News Applied Nuclear Physics https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt Forskningsfinansiering till fem projekt från Energimyndigheten https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1085460&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi och Tandemlaboratoriet har beviljats medel f&ouml;r fem projekt fr&aring;n Energimyndigheten.</p> <p></p> Tue, 23 Apr 2024 15:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1085460&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2024-04-23T15:05:00Z Podd: Strålande sönderfall https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1080878&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true Tue, 19 Mar 2024 13:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1080878&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2024-03-19T13:34:00Z Forskarpodden: Drömmen om fusionskraft https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1080698&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Om vi skulle kunna h&auml;rma processerna som sker i solen skulle vi kunna skapa energi genom fusion. Ett enda gram br&auml;nsle skulle d&aring; kunna ge motsvarande m&auml;ngd el som en eluppv&auml;rmd villa g&ouml;r av med p&aring; ett helt &aring;r. Och viktiga framsteg g&ouml;rs nu inom forskningen, bland annat har flera v&auml;rldsrekord satts. Fusionsforskaren Jacob Eriksson ber&auml;ttar mer i Forskarpodden.</p> Wed, 13 Mar 2024 12:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1080698&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2024-03-13T12:17:00Z Över 5 000 analyserade prover vid Tandemlaboratoriet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1077632&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>&Aring;r 2023 satte Tandemlaboratoriet vid Uppsala universitet nytt rekord: &ouml;ver 5 000 prover analyserades med hj&auml;lp av kol-14-datering. Forskare, museer och f&ouml;retag fr&aring;n Sverige och hela v&auml;rlden skickade prover till Uppsala f&ouml;r att &aring;ldersbest&auml;mma historiska artefakter, f&ouml;r att validera biobr&auml;nslen eller f&ouml;r att bed&ouml;ma cellf&ouml;rnyelse inom spetsforskning inom humanmedicin.</p> Thu, 25 Jan 2024 12:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1077632&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2024-01-25T12:58:00Z 32,5 miljoner till ny forskningsinfrastrukturplattform https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1077480&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi och Tandemlaboratoriet har tilldelats 32,5 miljoner f&ouml;r den nya infrastrukturplattformen LigHt fr&aring;n Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, WISE.</p> Mon, 22 Jan 2024 15:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1077480&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2024-01-22T15:19:00Z Examensarbete: Modellering av bakgrunden i en gamma-gamma koincidensdetektor https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1076620&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true Wed, 20 Dec 2023 12:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1076620&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2023-12-20T12:56:00Z Samverkan kring ny kärnkraftsteknologi https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1070844&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Sm&aring; modul&auml;ra reaktorer, SMR, f&ouml;rv&auml;ntas fylla en viktig roll inom framtidens energisystem. Denna k&auml;rnkraftsteknologi st&aring;r ocks&aring; i fokus f&ouml;r det nationella kompetenscentrumet ANItA som leds fr&aring;n Uppsala universitet. Efter en uppstartsfas &auml;r de fjorton initiala projekten nu ig&aring;ng.&nbsp;&rdquo;Att sammanf&ouml;ra resurser fr&aring;n industrin och akademin ger bred vinning&rdquo;, s&auml;ger Ane H&aring;kansson, professor i till&auml;mpad k&auml;rnfysik och f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r ANItA.</p> Tue, 31 Oct 2023 12:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1070844&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2023-10-31T12:18:00Z Eduardo Pitthan Filho tilldelad EUROfusion Enabling Research grant https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1070594&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><strong>Eduardo Pitthan Filho fr&aring;n avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik har tilldelats ett Enabling Research grant inom fusionsforskningsprogrammet EUROfusion. Tillsammans med forskare fr&aring;n Uppsala universitet, Vienna University of Technology och Aalto-universitetet kommer han att unders&ouml;ka effekten av bor p&aring; fusionsmaterial, bland annat med hj&auml;lp av infrastrukturen vid Tandemlaboratoriet.</strong></p> Thu, 26 Oct 2023 16:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1070594&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2023-10-26T16:28:00Z 14 miljoner till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1062832&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Fyra projekt vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har tilldelats medel fr&aring;n Str&aring;ls&auml;kerhetsmyndigheten 2023&nbsp;p&aring; en totalsumma av 14&nbsp;miljoner kronor.</p> Thu, 15 Jun 2023 12:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1062832&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2023-06-15T12:03:00Z Sök praktik och examensarbete på ITER i Frankrike https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1034990&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Det finns nu m&ouml;jlighet f&ouml;r dig som &auml;r&nbsp;studenter p&aring; kandidat-, master- och doktorandniv&aring; att s&ouml;ka&nbsp;praktik och examensarbete p&aring; ITER i s&ouml;dra Frankrike.</p> Fri, 18 Nov 2022 09:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1034990&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-11-18T09:56:00Z Fusionskraft kan bli framtidens säkra och billiga energi https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1018278&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">T&auml;nk dig en form av k&auml;rnkraft som inte resulterar i l&aring;nglivat radioaktivt avfall, inte sl&auml;pper ut v&auml;xthusgaser och som dessutom &auml;r billig att producera. Fusionskraft har beskrivits som framtidens l&ouml;sning p&aring; v&aring;rt energibehov. Problemet &auml;r att den &auml;r ytterst sv&aring;r att framst&auml;lla, men tidigare i &aring;r presenterades mycket lovande framsteg som g&ouml;r forskarna s&auml;kra p&aring; att de &auml;r p&aring; r&auml;tt v&auml;g.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 10 Jun 2022 11:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1018278&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-06-10T11:18:00Z ”Det är väldigt många steg från en kärnkraftsreaktor till ett kärnvapen” https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1003612&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Hall&aring; d&auml;r&hellip; Sophie Grape, lektor i till&auml;mpad k&auml;rnfysik med ansvar f&ouml;r icke-spridning&nbsp;och k&auml;rn&auml;mneskontroll, samt forskningsledare vid Alva Myrdal-centrum f&ouml;r forskning om k&auml;rnvapennedrustning vid Uppsala universitet.