More news from CRB https://www.crb.uu.se/nyheter/text Uppsala universitet lanserar kliniska studier om läkemedelssäkerhet under amning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1083282&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det saknas forskning om hur l&auml;kemedel &ouml;verf&ouml;rs fr&aring;n mor till barn via amning. Att kunskapen saknas g&ouml;r det sv&aring;rt f&ouml;r kvinnor att fatta informerade beslut om sin egen v&aring;rd och behandling. Forskare vid Uppsala universitet lanserar nu tv&aring; kliniska studier som ska hj&auml;lpa till att st&auml;nga kunskapsluckorna. Genom att samla in och analysera br&ouml;stmj&ouml;lk och blodprov fr&aring;n mammor och sp&auml;dbarn kommer forskarna kunna erbjuda evidensbaserade rekommendationer f&ouml;r behandling av diabetes, reumatoid artrit och andra sjukdomar under amningsperioden.&nbsp;</p> Mon, 08 Apr 2024 05:44:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1083282&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2024-04-08T05:44:00Z Vi söker en kommunikatör! https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1080834&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik (CRB) &auml;r en m&aring;ngvetenskaplig forskningsmilj&ouml; med tydlig kommunikationsprofil. Vi leder kommunikationsarbetet i flera internationella forskningsprojekt, samt driver tv&aring; forskningsbloggar. Har du erfarenhet av att sammanfatta huvudbudskapet i akademiska forskningsartiklar? D&aring; kan det vara dig vi s&ouml;ker!&nbsp;</p> Mon, 18 Mar 2024 12:33:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1080834&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2024-03-18T12:33:00Z Vad tycker kvinnor om AI inom vården och bröstcancerscreening? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1080472&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>AI kan anv&auml;ndas f&ouml;r att uppt&auml;cka cancer &iacute; mammografibilder. En ny studie om kvinnors perspektiv p&aring; AI-anv&auml;ndning inom br&ouml;stcancerscreening ger v&auml;rdefulla insikter f&ouml;r att forma etiska och juridiska ramverk f&ouml;r anv&auml;ndningen av artificiell intelligens inom h&auml;lso- och sjukv&aring;rden.</p> Thu, 07 Mar 2024 08:47:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1080472&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2024-03-07T08:47:00Z Etiska dilemman inom klinisk forskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1078130&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>God forskningssed kr&auml;ver att vi erk&auml;nner att patienter som bjuds in att delta i forskning inte fattar sitt beslut i et vakuum. Forskningssjuksk&ouml;terskor inom klinisk forskning har direkt erfarenhet av just dessa etiska dilemman. De har ocks&aring; en central roll att spela n&auml;r det &nbsp;kommer till att bevara etiska normer. En studie som nyligen publicerades i&nbsp;Trials utforskar de etiska utmaningar som forskningssjuksk&ouml;terskor st&aring;r inf&ouml;r n&auml;r de ska inh&auml;mta informerat samtycke fr&aring;n potentiella deltagare i klinisk forskning. </strong></p> Thu, 08 Feb 2024 12:46:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1078130&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2024-02-08T12:46:00Z Kulturella aspekter av forskning om neuroetik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1077376&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Kulturella normer och v&auml;rderingar p&aring;verkar vetenskapen. Neuroetiken &auml;r inget undantag och diskussionen om hur kulturen p&aring;verkar den neuroetiska reflektionen forts&auml;tter att v&auml;xa. Den nyligen utgivna boken <em>Neuroethics and cultural diversity</em> utforskar neuroetikens historik och b&auml;rande id&eacute;er och hur man kan bredda dess perspektiv bortom det v&auml;sterl&auml;ndska. </strong></p> Wed, 24 Jan 2024 09:21:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1077376&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2024-01-24T09:21:00Z Prosocialt beteende som ett verktyg för att bekämpa antibiotikaresistens https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1076866&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Antibiotikaresistenta bakterier st&aring;r bakom &ouml;ver 1 miljon d&ouml;dsfall varje &aring;r och utg&ouml;r en betydande global h&auml;lsorisk. &Auml;ven om vi inte kan f&ouml;rhindra utvecklingen av resistenta bakterier kan vi bromsa den genom olika f&ouml;r&auml;ndringar i v&aring;rat beteende. En studie vars resultat nyligen publicerats i Patient tenderar personer med en starkare altruistisk l&auml;ggning att bry sig mer och vara mer medvetna om sitt eget bidrag till antibiotikaresistens och att <em>prosociala</em> budskap kan minska efterfr&aring;gan p&aring; antibiotikabehandlingar.</strong></p> Tue, 09 Jan 2024 12:34:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1076866&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2024-01-09T12:34:00Z Precisionsmedicin inom cancervården: Vikten av att skydda relationen mellan läkare och patient https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1074296&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vi har alla olika sjukdomsrisker och svarar olika bra p&aring; olika l&auml;kemedel. Inom precisionsmedicin, eller personlig medicin som det ocks&aring; kallas, skr&auml;ddarsys behandling f&ouml;r individen. Tekniken som m&ouml;jligg&ouml;r individanpassning kommer att f&ouml;r&auml;ndra mycket, inte minst inom cancerv&aring;rden. Men den l&auml;gger till ett lager av komplexitet som g&ouml;r det &auml;nnu viktigare att kommunikationen mellan l&auml;kare och patient fungerar bra. Det menar f&ouml;rfattarna av en publikation som nyligen publicerades i BMC Medical Informatics and Decision Making.&nbsp;</p> Fri, 15 Dec 2023 08:06:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1074296&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-12-15T08:06:00Z Transparens och tillsyn viktigt för att allmänheten ska vilja dela digital hälsoinformation https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1072506&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Digital h&auml;lsoinformation &auml;r en viktig resurs f&ouml;r forskare p&aring; universitet och h&ouml;gskolor, men ocks&aring; f&ouml;r myndigheter och akt&ouml;rer i den privata sektor som vill f&aring; tillg&aring;ng till digital h&auml;lsoinformation fr&aring;n allm&auml;nheten i olika europeiska l&auml;nder. En artikel i Journal of Medical Internet Research pekar p&aring; vikten av transparens och tillsyn f&ouml;r att allm&auml;nheten ska acceptera att deras information anv&auml;nds i olika sammanhang.</p> Mon, 04 Dec 2023 09:29:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1072506&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-12-04T09:29:00Z Reservationer mot tvångsvård för borderline personlighetssyndrom https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1072336&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, som ocks&aring; kallas borderline personlighetssyndrom har ofta sv&aring;rt att reglera och kontrollera sina negativa k&auml;nslor. Ofta f&ouml;rekommer b&aring;de sj&auml;lvskadebeteenden och sj&auml;lvmordstankar och patienter med diagnosen &auml;r &ouml;verrepresenterade inom tv&aring;ngsv&aring;rden. Men samma tv&aring;ngsv&aring;rd som kan f&ouml;rhindra ett sj&auml;lvmord nu &ouml;kar ocks&aring; risken f&ouml;r sj&auml;lvmord senare. F&ouml;rfattarna till en artikel som nyligen publicerats i tidskriften Clinical Ethics menar att tv&aring;ngsv&aring;rd av personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom i de flesta fall inte &auml;r etiskt f&ouml;rsvarbart.&nbsp;</p> Thu, 30 Nov 2023 08:15:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1072336&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-11-30T08:15:00Z Tvångsåtgärder inom vården: hur ska de regleras utanför psykiatrin? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1071954&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Att utf&ouml;ra s&aring; kallade tv&aring;ngs&aring;tg&auml;rder mot patienter &auml;r vanligt inom sjukv&aring;rden. Inte bara inom psykiatrin utan &auml;ven inom somatisk sjukv&aring;rd. Hur detta f&aring;r g&ouml;ras och inte regleras p&aring; olika s&auml;tt i olika l&auml;nder, alla med en stor utmaning: att se till att patienter som inte sj&auml;lva kan fatta beslut f&aring;r den v&aring;r de beh&ouml;ver &ndash; och att se till att patienter som kan fatta beslut sj&auml;lva inte tvingas ta emot v&aring;rd som de inte vill ha. En artikel som nyligen publicerades i Journal of Medical Ethics erbjuder rekommendationer f&ouml;r hur tv&aring;ngs&aring;tg&auml;rder inom somatisk sjukv&aring;rd regleras p&aring; b&auml;sta s&auml;tt.&nbsp;</p> Tue, 21 Nov 2023 10:05:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1071954&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-11-21T10:05:00Z Call for papers: Uppsala University Medical Ethics Conference - UMEC https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1070382&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p class="ingress" style="margin-left:0px">We open a Call for Papers to the Uppsala University Medical Ethics Conference (UMEC) 2024. addressing the issues mentioned across the different tracks presented below, and going beyond. Please submit your abstract of maximum 250 words no later than March 31th, 2024.&nbsp;</p> <div></div> <div></div> Wed, 25 Oct 2023 08:34:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1070382&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-10-25T08:34:00Z Allmänläkares perspektiv på primärvårdsetik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1069682&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det finns ett glapp mellan bioetiska teorier och de mer eller mindre dagliga moraliska beslut allm&auml;nl&auml;kare beh&ouml;ver fatta i sin praktik. En artikel som nyligen publicerats i BMC Medical Ethics analyserar hur allm&auml;nl&auml;kare ramar in sv&aring;ra beslut i moraliska termer och utforskar gemensamma n&auml;mnare bakom besluten. Artikeln anv&auml;nder grounded theory f&ouml;r att utveckla en ny teoretisk ansats f&ouml;r prim&auml;rv&aring;rdsetik.</p> Mon, 16 Oct 2023 07:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1069682&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-10-16T07:56:00Z Inkonsekvent behandling av förändrad medvetenhetsnivå https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1068232&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Under de senaste 10 &aring;ren har vi sett en explosionsartad &ouml;kning av forskning p&aring; patienter med nedsatt medvetenhet, s&auml;rskilt dem som har f&aring;tt sv&aring;ra hj&auml;rnskador eller lidit l&auml;nge av nedsatt medvetenhet. Inte minst inom det europeiska flaggskeppsprojektet Human Brain Project. Tv&aring; upps&auml;ttningar internationella riktlinjer har utvecklats f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra v&aring;rden f&ouml;r dessa patienter, en fr&aring;n Europa och en fr&aring;n USA. Trots det visar nu en studie d&auml;r &ouml;ver 200 personer fr&aring;n 40 l&auml;nder som jobbar med patienter i dessa tillst&aring;nd deltagit att det finns v&auml;ldigt stora skillnader i vilken v&aring;rd patienterna erbjuds. B&aring;de mellan l&auml;nder, men ocks&aring; mellan olika kliniska milj&ouml;er.&nbsp;</p> Tue, 26 Sep 2023 13:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1068232&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-09-26T13:28:00Z Etikprövningsledamöters syn på etiska frågor i forskning på sjuka barn https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1065576&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Forskningsetiska kommitt&eacute;er har en viktig roll n&auml;r det kommer till att skydda barns r&auml;ttigheter i forskning. Men det finns inte s&aring; mycket forskning p&aring; hur ledam&ouml;ter i forskningsetiska </strong><strong>kommitt&eacute;er ser p&aring; och bed&ouml;mer forskning som involverar barn med allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. En nyligen publicerad studie i tidskriften Research Ethics som unders&ouml;kt ledam&ouml;ters perspektiv belyser vikten av att t&auml;nka p&aring; b&aring;de barnens r&auml;tt till delaktighet och skydd. Studien visade att ledam&ouml;ter i stor utstr&auml;ckning fokuserar p&aring; formella krav och lagefterlevnad i sina bed&ouml;mningar. </strong></p> Tue, 15 Aug 2023 09:30:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1065576&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-08-15T09:30:00Z Sjukdomars relationella effekter bör inte spela roll för prioriteringar i vården https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1063528&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Ett vanligt kriterium f&ouml;r att prioritera resurser inom v&aring;rden &auml;r ifall en behandling g&ouml;r nytta f&ouml;r patienten. Men vi tar s&auml;llan h&auml;nsyn till indirekta effekter f&ouml;r patienten, eller hens barn, v&auml;nner eller partner. I en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Bioethics st&auml;ller f&ouml;rfattarna fr&aring;gan om s&aring;dana relationella effekter kan vara relevanta i diskussionen om prioriteringar. Till exempel n&auml;r en patient lider av demens, d&auml;r nya behandlingar av Alzheimers sjukdom kan g&ouml;ra stor skillnad f&ouml;r familj och v&auml;nner.</p> Wed, 21 Jun 2023 11:21:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1063528&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-06-21T11:21:00Z Att främja ansvar genom att involvera barn i etiska diskussioner om vaccination https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1061946&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Det finns starka argument f&ouml;r att f&ouml;rv&auml;nta sig att m&auml;nniskor ska ta ansvar, till exempel genom att vaccinera sig. Men n&auml;r det g&auml;ller att vaccinera barn mot COVID-19 blir f&ouml;rh&aring;llandet mellan nytta och risk annorlunda eftersom barn inte drabbas lika allvarligt av sjukdomen. I en nyligen publicerad artikel i Public Health Ethics argumenterar Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist f&ouml;r att barn b&ouml;r uppmuntras till att ta ansvar f&ouml;r att vaccinera sig, inte bara f&ouml;r sin egen skull, utan ocks&aring; f&ouml;r att skydda medm&auml;nniskor och f&ouml;r att minska belastningen p&aring; h&auml;lso-och sjukv&aring;rden. </strong></p> Thu, 08 Jun 2023 06:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1061946&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-06-08T06:56:00Z Etiska problem med helgenomsekvensering https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1060468&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Svenska L&auml;kares&auml;llskapets delegation f&ouml;r medicinisk etik har nyligen publicerat ett uttalande som belyser tre etiska problem med helgenomsekvensering. Tekniken har varit avg&ouml;rande i att identifiera de genetiska mekanismerna bakom m&aring;nga olika sjukdomar som tidigare varit ok&auml;nda, samt identifiera s&auml;llsynta diagnoser. Tekniken anv&auml;nds i allt st&ouml;rre utstr&auml;ckning i h&auml;lso- och sjukv&aring;rden f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra diagnostik och behandling.&nbsp;I sitt uttalande pekar Svenska L&auml;kares&auml;llskapet p&aring; tre etiska problem, n&auml;mligen hur man b&ouml;r hantera bifynd, oklara fynd och informerat samtycke.</p> Fri, 12 May 2023 11:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1060468&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-05-12T11:56:00Z Att balansera etik och empati i rekrytering av barn med cancer för forskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1059552&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p style="margin-left:0cm">Varje &aring;r diagnostiseras mer &auml;n 40 000 barn i v&auml;rlden med cancer och forskning inom &auml;mnet &auml;r viktigt f&ouml;r att kunna f&ouml;rb&auml;ttra behandling, &ouml;verlevnad och livskvalitet f&ouml;r dessa barn. Men att rekrytera barn till forskning f&ouml;r med sig etiska utmaningar. En nyligen publicerad artikel i BMC Medical pekar p&aring; behovet av att balansera rollerna mellan barn och f&ouml;r&auml;ldrar i gemensamma beslutsprocesser.