en ny studie, som letts av forskare fr&aring;n institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper vid&nbsp;Uppsala universitet&nbsp;och Lunds universitet, som nu publiceras i tidskriften Nature Communications.</p> Mon, 26 Sep 2022 11:51:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1027382&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-09-26T11:51:00Z Läkarstudenten Moa Winninge får Chesnecopheruspriset https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1025450&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Moa Winninge" src="/digitalAssets/1025/c_1025450-l_3-k_bild_moa-winninge_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Moa Winninge</figcaption> </figure> <p>L&auml;karstudenten Moa Winninge f&aring;r Chesnecopheruspriset p&aring; 10&nbsp;000 kronor. Det &auml;r Upsala l&auml;karef&ouml;renings nyinr&auml;ttade pris f&ouml;r b&auml;sta sj&auml;lvst&auml;ndiga arbete p&aring; l&auml;karprogrammet. Priset har f&aring;tt sitt namn efter Johannes Chesnecopherus, den f&ouml;rste professorn vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Han tillsattes 1613 och startade undervisning f&ouml;r blivande l&auml;kare - dvs. det som utvecklats till dagens l&auml;karprogram.</p> Thu, 08 Sep 2022 07:13:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1025450&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-09-08T07:13:00Z Kungl. Vetenskaps-Societetens Benzeliusbelöning till Teodor Svedung Wettervik https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1024994&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Teodor Svedung-Wettervik med diplomet." src="/digitalAssets/1024/c_1024994-l_3-k_bild_teodor-svedung-wettervik_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Teodor Svedung-Wettervik</figcaption> </figure> <p>Kungl. Vetenskaps-Societeten delade i slutet av augusti ut en Benzeliusbel&ouml;ning med&nbsp;en penningsumma p&aring; 25.000 kr till&nbsp;Teodor Svedung Wettervik.</p> <p></p> <p></p> Mon, 05 Sep 2022 10:01:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1024994&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-09-05T10:01:00Z Lars Lind tilldelas Linnémedaljen https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1020492&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Linn&eacute;medaljen tilldelas i &aring;r professor Lars Lind.</strong></p> Fri, 01 Jul 2022 14:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1020492&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-07-01T14:44:00Z Lars Rönnblom tilldelas Gustaf Adolfsmedalj https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1020490&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Lars R&ouml;nnblom, &ouml;verl&auml;kare och professor i reumatologi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tilldelas den &auml;ldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld f&ouml;r betydelsefulla insatser vid universitetet.</strong></p> Fri, 01 Jul 2022 14:41:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1020490&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-07-01T14:41:00Z Två av institutionens forskare tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2021 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1016298&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Anna Rostedt Punga och Joachim Burman tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2021" src="/digitalAssets/1016/c_1016298-l_3-k_220525-bild_region_uppsalas_forskningspris_2021_anna-och-joachim_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Rostedt Punga och<br /> Joachim Burman</figcaption> </figure> <p>Joachim Burman, &ouml;verl&auml;kare och docent, och Anna Rostedt Punga, &ouml;verl&auml;kare och professor, vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper &auml;r tv&aring; av pristagarna f&ouml;r Region Uppsalas forskningspris f&ouml;r patientn&auml;ra forskning 2021.</p> Wed, 25 May 2022 07:31:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1016298&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-05-25T07:31:00Z Neurokirurg väljs in till Sveriges unga akademi https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1015956&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Elham Rostami är docent i neurokirurgi." src="/digitalAssets/1015/c_1015956-l_3-k_bild_elham-rostami_150x300.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Elham Rostami.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p>Elham Rostami, docent i neurokirurgi vid Uppsala universitet, &auml;r en av sex nya, framst&aring;ende forskare som valts in i Sveriges unga akademi. Som ny ledamot vill hon f&ouml;rb&auml;ttra f&ouml;ruts&auml;ttningarna f&ouml;r kliniska forskare och &ouml;ka intresset f&ouml;r forskning och vetenskap.</p> Mon, 23 May 2022 10:43:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1015956&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-05-23T10:43:00Z Bättre vaccineffekt vid fler B-celler hos MS-patienter https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1014322&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>MS-patienter behandlade med rituximab f&aring;r b&auml;ttre effekt av covid-19-vaccin om halten av B-celler &auml;r h&ouml;gre. Det visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet som publiceras i tidskriften JAMA Network Open. Hos patienter med B-celler p&aring; 40/&micro;L (mikroliter) eller mer, bildade 9 av 10 patienter en skyddande niv&aring; av antikroppar, medan det var betydligt f&auml;rre bland dem som hade l&auml;gre niv&aring;er.</p> Thu, 12 May 2022 12:50:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1014322&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-05-12T12:50:00Z Ny antikroppsbehandling ger hopp för SLE-patienter https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1014320&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Personer med den autoimmuna, reumatiska sjukdomen SLE drabbas inte bara av sm&auml;rta och ledinflammation. De l&ouml;per &auml;ven &ouml;kad risk f&ouml;r organskador. Nu finns en ny antikroppsbehandling som h&auml;mmar immunreaktionen vilket uppm&auml;rksammas av Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande med anledning av internationella SLE-dagen den 10 maj.</strong></p> Thu, 12 May 2022 12:47:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1014320&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-05-12T12:47:00Z Professor Per-Ola Carlsson har tilldelats ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1011690&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet har f&aring;tt ett forskningsanslag p&aring; 2 000 000 kronor av oss p&aring; Diabetes Wellness Sverige f&ouml;r sitt projekt &rdquo; Treat and prevent type 1 diabetes by mesenchymal stromal cells&rdquo;.</p> Thu, 28 Apr 2022 13:07:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1011690&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-04-28T13:07:00Z Självrapporterade symptom viktiga i covidforskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1010922&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Storskalig insamling av symptomdata kan anv&auml;ndas f&ouml;r att kartl&auml;gga smittspridningen av covid-19 samt f&ouml;r att f&ouml;rutsp&aring; hur m&aring;nga personer som kommer att beh&ouml;va sjukhusv&aring;rd en vecka senare. Det visar en studie fr&aring;n Lunds universitet och Uppsala universitet d&auml;r man analyserat &ouml;ver tio miljoner dagliga rapporter insamlade med en app i Sverige under pandemins f&ouml;rsta &aring;r. Resultaten har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.</p> Fri, 22 Apr 2022 06:10:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1010922&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-04-22T06:10:00Z Christina Zjukovskaja har vunnit uttagningen vid Uppsala universitet till Coimbra Group 3 Minute Thesis https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1008912&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Christina Zjukovskaja" src="/digitalAssets/1008/c_1008912-l_3-k_bild_christina-zhukovsky_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Christina Zjukovskaja</figcaption> </figure> <p>Christina Zjukovskaja, doktorand inom experimentell neurologi, har vunnit uttagningen vid Uppsala universitet till&nbsp;<em>Coimbra Group 3 Minute Thesis</em>&nbsp;(3MT).</p> Mon, 04 Apr 2022 13:00:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1008912&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-04-04T13:00:00Z Insulinproducerande betaceller framtagna från stamceller https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1002760&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Ett samarbete mellan finska och svenska forskare banar v&auml;g f&ouml;r behandling med cellterapi vid diabetes. I en ny vetenskaplig artikel presenterar forskarna f&ouml;rb&auml;ttrade metoder f&ouml;r att framst&auml;lla insulinproducerande betaceller fr&aring;n stamceller. Det h&auml;r v&auml;cker f&ouml;rhoppningar om att i framtiden kunna behandla typ 1-diabetes med stamceller.</p> Wed, 09 Mar 2022 14:41:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1002760&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-03-09T14:41:00Z Simon Cervenka tilldelas pris för yngre framgångsrika forskare https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=991358&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Simon Cervenka" src="/digitalAssets/991/c_991358-l_3-k_bild_simon-cervenka_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Simon Cervenka</figcaption> </figure> <p>Professor Simon Cervenka tilldelas pris f&ouml;r yngre framg&aring;ngsrika forskare&nbsp;av&nbsp;Arvid Carlsson-fonden.</p> Wed, 26 Jan 2022 13:54:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=991358&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2022-01-26T13:54:00Z Flera IMV-forskare bland mottagarna av Barndiabetesfondens anslag https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=985226&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Barndiabetesfonden delar i &aring;r ut 19,7 miljoner i forskningsanslag. Drygt halva summan g&aring;r till Uppsalaforskare anslutna till Uppsala diabetescentrum d&auml;r flera &auml;r verksamma vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper.</strong></p> Mon, 20 Dec 2021 15:14:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=985226&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-12-20T15:14:00Z IMV-forskare bland världens mest inflytelserika https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=983228&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p class="ingress"><strong>Lars Wallentin, Mia Wadelius,&nbsp;Stefan James och Jonas Oldgren &auml;r n&aring;gra av Uppsalaforskarna p&aring; den prestigefyllda listan &ouml;ver ofta citerade forskare.</strong></p> Mon, 13 Dec 2021 12:12:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=983228&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-12-13T12:12:00Z Individanpassad strålbehandling vid spridd neuroendokrin cancer utvärderas i internationellt forskningsprojekt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=983216&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>M&aring;ls&ouml;kande str&aring;lbehandling med radioaktivt Lutetium-177 &auml;r en vanlig behandling vid spridda neuroendokrina tum&ouml;rer. Forskare vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset och Sk&aring;ne universitetssjukhus i Lund inleder inom kort ett stort forskningsprojekt f&ouml;r att utv&auml;rdera om individuellt anpassad str&aring;ldos &auml;r b&auml;ttre &auml;n dagens standardmodell som inneb&auml;r att alla patienter f&aring;r samma dos.</strong></p> Mon, 13 Dec 2021 11:57:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=983216&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-12-13T11:57:00Z Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris tilldelas Tove Fall https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=980954&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Tove Fall" src="/digitalAssets/980/c_980954-l_3-k_bild_tove-fall_150x150_foto-danish-saroee.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Tove Fall&nbsp;Foto: Danish Saroee</figcaption> </figure> <p>Kungliga&nbsp;Vetenskaps-Societeten delade den 23 november&nbsp;ut Thur&eacute;us-priset. Priset i den naturalhistorisk-medicinska klassen g&aring;r till: Professor Tove Fall vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, f&ouml;r sina framst&aring;ende studier av hur folksjukdomar som diabetes och hj&auml;rtsjukdom p&aring;verkas av livsstil och genetik.</p> Wed, 24 Nov 2021 13:35:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=980954&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-11-24T13:35:00Z Hjärnan kan spela en nyckelroll för positiva diabeteseffekter efter överviktskirurgi https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=979034&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>&Ouml;verviktskirurgi kan ge positiva h&auml;lsoeffekter p&aring; diabetes typ 2 och inneb&auml;ra att sjukdomen kan f&ouml;rebyggas eller botas. Nu visar studier vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet att effekterna verkar h&auml;nga samman med att hormon- och nervsignaler som styrs fr&aring;n hj&auml;rnan f&ouml;r&auml;ndras p&aring; ett s&auml;tt som kan leda till l&auml;gre blodsocker och f&ouml;rb&auml;ttring av flera andra riskfaktorer f&ouml;r diabetes och hj&auml;rtk&auml;rlsjukdom. Detta uppm&auml;rksammas i samband med V&auml;rldsdiabetesdagen 14 november.</strong></p> Fri, 12 Nov 2021 15:24:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=979034&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-11-12T15:24:00Z Ablation som första behandling mot ihållande hjärtflimmer utvärderas i studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=978470&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Carina Blomström-Lundqvist" src="/digitalAssets/978/c_978470-l_3-k_bild_carina-blomstrom-lundkvist_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Carina Blomstr&ouml;m-Lundqvist</figcaption> </figure> <p><strong>Cryoballongablation vinner terr&auml;ng som behandlingsmetod vid f&ouml;rmaksflimmer. I en ny studie p&aring; Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet ska forskarna kartl&auml;gga om ablation med lungvensisolering &auml;r b&auml;ttre &auml;n rytmstabiliserande l&auml;kemedel f&ouml;r patienter med ih&aring;llande hj&auml;rtflimmer. Behandlingen inneb&auml;r att l&auml;karen f&ouml;r in en kateter genom ett blodk&auml;rl fram till hj&auml;rtat och blockerar felaktiga impulser i v&auml;nster f&ouml;rmak med hj&auml;lp av kyla.