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <div></div> Fri, 11 Mar 2022 14:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1003612&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-03-11T14:30:00Z Nytt mätinstrument ska öka strålsäkerheten i Tjernobyl https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=999274&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Hall&aring; d&auml;r Peter Andersson, forskare i till&auml;mpad k&auml;rnfysik, som ska m&auml;ta luftburen radioaktivitet i det havererade k&auml;rnkraftverket i Tjernobyl. Vad &auml;r det mer exakt ni ska m&auml;ta?</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 18 Feb 2022 12:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=999274&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-02-18T12:24:00Z Forskarpodden: Kärnkraften – hållbar kraft som skapar debatt https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=991134&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Intresset f&ouml;r k&auml;rnkraft &ouml;kar i Sverige, vid sidan av en storsatsning p&aring; f&ouml;rnybar elproduktion i landet. Ane H&aring;kansson &auml;r professor i till&auml;mpad k&auml;rnfysik vid Uppsala universitet. Han har k&auml;nt hur opinionen sv&auml;ngt, b&aring;de bland allm&auml;nheten och politiker, ber&auml;ttar han i Forskarpodden.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 24 Jan 2022 12:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=991134&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-01-24T12:11:00Z Kompetenscentrum inom kärnteknik i startgroparna https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=990668&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsala universitet &auml;r v&auml;rd f&ouml;r ett nytt kompetenscentrum inom k&auml;rnteknik, som ska st&ouml;dja utvecklingen av en kunskapsbaserad strategi f&ouml;r inf&ouml;rande av sm&aring; modul&auml;ra reaktorer i Sverige. Nu p&aring;g&aring;r f&ouml;rberedelser f&ouml;r fullt.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 21 Jan 2022 12:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=990668&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-01-21T12:24:00Z Pressmeddelande: Uppsala universitet får kompetenscentrum inom solenergi och kärnteknik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=985410&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsala universitet kommer att koordinera tv&aring; nya kompetenscentrum f&ouml;r h&aring;llbara energisystem, det st&aring;r klart n&auml;r Energimyndigheten nu ber&auml;ttat vilka f&ouml;rslag de kommer att st&ouml;tta med finansiering. Dessutom medverkar universitetets forskare i flera centrum som koordineras av andra l&auml;ros&auml;ten.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 20 Dec 2021 12:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=985410&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-12-20T12:28:00Z Nytt sätt att visualisera väte på atomär skala i energilagringsmaterial https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=968266&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Str&aring;lar av joner med h&ouml;g energi anv&auml;nds f&ouml;r att best&auml;mma position och r&ouml;relse av v&auml;tek&auml;rnor i ett kristallgitter, vilket m&ouml;jligg&ouml;r utveckling av nya material f&ouml;r effektivt lagring av v&auml;te.</p> Fri, 24 Sep 2021 08:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=968266&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-09-24T08:50:00Z Besök The Svedberg-laboratoriet på Kulturnatten https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=967656&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>K&auml;nner du till The Svedberg Laboratoriet (TSL)?<br /> P&aring; Kulturnatten 2021 kan du delta i ett bes&ouml;k p&aring; detta k&auml;rnfysikaboratorium fr&aring;n 1940-talet med en underjordisk accelerator. Dess centrala l&auml;ge mellan Engelska parken och Botaniska tr&auml;g&aring;rden inneb&auml;r att m&aring;nga Uppsalabor har traskat ovanp&aring; eller iallafall mycket n&auml;ra detta sp&auml;nnande labb, kanske utan att veta vad som d&ouml;ljer sig under marken.</p> Thu, 02 Sep 2021 19:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=967656&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-09-02T19:08:00Z Daniel Primetzhofer ny professor i experimentell fysik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=956716&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Daniel Primetzhofer tilltr&auml;dde som ny professor i&nbsp;experimentell fysik den 1 maj 2021.</p> Sat, 01 May 2021 11:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=956716&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-05-01T11:54:00Z Svensk forskning i spetsen för ny kärnkraftsteknik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=955886&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Ett nytt svenskt kompetenscentrum f&ouml;r ny k&auml;rnkraftsteknik. Det vill Uppsala universitet satsa p&aring; tillsammans med akademi- och industripartners. I fokus &auml;r den lovande nya teknologin med h&ouml;gt standardiserade sm&aring;skaliga k&auml;rnreaktorer, s&aring; kallade sm&aring; modul&auml;ra reaktorer.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 01 Jun 2021 12:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=955886&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-06-01T12:27:00Z Sophie Grape och Ane Håkansson kommer bedriva forskning om kärnvapennedrustning vid Alva Myrdal-centrum https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=924952&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Ett nytt nationellt kunskapscentrum f&ouml;r forskning om k&auml;rnvapennedrustning kommer att inr&auml;ttas vid Uppsala universitet, vid namn Alva Myrdal-centrum. Med ett tv&auml;rvetenskapligt perspektiv kommer forskare inom bland annat freds- och konfliktforskning, k&auml;rnfysik, artificiell intelligens (AI) och statsvetenskap bidra till arbetet.</p> Tue, 26 Jan 2021 14:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=924952&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-01-26T14:28:00Z Du har väl inte missat nuklidkalendern? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=912036&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att inspirera fler till att l&auml;ra sig mer om k&auml;rnfysik och nuklider (ett grund&auml;mne med en s&auml;rskild isotop) har Zsolt Elter, Ali Al-Adili och Peter Andersson skapat en adventskalender som bakom varje lucka beskriver en nuklid.&nbsp;Varf&ouml;r just den &auml;r intressant, hur den kan anv&auml;ndas, eller vad den har f&ouml;r speciell historia.</p> Mon, 14 Dec 2020 14:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=912036&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-12-14T14:26:00Z Ny metod mäter rörelsen av litiumjoner i batterier https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=887708&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har utvecklat en metod som kan m&auml;ta koncentrationen och r&ouml;relsen av litiumjoner i tunnfilmsbatterier&nbsp;medan&nbsp;de anv&auml;nds. Resultaten fr&aring;n studien kan komma att leda till batterier med bland annat h&ouml;gre kapacitet och h&aring;llbarhet fram&ouml;ver.