Nyhetsarkiv 2015 https://www.geo.uu.se/nyheter/2015 Helt nytt mineral upptäckt i Afrikansk gruva https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=517622&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/517/c_517622-l_3-k_groot2_nyhet.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Ett tidigare okänt mineral, som ursprungligen kommer från Kombatgruvan i Nambia har undersökts, karakteriserats och fått namnet grootfonteinit av Uppsalageologen Erik Jonsson i samarbete med ryska kollegor.</p> Mon, 21 Dec 2015 11:17:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=517622&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-12-21T11:17:00Z Ian Snowball går till botten med gamla synder https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=517248&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/517/c_517248-l_3-k_havso-rn.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Återigen ökar miljögifterna i havsörnens ägg. Men var kommer de ifrån? Forskarna tror att svaret kan ligga begravt i de gamla fiberbankarna utmed Östersjökusten. Foto: Bohuš Číčel&nbsp;CC-SA 3.0&nbsp;</figcaption> </figure> <p>TREASURE-projektet&nbsp;uppmärksammas i tidskriften Havsutsikikt nr 2, 2015. Projektet&nbsp;handlar om kartläggning och sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten, ett arv efter äldre dagars pappers- och massaindustri. Ian Snowball från Institutionen för geovetenskaper, samt Anna Apler från&nbsp;SGU&nbsp;medverkar i artikeln.</p> Fri, 18 Dec 2015 12:50:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=517248&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-12-18T12:50:00Z Katrin Lindbäck utforskar morän på Antarktis https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=517068&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/517/c_517068-l_3-k_katrin-lindba-ck_portra-tt.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Katrin Lindbäck, forskare i glaciologi och föredetta doktorand vid Institutionen för geovetenskaper undersöker morän i Antarktis.</figcaption> </figure> <p>Katrin Lindbäck,&nbsp;doktor i glaciologi och tidigare doktorand vid institutionen för geovetenskaper befinner sig just nu på&nbsp;Antarktis. Från mitten av november och tre månader framåt ska hon i&nbsp;Mount Achernar-moränområdet på östra Antarktis kartlägga tjockleken på moränryggarna och den underliggande isen, för att&nbsp;bättre&nbsp;förstå hur känsligt Antarktis kan vara för en framtida klimatuppvärmning.&nbsp;</p> Fri, 18 Dec 2015 06:57:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=517068&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-12-18T06:57:00Z Disputation: Heda Agic hittar likheter mellan urgamla mikrofossil och moderna alger https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=516996&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/516/c_516996-l_3-k_heda-agic-2.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Foto:&nbsp;Malgorzata Moczydlowska-Vidal</figcaption> </figure> <p>Heda Agić har studerat den allra tidigaste evolutionen av komplext liv, genom att rena fram små, eukaryota mikrofossil ur sten. Med hjälp av avancerade mikroskopi- och spektroskopitekniker har hon sedan in i minsta detalj kunnat studera jordens tidiga ekosystem, biologiska mångfald och ursprung, men också tidpunkter för när olika arter av fotosyntetiserande mikroorganismer gick skilda vägar. Hon försvarade sin avhandling&nbsp;och fick sin doktorstitel&nbsp;den 11 december i år.&nbsp;</p> Thu, 17 Dec 2015 13:50:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=516996&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-12-17T13:50:00Z Byggde djurens tidiga evolution på samverkan, snarare än konkurrens? https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=511240&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/511/c_511240-l_3-k_bradgatia_ediacarian-fossil_alex_liu.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>En tidig&nbsp;ediacarafossil, <em>Bradgatia.</em> Strukturen på dess yta antyder att den kunde ta upp näring direkt från havsvattnet. Foto: Alex Liu.</figcaption> </figure> <p>Forskare har haft svårt att få någon ordning på fossilgruppen ediacarafaunan. Deras egendomliga struktur gör dem svåra att inordna bland nutida livsformer. I en ny studie som publicerats i Biological Reviews argumenterar forskare från Uppsala universitet och Spanien för att ediacarafaunan avslöjar hittills okända steg i djurens evolution - och presenterar också ett nytt sätt att se på arters samverkan för framgång i den tidiga evolutionen.</p> Tue, 08 Dec 2015 12:00:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=511240&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-12-08T12:00:00Z Steffi har besökt vulkanerna som gjorde olja ur dinosaurieben https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=510946&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/510/c_510806-l_3-k_2015_steffi_utbrott-i-vulkanen-copahue.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Steffi Buchardt är strukturgeolog&nbsp;och van att studera&nbsp;vulkaner.&nbsp;På&nbsp;sina exkursioner, som gått&nbsp;till många av världens spännande platser har hon sett det mesta. Men det var först när hon reste till&nbsp;Neuquénbasängen, en plats som kryllar av vulkaner, men&nbsp;som också är ett&nbsp;av&nbsp;Argentinas allra viktigaste oljefält och&nbsp;en&nbsp;av världens bästa platser för&nbsp;dinosauriefynd, som hon fick lära sig hur man bäst dödar en puma. Och hur vulkanerna gjorde för att skapa olja ur dinosaurieben.</p> Mon, 07 Dec 2015 14:01:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=510946&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-12-07T14:01:00Z Europa tar samlat grepp om växthusgaserna https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=510160&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p>Nu tar&nbsp;de europeiska länderna ett samlat grepp om växthusgaserna.&nbsp;Den 25 november invigdes ett stort samarbetsprojekt mellan nio europeiska länder, där Uppsala universitet är ett av fem svenska universitet som ingår.