&nbsp;</p> Thu, 27 Apr 2023 11:39:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1059552&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-04-27T11:39:00Z Lektor i vårdetik sökes https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1054122&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap s&ouml;ker&nbsp;en universitetslektor i v&aring;rdvetenskap med inriktning mot v&aring;rdetik inom grundutbildningen p&aring; institutionen. Innehavaren av tj&auml;nsten f&ouml;rv&auml;ntas ocks&aring; ha ett n&auml;ra samarbete med Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik (CRB). Sista ans&ouml;kningsdag 13 april 2023!</p> Tue, 07 Mar 2023 09:47:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1054122&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-03-07T09:47:00Z Bredda debatten om neurorättigheter https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1051274&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Behovet av system som relglerar neuroteknologier har lett till upprop f&ouml;r nya &rdquo;neuror&auml;ttigheter&rdquo;. Men f&ouml;rslaget har lett till en livlig debatt. I en ny bok diskuterar flera experter de utmaningar som teknikutvecklingen skapar f&ouml;r befintliga regelverk. Ett av kapitlen har skrivits av Arleen Salles, som anser att vi borde reflektera mer &ouml;ver hur problemen ramas in och mer dialog med allm&auml;nheten.</p> <p></p> Mon, 13 Feb 2023 13:41:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1051274&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-02-13T13:41:00Z Inbjudan till diskussion av ny målbeskrivning för etik på läkarprogrammet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1050354&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det nya 6-&aring;riga l&auml;karprogrammet inneb&auml;r att allm&auml;ntj&auml;nstg&ouml;ring ers&auml;tts av en bastj&auml;nstg&ouml;ring och att grundutbildningen blir legitimationsgrundande. Universiteten blir ensamma huvudm&auml;n f&ouml;r utbildningen, en &nbsp;omst&auml;llning som st&auml;ller h&ouml;ga krav p&aring; l&auml;ros&auml;tena. Just nu p&aring;g&aring;r ett intensivt arbete med att uppdatera och revidera l&auml;randemoment och m&aring;lbeskrivningar. En av dem handlar om etikundervisningen p&aring; l&auml;karprogrammet. F&ouml;rfattarna bjuder nu in till diskussion om m&aring;len i en debattartikel i L&auml;kartidningen.</p> Wed, 01 Feb 2023 16:49:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1050354&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2023-02-01T16:49:00Z Skillnader i hälsolitteracitet och sökande efter hälsoinformation hos svenskar https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1038076&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Svenskar med begr&auml;nsad h&auml;lsolitteracitet tog inte del av unders&ouml;kningsresultat i sin elektroniska patientjournal i samma utstr&auml;ckning som de med tillr&auml;cklig h&auml;lsolitteracitet. Det visar en nyligen publicerad studie i BMC Public Health av Erica Sundell och &Aring;sa Grauman vid Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik och Josefin W&aring;ngdahl vid Karolinska Institutet. Skillnader i h&auml;lsolitteracitet kan ocks&aring; leda till oj&auml;mlik tillg&aring;ng till trov&auml;rdig och kvalitetss&auml;krad h&auml;lsoinformation.</strong></p> Tue, 13 Dec 2022 12:52:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1038076&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-12-13T12:52:00Z Åsa Grauman beviljas fellowship för forskning om hur allmänheten uppfattar risk för cancer https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1035238&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>&Aring;sa Grauman beviljas 3 648&nbsp;000 kronor av Cancerfonden f&ouml;r att studera hur allm&auml;nheten uppfattar sin cancerrisk, riskkommunikation och hur de g&ouml;r avv&auml;gningar mellan f&ouml;r&auml;ndrade levnadsvanor och riskreducering. Anslaget &auml;r ett tre&aring;rigt fellowship.</strong></p> Tue, 22 Nov 2022 08:44:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1035238&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-11-22T08:44:00Z Hur uppfattar vi riskinformation om hjärt- och kärlhälsa? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1028016&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>CRB-forskaren &Aring;sa Grauman tilldelades Riskkollegiets 2022 &aring;rs pris till en lovande ung riskforskare. Hon tilldelades priset f&ouml;r sin doktorsavhandling om hur m&auml;nniskor uppfattar sin risk f&ouml;r att drabbas av hj&auml;rtsjukdom och hur m&auml;nniskor p&aring;verkas av kardiovaskul&auml;r riskinformation. P&aring; Riskkollegiets &aring;rsm&ouml;te gav hon ett uppskattat f&ouml;redrag av sitt arbete, som nu finns tillg&auml;ngligt p&aring; YouTube.</p> Thu, 06 Oct 2022 06:00:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1028016&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-10-06T06:00:00Z Vi söker en doktorand i bioetik med fokus på kostrådgivning och nutritionsbehandling! https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1026818&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik s&ouml;ker en doktorand som ska arbeta i ett projekt om etiska dilemman och etisk kompetens vid nutritionsbehandling och kostr&aring;dgivning, inkluderande en utv&auml;rdering av en utbildningsintervention. Denna tj&auml;nst &auml;r en av fem doktorandtj&auml;nster i Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora. Sista ans&ouml;kningsdag 7:e oktober!</p> Tue, 20 Sep 2022 13:30:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1026818&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-09-20T13:30:00Z Ny lista med 50 tveksamma bioetiska tidskrifter https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1022988&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Tveksamma tidskrifter, s&aring; kallade &rdquo;predatory journals&rdquo; &auml;r ett problem inom alla akademiska f&auml;lt. Etikbloggen har under flera &aring;r publicerat en lista &ouml;ver tidskrifter som man som bioetiker b&ouml;r undvika att publicera sig i. Nu finns 2022 &aring;rs lista tillg&auml;nglig!</p> Wed, 24 Aug 2022 11:11:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1022988&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-08-24T11:11:00Z Är du vår nya kommunikatör? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1010638&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik (CRB) &auml;r en m&aring;ngvetenskaplig forskningsmilj&ouml; med tydlig kommunikationsprofil. Vi leder kommunikationsarbetet i flera internationella forskningsprojekt, samt driver tv&aring; forskningsbloggar. Vi s&ouml;ker dig som &auml;r en driven skribent, tycker om att arbeta i team och gillar n&auml;r saker g&aring;r fort. Du kommer att arbeta i projektform och producera inneh&aring;ll till web, sociala medier och nyhetsbrev som ska passa i olika projektkanaler.</p> Tue, 19 Apr 2022 13:50:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1010638&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-04-19T13:50:00Z Ansvar är en nyckelfaktor för implementering av riktlinjer för behandling av patienter med nedsatt medvetenhet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1010440&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Nedsatt medvetenhet kommer av f&ouml;r&ouml;dande hj&auml;rnskador. Diagnosen och behandlingen av patienter med s&aring;dana sjukdomar, som p&aring; engelska kallas&nbsp;<em>disorders of consciousness</em>, v&auml;cker m&aring;nga kliniska, men ocks&aring; etiska, fr&aring;gor. Fr&aring;gor som forskare fortfarande letar svar p&aring;. Nya riktlinjer, b&aring;de europeiska och amerikanska, ger viktiga rekommendationer f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra b&aring;de diagnos och behandling f&ouml;r den h&auml;r patientgruppen. Men enligt Michele Farisco och Arleen Salles finns det fortfarande utmaningar att &ouml;vervinna, s&aring;v&auml;l etiska som praktiska.&nbsp;</p> Tue, 19 Apr 2022 08:41:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1010440&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-04-19T08:41:00Z Vi söker en doktorand i klinisk medicinsk etik: inriktning prioriteringar i vården https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1008670&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik s&ouml;ker en doktorand som ska arbeta i ett projekt som handlar om den etiska grunden f&ouml;r bed&ouml;mning av allvarlighet som ett prioriteringskriterium i h&auml;lso- och sjukv&aring;rden. Arbetet inneh&aring;ller i f&ouml;rsta hand filosofiska metoder som begreppsanalys och normativ analys. &Auml;ven intervjuer med v&aring;rdpersonal som g&ouml;r prioriteringar samt enk&auml;ter kan f&ouml;rekomma. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan senast 22 april!&nbsp;</p> Fri, 01 Apr 2022 11:46:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=1008670&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-04-01T11:46:00Z Neuroetiken kan ge svar på frågor om etik och reglering av artificiell intelligens https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=998874&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Forskningsf&auml;ltet kring&nbsp;artificiell intelligens v&auml;xer stadigt. Precis om antalet riktlinjer som ges ut f&ouml;r att hantera de etiska fr&aring;gor som uppst&aring;r i design, utveckling och anv&auml;ndning av AI-applikationer. I en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Neuroethics f&ouml;resl&aring;r&nbsp;Michele Farisco, Kathinka Evers och Arleen Salles att en del av de till&auml;mpade etiska fr&aring;gor som t&auml;cks av dessa riktlinjer m&aring;ste utv&auml;rderas med hj&auml;lp av begreppsanalys, ett omr&aring;de d&auml;r neuroetiken kan ge verktyg f&ouml;r att hantera en del av de praktiska utmaningarna kring artificiell intelligens.</p> Mon, 21 Feb 2022 08:46:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=998874&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-02-21T08:46:00Z Empirisk etik ska utforska acceptans för AI i hälso- och sjukvården https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=997598&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Br&ouml;stcancer &auml;r den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i v&auml;rlden. Att uppt&auml;cka den tidigt &auml;r nyckeln f&ouml;r framf&aring;ngsrik behandling. Forskare utforskar nu hur artificiell intelligens (AI) kan anv&auml;ndas f&ouml;r att tolka mammografibilder. Som en del av det nylanserade projektet AICare kommer Uppsala universitets Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik att anv&auml;nda sig av empirisk forskning f&ouml;r att st&ouml;tta den etiska diskussionen om att anv&auml;nda AI-baserade verktyg inom h&auml;lso- och sjukv&aring;rden.&nbsp;&nbsp;</p> Thu, 17 Feb 2022 07:43:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=997598&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-02-17T07:43:00Z Ojämlik kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=995768&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Trots att m&aring;nga vet om vad som &ouml;kar risken f&ouml;r hj&auml;rt- och k&auml;rlsjukdomar som till exempel hj&auml;rtinfarkt, &auml;r det inte alla som ser sina egna riskfaktorer. Det visar en ny studie gjord p&aring; 423 svenskar i &aring;ldrarna 40-70 &aring;r, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Preventive Medicine Reports.</p> Mon, 07 Feb 2022 12:26:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=995768&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-02-07T12:26:00Z Ny professor i medicinsk etik: ”Jag vill vitalisera forskningen i klinisk medicinsk etik” https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=990508&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Den 1 februari tilltr&auml;der Niklas Juth sin tj&auml;nst som professor i medicinsk etik p&aring; Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap, d&auml;r han kommer att verka &auml;ven p&aring; Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik. Vill du veta mer om rollen, forskningsintressen och ambitionen f&ouml;r forskning och utbildning? L&auml;s &Aring;sa Malmbergs intervju!</p> Mon, 31 Jan 2022 07:26:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=990508&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2022-01-31T07:26:00Z Anna T. Höglund ny professor i vårdetik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=981826&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Den asymmetriska relationen mellan patienter och personal i h&auml;lso- och sjukv&aring;rden &auml;r fylld av etiska dilemman. N&aring;got som s&auml;tter v&aring;rdetiken i fokus. Den 1 december 2021 befordras Anna T. H&ouml;glund till professor i v&aring;rdetik med genusvetenskaplig inriktning. Med det st&auml;rks v&aring;r ocks&aring; v&aring;r profil kring klinisk etik!</p> Wed, 01 Dec 2021 06:16:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=981826&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-12-01T06:16:00Z Niklas Juth tillträder ny lärostolsprofessur i medicinsk etik inrättad av Uppsala universitet & Region Uppsala https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=981768&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>H&auml;lso- och sjukv&aring;rden hanterar etiska dilemman p&aring; daglig basis. B&aring;de i relation till diagnos och behandling av patienter, men ocks&aring; fr&aring;gor som r&ouml;r sjukv&aring;rdens organisation och tillg&aring;ng till v&aring;rd. Medicinsk etik &auml;r ett prioriterat omr&aring;de f&ouml;r Uppsala universitet och Region Uppsala, som tillsammans inr&auml;ttar en l&auml;rostolsprofessur i medicinsk etik vid Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap. Den nya professorn kommer ocks&aring; att vara verksam vid Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik. Den 1 februari 2022 tilltr&auml;der Niklas Juth tj&auml;nsten, d&auml;r han i samarbete med regionen och den Medicinska fakulteten kommer att utveckla arbetet med medicinetiska fr&aring;gor.</p> Mon, 06 Dec 2021 06:35:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=981768&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-12-06T06:35:00Z Policyrekommendationer: Skapa förutsättningar för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=980048&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Antibiotikaresistens &auml;r ett globalt hot mot v&aring;r h&auml;lsa och samh&auml;llsutvecklingen. V&aring;rt beteende och v&aring;ra val kan p&aring;verka utvecklingen i b&aring;de positiv och negativ riktning. Den &ouml;kande antibiotikaresistensen &auml;r d&auml;rf&ouml;r ett problem som vi alla m&aring;ste ta ansvar f&ouml;r&nbsp; tillsammans. Ansvaret str&auml;cker sig fr&aring;n f&ouml;rskrivning av antibiotika inom h&auml;lso- och sjukv&aring;rden hela v&auml;gen till de produkter vi v&auml;ljer i livsmedelsbutikernas mejeriavdelningar och om vi ser till att vara ordentligt vaccinerade innan vi reser bort.&nbsp;</p> Fri, 19 Nov 2021 14:23:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=980048&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-11-19T14:23:00Z Vetenskapligt stöd för behandling av barn med uppgivenhetssyndrom https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=976004&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>I en studie d&auml;r 13 barn med uppgivenhetssyndrom ingick s&aring;g forskarna att barn som separerades fr&aring;n resten av familjen tillfrisknade. Uppeh&aring;llstillst&aring;nd var inte n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att barnen skulle bli friska. Resultaten har presenterats i den vetenskapliga tidskriften European Child &amp; Adolescent Psychiatry.&nbsp;</p> Thu, 21 Oct 2021 06:16:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=976004&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-10-21T06:16:00Z Screen4Care accelererar diagnostik för sällsynta sjukdomar genom genetisk screening av nyfödda & AI https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=975702&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Idag lanseras Screen4Care-projektet. 