</strong></p> Wed, 10 Nov 2021 07:18:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=978470&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-11-10T07:18:00Z Hållbart arbetsliv - fokus i flerårigt forskningsprojekt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=977212&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Magnus Svartengren, överläkare och professor inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, leder studien." src="/digitalAssets/977/c_977212-l_3-k_bild_magnus-svartengren_ackis_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Magnus Svartengren</figcaption> </figure> <p><strong>Oh&auml;lsa och sjukfr&aring;nvaro &auml;r ett v&auml;xande problem inom m&aring;nga branscher. Samtidigt f&ouml;rv&auml;ntas individer arbeta allt l&auml;ngre. Fr&aring;gan &auml;r hur m&auml;nniskor ska kunna arbeta under hela yrkeslivet, s&auml;rskilt inom branscher med b&aring;de fysiska och psykosociala utmaningar s&aring;som sjukv&aring;rden? Det &auml;r fokus f&ouml;r ett sex&aring;rigt forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som startar inom kort.</strong></p> Mon, 01 Nov 2021 08:11:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=977212&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-11-01T08:11:00Z Janeth Leksell en av vinnarna av Läromedelsförfattarnas pris https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=976530&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Nu presenteras samtliga vinnare av L&auml;romedelsf&ouml;rfattarnas pris 2021 &ndash; Sveriges tyngsta pris f&ouml;r f&ouml;rfattare av l&auml;romedel och kurslitteratur.</p> <p>&ndash; Det &auml;r med gl&auml;dje vi presenterar vinnarna idag. Detta &auml;r f&ouml;rfattare som gjort en enorm insats p&aring; sina respektive omr&aring;den, s&auml;ger Frida Engman, f&ouml;rbundsdirekt&ouml;r L&auml;romedelsf&ouml;rfattarna.</p> Tue, 26 Oct 2021 07:36:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=976530&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-10-26T07:36:00Z Daniel Espes tilldelas 2021 års Johnny Ludvigsson-pris för ”Yngre Barndiabetesforskare i Sverige” https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975698&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Daniel Espes" src="/digitalAssets/975/c_975698-l_3-k_bild_daniel-espes_hans-ericksson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Daniel Espes.<br /> Foto: Hans Ericksson</figcaption> </figure> <p><strong>I ett pressmeddelande tillk&auml;nnages att&nbsp;mottagarna av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2021 korats. Professor Karsten Buschard p&aring; Rigshospitalet i K&ouml;penhamn och docent Daniel Espes vid Uppsala universitet prisas f&ouml;r sina insatser f&ouml;r typ 1-diabetesforskningen.</strong></p> Tue, 19 Oct 2021 06:22:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975698&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-10-19T06:22:00Z Effektivast att två kirurger opererar bort binjurar vid sällsynt syndrom https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975660&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Ieva Lase, läkare och doktorand inom onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet." src="/digitalAssets/975/c_975660-l_3-k_bild_ieva-lase_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ieva Lase</figcaption> </figure> <p><strong>Ektopisk Cushing&rsquo;s syndrom &auml;r en s&auml;llsynt sjukdom d&auml;r en neuroendokrin tum&ouml;r uts&ouml;ndrar ett hormon som triggar binjurarna att producera f&ouml;r mycket kortisol. N&auml;r tum&ouml;ren &auml;r spridd och inte kan opereras, blir det allt vanligare att b&aring;da binjurarna tas bort. En klinisk forskningsstudie p&aring; Akademiska sjukhuset visar att den b&auml;sta metoden &auml;r n&auml;r tv&aring; kirurger opererar parallellt p&aring; varsin sida.</strong></p> Mon, 18 Oct 2021 13:05:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975660&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-10-18T13:05:00Z Covidstudie visar: Immunsvaret begränsat hos svårt njursjuka efter vaccination https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975290&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Maria Eriksson Svensson" src="/digitalAssets/975/c_975290-l_3-k_bild_maria-eriksson-svensson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Maria Eriksson Svensson</figcaption> </figure> <p><strong>Immunsvaret efter vaccination mot covid-19 &auml;r begr&auml;nsat hos sv&aring;rt njursjuka som behandlas med bloddialys. S&auml;rskilt &auml;ldre personer riskerar att inte utveckla ett fullst&auml;ndigt immunsvar. Det visar en studie p&aring; Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Forskare manar till f&ouml;rsiktighets&aring;tg&auml;rder f&ouml;r att skydda dessa patienter, inte minst p&aring; dialysenheter.</strong></p> Thu, 14 Oct 2021 08:05:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975290&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-10-14T08:05:00Z Nylanserad webbplats ska minska risken att unga blir sjuka på jobbet https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=973932&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Pia Rehfisch, läkare och forskare inom arbets- och miljömedicin (AMM), Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet " src="/digitalAssets/973/c_973932-l_3-k_bild_pia-rehfisch_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Pia Rehfisch</figcaption> </figure> <p><strong>Nu lanseras den nya versionen av Jobbafrisk.se, en webbplats som informerar om yrken och h&auml;lsorisker. M&aring;lgrupp &auml;r unga och andra som ska v&auml;lja utbildning eller yrke, men ocks&aring; personer som arbetar med studie- och yrkesv&auml;gledning eller inom elevh&auml;lsan. P&aring; sajten finns information om betydligt fler olika h&auml;lsotillst&aring;nd &auml;n tidigare och vad man b&ouml;r t&auml;nka p&aring; f&ouml;r att f&ouml;rbli frisk p&aring; jobbet.</strong></p> Tue, 05 Oct 2021 14:17:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=973932&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-10-05T14:17:00Z Till minne av Göran Hedenstierna https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=970774&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><img alt="Göran Hedenstierna" class="image-right" src="/digitalAssets/970/c_970774-l_3-k_bild_goran-hedenstierna_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />G&ouml;ran Hedenstierna, professor i klinisk fysiologi vid Uppsala universitet, gick bort den 12 juli 2021, 79 &aring;r gammal.</p> Thu, 16 Sep 2021 14:52:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=970774&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-09-16T14:52:00Z Miljöfaktorer kopplade till MS kartläggs i Uppsalastudie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=969126&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Kim Kultima tar emot priset från Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro." src="/digitalAssets/969/c_969126-l_3-k_bild_kim-kultima_neuropristagare210913_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lise Lidb&auml;ck och Kim Kultima.</figcaption> </figure> <p><strong>Vilken roll spelar miljögifter, livsstil, &auml;rftlighet och molekyler i blodet för uppkomsten av multipel skleros (MS)? Det ska en studie ledd av forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet kartl&auml;gga.</strong></p> Mon, 13 Sep 2021 13:45:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=969126&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-09-13T13:45:00Z Medarbetardrivet förändringsarbete bidrar till en förbättrad arbetsmiljö inom sjukvården https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=969122&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Hur ska man komma tillr&auml;tta med arbetsrelaterad stress inom sjukv&aring;rden? Medarbetarnas inst&auml;llning och initiativ kan ge skjuts &aring;t en positiv arbetsmilj&ouml;utveckling. Det visar en intervjustudie som genomf&ouml;rts p&aring; en av Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelningar, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental research and public health.</strong></p> Mon, 13 Sep 2021 13:41:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=969122&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-09-13T13:41:00Z Läkemedelsforskare belönas med Hjärnäpplet https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=967762&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Rolf Larsson" src="/digitalAssets/967/c_967762-l_3-k_bild_rolf-larsson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Rolf Larsson</figcaption> </figure> <p><strong>Uppsala universitets pris f&ouml;r framg&aring;ngsrik kunskaps&ouml;verf&ouml;ring, Hj&auml;rn&auml;pplet, tilldelas i &aring;r professorerna Rolf Larsson och Peter Nygren, samt docent Joachim Gullbo. De bel&ouml;nas f&ouml;r sitt framg&aring;ngsrika arbete f&ouml;r b&auml;ttre l&auml;kemedelsbehandling mot cancer.</strong></p> Fri, 03 Sep 2021 11:45:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=967762&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-09-03T11:45:00Z Nytt forskningsprojekt om biverkningar av vaccin mot Covid-19 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=964494&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Mia Wadelius leder studien." src="/digitalAssets/964/c_964494-l_3-k_bild_mia-wadelius_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mia Wadelius</figcaption> </figure> <p><strong>Professor Mia Wadelius leder ett projekt som ska kartl&auml;gga biverkningar av vaccin mot Covid-19. De flesta f&aring;r milda eller inga biverkningar av covid-19-vaccinet men studien kommer att fokusera p&aring; allvarliga biverkningar.</strong></p> Mon, 05 Jul 2021 08:00:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=964494&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-07-05T08:00:00Z Sergi Sayols-Baixeras tilldelades pris för bästa konferensabstraktet i den kliniska kategorin vid IHMC Kongressen https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=964410&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Sergi Sayols-Baixeras" src="/digitalAssets/964/c_964410-l_3-k_bild_sergi-sayols-baixeras_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Sergi Sayols-Baixeras</figcaption> </figure> <p><strong>Sergi Sayols-Baixeras, forskare vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, fick pris f&ouml;r b&auml;sta konferensabstraktet i den kliniska kategorin vid 8<sup>th</sup> International Human Microbiome Consortium (IHMC) Congress.</strong></p> Fri, 02 Jul 2021 12:55:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=964410&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-07-02T12:55:00Z Kim Kultima får bidrag från amerikanska NIH https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=955838&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Kim Kultima, forskare i klinisk kemi." src="/digitalAssets/955/c_955838-l_3-k_bild_kim-kultima_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Kim Kultima</figcaption> </figure> <p>Kim Kultima, forskare i klinisk kemi vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, deltar i ett forskningsprogram som blivit beviljat&nbsp;medel fr&aring;n amerikanska National Institutes of Health (NIH).</p> Tue, 01 Jun 2021 07:49:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=955838&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-06-01T07:49:00Z Rökning och viss gen tredubblar risken för hjärtinfarkt vid SLE https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=952564&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Personer med SLE som r&ouml;ker l&ouml;per dubbelt s&aring; h&ouml;g risk att drabbas av hj&auml;rtinfarkt j&auml;mf&ouml;rt med icke-r&ouml;kare. F&ouml;r dem som &auml;rvt en speciell genvariant, STAT4, fr&aring;n n&aring;gon av sina f&ouml;r&auml;ldrar, inneb&auml;r r&ouml;kning en tredubblad risk. Det visar en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet och lyfts fram i samband med internationella SLE-dagen 10&nbsp;maj.</strong></p> Mon, 10 May 2021 14:53:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=952564&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-05-10T14:53:00Z Utlysning: forskningsanslag från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=943834&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Stiftelsens &auml;ndam&aring;l &auml;r att st&ouml;dja infektionsmedicinsk forskning vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, och s&aring;dan infektionsmedicinsk forskning som sker i samarbete med forskare vid L&auml;nssjukhuset Ryhov i J&ouml;nk&ouml;ping. I f&ouml;rsta hand avses infektionsmedicinsk forskning inom &auml;mnesomr&aring;det infektionssjukdomar, men &auml;ven s&aring;dan forskning inom &auml;mnesomr&aring;det oto-rhino-laryngologi omfattas. Fr&auml;mst avses forskning som har klinisk inriktning. Doktorandprojekt har prioritet liksom projekt bedrivna av l&auml;kare eller blivande l&auml;kare.</strong></p> Fri, 30 Apr 2021 08:13:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=943834&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-04-30T08:13:00Z T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940914&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Transplantation med s&aring; kallade Langerhanska &ouml;ar &auml;r en alternativ behandling f&ouml;r personer med sv&aring;r typ 1-diabetes och of&ouml;ruts&auml;gbara, kraftiga variationer av blodsockret. P&aring; grund av avst&ouml;tningsrisk m&aring;ste patienterna dock ta immunh&auml;mmande l&auml;kemedel livet ut. I en klinisk studie p&aring; Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utv&auml;rdera en ny metod f&ouml;r att minska behovet av s&aring;dan behandling genom att anv&auml;nda personens egna s&aring; kallade T-celler.