News https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter Magnetiska metamaterial kan bilda polymerer https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1067556&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har med hj&auml;lp av avancerade datorsimuleringar uppt&auml;ckt att artificiellt framst&auml;llda magnetiska material, s&aring; kallade metamaterial, kan bilda polymerer p&aring; liknande s&auml;tt som atomer naturligt binder till varandra i olika typer av plaster.</p> Tue, 19 Sep 2023 07:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1067556&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2023-09-19T07:24:00Z Nytt svenskt projekt vid ESS från Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1049056&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Ett projekt&nbsp;fr&aring;n Uppsala universitet&nbsp;som kommer att&nbsp;producera polarisationsutrustning viktig f&ouml;r flera instrument kommer att inledas vid&nbsp;ESS.&nbsp;Projektet finansieras av Vetenskapsr&aring;det och &auml;r ett s&aring; kallat in-kind bidrag.</p> Wed, 25 Jan 2023 08:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1049056&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2023-01-25T08:19:00Z Första steget mot snabba och energisnåla processorer https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1040962&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet har visat p&aring; hur nya typer av magnetiska materialstrukturer kan utvecklas till energisn&aring;la minnen och processorer f&ouml;r framtida ber&auml;kningar inom till exempel artificiell intelligens och maskininl&auml;rning. Det &auml;r med hj&auml;lp av extremt korta laserpulser som forskarna har kunnat styra ultrasnabba magnetiserings&auml;ndringar i nanometerstora magneter.</p> Thu, 15 Dec 2022 12:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1040962&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2022-12-15T12:27:00Z Specialinstrument kan ge svensk industri nya innovationer https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=980466&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Svenska l&auml;ros&auml;ten, institut och f&ouml;retag samarbetar kring planering av nya instrument f&ouml;r installation vid ESS, v&auml;rldens mest kraftfulla forskningsanl&auml;ggning f&ouml;r neutronstr&aring;lning, utanf&ouml;r Lund. Vetenskapsr&aring;det har nu beviljat anslag f&ouml;r tv&aring; tv&auml;rdisciplin&auml;ra projekt som f&ouml;rstudier f&ouml;r framtida instrument vid ESS: SAGA och HIBEAM.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 22 Nov 2021 12:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=980466&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2021-11-22T12:58:00Z Gabriella Andersson ny professor i materialfysik https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=965166&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Gabriella Andersson installerades som professor i&nbsp;materialfysik vid Uppsala universitet den 13 november 2015.</p> Fri, 13 Nov 2015 10:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=965166&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2015-11-13T10:01:00Z Christina Vantaraki tilldelad Colonias-Jansson-stipendiet https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=956378&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Christina Vantaraki, doktorand vid avdelningen materialfysik har tilldelats det f&ouml;rsta Colonias-Jansson-stipendiet.</p> Fri, 04 Jun 2021 10:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=956378&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2021-06-04T10:22:00Z Super ADAM tillgänglig för användare på distans https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=883516&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Tillg&auml;ngligheten av nationell och internationell infrastruktur p&aring;verkas avsev&auml;rt av coronapandemin.</p> <blockquote></blockquote> Thu, 11 Jun 2020 08:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=883516&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2020-06-11T08:41:00Z Vassilios Kapaklis tilldelas Thuréuspriset https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=806438&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Vassilios Kapaklis, materialfysik, tilldelades den 3 september 2019&nbsp;Thur&eacute;us-priset. Han tilldelas priset f&ouml;r sina unders&ouml;kningar av artificiella magnetiska strukturer.</p> <p></p> Tue, 03 Sep 2019 09:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=806438&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2019-09-03T09:12:00Z Magnetiseringsvågor i artificiella magnetiska jätteatomer https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=800640&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskaren Agne Ciuciulkaite vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har genom experiment kommit fram till hur riktningen p&aring; ett yttre magnetiskt f&auml;lt och temperaturen i en j&auml;rn-palladium-legering p&aring;verkar materialets inre egenskaper.</p> Tue, 25 Jun 2019 11:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=800640&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2019-06-25T11:36:00Z 3,4 miljoner till projekt inom neutronspridning https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=753092&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 1&nbsp;november 2018&nbsp;beslut om&nbsp;projektbidrag inom neutronspridning, d&auml;r institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 3&nbsp;400 000 SEK f&ouml;r perioden 2019-2022.</p> Thu, 01 Nov 2018 15:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=753092&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2018-11-01T15:26:00Z ​Ny datoralgoritm slår hastighetsrekord https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=740102&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>En unik datoralgoritm har tagits fram f&ouml;r att kunna ber&auml;kna miljarder slumpm&auml;ssiga r&ouml;relser hos polymerer (stora sammanfl&auml;tade molekyler). Med hj&auml;lp av en specialanpassad fysikalisk modell kan datorsimulationer k&ouml;ras hundratals g&aring;nger snabbare &auml;n traditionell datakod. Den nya metoden togs ursprungligen fram f&ouml;r datorspel, men anv&auml;nds h&auml;r f&ouml;r att ber&auml;kna molekyl&auml;ra krafter i en liten polymerdroppe. Det h&auml;r ger helt nya m&ouml;jligheter f&ouml;r de tidsskalor som kan anv&auml;ndas i vetenskapliga ber&auml;kningar. Detta visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Mon, 01 Oct 2018 11:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=740102&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2018-10-01T11:42:00Z Magnetisering av halvledare med ljus https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=706790&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>En ny metod har tagits fram f&ouml;r att kunna utnyttja&nbsp;plasmonresonanser och ljus f&ouml;r att spinnpolarisera halvledare.