35 partners har siktet inst&auml;llt p&aring; att f&ouml;rkorta tidsspannet mellan att diagnostiseras med en s&auml;llsynt sjukdom och effektiv intervention. Med hj&auml;lp av genetisk screening av nyf&ouml;dda och avancerade analysmetoder som maskininl&auml;rning ska projektet spendera 5 &aring;r och 25 miljoner euro p&aring; att tackla det st&ouml;rsta hindret f&ouml;r patienter med s&auml;llsynta sjukdomar: den l&aring;nga och invecklade v&auml;gen till diagnos. Allt inom ramverket f&ouml;r EU:s och EFPIA:s gemensamma initiativ Innovative Medicines Initiative.</p> Tue, 19 Oct 2021 08:03:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=975702&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-10-19T08:03:00Z European Academic Integrity Week 2021 https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=974142&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>F&ouml;r att fira Global Ethics Day 2021, den globala etikdagen, organiserar det europeiska n&auml;tverket f&ouml;r akademisk integritet (European Network for Academic Intregrity, eller ENAI) en hel vecka med aktiviteter f&ouml;r akademisk integritet tillsammans med Uppsala universitet. I &aring;r firas veckan, precis som f&ouml;rra &aring;ret, med en serie lunchwebinarier den 18-22 oktober. Men med undantag f&ouml;r onsdagen, Global Ethics Day, d&auml;r lokala aktiviteter premieras. Webinarierna &auml;r gratis och alla kan registrera sig!&nbsp;</p> Thu, 07 Oct 2021 06:36:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=974142&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-10-07T06:36:00Z Många underskattar sin risk för hjärt-kärlsjukdom https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=972362&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Svenskarna blir allt mer stillasittande och motionerar allt mindre. Samtidigt lever tv&aring; miljoner svenskar med hj&auml;rt-k&auml;rlsjukdom, vilket &auml;r den fr&auml;msta d&ouml;dsorsaken i Sverige. &Auml;nd&aring; underskattar en av tre sin risk f&ouml;r att drabbas av hj&auml;rt-k&auml;rlsjukdom. Det visar en studie baserad p&aring; databasen SCAPIS med st&ouml;d fr&aring;n Hj&auml;rt-Lungfonden.&nbsp;</p> Fri, 24 Sep 2021 06:36:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=972362&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-09-24T06:36:00Z Sveriges 7 medicinska fakulteter överens om obligatorisk kurs i forskningsetik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=970706&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>De sju medicinska fakulteterna i Sverige har kommit &ouml;verens om att deras personal ska g&aring; en kurs i forskningsetik. Alla forskande och undervisande nyanst&auml;llda vid vetenskapsomr&aring;det medicin och farmaci som anst&auml;lls i minst ett &aring;r ska g&aring; en kurs i forskningsetik under sitt f&ouml;rsta anst&auml;llnings&aring;r.&nbsp;</p> Thu, 16 Sep 2021 11:58:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=970706&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-09-16T11:58:00Z Otillräcklig information om kliniska prövningar för barn med cancer på YouTube https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=969154&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>F&ouml;r&auml;ldrar till barn med cancer letar ibland efter information om kliniska pr&ouml;vningar p&aring; internet. Vi vet v&auml;ldigt lite om vad de hittar. I en ny studie har forskare fr&aring;n Uppsala universitets Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik analyserat inneh&aring;llet, kvaliteten och tillf&ouml;rlitligheten hos YouTube-videor om just kliniska pr&ouml;vningar f&ouml;r barn med cancer. Det visar sig att potentiella f&ouml;rdelar var oproportionerligt &ouml;verrepresenterade. Men riskerna n&auml;mndes bara lite kort eller inte alls.&nbsp;</p> Tue, 14 Sep 2021 06:25:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=969154&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-09-14T06:25:00Z 51 procent av forskare har gjort avsteg från god forskningssed https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=967712&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>En ny unders&ouml;kning visar att 51% av forskare i Nederl&auml;nderna gjort avsteg fr&aring;n god forskningssed. Till exempel genom att ge d&aring;lig handledning eller ensidigt citera forskning som st&ouml;der den egna tesen. Hela 8% har beg&aring;tt oredlighet, som att hitta p&aring; eller f&ouml;rvanska sina data eller resultat. Det &auml;r alarmerande, s&auml;ger Stefan Eriksson, f&ouml;rest&aring;ndare for Uppsala Universitets Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik, i en kommentar f&ouml;r Vetenskapsradion den 2 september 2021.</p> Fri, 03 Sep 2021 08:38:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=967712&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-09-03T08:38:00Z Så kan vi tänka oss dela vår hälsodata https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=964570&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Sjukv&aring;rden, forskningsprojekt och myndigheter, men ocks&aring; m&aring;nga f&ouml;retag &auml;r beroende av att m&auml;nniskor delar med sig av sin h&auml;lsoinformation digitalt. I en ny studie har forskaren Jennifer Viberg Johansson unders&ouml;kt under vilka omst&auml;ndigheter m&auml;nniskor k&auml;nner sig bekv&auml;ma att dela s&aring;dan information.</p> Tue, 06 Jul 2021 08:12:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=964570&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-07-06T08:12:00Z Policyrekommendationer: Informera om risk för hjärt- och kärlsjukdomar https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=960050&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Alla h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsinsatser ska g&ouml;ras efter noggranna avv&auml;gningar om nytta och risk f&ouml;r individen. Men experter och allm&auml;nhet har ibland olika syn p&aring; vad nyttan faktiskt &auml;r. Genom att unders&ouml;ka vilka grupper som gynnas av insatserna kan de riktas mot s&auml;rskilt s&aring;rbara grupper och individer. I v&aring;r nylanserade serie med policyrekommendationer ber&auml;ttar &Aring;sa Grauman om hur man p&aring; b&auml;sta s&auml;tt kan informera allm&auml;nheten om risk f&ouml;r hj&auml;rt- och k&auml;rlsjukdom.&nbsp;</p> Tue, 22 Jun 2021 10:18:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=960050&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-06-22T10:18:00Z Preferensforskare sökes för projekt om genetisk screning av nyfödda https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=958012&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vi s&ouml;ker en forskare p&aring; heltid f&ouml;r ett projekt om vilka preferenser f&ouml;r&auml;ldrar och h&auml;lso- och sjukv&aring;rdspersonal har n&auml;r det g&auml;ller genetisk testning och screening av nyf&ouml;dda. Tj&auml;nsten ing&aring;r i ett tv&aring;&aring;rigt internationellt forskningsprojekt. Sista ans&ouml;kningsdatum 19 juli!</p> Fri, 11 Jun 2021 10:38:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=958012&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-06-11T10:38:00Z Lyssna på patienterna i läkemedelsgodkännanden! https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=952690&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Patienterna vill f&aring; sina r&ouml;ster h&ouml;rda och beslutsfattarna vill lyssna. Men de har inte haft verktygen. Preferensstudier kan vara just det verktyg som beh&ouml;vs f&ouml;r att kunna ta h&auml;nsyn till patientperspektivet i beslutsprocesser. Karin Sch&ouml;lin Bywalls avhandling utforskar n&auml;r och hur man kan anv&auml;nda patienters preferenser som underlag f&ouml;r l&auml;kemedelsgodk&auml;nnanden. Hon f&ouml;rsvarar avhandlingen den 12 maj&nbsp;2021.&nbsp;</p> Wed, 12 May 2021 11:15:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=952690&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-05-12T11:15:00Z Var tredje underskattar risk för hjärtinfarkt https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=941500&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p style="margin-left:0px">Var tredje person underskattar risken f&ouml;r att drabbas av hj&auml;rt- och k&auml;rlsjukdom. M&aring;nga &auml;r bra p&aring; att f&ouml;rst&aring; risken och riskfaktorer n&auml;r det g&auml;ller andra, men kunskapen s&auml;tts ur spel n&auml;r det handlar om dem sj&auml;lva. Det visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet.&nbsp;</p> <div></div> Mon, 19 Apr 2021 06:45:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=941500&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-04-19T06:45:00Z Vi söker en preferensstudie-postdoc! https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=940920&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vi s&ouml;ker dig som vill arbeta&nbsp;i ett fem-&aring;rigt internationellt forskningsprojekt som syftar till att studera f&ouml;r&auml;ldrars och h&auml;lso- och sjukv&aring;rdspersonalens preferenser g&auml;llande screening och genetisk testning av nyf&ouml;dda f&ouml;r s&auml;llsynta diagnoser samt f&ouml;rs&ouml;k att identifiera patienter med symtom via deras elektroniska medicinska journaler och en algoritm.&nbsp;Hur informationen uppfattas kommer att unders&ouml;kas med ett instrument som m&auml;ter&nbsp;<em>Empowerment.</em>&nbsp;</p> Wed, 14 Apr 2021 07:52:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=940920&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-04-14T07:52:00Z Påverkar pedagogiska verktyg patienters preferenser? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=938332&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Att veta hur patienter g&ouml;r avv&auml;gningar mellan risk och nytta &auml;r anv&auml;ndbart i beslutsfattande om till exempel vilka l&auml;kemedel som utvecklas, vilka som ska bli tillg&auml;ngliga f&ouml;r patienter och vad de ska kosta. Efterfr&aring;gan p&aring; patienters preferenser &ouml;kar kontinuerligt. Men f&ouml;r att vara anv&auml;ndbara i beslutsprocesser beh&ouml;ver preferenserna som samlas in i preferensstudier komma fr&aring;n informerade deltagare. Ofta anv&auml;nds pedagogiska verktyg f&ouml;r att se till att deltagarna f&aring;r den information de beh&ouml;ver. En nypublicerad artikel avsl&ouml;jar att de pedagogiska verktygen ibland p&aring;verkar patienters preferenser.&nbsp;</p> Wed, 24 Mar 2021 08:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=938332&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-03-24T08:54:00Z Kampen mot antibiotikaresistensen: Vi kan bli bättre! https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=933412&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>I skuggan av Coronapandemin v&auml;ntar n&auml;sta globala h&auml;lsokris: antibiotikaresistens. Redan idag &auml;r resistens ett av de st&ouml;rsta hoten mot global h&auml;lsa, och hotar v&aring;r tillg&aring;ng till s&auml;ker mat och utvecklingen av samh&auml;llen i stort. Vem som helst kan drabbas av effekterna, oavsett hur gamla vi &auml;r eller vilket land vi bor i. &Aring; ena sidan uppst&aring;r resistens hos bakterier ibland oavsett vad vi g&ouml;r, &aring; andra sidan kan vi skynda p&aring; processen genom att anv&auml;nda antibiotika p&aring; ett oansvarigt s&auml;tt. Den 15 mars f&ouml;rsvarar Mirko Ancillotti en avhandling om vilka drivkrafter m&auml;nniskor har i sitt anv&auml;ndande av antibiotika och hur vi kan uppmuntras att bli mer ansvarsfulla.</p> Mon, 15 Mar 2021 08:30:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=933412&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-03-15T08:30:00Z Är du vår nästa Professor i medicinsk etik? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=931436&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik st&auml;rker sin kliniska profil och rekryterar just nu en professor i medicinsk etik: Ett tv&auml;rvetenskapligt forsknings- och undervisnings&auml;mne som kritiskt, analytiskt, och empiriskt studerar etiska och moraliska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis. Vi vill se din ans&ouml;kan senast 31 mars!</p> Wed, 03 Mar 2021 07:05:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=931436&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-03-03T07:05:00Z EU-projektet ENLIGHTENme ska utforska hur städers belysning påverkar hälsa och välbefinnande https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=931076&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Att se till att stadsmilj&ouml;n &auml;r v&auml;lbelyst har l&auml;nge st&aring;tt p&aring; europeiska st&auml;ders prioriteringslista. Men med en v&auml;xande v&auml;rldsbefolkning och &ouml;kande urbanisering uts&auml;tts vi f&ouml;r elektriskt ljus om n&auml;tterna. B&aring;de utomhus och inomhus. Det h&auml;r kan ha skadlig effekt p&aring; v&aring;ra s&ouml;mnvanor, p&aring; v&aring;r h&auml;lsa och v&aring;rt v&auml;lm&aring;ende. ENLIGHTENme, ett projekt finansierat av EUs Horisont 2020-program med 22 partners i tio l&auml;nder, ska ta fram st&ouml;d och verktyg som beslutsfattare kan anv&auml;nda f&ouml;r att planera ljuss&auml;ttningen i stadsmilj&ouml; p&aring; ett s&auml;tt som fr&auml;mjar folkh&auml;lsan.&nbsp;</p> Thu, 04 Mar 2021 07:36:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=931076&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-03-04T07:36:00Z EU-projektet Neurotwin ska ta fram ny behandling mot Alzheimers sjukdom https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=929980&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Personliga hj&auml;rnmodeller kan ge nya neurovetenskapliga insikter, minska os&auml;kerheten i diagnoser och l&auml;gga grunden f&ouml;r behanlingsgenombrott. Det &auml;r vad projektet Neurotwin hoppas bidra till. Genom att f&ouml;rena elektromagnetism och fysik ska de bidra till ny behandling av Alzheimers sjukdom. Manuel Guerrero och Kathinka Evers, b&aring;da verksamma vid Uppsala universitets Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik, ansvarar f&ouml;r det neuroetiska och filosofiska arbetet i projektet.&nbsp;</p> Tue, 23 Feb 2021 08:58:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=929980&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-02-23T08:58:00Z Ingen data, ingen policy: Nytt projekt ska öka jämställdheten i 7 europeiska forskningsorganisationer https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=925304&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Ett nytt europeiskt projekt l&auml;gger grunden f&ouml;r strukturella f&ouml;r&auml;ndringar som kr&auml;vs f&ouml;r att &ouml;ka j&auml;mst&auml;lldheten forskningsmilj&ouml;er. MINDtheGEPs, d&auml;r GEP st&aring;r f&ouml;r j&auml;mst&auml;lldhetsplaner, kommer under fyra &aring;r att skapa god praxis och identifiera &aring;tg&auml;rder som minskar klyftorna mellan m&auml;n och kvinnor p&aring; sju universitet och privata forskningsinstitut i Europa. Tillsammans med f&ouml;rlaget Elsevier bidrar Uppsala universitets Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik (CRB) med expertis inom forskningskommunikation.</p> Mon, 01 Feb 2021 07:51:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=925304&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2021-02-01T07:51:00Z Pandemi – beslutsfattande, kommunikation & vaccination: Vi ses på Smers etikdag 2020! https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=909316&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Etiska v&auml;gval genomsyrar s&aring;v&auml;l beredskapen inf&ouml;r en pandemi som kampen mot smittan. Smer, Statens medicinsk-etiska r&aring;d, ordnar en digital etikdag&nbsp;2020. I &aring;r best&aring;r den av tre webbinarier,&nbsp;all med pandemi som genomg&aring;ende tema. V&aring;r Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist kommer att delta i sessionen om vaccin mot Covid-19.&nbsp;</p> Fri, 04 Dec 2020 07:45:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=909316&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-12-04T07:45:00Z Kommunicera om genetisk risk: etiska, sociala & psykologiska frågor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=897002&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Medicinsk forskning hittar hela tiden nya s&auml;tt att identifiera genetiska variationer och att l&auml;nka dem till sjukdomar och l&auml;kemedelsbehandlingar. M&auml;ngden information som forskningen producerar bara &ouml;kar, men det finns fortfarande fr&aring;getecken kring hur den h&auml;r informationen ska hanteras. Forskarna som deltog i Mind the Risk-projektet som koordinerades fr&aring;n Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik har publicerat sina fynd i en antologi om genetisk riskkommunikation.