</strong></p> Wed, 14 Apr 2021 07:33:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940914&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-04-14T07:33:00Z Interferonsystemets genetik viktig förklaring till varför vissa drabbas av svår covidsjukdom https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940830&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>En&nbsp;internationell studie visar att genf&ouml;r&auml;ndringar i interferonsystemet, en viktig del av immunf&ouml;rsvaret, kan f&ouml;rklara varf&ouml;r vissa individer f&aring;r livshotande symtom vid covid-19, medan andra f&aring;r en infektion utan symtom.</p> Tue, 13 Apr 2021 12:19:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940830&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-04-13T12:19:00Z Autoimmuna och molekylära mekanismer för smärta och trötthet vid fibromyalgi https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940794&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>FOREUM har beviljat ett stort anslag till projektet &quot;Targeting autoimmune and molecular mechanisms for pain and fatigue in fibromyalgia&quot;. Projektet leds av professor Camilla Svensson vid CMM. Meds&ouml;kande &auml;r Johanna Lanner (Karolinska Institutet), Eva Kosek (Karolinska Institutet och Uppsala universitet), Kim Kultima (Uppsala universitet), David Andersson (Kings College London) och Pasi Tavi (University of Eastern Finland, Kuopio).</p> Tue, 13 Apr 2021 11:05:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940794&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-04-13T11:05:00Z Ny rapport från ReAct: Regeringarna måste ta mer ansvar för att säkerställa hållbar global tillgång till effektiva antibiotika https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940658&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Medan v&auml;rlden &auml;r upptagen med&nbsp;Covid19-pandemin, har det i stort sett g&aring;tt obem&auml;rkt f&ouml;rbi att mer &auml;n trettio &aring;r har g&aring;tt sedan den sista antibiotikaklassen uppt&auml;cktes. Samtidigt forts&auml;tter den globala konsumtionen av antibiotika att &ouml;ka. Som en konsekvens har bakterier utvecklat resistens och sprider sig som en tyst, men stadig, pandemi som hotar att f&ouml;rst&ouml;ra h&auml;lso- och sjukv&aring;rden och modern medicin som vi k&auml;nner den.</p> Mon, 12 Apr 2021 11:09:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=940658&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-04-12T11:09:00Z Hjärt- och njursjukdom vanligare vid typ 1-diabetes än typ 2-diabetes https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=934770&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Jan Eriksson, överläkare och professor i klinisk diabetesforskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som varit huvudansvarig i studien." src="/digitalAssets/934/c_934770-l_3-k_bild_jan-eriksson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jan Eriksson</figcaption> </figure> <p><strong>Hj&auml;rt- och njurkomplikationer &auml;r vanligare vid typ 1-diabetes j&auml;mf&ouml;rt med typ 2-diabetes, &auml;ven kallad &aring;ldersdiabetes. Det framg&aring;r av en norsk-svensk registerstudie fr&aring;n Akademiska Sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete med andra svenska och norska forskare. Fynden anses intressanta och delvis &ouml;verraskande eftersom dessa sjukdomar ofta h&auml;nger samman med de riskfaktorer som &auml;r vanligast hos personer med typ 2-diabetes.</strong></p> Fri, 19 Mar 2021 07:42:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=934770&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-03-19T07:42:00Z SCAPIS-databas ska underlätta forskning på hjärtlungsjukdom https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933492&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Johan Sundström" src="/digitalAssets/933/c_933492-l_3-k_bild_johan-sundstrom_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Johan Sundstr&ouml;m, huvudansvarig<br /> f&ouml;r SCAPIS Uppsala.</figcaption> </figure> <p><strong>&Aring;ren 2013-2018 p&aring;gick den nationella SCAPIS-studien d&auml;r drygt 30 000 svenskar ingick och fick genomg&aring; omfattande h&auml;lsounders&ouml;kning, bland annat vid Akademiska sjukhuset. Syftet &auml;r att hitta riskfaktorer/mark&ouml;rer och kunna behandla personer som har en risk f&ouml;r sjukdom i hj&auml;rta, k&auml;rl och lungor innan de blir sjuka. Den 17 mars 2021 blir studiens databas &ouml;ppen f&ouml;r storskalig forskning.</strong></p> Mon, 15 Mar 2021 07:23:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933492&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-03-15T07:23:00Z Mastcellers frisättning av serotonin bidrar till luftvägsöverkänslighet vid astma https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933378&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Vid astma blir luftv&auml;garna &ouml;verk&auml;nsliga. Forskare vid Uppsala universitet har nu hittat en ny bidragande underliggande cellul&auml;r och molekyl&auml;r mekanism som f&ouml;rklarar luftv&auml;gs&ouml;verk&auml;nslighet. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Allergy.</p> Fri, 12 Mar 2021 12:42:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933378&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-03-12T12:42:00Z Beteendeförändringar och antibiotikaresistens i fokus på Uppsala Health Summit https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933376&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Antimikrobiell resistens &auml;r ett globalt och akut hot mot m&auml;nniskors och djurs h&auml;lsa. P&aring; toppm&ouml;tet Uppsala Health Summit, som arrangeras digitalt den 15-18 mars, diskuteras hur beteendef&ouml;r&auml;ndringar i olika delar av samh&auml;llet kan bromsa den orov&auml;ckande utvecklingen.</p> Fri, 12 Mar 2021 12:40:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933376&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-03-12T12:40:00Z Innovativ behandling av njurinflammation prisas https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=932296&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>En av fyra patienter med njurproblem, som transplanterats eller g&aring;r i dialys, har njurinflammation. Tack vare en ny l&auml;kemedelsbehandling via tarmen, utvecklad av forskare i Uppsala, kan patienter med inflammation av typen IgA-nefrit inom kort slippa eller skjuta p&aring; dialysen.</strong></p> Tue, 09 Mar 2021 11:21:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=932296&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-03-09T11:21:00Z Diabetesläkemedel prövas mot hjärtsvikt efter hjärtinfarkt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=931556&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%"> <tbody> <tr> <td> <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Stefan James leder studien." src="/digitalAssets/931/c_931556-l_3-k_bild_stefan-james_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Stefan James</figcaption> </figure> <p><strong>I en europeisk studie utv&auml;rderar man om ett relativt nytt l&auml;kemedel, som normalt ges till diabetiker f&ouml;r att s&auml;nka blodsockret, kan minska risken f&ouml;r hj&auml;rtsvikt och d&ouml;d efter hj&auml;rtinfarkt. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset om i ett pressmeddelande.</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> Wed, 03 Mar 2021 09:49:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=931556&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-03-03T09:49:00Z Fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=927408&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>H&auml;rom &aring;ret inleddes ett nationellt samarbete om precisionsmedicin mellan sjukv&aring;rd, akademi och industri, MEGALiT. Projektet har resulterat i en l&auml;kemedelsstudie som inneb&auml;r att fler cancerpatienter kan erbjudas mer individuellt anpassad behandling med m&aring;lstyrda l&auml;kemedel. Detta lyfte Akademiska sjukhuset fram i ett pressmeddelande&nbsp;med anledning av v&auml;rldscancerdagen 4 februari.</strong></p> Mon, 08 Feb 2021 09:47:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=927408&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-02-08T09:47:00Z Kan miljöfaktorer förklara ökningen av MS? https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=926492&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Webbtidningen Extrakt skriver i en artikel att fallen av multipel skleros &ouml;kar. I Sverige diagnostiseras cirka 1000 personer &aring;rligen. V&aring;ra genetiska f&ouml;ruts&auml;ttningar har ju inte f&ouml;r&auml;ndrats n&auml;mnv&auml;rt, inte heller andra riskfaktorer som brist p&aring; solljus, s&aring; fr&aring;gan &auml;r om andra milj&ouml;faktorer kan bidra till den negativa trenden?</p> Thu, 04 Feb 2021 13:38:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=926492&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2021-02-04T13:38:00Z Mångmiljonanslag från Cancerfonden till institutionens medarbetare https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=904444&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Flera forskare vid institutionen har tilldelats anslag fr&aring;n Cancerfonden. S&ouml;ren Lehmann, professor i hematologi vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper och &ouml;verl&auml;kare vid Akademiska sjukhuset, har tilldelats drygt 5,2 miljoner kronor i forskningsanslag fr&aring;n Cancerfonden. Projektet handlar om betydelsen av s.k. epigenetiska f&ouml;r&auml;ndringar vid akut myeloisk leukemi.</p> Thu, 26 Nov 2020 15:03:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=904444&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-26T15:03:00Z Tilldelning av forskningsanslag från Vetenskapsrådet 2020 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=904198&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Thomas T&auml;ngd&eacute;n har tilldelats bidrag till anst&auml;llning som forskare p&aring; halvtid i klinisk milj&ouml; i Vetenskapsr&aring;dets senaste utlysning. Andrei Malinovschi och Eva Lindberg, b&aring;da forskare och l&auml;kare vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, har tilldelats 2,4 miljoner kronor vardera i projektbidrag fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det. Deras projekt handlar om anv&auml;ndning av antibiotika f&ouml;r &ouml;kad klinisk effekt och mindre resistensutveckling, KOL och obstruktiv s&ouml;mnapn&eacute; under REM-s&ouml;mn.</p> Wed, 25 Nov 2020 10:08:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=904198&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-25T10:08:00Z Innovativa diabetesbehandlingar kan minska risken för hjärt- och njursvikt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=903962&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Jan Eriksson är professor i klinisk diabetesforskning vid institutionen för medicinska vetenskaper och överläkare vid Akademiska sjukhuset och leder studien." src="/digitalAssets/903/c_903962-l_3-k_bild_jan-eriksson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jan Eriksson</figcaption> </figure> <p>De senaste &aring;ren har stora framsteg gjorts inom l&auml;kemedelsbehandling av typ 2-diabetes som &auml;ven kommer andra patientgrupper till nytta. Ett exempel p&aring; ny, innovativ behandling &auml;r s&aring; kallade SGLT2- h&auml;mmare mot h&ouml;gt blodsocker, som &auml;ven minskar risken f&ouml;r hj&auml;rt-k&auml;rlsjukdomar, framf&ouml;rallt hj&auml;rtsvikt, och njursvikt. L&auml;kemedlet kan numera &auml;ven ges till personer utan diabetes. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande den 23 november 2020.</p> Tue, 24 Nov 2020 09:32:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=903962&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-24T09:32:00Z Miljonbelopp till mastcellsforskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=903360&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Forskare vid bland annat Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset har erh&aring;llit 8,4 miljoner fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det och Cancerfonden f&ouml;r fortsatt forskning kring blodsjukdomen mastocytos som orsakas av en ansamling av mastceller i olika organ, med symtom s&aring;som svimningsattacker, diarr&eacute; och hj&auml;rtklappning och illam&aring;ende. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Thu, 19 Nov 2020 15:05:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=903360&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-19T15:05:00Z Kortisonbehandling vid KOL ökar risken för benskörhet https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=902930&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Christer Janson leder studien som visat att kortisonbehandling vid KOL ökar risken för benskörhet." src="/digitalAssets/902/c_902930-l_3-k_bild_christer-janson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Christer Janson</figcaption> </figure> <p>Bensk&ouml;rhet &auml;r vanligare hos personer med KOL &auml;n hos personer utan, och behandling med inhalationssteroider i h&ouml;g dos &ouml;kar risken ytterligare. Det visar en klinisk studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet om biverkningar av l&auml;kemedelsbehandling vilket uppm&auml;rksammas i ett pressmeddelande fr&aring;n Akademiska sjukhuset&nbsp;med anledning av internationella KOL-dagen 18 november.</p> Tue, 17 Nov 2020 07:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=902930&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-17T07:44:00Z Stamceller prövas mot nydebuterad diabetes hos barn https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=902528&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Per-Ola Carlsson, överläkare och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet är huvudansvarig för de aktuella läkemedelsstudierna." src="/digitalAssets/902/c_902528-l_3-k_bild_per-ola-carlsson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Per-Ola Carlsson</figcaption> </figure> <p>En nyligen genomf&ouml;rd klinisk studie har visat att behandling med cellterapi kan bevara insulinproduktionen hos vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes. N&auml;sta &aring;r planeras studierna att utvidgas och f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen &auml;ven omfatta barn och ungdomar som nyligen f&aring;tt diagnos.