</p> <p></p> Thu, 23 Jul 2020 10:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=887708&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-07-23T10:40:00Z Oväntad typ av energiöverföring från joner till material https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=878914&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsalaforskarna Svenja Lohmann och Daniel Primetzhofer har genom att bestr&aring;la kiselkristaller med jonstr&aring;lar kunnat beskriva hur joner kan v&auml;xelverka med elektroner i olika material p&aring; ett s&auml;tt som leder till &ouml;verf&ouml;ring av ov&auml;ntat&nbsp;stora m&auml;ngder energi. Resultaten har nyligen publicerats i Physical Review Letters.</p> Thu, 14 May 2020 12:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=878914&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-05-14T12:21:00Z Ali Al-Adili tilldelad UTN:s pedagogiska pris https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=844008&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Ali Al-Adili, forskare vid till&auml;mpad k&auml;rnfysik, uts&aring;gs den 29 januari 2020 till mottagare av UTN:s pedagogiska pris 2019.</p> Fri, 31 Jan 2020 08:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=844008&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-01-31T08:26:00Z 5,6 milj till forskning inom ny kärnteknik från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=820150&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 31 oktober 2019 beslut om&nbsp;projektbidrag&nbsp;och etableringsbidrag inom ny k&auml;rnteknik. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 5&nbsp;600&nbsp;000&nbsp;SEK f&ouml;r perioden 2019-2022 f&ouml;r ett projektbidrag och ett etableringsbidrag.</p> Thu, 31 Oct 2019 13:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=820150&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-10-31T13:53:00Z Forskningsinfrastruktur för framtidens utmaningar https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=814668&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Solceller, glas&ouml;gon, tekniken i mobiler, medicinska behandlingar &ndash; listan &auml;r o&auml;ndlig p&aring; moderna till&auml;mpningar som vi har jonstr&aring;lebaserad forskning att tacka f&ouml;r. Vid Tandemlaboratoriet utf&ouml;rs avancerade analyser med hj&auml;lp av acceleratorer f&ouml;r att m&ouml;ta framtidens krav p&aring; bland annat elektronik, material och energiproduktion.</p> Thu, 10 Oct 2019 11:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=814668&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-10-10T11:20:00Z Bidrag till viktig forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=813140&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om vilka ans&ouml;kningar som beviljats inom utlysningen &rdquo;Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2019&rdquo;. Totalt beviljas cirka 700 miljoner kronor f&ouml;r &aring;ren 2020-2024. Uppsala universitet blir v&auml;rduniversitet f&ouml;r forskningsinfrastruktur inom omr&aring;dena acceleratorbaserad jonteknologi, bioinformatik och biobanker.</p> Thu, 26 Sep 2019 13:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=813140&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-09-26T13:55:00Z ”Vi har tagit fram ett svampmackeindex” https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=779428&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r! Cecilia Gustavsson vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik och en av forskarna bakom h&ouml;stens massexperiment Str&aring;lande jord. Resultaten &auml;r nu klara och rapporterade till de h&ouml;gstadieklasser i hela Sverige som samlade in svamp, jord- och spillningsprov f&ouml;r att forskarna skulle kartl&auml;gga halterna radioaktivt cesium efter Tjernobyl-olyckan 1986:</p> Tue, 02 Apr 2019 11:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=779428&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-04-02T11:16:00Z Ny kurs om fysiken i musiken https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=778460&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r, Cecilia Gustavsson, universitetslektor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi och ansvarig f&ouml;r kursen Musikens fysik, som ges f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen v&aring;rterminen 2019: Varf&ouml;r har ni startat kursen Musikens fysik?</p> Fri, 22 Mar 2019 12:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=778460&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-03-22T12:03:00Z Ny utbildning i kärnkraftteknik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=768384&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Till h&ouml;sten startar ett nytt h&ouml;gskoleingenj&ouml;rsprogram inriktat p&aring; k&auml;rnkraft vid Uppsala universitet.</p> Fri, 01 Feb 2019 13:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=768384&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-02-01T13:01:00Z Benzeliusbelöningar till Li Caldeira Balkeståhl och Iulia Brumboiu https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=740126&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Iulia Brumboiu vid&nbsp;avdelningen f&ouml;r materialteori och&nbsp;Li Caldeira Balkest&aring;hl vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik&nbsp;tilldelades den 4&nbsp;september 2018 Benzeliusbel&ouml;ningar&nbsp;fr&aring;n Kungl.&nbsp;Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.</p> Tue, 04 Sep 2018 12:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=740126&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-09-04T12:33:00Z Pressmeddelande: Vetenskapskryssning på Finlandsfärja https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=714554&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen arrangeras vetenskapskryssningen SciCruise mellan Sverige och Finland. En helt ny sorts temakryssning kopplad till naturvetenskap och teknik, d&auml;r huvudtemat &auml;r &Ouml;stersj&ouml;n och h&aring;llbar utveckling. P&aring; SciCruise finns sp&auml;nnande och intressanta kopplingar till vetenskap genom bland annat workshops, f&ouml;redrag, shower och t&auml;vlingar.</p> Mon, 23 Apr 2018 11:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=714554&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-04-23T11:51:00Z Skolelever kan hjälpa forskare i strålningsprojekt https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=713376&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad r&ouml;r det sig i s&aring; fall om f&ouml;r m&auml;ngder? Nu startar Str&aring;lande jord, en nationell kartl&auml;ggning av svampars radioaktivitet, d&auml;r Sveriges h&ouml;gstadieelever bjuds in till att delta.