&nbsp;</p> Tue, 06 Oct 2020 13:08:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=897002&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-10-06T13:08:00Z Akademisk integritet i fyra webbinarier! https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=896924&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik st&aring;r som v&auml;rd f&ouml;r fyra lunchwebbinarier tillsammans med European Network for Academic Integrity (ENAI) under den europeiska veckan f&ouml;r akademisk integritet 19-23 oktober! Vi ordnar ett webbinarium f&ouml;r varje arbetsdag under vecka 48, utom onsdagen (21 oktober) n&auml;r vi hoppas att man vill fira Global Ethics Day p&aring; sin lokala institution.&nbsp;</p> Tue, 06 Oct 2020 09:46:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=896924&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-10-06T09:46:00Z Ett nytt sätt att skräddarsy behandling av akut myeloisk leukemi https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=896016&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Med hj&auml;lp av biomedicinska analyser, en ny algoritm samt patienters&nbsp; preferenser kommer forskare i Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland,&nbsp; Finland och Sverige att under 3 &aring;rs tid utveckla nya behandlingar f&ouml;r akut myologisk leukemi, en typ av cancer d&auml;r personlig behandling inte&nbsp; tidigare har funnits tillg&auml;nglig.&nbsp;</p> Tue, 29 Sep 2020 09:00:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=896016&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-09-29T09:00:00Z Skynda långsamt mot coronavaccinet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894914&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Ett sprillans nytt virus, f&ouml;rsta pandemin i modern tid och det f&ouml;rsta vaccinet v&auml;ntas vara godk&auml;nt i januari eller februari 2021. Det har g&aring;tt ett &aring;r. Kan de ens g&aring; s&aring; fort? Och vad kan konsekvenserna bli om vi inte skyndar tillr&auml;ckligt l&aring;ngsamt? Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist intervjuas i Sveriges Radios Vetenskapsradion P&aring; djupet.&nbsp;</p> Tue, 22 Sep 2020 06:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894914&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-09-22T06:55:00Z Våra kulturbundna hjärnor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894776&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>V&aring;ra hj&auml;rnor p&aring;verkas av v&aring;ra sociala och kulturella milj&ouml;. De kulturella avtryck som f&ouml;rvaras i hj&auml;rnan styr utvecklingen av den. V&aring;r omgivning l&auml;mnar viktiga sp&aring;r. Men kan vi g&ouml;ra ett b&auml;ttre jobb? I en ny publikation diskuterar Kathinka Evers om vi kan vara 'epigenetiskt proaktiva' och anpassa sociala strukturer f&ouml;r att gynna hj&auml;rnans utveckling.</p> Tue, 29 Sep 2020 06:42:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894776&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-09-29T06:42:00Z Kan tid och rum vara länken mellan hjärnan och sinnet? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894774&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Ett av naturens sista vetenskapliga mysterier &auml;r fr&aring;gan om hur neural aktivitet f&ouml;rvandlas till mental aktivitet. Hittills har forskare fr&auml;mst unders&ouml;kt hur hj&auml;rnan beter sig i vissa situationer, under kortare tid. Nu f&ouml;resl&aring;r Georg Northoff, Soren Wainio-Theberge och Kathinka Evers att det som saknas &auml;r en djupare f&ouml;rst&aring;else av hj&auml;rnans aktivitet i rum och tid under l&auml;ngre perioder.&nbsp;</p> Wed, 23 Sep 2020 08:41:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894774&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-09-23T08:41:00Z Forskare behöver allmänhetens förtroende för att kunna dela genomisk data https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894190&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Genetisk forskning bygger p&aring; att grupper kan dela data med varandra, b&aring;de nationellt och internationellt. I dagarna publicerades den hittills st&ouml;rsta studien av allm&auml;nhetens inst&auml;llning till forskningen och att dela genetisk information i American Journal of Human Genetics. Ifall allm&auml;nheten saknar f&ouml;rtroende f&ouml;r vem forskarna delar data med kan det f&aring; konsekvenser for genetisk forskning. Mindre &auml;n h&auml;lften av de som besvarat enk&auml;ten s&auml;ger att de vill dela sin genetiska information f&ouml;r att anv&auml;ndas i mer &auml;n ett syfte. Det skickar ett tydligt budskap till forskarna att b&ouml;rja bygga f&ouml;rtroende hos allm&auml;nheten.</p> Fri, 18 Sep 2020 06:36:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=894190&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-09-18T06:36:00Z Tilliten till vaccin kan skadas av det ryska utspelet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=889272&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Bristande transparens i forskningen kring det ryska vaccinet mot Covid-19 kan p&aring;verka tilliten till myndigheter och vaccin. Men det ryska vaccinet v&auml;cker ocks&aring; andra fr&aring;gor, som hur man egentligen b&ouml;r f&ouml;rh&aring;lla sig till forskning fr&aring;n mindre demokratiska l&auml;nder?</p> Fri, 14 Aug 2020 08:52:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=889272&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-08-14T08:52:00Z Att arbeta och leva under Coronakrisen: råd från Human Brain Project https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=885322&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Coronapandemin har f&ouml;r&auml;ndrat hur vi jobbar och lever. Mycket av b&aring;de jobbet och livet har flyttat ut p&aring; internet. Hur ser vi till att digitalt arbete blir framg&aring;ngsrikt och en v&auml;rdefull upplevelse?&nbsp;</p> Wed, 24 Jun 2020 07:07:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=885322&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-06-24T07:07:00Z Coronapandemin väcker svåra etiska frågor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=878378&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Under coronapandemin st&auml;lls m&aring;nga etiska fr&aring;gor p&aring; sin spets. Hur ska v&aring;rden prioritera bland sv&aring;rt sjuka patienter? Och hur mycket ska individers r&auml;ttigheter begr&auml;nsas? Det handlar om olika etiska perspektiv, menar Anna T H&ouml;glund och Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist, forskare vid Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik i Uppsala.</p> Thu, 14 May 2020 07:52:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=878378&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-05-14T07:52:00Z Inte bättre cancerbehandling i läkemedelsstudier https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=878288&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>M&aring;nga tror att cancerpatienter som deltar i l&auml;kemedelsstudier f&aring;r b&auml;ttre behandling &auml;n andra. En ny studie ledd av forskare p&aring; Uppsala universitet visar att s&aring; inte &auml;r fallet. Det inte g&aring;r&nbsp;inte b&auml;ttre f&ouml;r cancerpatienter bara f&ouml;r att de deltar i en l&auml;kemedelsstudie.&nbsp;</p> Tue, 12 May 2020 09:21:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=878288&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-05-12T09:21:00Z Vad kan man kräva av läkare i corona-tider? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=877246&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>L&auml;kare har ett ansvar att v&auml;rna patientens autonomi, att inte skada, att f&ouml;rdela resurser r&auml;ttvist och att g&ouml;ra gott. Men vad de h&auml;r etiska principerna betyder i praktiken &auml;r n&aring;got som l&auml;kare tolkar olika. F&ouml;r vem &auml;r det man ska g&ouml;ra gott, till exempel. &Auml;r det f&ouml;r patienten, en patientgrupp, eller f&ouml;r hela samh&auml;llet? Med begr&auml;nsade resurser och stora behov st&auml;lls de h&auml;r fr&aring;gorna p&aring; sin spets. Och ibland orsakar de konflikt mellan l&auml;kare.</p> Tue, 05 May 2020 10:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=877246&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-05-05T10:55:00Z Forskarpodd: Etiska vägval i en pandemi https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=864332&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Under coronapandemin st&auml;lls m&aring;nga etiska fr&aring;gor p&aring; sin spets. Hur ska v&aring;rden prioritera bland sv&aring;rt sjuka patienter om det blir brist p&aring; intensivv&aring;rdsplatser? Och hur mycket ska individers r&auml;ttigheter begr&auml;nsas, f&ouml;r att skydda de mest s&aring;rbara fr&aring;n smittspridning? I avsnitt 47 av Uppsala universitets &quot;Forskarpodden&quot; pratar vi om folkh&auml;lsoetik med Anna T H&ouml;glund och Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist.</p> Tue, 07 Apr 2020 14:20:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=864332&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-04-07T14:20:00Z Vad ska vi äta? Ett etiskt ramverk för välgrundade matval https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=858802&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det &auml;r sv&aring;rt att vara en etiskt medveten konsument idag. Dels p&aring; grund av att det &auml;r s&aring; m&aring;nga aspekter att ta h&auml;nsyn till och dels f&ouml;r att det &auml;r sv&aring;rt att f&aring; fram tillr&auml;cklig och tillf&ouml;rlitlig information att grunda sina matval p&aring;. Men det inneb&auml;r inte att det &auml;r meningsl&ouml;st att fundera &ouml;ver vad som &auml;r r&auml;tt och gott i relation till matetiska konflikter. Anna T. H&ouml;glund utforskar etiska matval i en ny publikation.&nbsp;</p> Fri, 06 Mar 2020 09:58:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=858802&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-03-06T09:58:00Z För snabba förändringar i förlossningsrutiner efter Swepis-studien? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=858154&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Kommunikationen av prelimin&auml;ra och nypublicerade forskningsresultat har lett till att Region Dalarna och Region Uppland &auml;ndrat sina rutiner och b&ouml;rjat erbjuda kvinnor induktion efter 41 veckor. Nu kommer kritik fr&aring;n utomst&aring;ende forskare, som menar att forskningen b&ouml;r granskas i sin helhet innan slutsatser dras och rutiner &auml;ndras.&nbsp;</p> Tue, 03 Mar 2020 12:34:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=858154&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-03-03T12:34:00Z Vårdens styrning och etik fokus på Etikdagen 2019 https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=841208&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Styrning och etik var temat f&ouml;r Statens medicin-etiska r&aring;ds etikdag 2019. Bland annat st&auml;lldes fr&aring;gan: Vilken etisk kompetens beh&ouml;ver v&aring;rdens beslutsfattare? Anna T. H&ouml;glund, docent i etik och lektor i v&aring;rdetik vid Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik, var p&aring; plats. Hon presenterade tillsammans med Erika Falkenstr&ouml;m p&aring; &auml;mnet &rdquo;Etik i policy och styrningspraktik: Vilken etisk kompetens beh&ouml;ver v&aring;rdens beslutsfattare?&rdquo;.</p> Fri, 10 Jan 2020 12:19:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=841208&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2020-01-10T12:19:00Z ​Hur är medvetandet kopplat till hjärnan? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=819834&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Oavsett om vi &auml;r medvetna eller inte, hj&auml;rnan fungerar p&aring; samma s&auml;tt &auml;nd&aring;. Nu n&auml;r vi vet detta, hur ska vi d&aring; f&ouml;rh&aring;lla oss till medvetsl&ouml;sa patienter? Vad betyder det egentligen att vara &rdquo;vid medvetande&rdquo;? Och hur &auml;r v&aring;rt medvetande kopplat till v&aring;r fysiska hj&auml;rna?</p> Wed, 06 Nov 2019 15:17:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=819834&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-11-06T15:17:00Z Äggdonation för genredigering av embryon utsätter kvinnor för hälsorisker https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=819642&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Dagens metoder f&ouml;r genredigering m&ouml;jligg&ouml;r precis modifikation av DNA och skulle kunna anv&auml;ndas f&ouml;r att korrigera gener som orsakar sjukdom. M&aring;nga studier beh&ouml;vs f&ouml;r att utv&auml;rdera om genredigering av embryon &auml;r en s&auml;ker och effektiv metod. F&ouml;r att kunna utf&ouml;ra dessa studier beh&ouml;vs m&aring;nga embryon. Och d&aring; beh&ouml;vs m&aring;nga &auml;ggdonatorer. CRB:s Emilia Niemiec och Heidi Howard belyser h&auml;lsoriskerna som kvinnor uts&auml;tts f&ouml;r i samband med &auml;ggdonation f&ouml;r det h&auml;r syftet i en korrespondens till tidskriften Nature.&nbsp;</p> Tue, 05 Nov 2019 15:07:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=819642&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-11-05T15:07:00Z Att välja mat väcker etiska frågor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=816036&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vad ska vi &auml;ta idag? Den fr&aring;gan &auml;r inte alltid s&aring; enkel att besvara &ndash; eftersom v&aring;rt val av mat p&aring;verkar s&aring;v&auml;l klimatet, som djurhanteringen och v&aring;r egen h&auml;lsa. I en ny bok resonerar Anna T H&ouml;glund kring mat och etik och hur vi kan &ouml;va upp v&aring;r etiska kompetens inom det h&auml;r omr&aring;det.&nbsp;</p> Wed, 16 Oct 2019 08:40:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=816036&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-10-16T08:40:00Z Fuskande studenter: Det finns en naivitet på svenska universitet och högskolor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=811558&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>SVT nyheter skriver att enk&auml;ter visar att svenska studenter anv&auml;nder kommersiella sp&ouml;kskrivningstj&auml;nster i mindre utstr&auml;ckning &auml;n studenter i andra l&auml;nder. Samtidigt &ouml;kar antalet engelskspr&aring;kiga kurser vid svenska h&ouml;gskolor och universitet, vilket i sig kan &ouml;ka frestelsen. &ndash; Det finns en naivitet i Sverige, s&auml;ger Sonja Bjelobaba, forskare vid Uppsala universitet, som ocks&aring; &auml;r associerad till universitetets Centrum f&ouml;r forsknings- &amp; bioetik (CRB).</p> Wed, 18 Sep 2019 12:59:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=811558&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-09-18T12:59:00Z Framtidens AI-etik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=802108&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det &auml;r sv&aring;rt att f&ouml;rutse konsekvenserna av att utveckla och anv&auml;nda ny teknik. Myndigheter och organisationer sliter med att utv&auml;rdera etiken, juridiken kring tekniken. Och vilka konsekvenser den kan f&aring; f&ouml;r m&auml;nskliga r&auml;ttigheter. Vi anv&auml;nder IT-system i forskning, inom industrin och i v&aring;ra hem. Just nu arbetar tre europeiska forskningsprojekt med att utveckla verktyg och rekommendationer f&ouml;r att hantera de h&auml;r fr&aring;gorna: SIENNA, SHERPA och PANELFIT.</p> Thu, 11 Jul 2019 13:15:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=802108&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-07-11T13:15:00Z Test för ärftliga sjukdomar inför graviditet väcker etiska frågor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=781284&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <div> <p>Allm&auml;n screening f&ouml;r genetiska sjukdomar kan ge par som vill skaffa barn fler valm&ouml;jligheter. Men det skulle ocks&aring; hota v&aring;rdens grundl&auml;ggande v&auml;rden om m&auml;nniskosyn och solidaritet, det skriver Amal Matar i sin avhandling. Nu har hon intervjuats av Dagens Nyheter (DN).