&nbsp;</p> Wed, 02 Dec 2015 10:54:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=510160&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-12-02T10:54:00Z Två geobibliotek blir ett https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=509128&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <div> <p>Vid årsskiftet överförs biblioteket vid&nbsp;SGU till Geobiblioteket vid Geocentrum. Samarbetet&nbsp;innebär&nbsp;förstås en kostnadseffektivisering, då man tillsammans kan utnyttja både lokaler och resurser,&nbsp;men kommer också att utgöra ytterligare en&nbsp;kontaktyta mellan de två organisationerna.</p> <p></p> </div> Mon, 30 Nov 2015 09:29:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=509128&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-11-30T09:29:00Z Disputation: Peter hittar nya sätt att mäta övergödning https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=508698&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/508/c_508698-l_3-k_peter-dimberg.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Från rymden är jorden blå. Mer än 70 procent av planetens yta täcks av hav. Utöver det finns här dessutom mer än 300 miljoner sjöar och dammar, och tillsammans bidrar jordens vatten till en mycket stor del av planetens ekosystem. Men många sjöar har problem. Peter Dimberg har tagit fram metoder för att enklare och på ett bättre sätt undersöka och förutsäga sjöarnas ekologiska status.&nbsp;</p> Fri, 27 Nov 2015 10:33:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=508698&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-11-27T10:33:00Z Giuliano Di Baldassarre blir UNESCO-professor https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=508278&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/441/c_441332-l_3-k_imagepuff.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Thu, 26 Nov 2015 09:50:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=508278&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-11-26T09:50:00Z Gula flodens sediment berättar om klimatets historia https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=474896&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/474/c_474896-l_3-k_gulafloden-eng.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Nya forskningsresultat tyder på att det skedde en genomgripande förändring av monsunvindarna för 3.6 miljoner år sedan, som orsakade dränering av Gula floden och erosion av den tibetanska högplatån.&nbsp;<em>Foto/bild: Thomas Stevens</em></figcaption> </figure> <p>Genom att noggrant undersöka sediment i Gula Floden, Kina, visar en svensk-kinesisk forskargrupp att historien om den geologiska utvecklingen och klimatet på jorden kan behöva skrivas om. Fynden publiceras i den ansedda tidskriften Nature Communications.</p> Tue, 13 Oct 2015 08:54:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=474896&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-10-13T08:54:00Z Nya undersökningar av värdefull järnmalm https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=465292&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Thu, 08 Oct 2015 12:17:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=465292&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-10-08T12:17:00Z Klimatforskning underlättas av ny grönlandskarta https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=457408&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/457/c_457408-l_3-k_glaciar700.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Marken under Grönlands inlandsis är kartlagd för första gången.&nbsp;<em>Foto/bild: Katrin Lindbäck</em></figcaption> </figure> <p><strong>För första gången finns nu en högupplöst karta över marken under Grönlands inlandsis. Det är forskare vid Uppsala universitet som har tagit fram kartan, som kommer att få stor betydelse för framtida möjligheter att förutspå hur Grönlands inlandsis smälter och rör sig och som i sin tur har en påverkan på den stigande havsnivån som en följd av klimatförändringarna.</strong></p> Mon, 14 Sep 2015 12:47:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=457408&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-09-14T12:47:00Z Vindkraft för framtiden https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=457406&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/457/c_457406-l_3-k_stefanivanellwebb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Stefan Ivanell leder vindkraftsforskningen på Campus Gotland och är föreståndare för forskningscentrat Stand up for wind.&nbsp;<em>Foto/bild: Mikael Wallerstedt</em></figcaption> </figure> <p><strong>Intresset för vindkraft ökar. I Sverige är det den tredje största elproduktionsformen. Men det finns några utmaningar för forskningen: Hur interagerar turbiner med varandra och hur undviker man att näraliggande vindkraftparker ”stjäl” energi från varandra?</strong></p> Mon, 14 Sep 2015 12:40:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=457406&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-09-14T12:40:00Z Snart dags att börja utse nästa Zennströmprofessor https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=454476&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p>Nu är snart processen igång att utse Uppsala universitets nästa gästprofessor på Zennströms klimatprofessur som finansieras av en donation från entreprenören Niklas Zennström. Professuren är knuten till Uppsala Centrum för hållbar utveckling (CSD) och nu går de ut med en bred internationell inbjudan att nominera eller lämna in intresseanmälan till gästprofessuren.&nbsp;</p> Thu, 03 Sep 2015 07:50:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=454476&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-09-03T07:50:00Z Niclas Borinder får nyinstiftat pris för bästa masteruppsats 2015 https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=439144&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p>Det är med glädje jag kan meddela att den första mottagaren av det nyinstiftade priset för bästa masteruppsats år 2015 är <strong>Niclas Borinder</strong>&nbsp;för avhandlingen med titeln ''<strong>Postcranial anatomi <em>Tanius sinensis</em> Wiman, 1929 (Dinosauria, Hadrosauroidea)</strong>''. Niclas fick sin utmärkelse igår kväll under avslutningsmiddagen och ett pris kommer snart till honom.