</p> Mon, 14 May 2018 14:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=713376&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-05-14T14:32:00Z 15 miljoner i bidrag till ny kärnteknik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=682688&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 5 december 2017 beslut om&nbsp;projektbidrag&nbsp;och etableringsbidrag inom ny k&auml;rnteknik. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 14 800 000 SEK f&ouml;r perioden 2017-2020&nbsp;f&ouml;r ett projektbidrag och tv&aring;&nbsp;etableringsbidrag.</p> Tue, 05 Dec 2017 18:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=682688&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2017-12-05T18:05:00Z Daniel Primetzhofer ny föreståndare för Tandemlaboratoriet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=666734&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Daniel Primetzhofer&nbsp;tilltr&auml;dde den 1 juli 2017&nbsp;som ny f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r&nbsp;Tandemlaboratoriet.&nbsp;Han&nbsp;eftertr&auml;der G&ouml;ran Possnert, som har varit f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r Tandemlaboratoriet sedan 1987.</p> Tue, 26 Sep 2017 08:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=666734&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2017-09-26T08:22:00Z Sex infrastrukturer beviljade medel från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=665430&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av sex&nbsp;forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse med huvuds&ouml;kanden eller meds&ouml;kanden vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> Wed, 20 Sep 2017 11:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=665430&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2017-09-20T11:05:00Z Mattias Lantz medverkade i Forskar Grand Prix https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=593152&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Mattias Lantz, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, deltog den 30 september i Uppsalas delt&auml;vling i&nbsp;Forskar Grand Prix,&nbsp;d&auml;r han h&ouml;ll en popul&auml;rvetenskaplig presentation p&aring; fyra minuter inom sitt&nbsp;forskningsomr&aring;de&nbsp;fission.</p> Thu, 29 Sep 2016 14:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=593152&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2016-09-29T14:34:00Z Stipendium till lovande innovatör vid tillämpad kärnfysik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=569683&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Mateusz Skiba, doktorand vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik, tilldelades den 18 maj 2016 ett innovationsstipendium f&ouml;r sitt arbete med att digitalisera ett datainsamlingssystem som m&auml;ter neutroner vid den v&auml;rldsledande fusionsanl&auml;ggningen JET i Storbritannien.&nbsp;Priset delas ut varje &aring;r av &Aring;ngstr&ouml;m Material Akademi vid UU Innovation.</p> <p><a href="https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=6658&amp;typ=artikel">L&auml;s mer om Mateusz Skiba och &ouml;vriga pristagare.</a></p> Mon, 23 May 2016 11:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=569683&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2016-05-23T11:34:00Z Frankrikes ambassadör besökte avdelningen för tillämpad kärnfysik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=499958&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>M&aring;ndagen den 2 november fick Uppsala universitet bes&ouml;k fr&aring;n Frankrikes ambassad i Sverige. Ambassad&ouml;r Jaques Lapouge och vetenskaps- och universitetsattach&eacute; Emmanuel Salmon inledde sitt bes&ouml;k med lunch i rektors representationsv&aring;ning i universitetshuset, d&auml;r de fick lyssna till korta presentationer fr&aring;n universitetets verksamhetsomr&aring;den.</p> <p></p> <p>Bes&ouml;ket fortsatte d&auml;refter till &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet, d&auml;r avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik p&aring; institutionen f&ouml;r fysik och astronomi presenterade det samarbete som finns mellan Frankrike och Sverige inom k&auml;rnteknisk forskning och utbildning.</p> Mon, 02 Nov 2015 14:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=499958&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-11-02T14:26:00Z Mehran Salehpour tilldelas IBA-Europhysics Prize 2015 https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=439754&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Mehran Salehpour&nbsp;vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik&nbsp;har tilldelats 2015 &aring;rs &quot;IBA-Europhysics prize for Applied Nuclear Science and Nuclear Methods and Nuclear Methods in Medicine&quot;.&nbsp;</p> Tue, 09 Jun 2015 13:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=439754&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-06-09T13:20:00Z Licentiatseminarium 29/5 https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=435626&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Kaj Jansson presenterar sin licentiatsavhandling om tv&aring; experiment som ska f&ouml;rb&auml;ttra standarden f&ouml;r tv&aring; olika neutrontv&auml;rsnitt.</p> <p></p> <p>Seminariet h&aring;lls i sal 4101, och opponenten &auml;r Karin Sch&ouml;nning fr&aring;n avdelningen f&ouml;r k&auml;rnfysik.</p> Thu, 28 May 2015 07:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=435626&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-05-28T07:16:00Z Jacob Eriksson disputerade 22/5 https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=431888&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Jacob Eriksson har disputerat på avhandlingen <em>Neutron Emission Spectrometry for Fusion Reactor Diagnosis: Method Development and Data Analysis.</em></p> <p></p> Mon, 25 May 2015 13:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=431888&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-05-25T13:31:00Z World Nuclear University sommarskola 2015 https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=355350&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>World Nuclear University h&aring;ller sin sommarskola i Uppsala.</p> Fri, 07 Nov 2014 15:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=355350&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2014-11-07T15:14:00Z Financial Times: The US plan to break Russia’s grip on nuclear fuel https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1077588&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.ft.com/content/a6d584ea-e31a-4a8a-b1a3-9ce36466ba0f">Om det EU-finansierade projektet APIS, som institutionen f&ouml;r fysik och astronomi deltar i, i Financial Times.