&nbsp;</p> </div> Tue, 16 Apr 2019 09:02:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=781284&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-04-16T09:02:00Z Sjuksköterskor och läkare har olika syn på HLR-beslut https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=781266&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <div> <p style="margin-left:0px">Att komma in till en patient som har f&aring;tt hj&auml;rtstopp och inte veta om det finns ett st&auml;llningstagande till hj&auml;rt-lungr&auml;ddning &auml;r inget man vill uppleva som sjuksk&ouml;terska. &Auml;nd&aring; h&auml;nder det. Mona Pettersson spenderade 8 &aring;r p&aring; att forska om just detta. I processen intervjuade hon b&aring;de sjuksk&ouml;terskor och l&auml;kare. Det visade sig att etiska konflikter om HLR-beslut &auml;r vanligare &auml;n hon trodde.&nbsp;</p> <div></div> </div> <div></div> Tue, 16 Apr 2019 07:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=781266&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-04-16T07:55:00Z Övervakad av mamma och pappa https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=779170&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>H&ouml;r Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist, universitetslektor i biomedicinsk etik vid Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik, pratar om risker och etik, b&aring;de inom teknik och inom folkh&auml;lsa, i Utbildningsradions (UR) &rdquo;Barnaministeriet&rdquo;.</p> Fri, 29 Mar 2019 13:05:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=779170&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-03-29T13:05:00Z Vad ska vi äta? Om mat och etik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=779090&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>I Anna T. H&ouml;glunds bok &raquo;Vad ska vi &auml;ta?&laquo; aktualiseras de stora fr&aring;gorna om produktion och konsumtion av mat. Att den mat vi &auml;ter p&aring;verkar klimatet, liksom djurhanteringen och att den har ett direkt samband med v&aring;r h&auml;lsa p&aring;minns vi dagligen om.</p> Fri, 29 Mar 2019 10:40:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=779090&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-03-29T10:40:00Z SCAPIS-deltagare har svårt att tillgodogöra sig testresultaten https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=778516&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>&Aring;sa Grauman, doktorand vid Centrum f&ouml;r forsknings- och bioetik, har fr&aring;gat deltagare i den stora SCAPIS-studien hur de upplever testresultatende fick efter att ha deltagit i studien. De v&auml;rdes&auml;tter unders&ouml;kningarna, men identifierar brister i kommunikationen av testresultaten. </strong></p> Tue, 26 Mar 2019 07:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=778516&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-03-26T07:28:00Z Den svenska allmänheten och antibiotikaresistens https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=777070&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Bakterier som kan motst&aring; effekterna av antibiotika &auml;r ett av dagens st&ouml;rsta hot mot den globala h&auml;lsan. CRBs Mirko Ancillotti forskar om hur medveten allm&auml;nheten &auml;r om det h&auml;r hotet. &nbsp;</p> Tue, 12 Mar 2019 12:10:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=777070&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-03-12T12:10:00Z Etiska problem med genetisk screening inför graviditet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=775594&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p style="margin-left:0px">Ska den offentliga sjukv&aring;rden ge par m&ouml;jlighet till ut&ouml;kad screening f&ouml;r genetiska sjukdomar redan innan de&nbsp;best&auml;mmer sig f&ouml;r att skaffa barn? Ett s&aring;dant screeningprogram skulle kanske ge oss fler reproduktiva valm&ouml;jligheter och en st&ouml;rre k&auml;nsla av sj&auml;lvbest&auml;mmande. I den andra v&aring;gsk&aring;len ligger etiska v&auml;rden, visar en ny avhandling fr&aring;n Uppsala universitet.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 01 Mar 2019 09:53:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=775594&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-03-01T09:53:00Z Etikrapportörprogrammet i Human Brain Project https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=774598&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>CRB:s Manuel Guerrero &auml;r ansvarig f&ouml;r Human Brain Projects program f&ouml;r etikrapportering. L&auml;s om hur programmet skapar kommunikationsl&auml;nkar inom projektet f&ouml;r att n&aring; och bibeh&aring;lla projektets m&aring;ls&auml;ttningar inom ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation).</p> Mon, 25 Feb 2019 09:49:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=774598&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-02-25T09:49:00Z Patienters syn på att inkluderas i beslut om läkemedel https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=765036&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <div> <p style="margin-left:0px">Det finns ett &ouml;kat intresse bland patienter, l&auml;kare, myndigheter och l&auml;kemedelsf&ouml;retag att inkludera patienternas syn p&aring; beslut om l&auml;kemedel och l&auml;kemedelsutveckling. Patienters inflytande kan bli st&ouml;rre genom s&aring; kallade preferensstudier. Reumatikerf&ouml;rbundet har intervjuat CRB:s Karin Sc&ouml;lin Bywall, som forskar om patientprefenser.&nbsp;</p> <div></div> </div> Wed, 16 Jan 2019 09:51:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=765036&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-01-16T09:51:00Z Forskning - på gott och ont? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=761712&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p style="margin-left:0px">Hur s&auml;krar vi en ansvarsfull forskning och forskningsetik? Hur minimerar vi risken f&ouml;r att forskningsresultat anv&auml;nds till fel &auml;ndam&aring;l eller hamnar i or&auml;tta h&auml;nder? Och vem b&auml;r ansvar f&ouml;r forskningens resultat. CRB fanns representerat vid FORMAS frukostseminarium om forskningsetik.&nbsp;</p> Fri, 14 Dec 2018 12:26:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=761712&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-12-14T12:26:00Z Den svåra etiken vid beslut om att inte ge HLR https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=761670&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p style="margin-left:0px">Om en sv&aring;rt sjuk patient inte &auml;r hj&auml;lpt av hj&auml;rt-lungr&auml;ddning vid hj&auml;rtstopp ska det finnas ett v&auml;l dokumenterat beslut om att inte &aring;teruppliva. Men beslutet tas ibland alltf&ouml;r sent, &auml;r otydligt eller inte tillr&auml;ckligt v&auml;l kommunicerat. Och mitt i detta st&aring;r sjuksk&ouml;terskan och ska snabbt tolka situationen. Mona Pettersson beskriver i sin avhandling den sv&aring;ra etiken vid beslut om Ej HLR inom hematologi och cancerv&aring;rd.&nbsp;</p> Fri, 14 Dec 2018 11:05:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=761670&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-12-14T11:05:00Z Patienters syn på att inkluderas i beslut om läkemedel https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=760306&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det finns ett &ouml;kat intresse f&ouml;r att samla in &aring;sikter fr&aring;n en st&ouml;rre grupp av patienter ut&ouml;ver de bidrag som l&auml;mnas av enskilda patientrepresentanter inom l&auml;kemedelsutveckling. Det kan g&ouml;ras med hj&auml;lp av &rdquo;preferensstudier&rdquo;. De g&ouml;r det m&ouml;jligt f&ouml;r beslutsfattare och forskare att ta reda p&aring; hur en grupp patienter v&auml;ger f&ouml;rdelar och nackdelar med l&auml;kemedel mot varandra. Men vad tycker patienterna om den h&auml;r utvecklingen?</p> Thu, 06 Dec 2018 12:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=760306&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-12-06T12:28:00Z Neurovetenskapliga rön om drogberoende väcker etiska frågor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=758272&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>En artikel om neurovetenskapen kring drogberoende v&auml;cker fr&aring;gor om etiken och policy kring beroende. Enligt f&ouml;rfattarna, som ing&aring;r i Human Brain Projects filosofi- och neuroetikgrupp s&aring; bidrar b&aring;de ekonomiska och sociala faktorer till hur stor risken &auml;r f&ouml;r en individ att blir beroende.</p> Fri, 23 Nov 2018 10:53:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=758272&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-11-23T10:53:00Z Beslut om att inte återuppliva: Sjuksköterskors och läkares perspektiv https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=755592&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p style="margin-left:0px">I samband med beslut att inte &aring;teruppliva patienter som f&aring;r hj&auml;rtstillest&aring;nd uppkommer ofta etiska fr&aring;gest&auml;llningar. Sjuksk&ouml;terskor och l&auml;kares olika perspektiv st&aring;r ibland i konflikt, och det kan leda till frustration. I en ny doktorsavhandling fr&aring;n Uppsala universitet har Mona Pettersson unders&ouml;kt de kliniska och etiska perspektiven p&aring; &rdquo;Ej HLR-beslut&rdquo; inom cancerv&aring;rden.</p> <div></div> Thu, 15 Nov 2018 09:23:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=755592&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-11-15T09:23:00Z Article on gene editing one of the most cited in European Journal of Human Genetics https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=753888&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>A paper by CRB researcher Heidi C. Howard et al. on points and questions to consider for a responsible way forward for gene editing in humans is listed as one of the most cited and shared articles published in European Journal of Human Genetics between 2016-2017.</p> Thu, 08 Nov 2018 10:33:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=753888&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-11-08T10:33:00Z Bristfällig information till cancerpatienter https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=737046&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Cancerpatienter som s&ouml;ker information p&aring; internet om tidiga experimentella studier, riskerar att f&aring; d&aring;lig och ibland felaktig information &ndash; och det p&aring; officiella webbsidor som ska kunna informera om aktuella pr&ouml;vningar. Det h&auml;r kan f&aring; konsekvenser f&ouml;r patienterna, visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Wed, 03 Oct 2018 07:18:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=737046&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-10-03T07:18:00Z Etisk kompetens och Ej HLR-beslut https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=721676&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Inom cancerv&aring;rden &auml;r det vanligt med beslut om att inte &aring;teruppliva patienter med hj&auml;lp av hj&auml;rt-lungr&auml;ddning. De sjuksk&ouml;terskor och l&auml;kare som deltar i beslutsprocessen st&aring;r inf&ouml;r etiska dilemman. F&ouml;r att agera med patientens b&auml;sta i &aring;tanke beh&ouml;ver de lita p&aring; sina etiska omd&ouml;men. D&aring; beh&ouml;ver de etisk kompetens.&nbsp;</strong></p> Tue, 10 Jul 2018 10:24:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=721676&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-07-10T10:24:00Z RRI och filosofi i Human Brain Project https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=721168&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Forskning och vetenskap v&auml;cker m&aring;nga etiska, juridiska och sociala fr&aring;gor. Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible research and innovation, RRI) har blivit ett viktigt etiskt och politiskt tema f&ouml;r Europeiska kommissionen. En ny publikation fr&aring;n forskare i Human Brain Project f&ouml;resl&aring;r att filosofisk reflektion kan komplettera RRI-metoder genom att tillf&ouml;ra ontologiska och epistemologiska perspektiv p&aring; forskning och vetenskap. &nbsp;</strong></p> Tue, 03 Jul 2018 08:14:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=721168&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-07-03T08:14:00Z Boksläpp: På spaning efter etik inom hälso- och sjukvård https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=718670&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p style="margin-left:0px">Politiker, tj&auml;nstem&auml;n och v&aring;rdgivarnas direkt&ouml;rer har ett stort inflytande &ouml;ver h&auml;lso- och sjukv&aring;rdens villkor och m&ouml;jligheter att fungera i praktiken. Hur ser de p&aring; sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens beh&ouml;vs f&ouml;r ledning och styrning av v&aring;rden p&aring; landstingsniv&aring;? Erika Falkenstr&ouml;m och Anna T H&ouml;glund behandlar fr&aring;gorna i &quot;P&aring; spaning efter etik&quot;.&nbsp;</p> Wed, 13 Jun 2018 13:13:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=718670&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-06-13T13:13:00Z Självkörande bilar – hur säkert är säkert nog? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=715418&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist, universitetslektor i biomedicinsk etik vid CRB, efterlyser en etisk genomlysning av de olycksscenarier bilarna kan st&auml;llas inf&ouml;r. Hon har f&ouml;rdjupat sig i etiska fr&aring;gor som lyfts i samband med utvecklingen av autonoma bilar och artificiell intelligens. &nbsp;</p> Sun, 06 May 2018 09:50:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=715418&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-05-06T09:50:00Z Att publicera bioetik 2018 – var och var inte? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=711382&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Stefan Eriksson och Gert Helgesson uppdaterar varje &aring;r en lista &ouml;ver tveksamma tidskrifter &ndash; ofta kallade &rdquo;predatory journals&rdquo; &ndash; som kan locka bioetikforskare att publicera sig i dem.</p> Fri, 04 May 2018 13:02:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=711382&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-05-04T13:02:00Z Ett kontinuum av medvetande https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=710800&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>B&aring;de naturvetenskaperna och filosofin saknar en &ouml;vergripande teori om medvetande. F&ouml;r att bygga en s&aring;dan teori f&ouml;resl&aring;r forskarna i filosofi och neuroetik hos CRB att vi beh&ouml;ver betrakta hj&auml;rnan som n&aring;got mer &auml;n en maskin med in- och utmatning. Ist&auml;llet f&ouml;resl&aring;r de en syn p&aring; hj&auml;rnan som ett system med&nbsp;<em>inneboende, spontan&nbsp;</em>aktivitet, med medvetandet som grundl&auml;ggande dynamik.</p> Fri, 27 Apr 2018 12:30:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=710800&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-04-27T12:30:00Z Etiska problem med självkörande bilar https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=703900&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>En kvinna i Arizona i USA blev nyligen p&aring;k&ouml;rd av en Uber-taxi av Volvomodell n&auml;r bilen var i &quot;autonomt l&auml;ge&quot;. Enligt Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist, lektor i medicinsk etik, aktualiserar fallet flera etiska problem med sj&auml;lvk&ouml;rande bilar.</p> Wed, 21 Mar 2018 14:03:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=703900&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-03-21T14:03:00Z Stefan Eriksson nytt rektorsråd för god forskningssed https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=698200&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Fr&aring;n och med februari &auml;r Stefan Erikssonrektorsr&aring;d f&ouml;r god forskningssed vid Uppsala universitet. Ett nytt uppdrag som inneb&auml;r att b&aring;de vara r&aring;dgivare till rektor och att samordna universitets&ouml;vergripande fr&aring;gor p&aring; omr&aring;det.