</p> Fri, 13 Nov 2020 10:05:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=902528&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-13T10:05:00Z Ny immunterapi mot njursvikt kan snart införas https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=902464&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Var tionde njursjuk som g&aring;r i dialys i v&auml;stv&auml;rlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Delresultat av en p&aring;g&aring;ende fas III-studie visar att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. I mitten av 2022 r&auml;knar forskare med att behandlingen kan bli ett alternativ f&ouml;r fler sv&aring;rt njursjuka med IgA-nefrit som kan komma att f&ouml;rdr&ouml;ja behovet av eller helt slippa dialys och transplantation. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Thu, 12 Nov 2020 16:18:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=902464&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-12T16:18:00Z Dag Leonard får Svenska sällskapet för medicinsk forsknings Stora anslag 2020 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=901604&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Dag Leonard är forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper och har tilldelats Svenska sällskapet för medicinsk forsknings Stora anslag 2020." src="/digitalAssets/901/c_901604-l_3-k_bild_dag-leonard_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Dag Leonard</figcaption> </figure> <p>Svenska s&auml;llskapet f&ouml;r medicinsk forskning delar &aring;rligen ut SSMF:s Stora anslag till yngre, lovande medicinska forskare. Anslagsmottagarna tilldelas medel f&ouml;r fyra &aring;rs forskning p&aring; hel- eller halvtid med m&aring;let att etablera en sj&auml;lvst&auml;ndig vetenskaplig karri&auml;r. Vid &aring;rets utlysning bed&ouml;mdes 203 ans&ouml;kningar varav &aring;tta beviljades. Dag Leonard vid Uppsala universitet &auml;r en av &aring;rets anslagsmottagare.</p> Fri, 06 Nov 2020 13:41:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=901604&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-06T13:41:00Z Ny kunskap om ärftlighet och immunförsvaret banar väg för nya behandlingar vid Sjögrens syndrom https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=901238&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Gunnel Nordmark, överläkare i reumatologi vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, leder studien om Sjögrens syndrom." src="/digitalAssets/901/c_901238-l_3-k_bild_gunnel-nordmark_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Gunnel Nordmark</figcaption> </figure> <p>Idag saknas effektiv l&auml;kemedelsbehandling f&ouml;r patienter med Sj&ouml;grens syndrom. De studier av nya behandlingar som gjorts har inte heller s&auml;kert kunnat visa n&aring;gon effekt. En studie ledd fr&aring;n Akademiska sjukhuset visar att det finns tv&aring; tydliga undergrupper av patienter med Sj&ouml;grens syndrom som skiljer sig avseende genetisk bakgrund, f&ouml;rekomst av antikroppar och kliniska sjukdomsyttringar. Detta b&ouml;r man ta h&auml;nsyn till i l&auml;kemedelsstudier och de nya r&ouml;nen banar v&auml;g f&ouml;r utveckling av nya behandlingar.</p> Thu, 05 Nov 2020 07:18:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=901238&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-11-05T07:18:00Z Blodproppsbildning hos dialyspatienter med covid-19 fokus för studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=899210&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Torbjörn Linde är en av ledarna för studien." src="/digitalAssets/899/c_899210-l_3-k_bild_torbjorn-linde_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Torbj&ouml;rn Linde</figcaption> </figure> <p>Patienter med covid-19 har visat sig ha en p&aring;taglig risk f&ouml;r blodproppar. I en p&aring;g&aring;ende klinisk studie ska forskare vid Akademiska sjukhuset och V&auml;stmanlands sjukhus studera rubbningar i blodets koagulation hos patienter som f&aring;r livsuppeh&aring;llande dialysbehandling.</p> Mon, 26 Oct 2020 08:28:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=899210&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-10-26T08:28:00Z Nytt sätt att dela in SLE-patienter utifrån genetisk karakterisering https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=898974&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>En artikel som nyligen publicerats i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases visar p&aring; ett nytt s&auml;tt att dela in patienter med SLE, systemisk lupus erythematosus, i skilda undergrupper baserat p&aring; genetisk karakterisering. I studien, som letts av professor Lars R&ouml;nnblom och hans forskargrupp,&nbsp;fann man att patienterna har genetiska riskvarianter i olika molekyl&auml;ra signalv&auml;gar. &nbsp;I genomsnitt hade varje patient 7 signalv&auml;gar som skiljde sig fr&aring;n en frisk person. Detta nya s&auml;tt att dela in denna mycket heterogena patientgrupp kan ha betydelse b&aring;de f&ouml;r klinisk uppf&ouml;ljning och val av behandling.</p> Thu, 22 Oct 2020 17:50:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=898974&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-10-22T17:50:00Z CRUSH Covid – nytt forskningssamarbete https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=898524&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och senior forskare i både CRUSH Covid och COVID Symptom Study. Foto: Mikael Wallerstedt" src="/digitalAssets/898/c_898524-l_3-k_bild_tove-fall_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Tove Fall</figcaption> </figure> <p>Uppsala universitet och Region Uppsala lanserar ett gemensamt forskningsprojekt med syftet att kartl&auml;gga, f&ouml;rebygga och d&auml;mpa smittspridningen av viruset covid-19 i Uppsala l&auml;n. Med hj&auml;lp av flera olika datak&auml;llor,&nbsp;bland annat 1177 V&aring;rdguiden och virusm&auml;tningar i avloppsvatten, &auml;r m&aring;let att snabbt uppt&auml;cka&nbsp;lokala utbrott f&ouml;r att kunna st&auml;vja smittspridningen. Parallellt kommer man &auml;ven att vetenskapligt utv&auml;rdera de &aring;tg&auml;rder som anv&auml;nds f&ouml;r att stoppa utbrotten.</p> Tue, 20 Oct 2020 07:07:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=898524&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-10-20T07:07:00Z Mer träffsäker diagnos och behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom – fokus för studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=895642&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Maria Ling Lundström, specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar på Akademiska sjukhuset och forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper" src="/digitalAssets/895/c_895642-l_3-k_bild_maria-ling-lundstrom_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Maria Ling Lundstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p>Vid inflammatorisk tarmsjukdom s&aring;som Crohns sjukdom och ulcer&ouml;s kolit finns stora individuella variationer. Vissa f&aring;r mild och l&auml;ttbehandlad sjukdom medan andra fr&aring;n debuten har en mer aggressiv sjukdom. En studie vid Akademiska sjukhuset syftar till att utveckla biomark&ouml;rer som verktyg f&ouml;r mer tr&auml;ffs&auml;ker diagnos och behandling.</p> Fri, 25 Sep 2020 09:46:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=895642&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-09-25T09:46:00Z Helicobacter och dubbel trombocythämning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=891742&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Per Hellström" src="/digitalAssets/891/c_891742-l_3-k_bild_per-hellstrom_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Per Hellstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p>Intensiv dubbel trombocyth&auml;mning har minskat &aring;terinsjuknandet efter hj&auml;rtinfarkt men till priset av en &ouml;kad risk f&ouml;r bl&ouml;dning. Bl&ouml;dningsrisken fr&aring;n mag-tarmkanalen &ouml;kar vid samtidig infektion orsakad av bakterien <em>Helicobacter pylori</em> (Hp). Hp-infektion &auml;r vanlig och kan enkelt behandlas med antibiotika och PPI, vilket i det n&auml;rmaste eliminerar den infektionsorsakade bl&ouml;dningsrisken. I dagsl&auml;get saknas dock helt kunskap om hur Hp-diagnostik och behandling p&aring;verkar utfallet efter hj&auml;rtinfarkt.</p> Wed, 02 Sep 2020 13:49:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=891742&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-09-02T13:49:00Z Säkrare riskbedömningar vid handintensivt arbete målet för studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=891740&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Peter Palm, sjukgymnast, verksam vid forskargruppen för arbets- och miljömedicin" src="/digitalAssets/891/c_891740-l_3-k_bild_peter-palm_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Peter Palm</figcaption> </figure> <p><strong>Handintensivt arbete kan f&ouml;rekomma i m&aring;nga branscher och kan leda till besv&auml;r och skador i h&auml;nder, armar nacke och skuldra. Fr&aring;n h&ouml;sten 2021 ska personal vars arbete belastar h&auml;nderna mycket erbjudas medicinska kontroller, enligt nya regler fr&aring;n Arbetsmilj&ouml;verket. En utmaning &auml;r att veta var gr&auml;nsen g&aring;r till att arbetet blir s&aring; belastande att det kan vara skadligt. Forskare p&aring; Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet ska inom ramen f&ouml;r en studie ta fram metoder f&ouml;r riskbed&ouml;mningar, detta skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</strong></p> Wed, 02 Sep 2020 13:32:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=891740&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-09-02T13:32:00Z Nytt samarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet i kampen mot covid-19 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=889856&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>COVID Symptom Study &auml;r ett forskningsprojekt om covid-19 som initierades av Lunds universitet under v&aring;ren 2020. Syftet med forskningen &auml;r att kontinuerligt kartl&auml;gga smittans utbredning i Sverige samt att unders&ouml;ka riskfaktorer f&ouml;r en allvarlig sjukdomsbild. Nu har Lunds universitet och Uppsala universitet ing&aring;tt ett samarbetsavtal f&ouml;r att tillsammans driva forskningsprojektet fram&aring;t.</strong></p> Thu, 20 Aug 2020 10:03:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=889856&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-08-20T10:03:00Z AI ska underlätta upptäckt av covid-19-patienter med ökad risk för livshotande hjärtsjukdom https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=886184&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Carina Blomström Lundqvist, överläkare på hjärtkliniken, Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet" src="/digitalAssets/886/c_886184-l_3-k_bild_carina-blomstrom-lundkvist_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Carina Blomstr&ouml;m Lundkvist</figcaption> </figure> <p>N&auml;rmare 17 procent av patienter med bekr&auml;ftad covid-19-infektion drabbas av livshotande hj&auml;rtp&aring;verkan s&aring;som rytmrubbningar och hj&auml;rtmuskelinflammation och cirka sju procent av pl&ouml;tslig hj&auml;rtd&ouml;d. I en internationell studie, ledd fr&aring;n Akademiska sjukhuset, utv&auml;rderas om EKG-analys baserad p&aring; artificiell intelligens (AI) kan underl&auml;tta att f&ouml;rutse vilka som l&ouml;per s&aring;dan risk. Det h&auml;r skriver Akademiska&nbsp;sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Wed, 01 Jul 2020 10:04:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=886184&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-07-01T10:04:00Z Färre komplikationer vid typ 2-diabetes - fokus för ny behandlingsstudie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=881666&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Jan Eriksson som leder studien." src="/digitalAssets/881/c_881666-l_3-k_bild_jan-eriksson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Jan Eriksson</figcaption> </figure> <p>Kan ett nytt l&auml;kemedel mot typ 2-diabetes ge f&auml;rre komplikationer i hj&auml;rta, njurar, f&ouml;tter och andra organ &auml;n nuvarande standardbehandling? Det ska en nationell behandlingsstudie, SMARTEST, ledd fr&aring;n Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ge svar p&aring;. I studien j&auml;mf&ouml;rs standardl&auml;kemedlet metformin med s&aring; kallade SGLT2-h&auml;mmare.</p> Thu, 04 Jun 2020 05:39:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=881666&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-06-04T05:39:00Z Ny testmetod kan ge säkrare dosering av hydroxiklorokin https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=881096&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Kim Kultima, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper" src="/digitalAssets/881/c_881096-l_3-k_bild_kim-kultima_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Kim Kultima</figcaption> </figure> <p>Forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har tagit fram en ny metod f&ouml;r att m&auml;ta niv&aring;er av l&auml;kemedlet hydroxiklorokin hos patienter med den reumatiska sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE). Analysmetoden kan &auml;ven visa sig anv&auml;ndbar f&ouml;r andra omr&aring;den inom sjukv&aring;rden, som vid behandling av covid-19. Studien publiceras i Arthritis Research and Therapy.