Aktuellt vid Fysikalisk kemi https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt Solcellsforskning på Ångström i fokus https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=898410&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Professor Jacinto S&aacute; och Cristina Paun har tillsammans skapat f&ouml;retaget Peafowl Solar Power, deras huvuduppgift &auml;r att skapa s&aring; effektiva solceller som m&ouml;jligt, utan att kompromissa med utseendet. Det har lett till v&auml;rldens f&ouml;rsta transparenta solcell.</p> Mon, 19 Oct 2020 07:33:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=898410&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2020-10-19T07:33:00Z Sök tjänst: Doktorand i Kemi med inriktning Fysikalisk kemi https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=879260&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Det finns nu en &ouml;ppen doktorandj&auml;nst inom fysikalisk kemi (st&auml;nger 1 juni). Se mer information nedan.</p> <p>Inom programmet fysikalisk kemi bedriver vi grundl&auml;ggande och m&aring;linriktad forskning fr&auml;mst kring fotokemi och kemisk dynamik, laserspektroskopi samt molekyl&auml;ra och mesoskopiska system f&ouml;r solenergiomvandling. Flera av programmets forskare utg&ouml;r en del av det tv&auml;rvetenskapliga Konsortiet f&ouml;r artificiell fotosyntes.</p> Mon, 18 May 2020 08:33:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=879260&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2020-05-18T08:33:00Z Disputation: Lei Tian https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=849652&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Titel: Exploring Dye-Sensitized Mesoporous NiO Photocathodes: from Mechanism to Applications.</p> Mon, 24 Feb 2020 08:47:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=849652&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2020-02-24T08:47:00Z Postdoktor i fysikalisk kemi: Soap Film Artificial Photosynthesis https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=783778&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p><a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=264301">Postdoktor i fysikalisk kemi: &rdquo; Soap Film Artificial Photosynthesis&rdquo;</a></p> Thu, 09 May 2019 07:21:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=783778&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2019-05-09T07:21:00Z Disputation: Shihuai Wang https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=781502&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Titel: Probing Catalytic Reaction Mechanisms of Biomimetic Diiron Complexes through Time-resolved Absorption Spectroscopy.</p> Wed, 17 Apr 2019 09:33:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=781502&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2019-04-17T09:33:00Z Press release: Soap Film based Artificial Photosynthesis (SoFiA) - EU projekt https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=781492&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p><strong>SoFiA &auml;r ett s&aring; kallat FET OPEN 2018-projekt inom EU's Horizon 2020-program. Det leds av Leif Hammarstr&ouml;m, professor i fysikalisk kemi h&auml;r p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mslaboratoriet. Uppsala universitet &auml;r ett av &aring;tta andra deltagande institutioner fr&aring;n sex olika l&auml;nder.</strong></p> Fri, 12 Apr 2019 09:31:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=781492&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2019-04-12T09:31:00Z Dansen mellan elektroner och protoner får en ny twist https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=781490&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p><strong>Men hj&auml;lp av ljusenergi kan man flytta elektroner och protoner och d&auml;rigenom skapa energirika tillst&aring;nd. Men elektronen och protonen vill g&auml;rna rymma tillbaka till ursprungsl&auml;get. I en ny artikel i Science visar forskare fr&aring;n Yale och Uppsala universitet att ju h&ouml;gre energi man har lagrat, desto l&auml;ngre tid tar det f&ouml;r l&auml;get att g&aring; tillbaka. Tv&auml;rtemot hur kemiska reaktioner normalt beter sig.</strong></p> Wed, 17 Apr 2019 09:30:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=781490&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2019-04-17T09:30:00Z PhD thesis defense: Wenxing Yang https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=623192&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Wenxing Yang defends his PhD thesis, "Exploring Electronic Processes at the Mesoporous TiO2/Dye/Electrolyte Interface", in Polhemsalen, Friday February 10 at 10:15 hrs. Opponent is professor Jerry Meyer from the University of North Carolina at Chapel Hill.</p> <p>Please observe the location has been chaned to&nbsp;<strong>Polhemsalen!</strong></p> Wed, 08 Feb 2017 11:48:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=623192&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2017-02-08T11:48:00Z Nov. 3, 2016: New Research Council (VR) grants https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603940&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Big congratulations to Erik Johansson and Leif Hammarström who got their applications to the Swedish Research Council (VR) granted as of November 3, 2016.</p> Tue, 15 Nov 2016 08:39:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603940&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2016-11-15T08:39:00Z PhD thesis defense: Oct. 21, 13.15, Lei Zhang https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603924&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Lei Zhang defends the&nbsp;thesis&nbsp;“Exploring Electron Transfer Dynamics of Novel Dye Sensitized Photocathodes – Towards Solar Cells and Solar Fuels” in Häggsalen at October 21, 13.15.&nbsp;Faculty Opponent: Prof. Yiying Wu, Ohio State University.