&nbsp;</p> Wed, 21 Feb 2018 11:38:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=698200&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-02-21T11:38:00Z SIENNA-projektet lägger grunden för ansvarsfull teknikanvändning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=671732&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Politiska beslutsfattare runtom i v&auml;rlden k&auml;mpar med att hitta s&auml;tt att utv&auml;rdera konsekvenserna av ny teknik. Genetik, artificiell intelligens och robotik samt tekniker f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra m&auml;nniskors f&ouml;rm&aring;gor eller utseende utmanar b&aring;de etik och m&auml;nskliga r&auml;ttigheter. D&auml;rf&ouml;r har forskare fr&aring;n fyra kontinenter g&aring;tt samman i SIENNA-projektet f&ouml;r att hitta s&auml;tt att f&ouml;rb&auml;ttra befintliga etiska och juridiska ramverk. CRB ing&aring;r i konsortiet som tillsammans f&aring;tt knappt &euro;4 miljoner fr&aring;n EUs Horizon 2020-program. &nbsp;&nbsp;</p> Thu, 19 Oct 2017 10:00:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=671732&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-10-19T10:00:00Z Nytt sätt att se på personlig identitet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=660154&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Personlig identitet &auml;r ett av bioetikens mest diskuterade teman. Vad kr&auml;vs det f&ouml;r att m&auml;nniskor som oss ska kunna leva och existera? Svaren brukar fokusera antingen p&aring; psykologiska aspekter av personlig identitet eller biologiska fakta, det vill s&auml;ga att vi i allt v&auml;sentligt &auml;r djur.</p> Thu, 31 Aug 2017 06:48:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=660154&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-08-31T06:48:00Z DEBATT: Vem tar ansvar när tekniken fattar besluten? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=643334&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Reflektion &auml;r n&ouml;dv&auml;ndig om tekniken ska bidra till det goda samh&auml;llet. Det skriver Jessica Nihl&eacute;n Fahlquist i en debattartikel i NyTeknik.&nbsp;</p> Thu, 18 May 2017 07:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=643334&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-05-18T07:56:00Z James Giordano förstärker vår neuroetikprofil https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=630572&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Senare i vår kommer James Giordano förstärka CRBs neuroetikgrupp. Han ingår sedan tidigare i gruppen som arbetar med neuroetik och filosofi inom Human Brain Project.</p> Tue, 14 Mar 2017 08:53:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=630572&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-03-14T08:53:00Z Vi måste prata mer om tekniketik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=627894&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Teknikutvecklingen går framåt i rask takt. I en intervju i Computer Sweden ger Jessica Nihlén Fahlquist sin syn på vilket ansvar ingenjörer, utveklare och företag har och vilka värderingar som byggs in i tekniken.</p> Wed, 01 Mar 2017 14:20:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=627894&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-03-01T14:20:00Z Ulrik Kihlbom blir docent i medicinsk etik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=625140&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet har beslutat att anta Ulrik Kihlbom som docent i medicinsk etik</p> Wed, 01 Mar 2017 10:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=625140&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-03-01T10:28:00Z Ny rapport om barns rättigheter inom biomedicin https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=617388&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Europarådets kommitté för bioetik (DH-BIO) har publicerat en rapport som identifierar områden inom naturvetenskap och biomedicin som kan ha konsekvenser för barns rättigheter. Rapporten har skrivits av tre specialister inom medicinsk rätt vid Uppsala universitet.</p> Tue, 24 Jan 2017 09:00:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=617388&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-01-24T09:00:00Z Ny forskningsetikutbildning för handledare https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=612906&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Varför är forskningsetik viktigt? Och vad behöver du veta när du handleder doktorander? Nu lanserar vetenskapsområdet för medicin och farmaci en ny kurs handledare inom vetenskapsområdet.</p> Tue, 20 Dec 2016 14:42:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=612906&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-12-20T14:42:00Z Sveriges radio om genetik, etik och juridik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=603248&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Idag diskuterar Vetandets värld om föräldrar ska ha rätt till information om sina ofödda barns hela arvsmassa och andra gen-etiska och juridiska frågor. I programmet medverkar <strong>Jane Reichel</strong>, professor i förvaltningsrätt och <strong>Santa Slokenberga</strong>, doktor i medicinsk rätt, som är knutna till CRB, samt <strong>Richard Rosenquist Brandell</strong>, klinisk genetiker och forskare vid institutionen för genetik och patologi vid Uppsala univeristet och <strong>Lisa Fogelberg</strong> från bröstcancerföreningen Agatha.</p> Thu, 10 Nov 2016 14:31:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=603248&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-11-10T14:31:00Z Vetenskapsrådet beviljar anslag för etiska och juridiska aspekter av stamcellsforskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=601022&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, har fått 2&nbsp;100&nbsp;000 kronor från Vetenskapsrådet för att analysera etiska och legala frågor omkring användningen av embryonala stamceller för att utveckla insulinproducerande celler för patienter med diabetes. Projektet kommer också att utveckla ett förslag till riktlinjer för framtida klinisk användning.</p> Wed, 02 Nov 2016 09:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=601022&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-11-02T09:55:00Z Lyssna på patienten https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=596930&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Patientperspektivet är viktigt i all medicinsk forskning, särskilt när det gäller utveckling av läkemedel. Nu startar PREFER: ett forskningsprojekt som ska utvärdera när och hur patienters preferenser kring risk och nytta bör ingå i beslut omkring läkemedel och andra medicinska produkter.</p> Tue, 18 Oct 2016 08:27:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=596930&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-10-18T08:27:00Z Föräldrars tankar kring genetisk screening innan graviditet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=596870&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Tekniker för genetisk screening har utvecklats på senare år. Nu är det möjligt att testa om man är bärare av anlag för flera sjukdomar redan innan det är dags at försöka bli gravid. Men vill blivande föräldrar veta vilka sjukdomar de kan föra vidare till sina barn?</p> Mon, 17 Oct 2016 15:00:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=596870&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-10-17T15:00:00Z Vi behöver diskutera jämlikhet i hälsa https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=593700&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>En grupp forskare från Uppsala universitet; Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola visar att vi fortfarande är långt ifrån vad den svenska hälso- och sjukvårdslagen föreskriver: Jämlik hälsa för hela befolkningen.</p> Tue, 04 Oct 2016 08:59:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=593700&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-10-04T08:59:00Z Vårdgivares syn på screening innan graviditet https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=572446&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Frågan om reproduktiv genetisk screening omges av diskussioner. Den etiska debatten handlar om frågor kring reproduktiv autonomi, medikalisering, diskriminering och föräldraansvar. En ny studie kring utökad genetisk screening av par innan de försöker bli gravida visar att svensk hälso- och sjukvårdspersonal delar samma farhågor.</p> Tue, 31 May 2016 12:25:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=572446&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-05-31T12:25:00Z Ålder, utbildning och kunskap om hälsa påverkar hur vi förstår risk https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=569071&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vi vet att människor har svårt att tolka riskinformation. Det gör det svårt för forskare som vill veta hur folk väger risker mot nytta. En ny studie visar att vår förmåga att förstå risk påverkas av ålder, utbildning och hälsokunskap. Det betyder att forskare behöver utveckla strategier för att kunna undersöka hur människor har för preferenser när det gäller riskinformation.</p> Thu, 19 May 2016 09:11:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=569071&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-05-19T09:11:00Z Ny bok om direktkommunikation med hjärnan https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=567775&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det skulle kunna vara möjligt att använda neurovetenskapliga metoder för att kommunicera med spädbarn och patienter med tillstånd i hjärnan som reducerar deras medvetande, till exempel koma. I en ny bok ger flera författare en systematisk genom gång av de filosofiska, vetenskapliga, etiska och juridiska problem som den möjligheten för med sig.</p> Fri, 13 May 2016 08:31:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=567775&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-05-13T08:31:00Z Hjälp att välja en bra bioetiktidskrift https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=561226&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Det lär finnas mer än 8&nbsp;000 tveksamma tidskrifter, så kallade <em>predatory journals</em>, som tjänar sina egna ekonomiska intressen istället för forskningen och sina läsare. För att hjälpa bioetiker att välja var de ska publicera sina artiklar postar Stefan Eriksson och Gert Helgesson två listor över tidskrifter på the Ethics Blog: En med rekommendationer och en som avråder. </strong></p> Tue, 19 Apr 2016 08:32:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=561226&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-04-19T08:32:00Z Debatt: Gråzoner ett sätt att blanda bort korten https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=552852&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Efter skandalen med experimentella operationer med syntetiska luftstrupar på Karolinska Institutet har man börjat tala om gråzoner i lagstiftningen. Det stämmer inte, skriver idag flera svenska etikforskare på Svenska Dagbladets debattsidor.</p> Thu, 10 Mar 2016 13:25:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=552852&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-03-10T13:25:00Z Lek hjälper barn med cancer https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551816&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Barn är en särskilt utsatt grupp i vården. En pilotstudie har visat att föreställande lek kan hjälpa cancersjuka barn att kommunicera med läkare och sjuksköterskor. Nu startar ett treårigt projekt som ska undersöka om metoden kan öka barnens livskvalitet och välbefinnande.</p> Mon, 07 Mar 2016 10:31:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551816&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-03-07T10:31:00Z Debatt: Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551292&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>19 jurister, bland andra Moa Kindström Dahlin och Anna-Sara Lind från CRB, har publicerat ett upprop i Dagens Nyheter. Enligt undertecknarna är det viktigt att veta vad vårt rättsystem säger när är starka krafter ifrågasätter människors lika värde.</p> Wed, 16 Sep 2015 12:08:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551292&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-09-16T12:08:00Z Intervju med Kathinka Evers i 3AM Magazine https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551282&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Kathinka Evers berättar om vad neuroetik är och skillnaden mellan den grundforskning och tillämpad neuroetik, relationen mellan hjärnforskning och sociologi, tankeläsning, etiska frågor som uppstår när människor hamnar i tillstånd med förändrat medvetande, hjärnsimulering och relationen till filosofi. Och mycket annat.</p> Sun, 20 Dec 2015 12:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551282&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-12-20T12:54:00Z RADIO: Lyhörda experter bättre på att övertyga vaccinskeptiker https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551270&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Mydigheter och sjukvård behöver bli ödmjukare och mer lyhörda i sin kommunikation kring vaccin-biverkningar säger Jessica Nihlén Fahlquist i Vetenskapsradions veckomagasin. Avsnittet handlar om POTS, en sjukdom som ger hjärtklappning, yrsel, svimningar och värk och som misstänks ha samband med HPV-vaccination.</p> Fri, 06 Nov 2015 12:39:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=551270&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-11-06T12:39:00Z DEBATT: En ny etikprövningslag behövs https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=549432&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>I ljuset av Macchiariniaffären skriver Mats G. Hansson ett debattinlägg om det svenska etikprövnigssystemet som "silar mygg och sväljer kameler".</p> Tue, 09 Feb 2016 10:30:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=549432&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-02-09T10:30:00Z Vem ringer Vårdguiden 1177? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497926&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Alla svenska landsting är knutna till Vårdguiden 1177. Men betyder det att vi har tillgång till vård på lika villkor i Sverige? Kanske inte. En studie som publicerades nyligen visar att språkförmåga och genustillhörighet kan påverka om du använder tjänsten eller inte.</p> Tue, 13 Jan 2015 12:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497926&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-01-13T12:54:00Z Open MIND – filosofi, kognitionsforskning och neurovetenskap https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497922&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Häromdagen onlinepublicerades en open access-bok som samlar det senaste arbetet inom filosofi, kognitionsforskning och neruovetenskap. Kathinka Evers från Centrum för forsknings- &amp; bioetik (CRB) är en av författarna.</p> Thu, 22 Jan 2015 12:48:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497922&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-01-22T12:48:00Z Etikluncher för ingenjörer och naturvetare https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497918&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>I vår bjuder TekNat, DRI (den reflekterande ingenjören) samt UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår) in till en lunchseminarieserie med fokus på etik.</p> Mon, 26 Jan 2015 12:45:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497918&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-01-26T12:45:00Z Hur det är att vara ett djur https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497916&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det är en sak att säga att människor är djur, men det är en helt annan sak att faktiskt inse att "jag är ett djur". Vad är det som händer med oss när vi får den insikten om oss själva?