</p> Tue, 24 Apr 2018 07:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=706790&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2018-04-24T07:13:00Z Svaga länkens styrka https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=696674&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Forskare vid avdelningen f&ouml;r materialfysik vid Uppsala universitet har visat hur den kollektiva dynamiken mellan nanometerstora magnetiska &ouml;ar,&nbsp;som liknar artificiella magnetiska atomer, kan uppvisa ett beteende som liknar v&auml;tskor. De nya fynden presenterades den 12 februari 2018 i tidskriften Nature Physics.</p> Tue, 13 Feb 2018 14:47:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=696674&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2018-02-13T14:47:00Z Magnetisk ordning i tvådimensionella magnetiska nanostrukturer https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=633718&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Den 2 mars 2017 publicerade Vassilios Kapaklis, materialfysik, tillsammans med tv&aring; forskare fr&aring;n USA en kommentar i Nature Physics kring hur ny forskning kan ge &ouml;kad kunskap om hur man styr och anpassar magnetisk ordning i tv&aring;dimensionella magnetiska nanostrukturer.</p> Tue, 28 Mar 2017 09:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=633718&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2017-03-28T09:14:00Z Pressmeddelande: Kollektiv dynamik av magnetiska nanostrukturer https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=607788&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Forskare vid avdelningen f&ouml;r fasta tillst&aring;ndets fysik och avdelningen f&ouml;r materialfysik vid Uppsala universitet har visat hur den kollektiva dynamiken i en struktur best&aring;ende av v&auml;xelverkande magnetiska nano&ouml;ar kan manipuleras. Deras fynd presenteras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.</p> Tue, 29 Nov 2016 12:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=607788&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2016-11-29T12:12:00Z 19,5 miljoner till forskningsinfrastruktur för Super-ADAM https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=517756&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har beviljat 19,5 miljoner kronor under en tre&aring;rsperiod&nbsp;f&ouml;r den internationella forskningsinfrastrukturen&nbsp;Super ADAM @ ILL.</p> Mon, 21 Dec 2015 17:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=517756&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2015-12-21T17:33:00Z Björgvin Hjörvarsson invald i Kungl. Vetenskapsakademien https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=517592&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p>Bj&ouml;rgvin Hj&ouml;rvarsson, professor i materialfysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi vid&nbsp;Uppsala universitet valdes den&nbsp;16 december 2015&nbsp;in som ordinarie ledamot i Kungl.&nbsp;Vetenskapsakademien&nbsp;i fysikklassen.</p> Mon, 21 Dec 2015 10:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=517592&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2015-12-21T10:01:00Z Nanoplasmonik gör det omöjliga möjligt https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=496162&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p><a href="https://kaw.wallenberg.org/forskning/pa-nanoniva-kopplar-de-ljus-till-magnetism">Projektbeskrivning &rdquo;Harnessing light and spins through plasmons at the nanoscale&rdquo; finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</a></p> Mon, 26 Oct 2015 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=496162&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2015-10-26T12:23:00Z Fysikaktuellt: Den komplicerade fotonen – förbisedda egenskaper öppnar oanade möjligheter https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1072088&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/2008_3.pdf">Artikel i&nbsp;Fysikaktuellt av&nbsp;Erik B. Karlsson, materialfysik, sidan 20-21.</a></p> Mon, 01 Sep 2008 13:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1072088&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2008-09-01T13:16:00Z Fysikaktuellt: Kvantdagen i Uppsala populär bland forskare https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1072046&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/2010_2.pdf">Artikel i&nbsp;Fysikaktuellt av&nbsp;Erik B. Karlsson, materialfysik, sidan 22-23.</a></p> <div></div> <div style="float:left"> <div> <div></div> </div> </div> Sat, 01 May 2010 13:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1072046&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2010-05-01T13:33:00Z Fysikaktuellt: De öppnade vägen för kvantinformatiken https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1040300&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/FA-4-2022_webb.pdf">Artikel i Fysikaktuellt om&nbsp;Nobelpriset i fysik 2022 av Erik B. Karlsson, materialfysik, sidan 7-10.</a></p> Mon, 19 Dec 2022 15:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=1040300&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2022-12-19T15:40:00Z Verkstäderna: Saga ska ge unik kunskap om ytskikt https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=981902&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p><a href="https://www.verkstaderna.se/article/view/821169/saga_ska_ge_unik_kunskap_om_ytskikt">Intervju i Verkst&auml;derna med&nbsp;Max Wolff, materialfysik</a></p> Wed, 01 Dec 2021 12:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=981902&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2021-12-01T12:03:00Z Voister: Algoritm för supersimulering https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=740124&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p><a href="https://www.voister.se/artikel/2018/10/algoritm-for-supersimulering/">Artikel p&aring; Voister om&nbsp;Airidas Korolkovas&nbsp;studie <em>5D Entanglement in Star Polymer Dynamics</em>.</a></p> Wed, 03 Oct 2018 12:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=740124&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2018-10-03T12:27:00Z Ny Teknik: Supermetallen får form i 3d-skrivare https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=675142&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true <p><a href="https://www.nyteknik.se/innovation/supermetallen-far-form-i-3d-skrivare-6880921">Artikel i Ny Teknik med&nbsp;Mattias Unosson, materialfysik och vd f&ouml;r f&ouml;retaget Exmet AB.</a></p> Wed, 01 Nov 2017 12:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/nyheter/nyheter-detaljer?tarContentId=675142&rssTarget=372028,975780&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=127022&newsListSiteNodeId=127020&showLeadIn=true 2017-11-01T12:51:00Z