</p> Mon, 01 Jun 2020 09:31:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=881096&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-06-01T09:31:00Z Mer individanpassad vätskebalans ska minska dödligheten vid dialys https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=880478&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="" src="/digitalAssets/880/c_880478-l_3-k_bild_jenny-stenberg_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jenny Stenberg</figcaption> </figure> <p>Var tredje patient med sv&aring;r njursvikt&nbsp;som f&aring;r bloddialys &auml;r &ouml;verv&auml;tskad efter sin dialysbehandling. Detta anses bidra till den h&ouml;ga mortaliteten, att n&auml;stan var femte patient avlider &aring;rligen. Nu har forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvecklat ett beslutsst&ouml;d som m&ouml;jligg&ouml;r mer individuellt anpassad v&auml;tskereglering. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Wed, 27 May 2020 07:27:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=880478&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-05-27T07:27:00Z Två av institutionens forskare tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2019 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=879506&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/879/c_879506-l_3-k_200519-kollage_rolf-larsson_jenny-th_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Professor Rolf Larsson och docent Jenny Theorell-Hagl&ouml;w vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2019.&nbsp;</p> Mon, 18 May 2020 14:47:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=879506&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-05-18T14:47:00Z Donationer bidrar till ny forskning om covid-19 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=879480&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Björn Olsen. Foto: Mikael Wallerstedt" src="/digitalAssets/879/c_879480-l_3-k_bild_bjorn-olsen_150x150_foto-mikael-wallerstedt.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Bj&ouml;rn Olsen<br /> Foto: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p>Familjen Einhorns Stiftelse donerar drygt en halv miljon kronor till forskning vid Uppsala universitet som bidrar till att utveckla behandlingar mot covid-19. Donationen ska anv&auml;ndas i en studie som leds av Bj&ouml;rn Olsen, professor i infektionsmedicin, d&auml;r man kommer att unders&ouml;ka vad som orsakar den dramatiska immunologiska reaktion som g&ouml;r att vissa patienter blir sv&aring;rt sjuka.&nbsp;</p> Mon, 18 May 2020 13:52:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=879480&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-05-18T13:52:00Z Intensiv jakt på läkemedel mot covid-19 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=879174&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Johan Lennerstrand, docent i klinisk mikrobiologi" src="/digitalAssets/879/c_879174-l_3-k_bild_johan-lennerstrand_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Johan Lennerstrand</figcaption> </figure> <p><strong>Just nu v&auml;ntar hela v&auml;rlden p&aring; ett vaccin mot covid-19. Men det p&aring;g&aring;r ocks&aring; intensiv forskning f&ouml;r att f&aring; fram fungerande l&auml;kemedel mot det nya coronaviruset sars-cov-2. Vid BMC i Uppsala testas substanser som angriper samma typ av enzym som l&auml;kemedel mot hiv och hepatit-C.</strong></p> Fri, 15 May 2020 13:12:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=879174&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-05-15T13:12:00Z Miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=878262&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Teresia Nyman, forskare inom arbets- och miljömedicin" src="/digitalAssets/878/c_878262-l_3-k_bild_teresia-nyman_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Teresia Nyman</figcaption> </figure> <p>Teresia Nyman, forskare inom arbets- och milj&ouml;medicin vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, f&aring;r drygt 2,7 miljoner kronor fr&aring;n AFA F&ouml;rs&auml;kring f&ouml;r att utveckla en metodik f&ouml;r belastningsergonomisk riskbed&ouml;mning inom handelsbranschen.</p> Tue, 12 May 2020 08:19:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=878262&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-05-12T08:19:00Z Forskningsanslag utlyses från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=877648&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Forskningsanslag f&ouml;r &aring;r 2020 har ledigf&ouml;rklarats&nbsp;fr&aring;n&nbsp;Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond f&ouml;r infektionsmedicinsk forskning. Sista ans&ouml;kningsdag &auml;r 15 juni 2020. L&auml;s mer h&auml;r i nyheten och i ans&ouml;kningsblanketten.</p> Thu, 07 May 2020 10:14:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=877648&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-05-07T10:14:00Z Jessica Nordlund är en av årets Göran Gustafssonpristagare https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=877594&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Jessica Nordlund" src="/digitalAssets/877/c_877594-l_3-k_bild_jessica-nordlund_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jessica Nordlund</figcaption> </figure> <p>Jessica Nordlund f&aring;r 2020 &aring;rs G&ouml;ran Gustafssonpris i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. G&ouml;ran Gustafssons stiftelse verkar f&ouml;r&nbsp;fr&auml;mjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungliga tekniska h&ouml;gskolan (KTH) i Stockholm. Jessica &auml;r f&ouml;dd i San Francisco, Kalifornien.&nbsp;Hon tog en kandidatexamen i biologi vid San Diego State University 2006 och en magisterexamen i cellul&auml;r molekyl&auml;rbiologi vid Uppsala universitet 2007.&nbsp;Efter att ha f&ouml;rsvarat sin doktorsexamen i molekyl&auml;rmedicin vid Uppsala universitet 2012, b&ouml;rjade hon jobba vid SNP&amp;SEQ-teknologiplattformen, som &auml;r en av anl&auml;ggningarna inom &rsquo;National Genomics Infrastructure (NGI)&rsquo; vid SciLifeLab. Sedan 2013 har hon haft olika befattningar vid SNP&amp;SEQ, s&aring; som ledare f&ouml;r bioinformatik gruppen och senare ledare f&ouml;r forsknings och utvecklingsverksamheten. &Aring;r 2019 uts&aring;gs hon till verksamhetsledare (facility director) f&ouml;r hela enheten i Uppsala.</p> Thu, 07 May 2020 08:24:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=877594&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-05-07T08:24:00Z Koppling mellan sömnapné och cancer fokus i ny studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=866144&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Jenny Theorell-Haglöw" src="/digitalAssets/866/c_866144-l_3-k_bild_jenny-t-h_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jenny Theorell-Hagl&ouml;w</figcaption> </figure> <p>S&ouml;mnapn&eacute; drabbar cirka tre procent av den vuxna befolkningen, med &ouml;kad risk f&ouml;r h&ouml;gt blodtryck, stroke och diabetes. Forskning tyder ocks&aring; p&aring; en &ouml;kad cancerrisk, men det saknas befolkningsbaserade studier. D&auml;rf&ouml;r har forskare vid Akademiska sjukhuset/institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper inlett en studie d&auml;r man ska studera s&ouml;mnapn&eacute; och cancer i befolkningen, vilka cancerformer det r&ouml;r sig om samt om CPAP-behandling minskar cancerrisk. Det h&auml;r skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Mon, 20 Apr 2020 12:29:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=866144&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-04-20T12:29:00Z Joakim Crona tilldelas tjänst från Cancerfonden https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=864042&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Joakim Crona som fått ett Junior Clinical Investigator Award" src="/digitalAssets/864/c_864042-l_3-k_bild_joakim-crona_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Joakim Crona</figcaption> </figure> <p>Cancerfonden har nyligen beslutat om bidrag till 19 nya tj&auml;nster till forskare som befinner sig i olika delar av karri&auml;ren. Sex av dessa finns vid Uppsala universitet och en av dessa sex &auml;r&nbsp;Joakim Crona, forskare vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper.</p> Tue, 07 Apr 2020 05:42:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=864042&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-04-07T05:42:00Z Jonathan Cedernaes fick 200 000 kronor i forskningsanslag https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=862352&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Jonathan Cedernaes" src="/digitalAssets/862/c_862352-l_3-k_bild_jonathan-cedernaes_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jonathan Cedernaes</figcaption> </figure> <p>Sedan 2014 har stiftelsen Diabetes Wellness Sverige delat ut ett specifikt forskningsanslag, Junior Grant, till forskare i b&ouml;rjan av sin forskarkarri&auml;r inom diabetes. I januari utdelades &aring;terigen forskningsanslaget p&aring; 200 000 kronor vardera till fem unga forskare f&ouml;r vidare forskning inom diabetes, d&auml;r Jonathan Cedernaes var en av dem som fick motta ett forskningsanslag.</p> Fri, 27 Mar 2020 13:24:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=862352&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-03-27T13:24:00Z Forskare vid institutionen tilldelas anslag för viktig forskning om reumatiska sjukdomar https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=862240&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Reumatikerf&ouml;rbundet &auml;r Sveriges st&ouml;rsta enskilda givare till forskningen om reumatiska sjukdomar. &Aring;rets forskningsanslag uppg&aring;r till 18 525 000 kronor och f&ouml;rdelas p&aring; 109 forskningsprojekt, som bland annat inkluderar forskning om folksjukdomar som artros, gikt och fibromyalgi, vanliga reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit och ankyloserande spondylit, och mer ovanliga sjukdomar som SLE, Sj&ouml;grens syndrom och Systemisk skleros.</p> Fri, 27 Mar 2020 10:51:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=862240&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-03-27T10:51:00Z SvD Debatt: "Använd forskarna – tillsätt ett expertråd" https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=861096&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Med anledning&nbsp;av coronaviruset, covid-19, i Sverige publicerades idag en debattartikel i Svenska&nbsp;Dagbladet. I Sverige finns en stor akademiska expertis inom medicin, modellering, epidemiologi och andra relevanta omr&aring;den. Denna resurs st&aring;r till samh&auml;llets f&ouml;rfogande och b&ouml;r anv&auml;ndas, skriver flera forskare.</p> Fri, 20 Mar 2020 14:14:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=861096&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-03-20T14:14:00Z Björn Olsen om coronaviruset: "Vi behöver smarta strategier" https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=861094&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Det nya coronaviruset covid-19 kommer att drabba &auml;ldre och sjuka h&aring;rt under l&aring;ng tid, kanske upp till ett &aring;r. Mer forskning beh&ouml;vs &ndash; b&aring;de f&ouml;r att hindra fler virus fr&aring;n att drabba oss och f&ouml;r att minska effekterna av den smittspridning som p&aring;g&aring;r, menar Bj&ouml;rn Olsen, professor i infektionsmedicin vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.</strong></p> Fri, 20 Mar 2020 13:59:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=861094&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-03-20T13:59:00Z Professor Åsa Melhus: Vårdhygien lär oss undvika smitta https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=861090&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att undvika coronaviruset g&auml;ller det att tv&auml;tta h&auml;nderna ordentligt, h&aring;lla avst&aring;nd och hellre umg&aring;s utomhus &auml;n inomhus. Det &auml;r n&aring;gra r&aring;d fr&aring;n &Aring;sa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid institionen f&ouml;r medicinska vetenskaper.</p> Fri, 20 Mar 2020 13:50:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=861090&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-03-20T13:50:00Z Fortsatt finansiering till forskargruppen i reumatologi från Ingegerd Johanssons fond https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=860316&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Lars Rönnblom" src="/digitalAssets/860/c_860316-l_3-k_bild_lars-ronnblom_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Lars R&ouml;nnblom</figcaption> </figure> <p>Svenska L&auml;kares&auml;llskapet beviljade &aring;r 2017 Lars R&ouml;nnblom, professor i reumatologi vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper, forskningsmedel ur Ingegerd Johanssons fond f&ouml;r hans forskning om den reumatiska sjukdomen SLE, Systemisk Lupus Erythematosus. Lars R&ouml;nnblom och hans forskargrupp beviljades d&aring; projektanslag f&ouml;r ans&ouml;kan &rdquo;Disease mechanisms and patient stratification towards new therapies in systemic lupus erythematosus&quot;. Tidigare i &aring;r fick de besked fr&aring;n Svenska L&auml;kares&auml;llskapet att deras anslag fr&aring;n Ingegerd Johanssons fond f&ouml;rl&auml;ngs i ytterligare tv&aring; &aring;r.</p> <p></p> Mon, 16 Mar 2020 14:59:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=860316&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-03-16T14:59:00Z Telemedicinsk uppföljning effektivt vid sömnapnébehandling https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=859946&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Jenny Theorell-Haglöw" src="/digitalAssets/859/c_859946-l_3-k_bild_jenny-t-h_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jenny Theorell-Hagl&ouml;w</figcaption> </figure> <p>Uppf&ouml;ljning av CPAP-behandling via telemedicin, d&auml;r man fj&auml;rravl&auml;ser patienters andningsapparatur, skulle kunna bidra till &ouml;kad f&ouml;ljsamhet hos patienter med s&ouml;mnapn&eacute;, b&auml;ttre behandlingsresultat och f&ouml;rb&auml;ttrad livskvalitet. Detta har testats i en av de f&ouml;rsta studierna i Sverige d&auml;r man utv&auml;rderat nyttan av telemonitorerad uppf&ouml;ljning j&auml;mf&ouml;rt med r&aring;dande rutin med mottagningsbes&ouml;k. Forskningen uppm&auml;rksammas i samband med World sleep day 13 mars. Det skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</p> Fri, 13 Mar 2020 07:27:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=859946&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-03-13T07:27:00Z Professor Björn Olsen: "Corona är svårstoppat" https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=848108&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Samtidigt som d&ouml;dstalet i&nbsp;coronaepidemin i Kina stiger forts&auml;tter viruset sprida sig &ouml;ver v&auml;rlden. Nu har ett fall uppt&auml;ckts i Egypten, n&aring;got som kan f&aring; stora konsekvenser, enligt Bj&ouml;rn Olsen, professor i infektionssjukdomar:</strong><br /> <strong>&ndash; Om smittan f&aring;r f&auml;ste och b&ouml;rjar spridas i Egypten har vi i princip per definition en pandemi, f&ouml;r d&aring; har vi okontrollerad spridning p&aring; tv&aring; kontinenter.