</a></p> Thu, 25 Jan 2024 14:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1077588&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2024-01-25T14:30:00Z Vetenskapsradion På djupet: Billig kärnkraft på löpande band – han kritiserar visionen https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1056646&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/avsnitt/billig-karnkraft-pa-lopande-band-visionen-ifragasatts">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring;&nbsp;Vetenskapsradion P&aring; djupet</a></p> Tue, 21 Mar 2023 12:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1056646&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2023-03-21T12:18:00Z Vetenskapsradion Nyheter: Forskare tveksamma till kärnkraftens snackis – "Kommer bli dyrt" https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1056644&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/artikel/forskare-tveksamma-till-karnkraftens-snackis-kommer-bli-dyrt">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring;&nbsp;Vetenskapsradion&nbsp;Nyheter</a></p> Mon, 20 Mar 2023 12:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1056644&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2023-03-20T12:11:00Z SVT: Agenda special: Energiutmaningen https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1050436&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svtplay.se/video/8mobyRb/agenda/son-13-nov-2022-21-15?position=2362&amp;id=8mobyRb">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring; SVT</a></p> Sun, 13 Nov 2022 13:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1050436&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-11-13T13:03:00Z TV4 Nyhetsmorgon: Fusion – framtidens energikälla?: ”Flera årtionden tills det är kommersiellt” https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1039830&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/fusion-framtidens-energik%C3%A4lla-flera-%C3%A5rtionden-tills-det-%C3%A4r-kommersiellt/13807957">Intervju med&nbsp;Jacob Eriksson,&nbsp;till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring;&nbsp;TV4 Nyhetsmorgon</a></p> Wed, 14 Dec 2022 12:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1039830&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-12-14T12:55:00Z SVT: Morgonstudion https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1031408&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svtplay.se/video/36747807/morgonstudion/morgonstudion-19-okt-06-00-5">Inslag om invigningen av Alva Myrdal-centrum f&ouml;r k&auml;rnvapennedrustning 3:08:16 in i programmet</a></p> Wed, 19 Oct 2022 12:57:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1031408&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-10-19T12:57:00Z Dagens industri: 50-talets våta dröm på väg bli verklighet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1025944&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.di.se/nyheter/50-talets-vata-drom-pa-vag-bli-verklighet/">Intervju med&nbsp;G&ouml;ran Ericsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Dagens industri</a></p> Tue, 13 Sep 2022 11:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1025944&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-09-13T11:03:00Z Tidningen Energi: Han utvecklar lösningar för framtidens kärnkraft https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1023176&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.energi.se/artiklar/2022/augusti-2022/han-utvecklar-losningar-for-framtidens-karnkraft/">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Tidningen Energi</a></p> Fri, 26 Aug 2022 11:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1023176&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-08-26T11:08:00Z Dagens Nyheter: Så fungerar minireaktorerna: Konstruerade för att vara självsläckande https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1020200&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.dn.se/sverige/sa-fungerar-minireaktorerna-konstruerade-for-att-vara-sjalvslackande/">Intervju i Dagens Nyheter med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik</a></p> Tue, 28 Jun 2022 11:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1020200&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-06-28T11:25:00Z Forskning & Framsteg: Är små reaktorer kärnkraftens framtid? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1019794&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/artikel/ar-sma-reaktorer-karnkraftens-framtid/">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad&nbsp;k&auml;rnfysik, i&nbsp;Forskning &amp; Framsteg</a></p> Thu, 23 Jun 2022 11:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1019794&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-06-23T11:24:00Z Dagens industri: Kärnkraft i miniformat ska runda lagen https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1012100&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.di.se/hallbart-naringsliv/karnkraft-i-miniformat-ska-runda-lagen/">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad&nbsp;k&auml;rnfysik, i&nbsp;Dagens industri</a></p> Tue, 03 May 2022 11:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1012100&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-05-03T11:08:00Z NyTeknik: Efter rekorden: Här är kliven som krävs för fusionsenergi https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1003650&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.nyteknik.se/story/efter-rekorden-har-ar-kliven-som-kravs-for-fusionsenergi-7029951">Intervju med&nbsp;G&ouml;ran Ericsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;NyTeknik</a></p> Thu, 10 Mar 2022 15:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=1003650&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-03-10T15:21:00Z SVT Nyheter: Här är labbet som är varmare än solen https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=996744&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rekord-vid-fusionsforsok-men-langt-till-kraft-for-alla">Intervju med&nbsp;G&ouml;ran Ericsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik,&nbsp;p&aring; SVT Nyheter</a></p> Fri, 11 Feb 2022 13:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=996744&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-02-11T13:31:00Z Upsala Nya Tidning: "Kärnkraft är det minst dåliga alternativet" https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=987296&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/lw5yg78l">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Upsala Nya Tidning</a></p> Sun, 09 Jan 2022 12:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=987296&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2022-01-09T12:19:00Z Tidningen Energi: Kompetenscenter ska stärka ny kärnkraftsteknik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=985564&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.energi.se/artiklar/2021/december-2021/kompetenscenter-ska-starka-ny--karnkraftsteknik-/">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson,&nbsp;till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Tidningen Energi</a></p> Wed, 22 Dec 2021 12:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=985564&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-12-22T12:07:00Z Vetenskapsradion: Premiärsatsning på forskning om kärnkraft https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=985408&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/artikel/premiarsatsning-pa-forskning-om-karnkraft">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Vetenskapsradion</a></p> Tue, 