</p> Mon, 08 Jun 2015 11:19:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=439144&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-06-08T11:19:00Z Fjädrar eller fjäll hos dinosaurier? https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=438214&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p>Ny studie visar att det är för tidigt att hävda att&nbsp;dinosauriernas gemensamma förfader hade fjädrar.&nbsp;</p> Thu, 04 Jun 2015 06:09:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=438214&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-06-04T06:09:00Z Solen skapar förnyelsebar energi på Geocentrum https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=437728&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p><strong>Institutionen för geovetenskaper har under en längre tid haft ambitionen att anlägga solpaneler för egen produktion av förnyelsebar el. Idag producerar 158 högeffektiva solpaneler grön el på tre av Geocentrums tak.</strong></p> Tue, 02 Jun 2015 09:39:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=437728&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-06-02T09:39:00Z Ulf Högström blir jubeldoktor https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=435592&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Thu, 28 May 2015 06:22:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=435592&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-05-28T06:22:00Z Geo vinner rektorns pris för bästa flotte 2015 https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=432614&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p></p> <p></p> Tue, 26 May 2015 09:46:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=432614&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-05-26T09:46:00Z Ett sjätte massutdöende https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428800&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Mon, 04 May 2015 09:57:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428800&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-05-04T09:57:00Z Smarta telefoner som varningssystem för jordbävningar https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428798&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Mon, 13 Apr 2015 07:23:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428798&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-04-13T07:23:00Z Världsmeteorologidagen i Gomorron Sverige https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428796&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Thu, 26 Mar 2015 10:23:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428796&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-03-26T10:23:00Z Vatten under glaciär i Antarktis påskyndar smältning https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428794&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Thu, 26 Mar 2015 10:05:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428794&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-03-26T10:05:00Z Börje Dahrén i Vetandets värld (P1) https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428792&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Wed, 11 Feb 2015 09:55:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428792&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-02-11T09:55:00Z Ari Tryggvason i Vetenskapens värld https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428788&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Tue, 03 Feb 2015 20:17:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428788&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-02-03T20:17:00Z Allison Daley belönas för sin forskning om fossila rovdjur https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428606&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Tue, 12 May 2015 06:39:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428606&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-05-12T06:39:00Z Forsränningen 2015 https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428604&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Wed, 08 Apr 2015 12:07:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428604&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-04-08T12:07:00Z Boken BACC II släpps den 15 Maj https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428602&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Tue, 07 Apr 2015 07:16:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428602&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-04-07T07:16:00Z Tävling: Forsränningen 2015 https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428600&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Mon, 30 Mar 2015 07:14:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428600&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-03-30T07:14:00Z Conny Larsson tilldelas Svenska Akustiska Sällskapets ljudpris https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428596&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Wed, 25 Mar 2015 10:35:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428596&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-03-25T10:35:00Z Världsmeteorologidagen firas den 23 mars 2015 på Geocentrum https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428594&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Mon, 16 Feb 2015 12:34:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428594&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-02-16T12:34:00Z Minisymposium om postglaciala förkastningar. Vad vi vet / inte vet och vad som behöver göras! https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428592&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true <p></p> <p></p> Thu, 12 Feb 2015 07:19:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=428592&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-02-12T07:19:00Z Vind i segel för hållbar utveckling https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=413264&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true Tue, 05 May 2015 12:04:00 GMT https://www.geo.uu.se/nyheter/2015?tarContentId=413264&rssTarget=428858&rssTitle=Nyhetsarkiv%202015&newsDetailSiteNodeId=144416&newsListSiteNodeId=144416&showLeadIn=true 2015-05-05T12:04:00Z