</p> Tue, 15 Nov 2016 08:22:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603924&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2016-11-15T08:22:00Z New Associate Professor in Physical Chemistry https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603922&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>We welcome Erik Johansson, who has been Researcher at Uppsala University.</p> Tue, 15 Nov 2016 08:19:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603922&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2016-11-15T08:19:00Z New Professor in Physical Chemistry https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603920&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>We welcome Sebastian Westenhof, who comes from a position at Gothenburg University.</p> Tue, 15 Nov 2016 08:17:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=603920&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2016-11-15T08:17:00Z Seminarium: "Dye-sensitized solar cells", 4 dec. 2015, kl. 14:15, Prof. Joseph T. Hupp https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=509984&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Prof. Joseph T. Hupp (Northwestern Univ.), ger ett seminarium om "dye-sensitized solar cells", fredagen den 4&nbsp;december, kl. 14:15, i Fakultetsrummet.</p> <p></p> Tue, 01 Dec 2015 13:09:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=509984&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-12-01T13:09:00Z Seminarium: "Metal-organic frameworks", 3 dec. 2015, kl. 14:15, Prof. Joseph T. Hupp https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=509976&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Prof. Joseph T. Hupp (Northwestern Univ.) föreläser på ämnet "metal-organic frameworks" torsdagen den 3 december,&nbsp;&nbsp;kl. 14:15: i seminarierummet, hus 7 plan 1.&nbsp;</p> Tue, 01 Dec 2015 13:02:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=509976&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-12-01T13:02:00Z Docentföreläsning: 24 nov. 2015, kl. 16:15, Ana Morandeira https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=506456&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <div> <p>"Circumventing the Shockley-Queisser Limit to Make More Efficient Solar Cells."&nbsp;<br /> En docentföreläsning av&nbsp;Dr. Ana Morandeira.&nbsp;</p> <p><strong>Datum:</strong>&nbsp;<abbr>2015-11-24,</abbr>&nbsp;kl&nbsp;16:15<br /> <strong>Plats:</strong>&nbsp;Ångströmlaboratoriet Rum 4004 (Lägerhyddsvägen 1)</p> <div> <p style="margin-left:0px"></p> </div> </div> <div></div> Fri, 20 Nov 2015 15:38:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=506456&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-11-20T15:38:00Z Seminarium: 20 nov. 2015, kl. 10:15 av Prof. Eric Vauthey https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501026&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Prof. Eric Vauthey&nbsp;(Univ. Genéve) föreläser.</p> <p>Lokal: Seminarierummet, hus 7 plan 1.</p> Fri, 06 Nov 2015 15:37:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501026&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-11-06T15:37:00Z Disputation: 19 nov. 2015, kl. 10:15, Ahmed El-Zohry https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501024&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Ahmed El-Zohry försvarar sin avhandling ""<em>Exploring Organic Dyes for Grätzel Cells Using Time-Resolved Spectroscopy</em>".&nbsp;</p> <p>Sal: Häggsalen&nbsp;</p> Sat, 07 Nov 2015 15:30:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501024&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-11-07T15:30:00Z Solbränsle för framtidens bil https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501016&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Ett mödosamt arbete att hitta den optimala inställningen för alla rattar på ett stort mixerbord. Så beskriver Leif Hammarström arbetet med att ta fram en teknik för att producera bränsle ur solljuset.&nbsp;</p> Tue, 10 Nov 2015 15:24:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501016&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-11-10T15:24:00Z Hanna Ellis prisas för insatser inom samverkan https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501014&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Regionf&ouml;rbundet Uppsala l&auml;n delar ut pris f&ouml;r b&auml;sta samverkansinsats. I &aring;r tilldelas priset Hanna Ellis vid UU och Cecilia Sundberg vid SLU. Den formella prisutdelningen sker vid regionf&ouml;rbundets fullm&auml;ktigesammantr&auml;de den 10 december.&nbsp;</p> Mon, 09 Nov 2015 15:20:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501014&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-11-09T15:20:00Z "Zombiesolceller" upptäckta som slår rekord https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501008&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Gerrit Boschloos forskargrupp&nbsp;vid Uppsala universitet har upptäckt en ”zombiesolcell” som fortsätter att generera el oväntat effektivt trots att den vätska som förmedlar laddningar mellan elektroderna torkat ut. Resultatet har nyligen presenterats i tidskriften Energy and Environmental Science.&nbsp;</p> <div> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> </div> Wed, 07 Oct 2015 14:17:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=501008&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-10-07T14:17:00Z Framåt för solbränslet https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=436664&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true <p>Reportage i Vetandets värld. (2015-04-27)&nbsp;</p> Mon, 01 Jun 2015 10:36:00 GMT https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/aktuellt?tarContentId=436664&rssTarget=429174&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Fysikalisk%20kemi&newsDetailSiteNodeId=201964&newsListSiteNodeId=201964&showLeadIn=true 2015-06-01T10:36:00Z