21 Dec 2021 12:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=985408&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-12-21T12:18:00Z Energiforsk: Svenskt kompetenscentrum för kärnkraftsforskning https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=969084&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://energiforsk.se/program/karnkraft-omvarld-och-teknik/nyheter/ny-karnkraftsteknik/svenskt-kompetenscentrum-for-karnkraftsforskning/">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik<em>,&nbsp;</em>p&aring; Energiforsk</a></p> Wed, 08 Sep 2021 11:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=969084&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-09-08T11:58:00Z Dagens Näringsliv: Uppsala universitet vill etablera kompetenscentrum för ny kärnkraftsteknik https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=968880&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.dagensnaringsliv.se/20210909/213884/uppsala-universitet-vill-etablera-kompetenscentrum-ny-karnkraftsteknik">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Dagens N&auml;ringsliv</a></p> Fri, 10 Sep 2021 11:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=968880&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-09-10T11:28:00Z Dagens Nyheter.: Forskare ger energibranschen rätt om elförsörjning https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=966766&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.dn.se/ekonomi/forskare-ger-energibranschen-ratt-om-elforsorjning/">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Dagens Nyheter.</a></p> Mon, 23 Aug 2021 14:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=966766&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-08-23T14:01:00Z Dagens Nyheter.: En liten gnista hopp om ren fusionsenergi https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=966474&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.dn.se/vetenskap/en-liten-gnista-hopp-om-ren-fusionsenergi/">Intervju med&nbsp;G&ouml;ran Ericsson,&nbsp;till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Dagens Nyheter.</a></p> Wed, 18 Aug 2021 11:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=966474&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-08-18T11:06:00Z SSF.se: Ny kärnkraft planeras i Sverige – fjärde generationen! https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=965432&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://play.acast.com/s/om-vetenskap/ny-karnkraft-planeras-i-sverige-fjarde-generationen">Podd&nbsp;Om Vetenskap av Stiftelsen f&ouml;r strategisk forskning med Sophie Grape, till&auml;mpad k&auml;rnfysik.</a></p> Mon, 24 May 2021 14:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=965432&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-05-24T14:54:00Z Vetenskapsradion: Forskare och industri vill se svenskt centrum för kärnkraftsforskning https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=956732&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/artikel/forskare-och-industri-vill-se-svenskt-centrum-for-karnkraftsforskning">Intervju med Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik,&nbsp;i&nbsp;Vetenskapsradion</a></p> Tue, 01 Jun 2021 12:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=956732&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-06-01T12:17:00Z Forskning & Framsteg: Vad betyder neutronerna i Tjernobyl? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=954740&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/artikel/vad-betyder-neutronerna-i-tjernobyl">Intervju med&nbsp;Peter Andersson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Forskning &amp; Framsteg</a></p> Wed, 26 May 2021 11:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=954740&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-05-26T11:28:00Z Svenska Dagbladet: Experter: Ny teknik kan göra kärnkraft lönsam https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=938214&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svd.se/experter-ny-teknik-kan-gora-karnkraft-lonsam">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson,&nbsp;till&auml;mpad&nbsp;k&auml;rnfysik, i&nbsp;Svenska Dagbladet</a></p> Mon, 22 Mar 2021 12:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=938214&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-03-22T12:18:00Z ETC: Kärnavfall läcker ut i Östersjön - forskare pekar på svenskt kraftverk https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=929922&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.etc.se/klimat/karnavfall-lacker-ut-i-ostersjon-forskare-pekar-pa-svensk-anlaggning">Intervju med&nbsp;G&ouml;ran Possnert, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;ETC</a></p> Mon, 22 Feb 2021 12:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=929922&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2021-02-22T12:13:00Z Upsala Nya Tidning: Studie: Effektivare batterier kan snart vara här https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=887816&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/elwmm4yr">Artikel i Upsala Nya tidning om ny batteriforskning av&nbsp;Vairavel Mathayan,&nbsp;Marcos Moro och&nbsp;Daniel Primetzhofer, till&auml;mpad k&auml;rnfysik.</a></p> Mon, 27 Jul 2020 07:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=887816&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-07-27T07:07:00Z Vetenskapsradion, SR: Nu ska ITER pussla ihop sin fusionsreaktor https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=887742&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&amp;artikel=7522154">Intervju med G&ouml;ran Ericsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik i Vetenskapsradion Nyheter,&nbsp;SR.</a></p> Tue, 28 Jul 2020 12:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=887742&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-07-28T12:27:00Z SVT Nyheter: Här tillverkas kärnvapen-säker ny kärnkraft https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=864130&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/avfallet-kan-bli-bade-nytt-bransle-och-karnvapen">Intervju med&nbsp;Sophie Grape, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring;&nbsp;SVT Nyheter</a></p> Mon, 06 Apr 2020 11:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=864130&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-04-06T11:33:00Z Vetenskapsradion På djupet: Svensk kärnkraft - Nödvändig i framtiden? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=856542&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Radioprogram med bl.a.&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik.</p> <p><a href="https://sverigesradio.se/avsnitt/1448969">Del 1</a></p> <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1449009?programid=412">Del 2</a></p> Mon, 24 Feb 2020 12:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=856542&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2020-02-24T12:24:00Z Studio Ett, Sveriges Radio: Är kärnkraften på väg tillbaka? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=779740&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&amp;artikel=7192851">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Studio Ett</a></p> Thu, 04 Apr 2019 11:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=779740&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-04-04T11:19:00Z NyTeknik: Ny utbildning i kärnkraftteknik: ”En framtidsbransch” https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=779624&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.nyteknik.se/sponsrad/ny-utbildning-i-karnkraftteknik-en-framtidsbransch-6953462">Intervju med&nbsp;Michael &Ouml;sterlund och&nbsp;Ane H&aring;kansson,&nbsp;till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;NyTeknik</a></p> Tue, 02 Apr 2019 12:45:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=779624&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-04-02T12:45:00Z SVT Nyheter: Sci-fest i Uppsala: ”Vi vill visa att det är viktigt med vetenskap” https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=776942&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sci-fest-i-uppsala-vi-vill-visa-att-det-ar-viktigt-med-vetenskap">Intervju med&nbsp;Katarina Garpenstrand,&nbsp;projektledare f&ouml;r SCI-fest,&nbsp;p&aring; SVT Nyheter</a></p> Fri, 08 Mar 2019 12:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=776942&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-03-08T12:42:00Z Vetandets värld, P1: De satsar på kärnkraft för klimatets skull https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=775940&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1245965?programid=412">Intervju med studenterna&nbsp;Emma Ekberg Berry, Egil Schultz och Joakim Nyman p&aring;&nbsp;Vetandets v&auml;rld</a></p> Mon, 04 Mar 2019 12:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=775940&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-03-04T12:55:00Z Hallands Nyheter Plus: Ringhals stöder kärnkraftsutbildning https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=770082&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://www.hn.se/hallands-affärer/ringhals-stöder-kärnkraftsutbildning-1.13071914">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Hallands Nyheter Plus</a></p> Thu, 07 Feb 2019 12:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=770082&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-02-07T12:04:00Z SVT Nyheter: Ingenjör i kärnkraft – ny utbildning vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=768392&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ny-utbildning-vid-uppsala-universitet-i-karnkraft">Intervju med&nbsp;Ane H&aring;kansson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring;&nbsp;SVT Nyheter</a></p> Thu, 31 Jan 2019 13:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=768392&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2019-01-31T13:07:00Z Forskning & Framsteg: Droppstenar ger arkeologer bättre koll på tiden https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=761834&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/artikel/droppstenar-ger-arkeologer-battre-koll-pa-tiden">Intervju med&nbsp;G&ouml;ran Possnert, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Forskning &amp; Framsteg.</a></p> Fri, 14 Dec 2018 12:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=761834&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-12-14T12:13:00Z P3 Dystopia: En knapptryckning bort https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=754126&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/avsnitt/1177787">Radioprogram med&nbsp;Sophie Grape, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, som&nbsp;expert f&ouml;r bakgrundsinformation.</a></p> Mon, 29 Oct 2018 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=754126&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-10-29T12:23:00Z SVT Nyheter Västerbotten: Kött, fisk, vilt och svamp - kan man äta det idag? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=736098&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px; text-align:left"></p> <p style="margin-left:0px; text-align:left"><a href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kott-fisk-vilt-och-svamp-kan-man-ata-det-idag">​Intervju med&nbsp;Mattias Lantz, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring; SVT Nyheter V&auml;sterbotten.</a></p> Tue, 25 Sep 2018 11:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=736098&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-09-25T11:07:00Z P4 Uppland Sveriges Radio: Skolelever letar radioaktiv svamp i Uppland https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=734248&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&amp;artikel=7041038">Skolelever letar radioaktiv svamp i Uppland</a></p> Tue, 11 Sep 2018 12:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=734248&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-09-11T12:16:00Z Sveriges Radio P4: Hur radioaktiva är de svenska svamparna? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=733636&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2689&amp;artikel=7041378">Intervju med&nbsp;Erik Andersson Sund&eacute;n, till&auml;mpad k&auml;rnfysik,&nbsp;p&aring; Sveriges Radio P4.</a></p> Wed, 12 Sep 2018 10:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=733636&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-09-12T10:59:00Z P4 Halland: Radioaktiv svampplockning på Vallåsskolan https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731726&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&amp;artikel=7032383">Intervju med&nbsp;Cecilia Gustavsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring;&nbsp;P4 Halland.</a></p> Thu, 30 Aug 2018 13:57:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731726&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-08-30T13:57:00Z Nerikes Allehanda: 30 år efter Tjernobylolyckan: Örebroelever hjälper forskare att leta efter radioaktivitet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731428&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px; text-align:left"><a href="https://www.na.se/2018-08-28/30-ar-efter-tjernobylolyckan-orebroelever-hjalper-forskare-att-leta-efter-radioaktivitet">Intervju med&nbsp;Cecilia Gustavsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;Nerikes Allehanda.</a></p> Tue, 28 Aug 2018 11:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731428&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-08-28T11:27:00Z SVT Nyheter Gävleborg: Elever från Edsbyn och Gävle i stort forskningsprojekt https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731424&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px; text-align:left"><a href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/elever-fran-edsbyn-och-gavle-i-stort-forskningsprojekt">Intervju med&nbsp;Cecilia Gustavsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, p&aring;&nbsp;SVT Nyheter G&auml;vleborg.