<br /> Det skriver <a href="https://www.svt.se/nyheter/utrikes/professorn-minst-ett-ar-innan-vi-ser-slutet-pa-det-har" target="_blank">SVT&nbsp;Nyheter i en artikel</a>.</strong></p> Wed, 19 Feb 2020 11:42:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=848108&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-02-19T11:42:00Z Johan Sundström blir ledare för "Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning" https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=847738&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Johan Sundström" src="/digitalAssets/847/c_847738-l_3-k_bild_johan-sundstrom_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Johan Sundstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p><strong>Tack vare en donation fr&aring;n den &aring;l&auml;ndske aff&auml;rsmannen Anders Wikl&ouml;f kan Uppsala universitet satsa p&aring; en ny milj&ouml; inom hj&auml;rtforskning baserad p&aring; data fr&aring;n storskaliga befolkningsregister och biobanker.</strong></p> Fri, 14 Feb 2020 15:34:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=847738&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-02-14T15:34:00Z Könsskillnader i sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom – fokus för studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=847666&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Mirjam Ljunggren" src="/digitalAssets/847/c_847666-l_3-k_bild_mirjam-ljunggren_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mirjam Ljunggren</figcaption> </figure> <p><strong>Vilket samband finns mellan s&ouml;mnapn&eacute; under dr&ouml;ms&ouml;mnen och tidiga tecken p&aring; &aring;derf&ouml;rkalkning hos m&auml;n och kvinnor? Och finns eventuella k&ouml;nsskillnader som beh&ouml;ver beaktas vid val av behandling? Det &auml;r fokus f&ouml;r en studie p&aring; Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.</strong></p> Fri, 14 Feb 2020 12:16:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=847666&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-02-14T12:16:00Z Skräcken för hjärtinfarkt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=845094&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Hur ser livet ut efter en hj&auml;rtinfarkt och hur kan man l&auml;ra sig leva med r&auml;dslan f&ouml;r att det n&auml;r som helst kan h&auml;nda igen? Det handlade Radio P1:s program &quot;Kropp och sj&auml;l&quot; om den 28 januari d&auml;r&nbsp;Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, och Stefan James, &auml;ven han professor vid Uppsala universitet, medverkade som g&auml;ster.</p> Wed, 05 Feb 2020 14:19:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=845094&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-02-05T14:19:00Z Snabbaste skidåkarna har lägst blodtryck https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=845090&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Kasper Andersen" src="/digitalAssets/845/c_845090-l_3-k_kasper-andersen_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Kasper Andersen</figcaption> </figure> <p>Ju snabbare en person &aring;ker Vasaloppet, desto l&auml;gre &auml;r risken f&ouml;r att f&aring; h&ouml;gt blodtryck. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet som publicerats online i den vetenskapliga tidskriften Circulation, och som Uppsala universitet skriver om i ett pressmeddelande.</p> Wed, 05 Feb 2020 14:02:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=845090&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-02-05T14:02:00Z Sömnundersökningar ska ge svar på ohälsa https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=844076&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Eva Lindberg. Bild från Hjärt-Lungfonden" src="/digitalAssets/844/c_844076-l_3-k_bild_eva-lindberg_hjart-lungfonden_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Eva Lindberg<br /> Bild fr&aring;n Hj&auml;rt-Lungfonden</figcaption> </figure> <p>Hj&auml;rt-Lungfonden har publicerat en forskarintervju med professor Eva Lindberg d&auml;r man lyfter&nbsp;hennes forskning som st&ouml;ttas av fonden. Hj&auml;rt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hj&auml;rt-lungforskning och arbetar f&ouml;r &ouml;kad kunskap om forskningens betydelse.</p> Fri, 31 Jan 2020 13:38:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=844076&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-01-31T13:38:00Z Jonathan Cedernaes får forskningsanslag från Diabetes Wellness https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=841600&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>&Aring;r 2014 var f&ouml;rsta &aring;ret som stiftelsen Diabetes Wellness Sverige delade ut ett specifikt forskningsanslag, Junior Grant, till forskare i b&ouml;rjan av sin forskarkarri&auml;r inom diabetes. Nyligen utdelades &aring;terigen forskningsanslaget p&aring; 200 000 kronor vardera till fem unga forskare f&ouml;r vidare forskning inom diabetes. Det skriver Diabetes Wellness Sverige i ett pressmeddelande.</p> Tue, 14 Jan 2020 06:45:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=841600&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-01-14T06:45:00Z Sömnbrist kan resultera i ökade nivåer av ämnen kopplade till Alzheimers https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=826018&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I ett pressmeddelande den 8 januari uppm&auml;rksammades en ny&nbsp;mindre studie d&auml;r forskare har sett att n&auml;r unga, friska deltagare utsattes f&ouml;r en natts vakenhet uppvisade de h&ouml;gre blodniv&aring;er av proteinet tau &auml;n d&aring; de sovit som vanligt. Tau utg&ouml;r en mark&ouml;r f&ouml;r Alzheimers sjukdom och resultaten kan tyda p&aring; att &aring;terkommande s&ouml;mnbrist skulle kunna leda till negativa effekter p&aring; hj&auml;rnh&auml;lsan. Studien publiceras i tidskriften Neurology.</p> Thu, 09 Jan 2020 07:07:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=826018&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2020-01-09T07:07:00Z Nanopartiklar ska underlätta tidig diagnostik av lungsjukdomar https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=823372&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Magnus Svartengren" src="/digitalAssets/823/c_823372-l_3-k_bild_magnus-svartengren_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Magnus Svartengren</figcaption> </figure> <p><strong>En ny&nbsp;diagnosmetod&nbsp;som g&aring;r ut&nbsp;p&aring; att anv&auml;nda nanopartiklar f&ouml;r att&nbsp;uppt&auml;cka f&ouml;r&auml;ndringar i de finaste delarna i lungorna h&aring;ller nu p&aring; att inf&ouml;ras vid Akademiska sjukhuset.&nbsp;Instrumentet, som utvecklats av forskare i Uppsala, g&ouml;r det m&ouml;jligt att m&auml;ta avst&aring;nd i de minsta luftv&auml;garna och lungbl&aring;sorna och kan f&ouml;rb&auml;ttra diagnostiken vid misst&auml;nkt lungsjukdom exempelvis lungemfysem och KOL.</strong></p> Mon, 02 Dec 2019 12:57:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=823372&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-12-02T12:57:00Z Pristagare – Institutionens dag 2019 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=821874&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Vid Institutionens dag den 14 november bel&ouml;nades flera doktorander och unga forskare med fina priser.</p> Thu, 21 Nov 2019 09:07:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=821874&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-11-21T09:07:00Z Stor skillnad i koldioxidavtryck mellan olika inhalatorer https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=821748&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Christer Janson" src="/digitalAssets/821/c_821748-l_3-k_christer-janson_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Christer Janson</figcaption> </figure> <p><strong>I en ny studie har forskare vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet j&auml;mf&ouml;rt koldioxidavtrycket fr&aring;n tv&aring; sorters inhalatorer som anv&auml;nds vid behandling av astma och KOL: pulverinhalatorer och sprayer som inneh&aring;ller drivgas. Resultaten visar att koldioxidavtrycket &auml;r 20 g&aring;nger st&ouml;rre om man behandlar med spray &auml;n om man anv&auml;nder pulverinhalator.</strong></p> Wed, 20 Nov 2019 15:10:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=821748&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-11-20T15:10:00Z Ny substans som kan stimulera insulinproduktion prövas i studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=820608&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Personer med typ 1-diabetes &auml;r i dag h&auml;nvisade till livsl&aring;ng behandling med insulin via spruta eller pump. I en patientstudie p&aring; Akademiska sjukhuset pr&ouml;vas om gammaaminosm&ouml;rsyra (GABA), en av de viktigaste signalsubstanserna i hj&auml;rnan, kan &aring;terskapa den egna insulinproduktionen och bli ett nytt l&auml;kemedel. Forskningen uppm&auml;rksammas i ett pressmeddelande som Akademiska sjukhuset skickat ut&nbsp;med anledning av v&auml;rldsdiabetesdagen 14 november.</strong></p> Wed, 13 Nov 2019 09:43:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=820608&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-11-13T09:43:00Z Nominera ledamöter för övriga anställda till Universitetskollegiet https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=816648&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Nu har du som tillh&ouml;r kategorin &rdquo;&ouml;vriga anst&auml;llda&rdquo;, enligt arbetsordningens definition, chansen att bli en del av rekryteringen av nu rektor och prorektor genom att nominera l&auml;mpliga kandidater till Universitetskollegiet.&nbsp;Sista dagen f&ouml;r nominering &auml;r fredagen den 8 november.</strong></p> Fri, 18 Oct 2019 13:16:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=816648&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-10-18T13:16:00Z Hjärtinfarktspatienter som har hund lever längre https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=815740&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><img alt="En hund som tittar in i kameran." class="image-right" src="/digitalAssets/815/c_815740-l_3-k_bild_hund_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /><strong>Forskare vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper&nbsp;har unders&ouml;kt om hund&auml;gare har b&auml;ttre &ouml;verlevnad efter en hj&auml;rtinfarkt eller stroke. Resultaten visar att b&aring;de strokepatienter och hj&auml;rtinfarktpatienter som &auml;ger en hund l&ouml;pte l&auml;gre risk att d&ouml; under uppf&ouml;ljningen &auml;n de patienter som inte hade hund.</strong></p> Mon, 14 Oct 2019 13:19:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=815740&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-10-14T13:19:00Z Flera IMV-läkare bland världens mest citerade forskare https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=812090&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Professor Mia Wadelius" src="/digitalAssets/812/c_812090-l_3-k_bild_mia-wadelius_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Mia Wadelius</figcaption> </figure> <p style="margin-left:0cm"><strong>Ytterligare en l&auml;kare p&aring; institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper (IMV), Mia Wadelius, l&auml;kare&nbsp;inom klinisk farmakologi p&aring; Akademiska sjukhuset och&nbsp;professor vid IMV, har s&auml;llat sig till listan &ouml;ver v&auml;rldens mest citerade forskare. H&auml;r &aring;terfinns &auml;ven Stefan James, Lars Lind och Ann-Christine Syv&auml;nen, samtliga forskare vid IMV, samt tv&aring; pensionerade l&auml;kare/forskare: Otto Cars och Lars Wallentin.</strong></p> Mon, 23 Sep 2019 13:55:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=812090&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-09-23T13:55:00Z Mer arbetsinriktad smärtrehabilitering målet för nystartad studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=803652&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>En kombination av psykologiska och fysiska rehabiliteringsinsatser har god effekt vid l&aring;ngvarig sm&auml;rta, men oftas saknas tydlig inriktning mot &aring;terg&aring;ng i arbete.&nbsp;I ett pressmeddelande den 16 augusti&nbsp;skriver Akademiska sjukhuset om en nystartad&nbsp;studie p&aring; sm&auml;rtcentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet, d&auml;r en metod f&ouml;r arbetsanpassning kallad Krav- och funktionsschema (KOF) utv&auml;rderas.</p> Fri, 16 Aug 2019 06:36:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=803652&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-08-16T06:36:00Z Smärta vid ledgångsreumatism kan förklaras av antikroppar https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=798166&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong>Antikroppar som finns i leden redan innan ledg&aring;ngsreumatism bryter ut, kan orsaka sm&auml;rta &auml;ven i fr&aring;nvaro av ledinflammation. Det skriver Karolinska Institutet i ett pressutskick. Forskarna tror att fyndet kan vara en generell mekanism vid autoimmunitet och att resultaten kan ligga till grund f&ouml;r nya s&auml;tt att minska icke-inflammationskopplad sm&auml;rta vid b&aring;de ledg&aring;ngsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar.</strong></p> Fri, 14 Jun 2019 06:17:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=798166&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-06-14T06:17:00Z Ny diagnosmetod ska hjälpa SLE-patienter till rätt vård https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=788834&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Sveriges Radio P4 Uppland har gjort ett reportage d&auml;r de lyfter en&nbsp;ny&nbsp;metoden som forskare vid institutionen f&ouml;r medicinskavetenskaper har utvecklat, som bland annat ska skydda patienter fr&aring;n on&ouml;diga biverkningar av l&auml;kemedel.</p> Tue, 28 May 2019 14:25:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=788834&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-05-28T14:25:00Z Hund eller inte - dina gener kan påverka valet att skaffa hund https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=787868&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>En ny studie visar att det inte &auml;r n&aring;gon slump om vi v&auml;ljer att skaffa hund eller inte. &quot;Jag hade r&auml;knat med en viss genetisk komponent, men jag blev f&ouml;rv&aring;nad &ouml;ver hur stark den h&auml;r komponenten var&quot;, s&auml;ger professor Tove Fall till bl.a. Aftonbladet och SVT Nyheter Uppsala.</p> Wed, 22 May 2019 05:29:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=787868&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-05-22T05:29:00Z Forskningsanslag utlyses från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=783912&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Forskningsanslag f&ouml;r &aring;r 2019 har ledigf&ouml;rklarats&nbsp;fr&aring;n&nbsp;Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond f&ouml;r infektionsmedicinsk forskning. Sista ans&ouml;kningsdag &auml;r 7 juni 2019. L&auml;s mer h&auml;r i nyheten.</p> Thu, 09 May 2019 14:14:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=783912&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-05-09T14:14:00Z Ny diagnosmetod möjliggör mer individuell behandling vid SLE https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=783826&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><strong><img alt="En laboratorietekniker pipetterar i ett dragskåp." class="image-right" src="/digitalAssets/783/c_783826-l_3-k_labbild-stor-mn_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Vissa personer med den autoimmuna sjukdomen SLE drabbas av livshotande inflammation i njurar och hj&auml;rna, medan andra fr&auml;mst f&aring;r hud- och ledproblem. Vid forskargruppen f&ouml;r Reumatologi vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper&nbsp;har man&nbsp;utvecklat en ny metod som g&ouml;r det m&ouml;jligt att redan vid diagnos f&ouml;ruts&auml;ga prognos och sjukdomsf&ouml;rlopp. Detta f&ouml;rb&auml;ttrar m&ouml;jligheterna att anpassa behandlingen individuellt vilket uppm&auml;rksammas med anledning av internationella SLE-dagen den 10 maj.</strong></p> Thu, 09 May 2019 08:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=783826&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-05-09T08:44:00Z Dr Shafqat Ahmad tilldelas det prestigefyllda Rising Star-priset från EASD https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=782902&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Shafqat Ahmad" src="/digitalAssets/782/c_782902-l_3-k_bild_shafqat-ahmad_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Shafqat Ahmad</figcaption> </figure> <p>Dr Shafqat Ahmad&nbsp;tilldelas det prestigefyllda priset Rising Star Award fr&aring;n European Association for the Study of Diabetes (EASD).</p> Tue, 30 Apr 2019 08:35:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=782902&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-04-30T08:35:00Z Samband mellan höga PCB-nivåer i blodet och för tidig död https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=782804&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Det finns ett samband mellan h&ouml;ga niv&aring;er av PCB:er i blodet och f&ouml;r tidig d&ouml;d. Det visar en ny tv&auml;rvetenskaplig studie. Studien &auml;r en i raden fr&aring;n ett drygt tio&aring;rigt tv&auml;rvetenskapligt samarbete mellan professorerna Lars Lind och Monica Lind vid Insitutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper vid&nbsp;Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samt milj&ouml;kemister vid &Ouml;rebro universitet, som visar p&aring; h&auml;lsorisker med PCB:er trots att de varit f&ouml;rbjudna sedan l&auml;nge.</p> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 29 Apr 2019 06:50:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=782804&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-04-29T06:50:00Z Malariaexpert Maria Lundberg välkomnar global satsning mot infektionssjukdomen https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=782684&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="En mygga suger blod från en människa. Foto: Wikimedia Commons/James Gathany" src="/digitalAssets/782/c_782684-l_3-k_malariamygga_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Foto: Wikimedia Commons/<br /> James Gathany</figcaption> </figure> <p>Malaria &auml;r en infektionssjukdom som smittar via myggor som b&auml;r p&aring; en parasit. Drygt 200 miljoner m&auml;nniskor framf&ouml;rallt i Afrika &auml;r drabbade. Akademiska sjukhuset skriver i sitt pressutskick att temat f&ouml;r &aring;rets World Malaria Day den 25 april &auml;r &quot;Zero malaria starts with me&quot;, d&auml;r V&auml;ldsh&auml;lsoorganisationen (WHO) uppmanar alla l&auml;nder att ta sitt ansvar f&ouml;r att v&auml;nda utvecklingen.</p> Fri, 26 Apr 2019 05:50:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=782684&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-04-26T05:50:00Z ReActs nya strategiska plan får 72 miljoner kr från Sida https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777812&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p class="ingress"><strong>Det internationella n&auml;tverket ReAct, som samordnas fr&aring;n Uppsala universitet, kommer att satsa p&aring; fyra strategiska omr&aring;den f&ouml;r att m&ouml;ta l&aring;g- och medelinkomstl&auml;nders behov att arbetet f&ouml;r att hantera antibiotikaresistens. De f&aring;r nu st&ouml;d fr&aring;n Sida f&ouml;r den nya strategin.</strong></p> Mon, 18 Mar 2019 12:08:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777812&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-03-18T12:08:00Z Effektivaste behandlingen mot typ 2-diabetes utvärderas i stor studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777546&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I ett pressmeddelande fr&aring;n Akademiska sjukhuset skriver man om en planerad studie d&auml;r man ska j&auml;mf&ouml;ra tv&aring; olika l&auml;kemedel f&ouml;r att se vilken l&auml;kemedelsbehandling som &auml;r effektivast f&ouml;r att f&ouml;rebygga komplikationer vid typ 2-diabets. Studien leds av professor Jan Eriksson vid forskargruppen Klinisk diabetologi och metabolism vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper.</p> Thu, 14 Mar 2019 11:07:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777546&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-03-14T11:07:00Z Störd dygnsrytm gör oss hungrigare – och fetare https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777544&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Svenska Dagbladet skriver om hur en ny forskningsstudie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism l&auml;gger ytterligare en pusselbit till f&ouml;rst&aring;elsen av hur central hj&auml;rnans dygnsrytm &auml;r f&ouml;r aptit och &auml;mnesoms&auml;ttning.&nbsp;Jonathan Cedernaes &auml;r f&ouml;rstef&ouml;rfattare till studien och verksam i forskargruppen Transplantation och regenerativ medicin&nbsp;vid Institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper.</p> Thu, 14 Mar 2019 11:01:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777544&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-03-14T11:01:00Z Hästjobb ska lösa komplex allergifråga https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777516&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Ergo skriver om Susanne Victor, som &auml;r doktorand vid Arbets- och milj&ouml;medicin, som&nbsp;har samlat in prover fr&aring;n 250 h&auml;star f&ouml;r att unders&ouml;ka deras allergenprofiler.</p> Thu, 14 Mar 2019 09:17:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=777516&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2019-03-14T09:17:00Z Pristagare - Institutionens dag https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=755902&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Vid Institutionens dag, 15 november, bel&ouml;nades ett antal personer med fina priser.</p> Fri, 16 Nov 2018 09:42:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=755902&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-11-16T09:42:00Z Inbjudan till mentorskapsprogram https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=755330&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Insitutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper startar i b&ouml;rjan p&aring; n&auml;sta &aring;r ett mentorskapsprogram f&ouml;r disputerade forskare p&aring; postdoktorniv&aring; och &aring;ren n&auml;rmast efter postdoktortiden. Syftet med programmet &auml;r att ge kollegor i tidig karri&auml;r st&ouml;d f&ouml;r att utveckla sin yrkesroll och b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; sin potential och de olika m&ouml;jligheter akademin erbjuder.</p> Wed, 14 Nov 2018 07:43:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=755330&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-11-14T07:43:00Z Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till professor Stefan James, IMV https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=732336&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Kungl. Vetenskaps-Societeten delade 4/9 vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala ut Thur&eacute;us-priset, med en prissumma p&aring; 100.000 kr. Priset gick till:<br /> Professor Stefan James, Institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet, f&ouml;r utvecklandet av nya behandlingar vid akut kransk&auml;rlssjukdom och banbrytande insatser knutna till svenska kvalitetsregister.<br /> &nbsp;</p> Wed, 05 Sep 2018 07:30:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=732336&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-09-05T07:30:00Z ERC Startbidrag till Tove Fall https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=727052&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Tove Fall vid institutionen f&ouml;r medicinska vetenskaper har tilldelats ett <strong>ERC Starting Grant</strong> fr&aring;n det europeiska forskningsr&aring;det European Research Council (ERC). Anslaget uppg&aring;r till 1,5 miljoner Euro och projektet l&ouml;per &ouml;ver en fem&aring;rsperiod. Det prestigfulla anslaget tilldelas unga, lovande forskningsledare. I 2018 &aring;rs utlysning f&aring;r 403 forskningsprojekt inom samtliga forskningsdiscipliner i EU dela p&aring; totalt 603 miljoner euro, varav 17 gick till Sverige.</p> <p></p> Wed, 15 Aug 2018 14:17:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=727052&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-08-15T14:17:00Z Tove Fall invald i Sveriges unga akademi https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=715964&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Docent Tove Fall har valts in i Sveriges unga akademi. &nbsp;D&auml;r kommer hon bl.a. verka f&ouml;r att st&auml;rka kvaliteten p&aring; svensk forskning. Sveriges unga akademi &auml;r en tv&auml;rvetenskaplig akademi <img alt="" class="image-left" src="/digitalAssets/715/c_715964-l_3-k_tove-fall-ngt-beskuren.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />f&ouml;r ett urval av de b&auml;sta yngre forskarna i Sverige. Akademins verksamhet best&aring;r huvudsakligen av tre delar, tv&auml;rvetenskap, forskningspolitik och ut&aring;triktat arbete. Akademin utg&ouml;r en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark r&ouml;st i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att f&ouml;ra ut forskning till unga.<strong> </strong></p> Mon, 28 May 2018 13:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=715964&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-05-28T13:44:00Z Flitigt nedladdad artikel https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=715124&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Journal of Internal Medicine meddelar att en av de 20 mest nedladdade artiklar som man publicerat 2016-2017 &auml;r <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27307107">Systemic lupus erythematosus: Still a challenge for physicians,</a> 2017, Jan, 281, 1, s. 52-64, f&ouml;rfattad av Anders Bengtsson (LU) &amp; Lars R&ouml;nnblom (IMV). Fram till slutet av &aring;r 2017 hade den laddats ner 3150 g&aring;nger.</p> <p></p> Wed, 23 May 2018 08:59:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=715124&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-05-23T08:59:00Z Diabetespris till Daniel Espes https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=709532&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/709/c_709532-l_3-k_bild_daniel-espes_150x150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />&ldquo;The Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD)&rdquo; ger &aring;rligen ett pris till en ung forskare som publicerat en viktig artikel inom f&auml;ltet klinisk diabetesforskning. &Aring;rets pristagare &auml;r Daniel Espes vid IMV, som uts&aring;gs till pristagare vid s&auml;llskapets m&ouml;te i &Aring;bo tidigare under april i &aring;r.