</p> Wed, 08 Apr 2015 11:43:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=497916&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-04-08T11:43:00Z Sekvensera nyföddas genom https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496852&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Det går snabbare och är billigare än någonsin att sekvensera hela genomet. Om vi kan ha nytta av informationen i hälso- och sjukvården kanske det är en bra idé att passa på att sekvensera alla nyfödda. Eller ska vi låta bli?</strong></p> Thu, 23 Apr 2015 09:59:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496852&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-04-23T09:59:00Z Kontraster mellan människor och djur https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496850&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Filosofer använder ofta kontraster mellan människor och djur som en retorisk figur. Det är lätt att tro att de gör det för att de är antropocentriska. Men är det verkligen därför de ställer djur mot människor?</p> Mon, 27 Apr 2015 09:44:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496850&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-04-27T09:44:00Z Patienter förstår inte alltid syftet med läkemedelsstudier https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496842&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av cancerforskningen. Framtidens patienter är beroende av att de som är svårt sjuka idag ställer upp och testar läkemedel. I en avhandling från Uppsala universitet visar Tove Godskesen att patienterna inte alltid förstått syftet med studierna de deltar i.</p> Mon, 17 Aug 2015 09:19:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496842&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-08-17T09:19:00Z Bioetiker rekommenderar brett samtycke https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457746&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Forskare använder olika typer av samtycke när de samlar prover för framtida forskning. Resultatet blir förvirring kring vilken typ av forskning som är tillåten. Men det skapar också oförutsedda hinder för framtida forskning och leder ibland till att forskning faktiskt utförs utan samtycke.</strong></p> Thu, 27 Aug 2015 11:23:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457746&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-08-27T11:23:00Z Öppenhet förstör chans till patent https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=445524&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>En grupp forskare skriver på Svenska Dagbladets debattsida att det finns faktorer som lägger hinder i vägen för innovativ forskning.</p> Sun, 21 Jun 2015 12:44:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=445524&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-06-21T12:44:00Z Anna T. Höglund får Vårdforskningsmedel https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=445522&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Områdesnämnden för medicin och farmaci ger Anna T. Höglund 200 000 kronor för Mona Petterssons doktorandprojekt om 0-HLR-beslut (att inte inleda hjärt- lungräddning).</p> Fri, 26 Jun 2015 12:37:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=445522&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-06-26T12:37:00Z Första europeiska biobanken för forskning kring bröstmjölk och läkemedel https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=789638&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Nu startar ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska fylla kunskapsluckor omkring l&auml;kemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. F&ouml;r att kunna utv&auml;rdera effekten av l&auml;kemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad br&ouml;stmj&ouml;lk och blodprover fr&aring;n gravida och ammande kvinnor som st&aring;r p&aring; olika l&auml;kemedel. Proverna kommer fr&aring;n kvinnor runt om i Europa. Dessutom kommer l&auml;kemedelsplattformen UDOPP vid SciLifeLab i Uppsala att utveckla metoderna och tekniken f&ouml;r att analysera l&auml;kemedelsrester i blod och br&ouml;stmj&ouml;lk.</p> Wed, 05 Jun 2019 07:15:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=789638&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2019-06-05T07:15:00Z Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=744284&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttj&auml;nsten erbjuder r&aring;dgivning och information om etiska, legala och sociala fr&aring;gor som kan uppst&aring; n&auml;r man samlar in, hanterar och forskar p&aring; humana prov.</p> Mon, 29 Oct 2018 09:10:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=744284&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-10-29T09:10:00Z Genetisk risk: Ska forskare berätta? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=735680&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Ska genetikforskare informera forskningsdeltagare om de uppt&auml;cker sjukdomsrisker hos deltagarna? Ja, skulle m&aring;nga s&auml;ga, om informationen &auml;r till nytta f&ouml;r deltagarna. Men hur vet vi om komplex genetisk information &auml;r relevant f&ouml;r enskilda m&auml;nniskor? Enligt Jennifer Viberg Johansson, aktuell med en ny avhandling i forsknings- och bioetik, beh&ouml;ver b&aring;de etiker och genetiker f&ouml;rh&aring;lla sig till att nyttan inte &auml;r garanterad.</p> Mon, 24 Sep 2018 08:30:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=735680&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-09-24T08:30:00Z Överföring av personuppgifter mellan EU och länder i Afrika https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=729228&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Trots att den europeiska dataskyddsf&ouml;rordningen (GDPR) ger utrymme f&ouml;r att dela data mellan EU och tredje land &auml;r det sv&aring;r att hitta s&auml;tt som fungerar f&ouml;r att f&ouml;ra personuppgifter mellan EUs medlemsstater och Afrikanska l&auml;nder. De v&auml;gar som &auml;r &ouml;ppna bygger p&aring; till&auml;mpning av EU-regler som inneb&auml;r att m&ouml;jligheterna till &ouml;versyn &auml;r begr&auml;nsade. I sin tur leder det till risker f&ouml;r m&auml;nniskors integritet.</p> Thu, 23 Aug 2018 07:14:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=729228&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2018-08-23T07:14:00Z Vi söker en juridisk projektsamordnare https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=685698&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vill du handl&auml;gga fr&aring;gor som g&auml;ller tolkning av svenska och europeiska regelverk f&ouml;r biomedicinsk forskning som anv&auml;nder biobanker och persondata? Vi s&ouml;ker en jurist till en svensk ELSI-helpdesk f&ouml;r biobanksforskare. Ans&ouml;kan senast 20 februari.</p> Tue, 19 Dec 2017 09:24:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=685698&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-12-19T09:24:00Z Sannolikhet hjälper inte forskningsdeltagare förstå genetisk risk https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=681096&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Numeriskt angiven sannolikhet att utveckla sjukdom hj&auml;lper inte alltid forskningsdeltagare att f&ouml;rst&aring; risk. Ist&auml;llet verkar m&auml;nniskor f&ouml;rst&aring; genetisk risk som ett bin&auml;rt koncept: antingen har du risk att utveckla sjukdom, eller inte.</p> Thu, 23 Nov 2017 19:11:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=681096&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-11-23T19:11:00Z Rapport från workshop om samarbeten mellan industri och offentligt finansierad forskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=669140&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Europeiska forskningsfinansi&auml;rer st&ouml;djer modeller f&ouml;r samarbeten mellan industri och offentligt finansierad forskning. I november 2016 arrangerades en workshop i Uppsala omkring etiskt uth&aring;lliga partnerskap med fokus p&aring; s&auml;llsynta diagnoser.</p> Wed, 04 Oct 2017 07:20:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=669140&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-10-04T07:20:00Z Ny svensk jurist i BBMRI-ERICs ELSI helpdesk https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=629116&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Från och med 1 februari 2017 tar Santa Slokenberga över efter Moa Kindström Dahlin i BBMRI-ERICs ELSI Common Service.</p> Fri, 03 Mar 2017 07:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=629116&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-03-03T07:56:00Z B3Africa – halvtidsrapport https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=629114&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Nu är B3Africa är halvvägs. Under sina första 18 månader tog projektet två viktiga steg: Utvecklingen av en teknisk lösning för biobanksforskning och design av ett kulturkänsligt etiskt och juridiskt ramverk för att skydda provgivare.</p> Fri, 03 Mar 2017 16:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=629114&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-03-03T16:55:00Z Nytt regelverk för hantering av oredlighet i forskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=629108&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Nyligen presenterades ett betänkande där ett nytt regelverk för att hantera och utreda oredlighet i forskning. En ny lag föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Här presenterar Anna-Sara Lind viktiga nyheter i förslaget.</p> Mon, 06 Mar 2017 07:36:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=629108&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-03-06T07:36:00Z Stamceller: en ny typ av biobanksmaterial? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=626942&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Stamceller är kanske inte det första vi tänker på som biobanksmaterial. Det finns särskilda biobanker som fokuserar på just stamceller. Och som biobanksmaterial betraktat för de här cellerna med sig etiska och juridiska frågor som skiljer sig från de traditionella.</p> Mon, 06 Mar 2017 07:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=626942&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2017-03-06T07:54:00Z CRB-forskare i referensgruppen till den svenska forskningsdatautredningen https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=611556&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Regeringen har tillsatt en utredning, Forskningsdatautredningen (U 2016:04) i syfte att se över regelverket rörande personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. I referensgruppen till utredningen finner vi tre forskare från CRB: Mats G. Hansson, Anna-Sara Lind and Jane Reichel.</p> Tue, 13 Dec 2016 16:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=611556&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-12-13T16:54:00Z Ny forskning om hantering av hälsodata i cyberrymden https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=610838&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Digital teknik gör det möjligt och skapar ett tryck på att använda människors hälsodata för både forskning och kommersiella syften. Vi är på väg att skapa en ”cyberrymd” av hälsodata som måste hanteras på sätt som uppfyller människors krav på styrning, säkerhet och integritet. Samtidigt som det finns behov av att använda data för samhällsnyttan. De här frågorna tas upp i nytt forskningsprojekt som finaniseras av Nordforsk.</p> Fri, 09 Dec 2016 13:16:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=610838&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-12-09T13:16:00Z Reglering av genetiska tester som säljs direkt till konsumenter https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=609600&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Hälso- och sjukvårdstjänster väcker många juridiska frågor och är svåra att reglera. Det handlar inte bara om tjänsternas kvalitet och om att skydda de som använder dem, utan också om kompetens och befogenhet hos de som erbjuder tjänsterna. Här skriver Santa Slokenberga, doktor i juridik, om dessa frågor i ljuset av sin forskning om den europeiska regleringen av genetiska tester som marknadsförs direkt till konsumenter.</p> Wed, 07 Dec 2016 08:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=609600&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-12-07T08:54:00Z Dataskydd i praktiken – svenska perspektiv https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592420&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Lagstiftningsarbetet med att ta fram en dataskyddsförordning inom den Europeiska unionen har nu avslutats sedan förordningen beslutades i april nu i år. Aktiviteten i regeringskansliet har dock inte avstannat. Här kommenterar Anna-Sara Lind följderna för Sverige.</p> Mon, 26 Sep 2016 07:27:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592420&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-09-26T07:27:00Z Riktlinjer om informerat samtycke får IRDiRC-märkning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592146&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>En uppsättning riktlinjer för informerat samtycke i internationella forskningssamarbeten omkring sällsynta diagnoser är numera en av IRDiRCs ”Recognized Reources”. Riktlinjerna har utvecklats inom ramen för RD-Connect.</p> Thu, 22 Sep 2016 11:34:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592146&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-09-22T11:34:00Z Workshop om samarbeten mellan industri och akademi https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592086&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>På senare år har universitet lagt ner mycket möda på att marknadsföra samarbete med industrin. Medicinska fakulteter uppmuntrar sina forskare att använda sig av entreprenörskap, starta företag och inleda formella samarbeten. Tillsammans med RD-Connect och CHIPme bjuder vi in till diskussion om de här frågorna under en två dagar lång workshop. Ämnet är praxis på området och initiativ omkring sällsynta diagnoser den 7-8 november i år.</p> Fri, 23 Sep 2016 08:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592086&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-09-23T08:56:00Z ELSI Helpdesk: Vad är det? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592082&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Genom sin så kallade ELSI–grupp ger BBMRI-ERIC svar på etiska, rättsliga, sociala och samhälleliga frågor. ELSI står för Ethical, Legal, and Social Issues som är relaterade till biobankande och biobanks-aktiviteter, bland annat i form av praktiska råd och tolkningar avseende ny lagstiftning. Här ger Moa Kindström Dahlin sin syn på den nya helpdeskfunktion som hon just nu ansvarar för att bygga upp.</p> Thu, 22 Sep 2016 08:43:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=592082&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-09-22T08:43:00Z Data Protection Regulation: final result https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=576624&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Anna-Sara Lind gives us an update on the what the final results of the negotiations for a general data protection regulation in the European Union.</p> Mon, 20 Jun 2016 11:10:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=576624&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-06-20T11:10:00Z Både risker och nytta med identifierbara data https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=575568&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det finns risker med att hantera persondata i forskning. Deltagare kan komma till skada om de kan identifieras av obehöriga. Men det finns också klara fördelar när det gäller patientsäkerhet, diagnos och behandling om forskare har möjlighet att skilja mellan individer genom att identifiera dem.</p> Tue, 14 Jun 2016 11:05:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=575568&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-06-14T11:05:00Z Vad tycker du om genetisk forsking? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=571454&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Genetisk forskning är helt beroende av att människor donerar prover och tillåter att genetisk information om dem delas mellan forskargrupper över hela världen. Så att den kan jämföras med data från andra individer. För att ta reda på vad människor faktiskt tycker i de här frågorna lanseras nu en unik studie, YourDNAYourSay, för att ta reda på vad allmänheten tycker och tror om genetisk information.