</a></p> Tue, 28 Aug 2018 11:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731424&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-08-28T11:23:00Z Östersunds-Posten: 32 år efter Tjernobyl-olyckan - skolklasser i Jämtland hjälper forskare att mäta radioaktivitet https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731416&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px; text-align:left"><a href="https://www.op.se/2018-08-28/32-ar-efter-tjernobyl-olyckan--skolklasser-i-jamtland-hjalper-forskare-att-mata-radioaktivitet">Intervju med&nbsp;Cecilia Gustavsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;&Ouml;stersunds-Posten.</a></p> Tue, 28 Aug 2018 11:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731416&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-08-28T11:19:00Z Ölandsbladet Plus: Öländska skolklasser hjälper forskare https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731404&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://www.olandsbladet.se/oland/olandska-skolklasser-hjalper-forskare/">Intervju med&nbsp;Cecilia Gustavsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i&nbsp;&Ouml;landsbladet Plus.</a></p> Wed, 29 Aug 2018 11:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=731404&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-08-29T11:09:00Z Studio Ett, P1, om IAEA:s mätinstrument som kan mäta nedrustning https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=719078&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Intervju med Sophie Grape, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, i Studio Ett, P1, om m&auml;tinstrument som kan anv&auml;ndas f&ouml;r att m&auml;ta nedrustning.</p> Tue, 12 Jun 2018 11:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=719078&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2018-06-12T11:34:00Z Forskning & Framsteg: Kaxig firma startar liten fusionsreaktor https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=642214&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://fof.se/artikel/kaxig-firma-startar-liten-fusionsreaktor">Intervju med G&ouml;ran Ericsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, som kommenterar att ett brittiskt f&ouml;retag har startat den f&ouml;rsta privata fusionsreaktorn.</a></p> Tue, 09 May 2017 08:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=642214&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2017-05-09T08:35:00Z Upsala Nya Tidning: Jakten på det exakta https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=637536&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/r9n0x2zj/unt-bd-0kr-dp_week">Artikel i UNT med Erik Andersson Sund&eacute;n, till&auml;mpad k&auml;rnfysik.</a></p> Fri, 21 Apr 2017 08:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=637536&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2017-04-21T08:49:00Z Sala Allehanda: Ingen hälsofara med de halter som finns kvar i dag https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=564154&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.salaallehanda.com/2016-04-25/ingen-halsofara-med-de-halter-som-finns-kvar-i-dag">Intervju med Mattias Lantz i Sala Allehanda.</a></p> Mon, 25 Apr 2016 14:37:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=564154&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2016-04-25T14:37:00Z SBS: Expect the fallout to become worse: Chernobyl 30 years on https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=564152&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://www.sbs.com.au/news/article/2016/04/24/expect-fallout-become-worse-chernobyl-30-years">Intervju med Mattias Lantz om k&auml;rnkraftsolyckan i Tjernobyl f&ouml;r 30 &aring;r sedan.</a></p> Fri, 29 Apr 2016 14:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=564152&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2016-04-29T14:32:00Z Vetenskapsradions veckomagasin: Forskare och lyssnare berättar: Det här hände mig https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=560221&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&amp;artikel=6407212">Intervju med Mattias Lantz i Vetenskapsradions veckomagasin.</a></p> Fri, 08 Apr 2016 08:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=560221&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2016-04-08T08:14:00Z BBC: Sverige och kärnkraftens roll i klimatfrågan https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=516308&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p>Inf&ouml;r klimatm&ouml;tet i Paris, COP21,&nbsp;2015 gjorde BBC ett reportage f&ouml;r att uppm&auml;rksamma omv&auml;rlden p&aring; hur Sverige har kunnat bygga ett v&auml;lf&auml;rdssamh&auml;lle baserat p&aring; tung, elintensiv exportindustri och samtidigt drastiskt minskat utsl&auml;ppen av klimatgaser.</p> <p></p> <p></p> Mon, 07 Dec 2015 10:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=516308&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-12-07T10:14:00Z forskning.se: Älskade, hatade kärnkraft - finns du kvar 2050? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=514932&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://www.forskning.se/2015/12/07/alskade-hatade-karnkraft-finns-du-kvar-2050/">Intervju med Ane H&aring;kansson p&aring; forskning.se om k&auml;rnkraftens framtid.</a></p> Mon, 07 Dec 2015 15:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=514932&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-12-07T15:56:00Z NyTeknik: Fjärde generationens kärnkraft https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=506334&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="https://www.nyteknik.se/klimatforandringar-karnkraft/karnkraftsprofessorn-fjarde-generationens-reaktorer-ersatter-fossilt/147817">Artikel i NyTeknik om fj&auml;rde generations k&auml;rnkraft med Ane H&aring;kansson.</a></p> Wed, 18 Nov 2015 13:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=506334&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-11-18T13:11:00Z ETC: Kan fusionskraft rädda världen? https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=454488&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://www.etc.se/klimat/kan-fusionskraft-radda-varlden">Artikel&nbsp;och intervju med G&ouml;ran Ericsson p&aring; Till&auml;mpad K&auml;rnfysik&nbsp;om fusionskraft kan r&auml;dda v&auml;rlden i ETC</a></p> Mon, 31 Aug 2015 08:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=454488&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-08-31T08:16:00Z Studio Ett, SR: Sverige bland de största på kärnkraft https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=452488&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&amp;artikel=6239799">Studio Ett, Sveriges Radio har gjort ett reportage om Sverige som k&auml;rnkraftsland, d&auml;r bland annat forskare fr&aring;n till&auml;mpad k&auml;rnfysik blev intervjuade om universitetets roll f&ouml;r att f&ouml;rvalta den kompetens som finns.</a></p> Wed, 26 Aug 2015 07:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/aktuellt/enskild-nyhet?tarContentId=452488&rssTarget=355348,975970&rssTitle=News%20Applied%20Nuclear%20Physics&newsDetailSiteNodeId=143806&newsListSiteNodeId=100876&showLeadIn=true 2015-08-26T07:24:00Z