</p> <p></p> <p></p> Thu, 19 Apr 2018 11:07:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=709532&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-04-19T11:07:00Z Arbetar du med persondata? Föreläsningar om GDPR https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=702866&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Universitetet anordnar f&ouml;rel&auml;sningar om GDPR, den nya dataskyddsf&ouml;rordningen, som tr&auml;der i kraft 25 maj. Anm&auml;l dig och l&auml;s mer <a href="https://mp.uu.se/web/nyheter/-/nya-dataskyddsforordningen-har-du-koll-pa-dina-skyldigheter-">h&auml;r</a>. <img alt="" class="image-right" height="139" src="https://mp.uu.se/image/journal/article?img_id=174642867&amp;t=1520936457146" style="border-style:solid; border-width:0px" width="200" /></p> Thu, 15 Mar 2018 11:36:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=702866&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-03-15T11:36:00Z Bekämpningsmedel påverkar biologisk ålder https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=697862&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I en artikel f&ouml;rfattad av bl.a. Monica Lind och Lars Lind visas ett samband mellan halter i kroppen av bek&auml;mningsmedel och biologisk &aring;lder, m&auml;tt som metylering av DNA.</p> Tue, 20 Feb 2018 07:49:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=697862&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-02-20T07:49:00Z SSMF:S stora anslag till Ziad Hijazi https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=696998&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p></p> <p>Ziad Hijazi har erh&aring;llit SSMF:s Stora anslag, Etableringsst&ouml;d f&ouml;r yngre forskare, 4 &aring;r.</p> Thu, 15 Feb 2018 06:40:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=696998&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-02-15T06:40:00Z Åldrande och kardiovaskulära riskfaktorer, uppmärksammad studie https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=687272&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>En nyligen publicerad <a class="pdf" href="/digitalAssets/687/c_687272-l_3-k_riksfaktorer-over-tiden.pdf">artikel</a> med flera f&ouml;rfattare (Lars Lind, Johan Sundstr&ouml;m) fr&aring;n IMV har uppm&auml;rksammats i medier (<a href="http://t.sr.se/2qIhgjU">SR</a> och <a href="http://www.unt.se/4866132">UNT</a>).</p> Wed, 10 Jan 2018 09:16:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=687272&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-01-10T09:16:00Z VR-bidrag till Dan Norbäck för ett svensk-kinesiskt samarbetsprojekt https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=687170&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Dan Norb&auml;ck har beviljats bidrag av Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r ett projekt om h&auml;lsoeffekter av luftmilj&ouml;n ute och inomhus. Projektet sker i samarbete med Zhuohui Zhao, Fudanuniversitetet i Shanghai.</p> <p></p> Tue, 09 Jan 2018 11:25:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=687170&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2018-01-09T11:25:00Z Anslag till Josef Järhult från Vetenskapsrådet/JPIAMR https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=682504&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har i en utlysning via Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) tilldelat Josef J&auml;rhult ett bidrag.</p> Tue, 05 Dec 2017 10:05:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=682504&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-12-05T10:05:00Z Anslag till Thomas Tängdén från Vetenskaprådet/JPIAMR https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=681960&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p></p> <p>Vetenskapsr&aring;det har i en utlysning via Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) tilldelat Thomas T&auml;ngd&eacute;n ett anslag f&ouml;r forskning om optimerad anv&auml;ndning av antibiotika.</p> Fri, 01 Dec 2017 06:32:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=681960&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-12-01T06:32:00Z Stort anslag från SciLifeLab till Mia Wadelius https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=681626&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>SciLifeLab har beviljat en ans&ouml;kan med Mia Wadelius som huvuds&ouml;kande 10 miljoner kronor. Projektet, d&auml;r ocks&aring; Lili Milani&nbsp; och P&auml;r Hallberg medverkar &auml;r f&ouml;r farmakogenetiska studier med helgenomsekvensering av n&auml;rmare 1000 prover fr&aring;n patienter&nbsp; med l&auml;kemedelsbiverkningar.</p> Wed, 29 Nov 2017 08:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=681626&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-11-29T08:44:00Z Uppmärksammad IMV-Artikel https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=679872&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I en artikel i Scientific Reports rapporterar f&ouml;rfattarna att hund&auml;gare i en studie hade l&auml;gre risk att d&ouml; av hj&auml;rtsjukdom. S&auml;rskilt tydligt var detta i ensamhush&aring;ll.&nbsp; Mwenya Mubanga, Liisa Byberg, Christoph Nowak, Agneta Egenvall, Patrik K Magnusson, Erik Ingelsson och Tove Fall har forskat och skrivit artikeln som uppm&auml;rksammats mycket. Se <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-017-16118-6">artikel</a> , <a href="http://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=4088&amp;area=3,8&amp;typ=pm&amp;lang=sv">pressmeddelande</a> och vad som skrivs av <a href="http://www.unt.se/nyheter/uppsala/hundagare-lever-langre-4820604.aspx">UNT,</a>&nbsp; <a href="http://www.bbc.com/news/health-42009932">BBC</a>, <a href="http://time.com/5028171/health-benefits-owning-dog/">Time</a> och <a href="http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/having-a-dog-could-help-you-live-longer-swedish-study_uk_5a0eb573e4b0dd63b1a9ac18">Huffington post.</a></p> Mon, 20 Nov 2017 11:12:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=679872&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-11-20T11:12:00Z Beviljat VR-projekt, Mats Gustafsson https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=675124&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Mats Gustafsson vid IMV har beviljats projektbidrag av Vetenskapsr&aring;det, NT.</p> Mon, 06 Nov 2017 12:16:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=675124&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-11-06T12:16:00Z Anslag till Lars Rönnblom för SLE-forskning https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=674792&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Svenska L&auml;kares&auml;llskapet har beviljat ett anslag f&ouml;r forskning om den autoimmuna reumatiska sjukdomen SLE<strong> </strong>till ett projekt med Professor Lars R&ouml;nnblom som koordinator.</p> <p></p> <p></p> Fri, 03 Nov 2017 09:14:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=674792&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-11-03T09:14:00Z Utlysning av strategiska forskningsmedel https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=674458&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Institutionen &ouml;ppnar en utlysning av medel f&ouml;r strategisk forskning. Institutionens professorer <img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/674/c_674458-l_3-k_lite-tegel.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="150" />och docenter kan s&ouml;ka bidrag. Medfinansiering kr&auml;vs.</p> Thu, 02 Nov 2017 09:20:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=674458&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-11-02T09:20:00Z VR-bidrag, Håkan Melhus https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673990&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>H&aring;kan Melhus projekt handlar om &quot;Studier av vitamin A och D&quot;.</p> Mon, 30 Oct 2017 15:48:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673990&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-10-30T15:48:00Z VR-bidrag, Per-Ola Carlsson https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673972&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Per-Ola Carlsson ans&ouml;kan hade titeln &quot;Translationella studier av insulinproducerande celler framtagna fr&aring;n inducerade pluripotenta stamceller&quot;</p> Mon, 30 Oct 2017 14:56:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673972&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-10-30T14:56:00Z Beviljat VR-projekt, Ann-Christine Syvänen https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673642&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I det projekt som beviljats Ann-Christine Syv&auml;nen har Jonas Carlsson Alml&ouml;f ocks&aring; en viktig roll och titeln p&aring; projektet &auml;r: &rdquo;Genetisk variation och genuttrycksprofiler i enskilda celler vid systemisk lupus eythematosus (SLE)&rdquo;</p> Fri, 27 Oct 2017 12:18:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673642&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-10-27T12:18:00Z Beviljat VR-projekt, Per Hellström https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673624&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Per Hellstr&ouml;m har beviljats ett projektbidrag fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det med titeln:</p> <p>Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom med anaerob odlad human intestinal mikrobiota; avancerad monitorering av tarminflammation</p> Fri, 27 Oct 2017 11:37:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673624&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-10-27T11:37:00Z Projektbidrag från Vetenskapsrådet till IMV https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673608&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>I den stora ans&ouml;kningsomg&aring;ngen har Vetenskapsr&aring;det gl&auml;djande nog beviljat projektbidrag till fyra av institutionens forskare: Per-Ola Carlsson, Ann-Christine Syv&auml;nen, H&aring;kan Melhus och Per Hellstr&ouml;m. Du kommer att kunna l&auml;sa mer om vad ans&ouml;kningarna handlar om bland kommande nyheter.</p> Fri, 27 Oct 2017 10:22:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=673608&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-10-27T10:22:00Z Ny genetisk kunskap, intestinala neuroendokrina tumörer https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=656478&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p></p> <p></p> <p>Nya genetiska pusselbitar &nbsp;rapporteras &nbsp;i en <a href="http://erc.endocrinology-journals.org/content/24/8/427.full?sid=3147ffcf-5860-415a-b12a-0f1e7db6d5d5">studie</a> av sm&aring; intestinala neuro-endokrina tum&ouml;rer. Sex gener som muteras med h&ouml;g frekvens vid sjukdomen har identifierats. En av dessa &auml;r <em>MUTYH</em> som har en funktion i DNA-reparation. Eva Tiensuu Jansson &auml;r korresponderande f&ouml;rfattare. &nbsp;</p> <p></p> <p></p> <p></p> Tue, 22 Aug 2017 11:44:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=656478&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-08-22T11:44:00Z Pedagogiskt pris https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=643658&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Martin Wohlin vid v&aring;r institution har tilldelats 2017 &aring;rs pedagogiska pris inom medicin och farmaci.</p> Fri, 19 May 2017 11:53:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=643658&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-05-19T11:53:00Z Bästa valbara kurs https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=643652&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p class="ingress">Vi gl&auml;djer oss &aring;t att en av institutionens valbara kurser utsetts till<strong> <a href="http://www.ammuppsala.se/nyheter/kursen-miljotoxikologi-basta-valbara-kurs-ht-2016">b&auml;sta valbara kurs HT</a> 2016 </strong>av studenterna p&aring; L&auml;karprogrammet!</p> Fri, 19 May 2017 11:35:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=643652&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-05-19T11:35:00Z Om kontorslandskap https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=640722&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Anna Rask-Andersen vid IMV har skrivit en artikel i tidningen Sjukhusl&auml;karen om arbete i kontorslandskap. <a href="http://www.sjukhuslakaren.se/de-billiga-kontorslandskapen-kommer-att-sta-oss-dyrt/">L&auml;s artikeln h&auml;r.</a></p> Thu, 04 May 2017 07:57:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=640722&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-05-04T07:57:00Z Utlysning av medel från Olinder-Nielsens fond. https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=637680&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>H&auml;rmed ledigf&ouml;rklaras forskningsanslag f&ouml;r &aring;r 2017 fr&aring;n Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond f&ouml;r infektionsmedicinsk forskning, deadline 12 juni 2017. <a href="/digitalAssets/637/c_637680-l_3-k_olinder-nielsen_2017_utlysn_blankett.docx">&gt;&gt; Ans&ouml;kningsblankett</a>.</p> Fri, 21 Apr 2017 12:21:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=637680&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-04-21T12:21:00Z Otto Cars expert i FN:s nya grupp mot antibiotikaresistens https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=632210&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Otto Cars, seniorprofessor inom infektionsforskning vid Uppsala universitet och grundare av det internationella nätverket ReAct, blir en av experterna i en nyinrättad grupp inom FN som ska koordinera det internationella arbetet mot antibiotikaresistens.<a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=8428&amp;area=2,4,7,12,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv" target="_blank"> - &gt;&gt;</a></p> Mon, 20 Mar 2017 19:30:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=632210&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-03-20T19:30:00Z KOF17 https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=626120&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true <p>Institutionen får besök av KOF17-panelen i vår. Information kommer inom kort.</p> Wed, 22 Feb 2017 14:06:00 GMT https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=626120&rssTarget=441684&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20medicinska%20vetenskaper&newsDetailSiteNodeId=195720&newsListSiteNodeId=122080&showLeadIn=true 2017-02-22T14:06:00Z