</p> Fri, 27 May 2016 09:33:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=571454&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-05-27T09:33:00Z Europeisk genetisk forskning: Fortfarande inte möjligt att få tillbaka individuella resultat https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=565089&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>När det gäller genetisk forskning finns ett växande konsensus kring att deltagare ska erbjudas sina individuella resultat. Det gäller under förutsättning att det finns en solid vetenskaplig grund för informationen de får och att det på något sätt är möjligt att göra något för att undvika att man utvecklar en genetisk sjukdom. Trots det är det inte praxis att lämna ut resultat i europeisk genetisk forskning. Skälen är många. Bland annat saknas både lagstiftning, riktlinjer och resurser som kan göra det möjligt.</p> Mon, 09 May 2016 12:25:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=565089&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-05-09T12:25:00Z BBMRI-ERIC behöver ELSI-experter https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=564725&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>BBMRI-ERIC har en ELSI Common Service som är beroende av input från experter. Just nu behöver de din hjälp!</p> Wed, 04 May 2016 13:35:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=564725&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-05-04T13:35:00Z Nytt avtal om överföring av personuppgifter till USA https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=553840&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Det ogiltigförklarade <em>Safe Harbour</em>-beslutet har försatt forskningssamarbeten i en knepig situation. Här ger Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, en uppdatering om de pågående förhandlingarna.</p> Tue, 15 Mar 2016 13:58:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=553840&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-03-15T13:58:00Z Effektivt samtycke för effektiv forskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=553574&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Nya sekvenseringstekniker och den ökade delningen av data i internationella forskningsprojekt utmanar processerna för informerat samtycke. Det ökar komplexiteten och ställer krav på samordning, särskilt när det gäller sällsynta diagnoser.</p> Mon, 14 Mar 2016 12:29:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=553574&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-03-14T12:29:00Z Gentester för konsumenter saknar tydlig samtyckesprocess för biobankning och forskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=553538&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Helgenom- och helexomsekvensering håller på att bli både billigare och mer lättillgängligt. Tekniker med hög kapacitet inte är inte längre bara tillgängliga inom forskningen: Idag kan både patienter och konsumenter få hela sitt genom sekvenserat. Men kommersiella gentester är inte helt oproblematiska.</p> Mon, 14 Mar 2016 10:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=553538&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2016-03-14T10:28:00Z ELSI kopplar samman juridiken med etiska och sociala frågor https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=514756&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>BBMRI-ERIC är en gemensamt europeisk plattform för biobanksverksamhet och biobanksforskning. En ELSI-grupp har ansvar för de etiska, &nbsp;juridiska och samhälleliga frågor som uppstår inom ramen för arbetet. Moa Kindström Dahlin, doktor i offentlig rätt, står för den rättsliga expertisen i Uppsalas bidrag till gruppen. Här kan du läsa några av hennes reflektioner kring de frågor som aktualiseras.</p> Wed, 09 Dec 2015 10:06:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=514756&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-12-09T10:06:00Z Osäker hamn för forskare https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=514740&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Många europeiska forskningsprojekt har de så kallade Safe harbour-klausulerna som rättslig grund för att kunna skicka och dela data mellan EU och USA. Dessa projekt kan nu hamna i en svår sits när nu EU-domstolen i en dom dragit slutsatsen Safe harbour inte längre är en korrekt rättslig grund för att dela data mellan länderna i EU och USA. &nbsp;</p> Wed, 09 Dec 2015 10:02:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=514740&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-12-09T10:02:00Z Hur människor värderar riskinformation https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=514736&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Den svenska SCAPIS studien identifierar individuella riskfaktorer för hjärt- och lungsjukdom. Men hur uppfattar forskningsdeltagare och patienter risk? Och vad vill de veta? Just nu pågår två doktorandprojekt som undersöker människors preferenser och uppfattningar.</p> Wed, 09 Dec 2015 10:00:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=514736&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-12-09T10:00:00Z Vad kan ERIC göra för biobanksforskning? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496848&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Vilken nytta har biobanksforskare av EU:s forskningsstyrningsverktyg ERIC? Svaret på den frågan hittar man i European Journal of Human Genetics där Jane Reichel, Anna-Sara Lind, Mats G. Hansson och Jan-Eric Litton från BBMRI-ERIC ger en analys av nyttan.</p> Wed, 21 May 2014 09:39:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496848&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-05-21T09:39:00Z Data protection update – A word on the legislative process https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496840&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>On March 12, the European Parliament accepted the Data Protection regulation. When it comes to EU regulation, this is only the beginning of the process. Anna-Sara Lind, Associate Professor of Public Law, gives us her word on the legislative process.</p> Mon, 28 Apr 2014 09:16:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496840&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-04-28T09:16:00Z Trust takes more than guidelines and review https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496838&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Research ethics has developed into an extra legal regulatory system. Guidelines serve as steering documents, committees oversee and consent procedures are formal.</p> Fri, 25 Apr 2014 09:14:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496838&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-04-25T09:14:00Z New law for Biobank researchers https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496836&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>The decision taken by the Swedish Data Inspection Board to stop the Life Gene research project was the point of departure for a lively nationwide debate on the legal criteria for biobank research projects in Sweden. The Data Inspection Board based its decision on the fact that Life Gene’s research purpose was not specific enough: This made it incompatible with the requirements of both the EU Data protection directive and the Swedish Personal Data Act.</p> Fri, 25 Apr 2014 09:13:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496836&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-04-25T09:13:00Z Dealing with genetic risk information https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496834&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>How do we evaluate and handle genetic risk information? For the coming six years, the Centre for Research Ethics &amp; Bioethics (CRB) will co-ordinate an international research project to support health care, patients and decision makers.</p> Mon, 28 Apr 2014 08:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496834&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-04-28T08:55:00Z The principles for sharing https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496828&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>To improve health care and validate research, we need to provide easier access to samples and data: Access that at the same time is ethical. This is the guiding principle in a new charter for sharing of biospecimens and data published by an international group of researchers in the European Journal of Human Genetics.</p> Tue, 23 Sep 2014 08:49:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496828&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-09-23T08:49:00Z New law for research databases? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496826&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>The Swedish Government considers national registries a unique and important resource. But the legal situation for these registries is unclear and could stand in the way of research.</p> Fri, 12 Sep 2014 08:48:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496826&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-09-12T08:48:00Z LifeGene: Case closed? https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496824&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>The LifeGene project has been heavily discussed among biobank researchers in the last couple of years.&nbsp; The project gave rise to a number of both scientific and legal matters.</p> Mon, 15 Sep 2014 08:47:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496824&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-09-15T08:47:00Z ELSI common service for BBMRI-ERIC https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496822&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>BBMRI-ERIC is a platform for long term research collaborations between EU countries. Within the platform, groups can develop standards for technical, legal and ethical purposes and set up criteria for biobanks. It could also offer new possibilities for researchers to communicate with policymakers.</p> Mon, 15 Sep 2014 08:43:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496822&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2014-09-15T08:43:00Z IRDIRC rekommenderar riktlinjer för delning av prover och data https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496820&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/496/c_496820-l_1-k_irdic-recommended100.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Den internationella “Charter of principles for sharing bio-specimens and data” har fått en recommendation från IRDiRC, ett internationellt konsortium för forskning om sällsynta diagnoser.</p> Mon, 28 Sep 2015 08:08:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496820&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-09-28T08:08:00Z Ny ansats för europeisk dataskyddslagstiftning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496818&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Den föreslagna europeiska dataskyddsförordningen fortsätter sin resa genom lagstiftningsproceduren. I sommar startar “trilogen” där Rådet, Europaparlamentet och Kommissionen skall försöka förhandla fram en slutversion. Anna-Sara Lind kommenterar här den pågående processen. </strong></p> Mon, 28 Sep 2015 08:06:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496818&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-09-28T08:06:00Z Global research infrastructure for biobanking https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496814&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>The University of the Western Cape in South Africa just hosted the first meeting of B3Africa – a Horizon2020 CSA Action to bridge European and African biobanking and biomedical research.</p> Sun, 27 Sep 2015 08:03:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496814&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-09-27T08:03:00Z Bioethicists suggest broad consent for biobank research https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496810&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>It is still unclear what kind of consent should be used when collecting biological samples for future research. Different forms of consent are practiced. This creates another uncertainty: which research is actually permitted with the collected samples?</p> Mon, 28 Sep 2015 07:57:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=496810&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-09-28T07:57:00Z Ny bok om reglering av biobanksforskning https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457680&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p>Biobanksforskning och genomisk information håller på att förändra hur vi ser på hälso- och sjukvården. Det väcker frågor om hur vi ska reglera både forskning och sjukvård. I en bok som kom ut nyligen på Springer förlag höjer flera författare en kritisk röst.</p> Tue, 24 Feb 2015 11:03:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457680&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-02-24T11:03:00Z Research ethics for medicine and the life sciences https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457678&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Research ethics and research integrity is not just following regulation. Researchers<br /> need the ability to identify ethical aspects in their own research. And to do something about them.</strong></p> Tue, 24 Feb 2015 11:01:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457678&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-02-24T11:01:00Z Swedish research database legislation: update https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457674&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Research databases like the Swedish Life Gene project have proven problematic and the Swedish Government has tried to find solutions for collections of samples and data for 'future research', a purpose that is not considered specific enough by the Data Inspection Board.</strong></p> Tue, 02 Jun 2015 09:35:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457674&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-06-02T09:35:00Z Information and law in transition https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457672&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>New information and communication technologies have created exciting new possibilities for connecting individuals across borders and continents but also significant legal, ethical and political concerns. </strong></p> Tue, 02 Jun 2015 09:32:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=457672&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-06-02T09:32:00Z Genetisk risk: Forskningsdeltagare vet kanske inte vilken information de vill ha https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=442252&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Biobanksforskning och genomstudier handlar om att hitta samband mellan våra gener och våra sjukdomar och ibland hittar man oväntad information om enskilda deltagare. Ska de få information om att de har risk för att utveckla sjukdom? Det kan verka som en bra idé att fråga om de vill veta, men en grupp forskare varnar för att skjuta över ansvaret för det beslutet på deltagarna.</strong></p> Mon, 15 Jun 2015 11:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=442252&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-06-15T11:28:00Z Trust based consent looks promising https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=442246&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 <p><strong>Finding a model for informed consent that protects the integrity and interests of participants, future patients and researchers isn't easy. Recently, a group in Milano tested a trust based consent that I think looks promising. </strong></p> Tue, 02 Jun 2015 11:25:00 GMT https://www.crb.uu.se/nyheter/text?tarContentId=442246&rssTarget=441268,457466&rssTitle=More%20news%20from%20CRB&newsDetailSiteNodeId=143768&newsListSiteNodeId=143768&showLeadIn=true&eventId=72230 2015-06-02T11:25:00Z