Nyheter fr��n institutionen f��r ekologi och genetik https://www.ieg.uu.se/nyheter Julia Tavares tilldelats stipendium från Kung Carl XVI Gustafs 50-åriga stiftelse för vetenskap, teknik och miljö https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1059874&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Dr Julia Tavares, postdoktor vid Uppsala universitet, Institutet f&ouml;r ekologi och genetik, v&auml;xtekologi och evolution, har tilldelats ett stipendium fr&aring;n Kung Carl XVI Gustafs 50-&aring;riga stiftelse f&ouml;r vetenskap, teknik och milj&ouml; f&ouml;r ett projekt med titeln &quot;Fysiologiska egenskaper hos tr&auml;d i Amazonas v&aring;tmarker och konsekvenser f&ouml;r klimatf&ouml;r&auml;ndringar.&rdquo;</p> Wed, 03 May 2023 13:41:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1059874&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2023-05-03T13:41:00Z Konferens: SCAPE 2022 (Scandinavian Association for Pollination Ecology) https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1020712&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Konferensen SCAPE 2022 kommer att g&aring; av stapeln 13-16 oktober 2022 p&aring; Gimo Herrg&aring;rd.</p> Thu, 07 Jul 2022 09:13:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1020712&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2022-07-07T09:13:00Z Konferens: Evolution in Sweden 2023 https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1020576&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Konferensen <em>Evolution in Sweden</em> kommer att arrangeras p&aring; EBC den 10-12 Januari 2023.</p> Mon, 04 Jul 2022 11:24:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1020576&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2022-07-04T11:24:00Z Kungen belönar Hans Ellegren och Lennart Elmevik https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1020150&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Kung Carl XVI Gustaf har beslutat att Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, och Lennart Elmevik, professor emeritus i nordiska spr&aring;k, ska tilldelas H.M. Konungens medalj.</p> Tue, 28 Jun 2022 14:36:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1020150&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2022-06-28T14:36:00Z Stor donation till forskning om ekologi och genetik https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1011876&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Entrepren&ouml;ren Sverker Lerheden har beslutat att donera 100 miljoner kronor f&ouml;r att fr&auml;mja grundforskning inom ekologi och genetik. Via den nybildade stiftelsen Birgitta Sintrings stipendiefond kommer &aring;rligen stipendier delas ut till &rdquo;s&auml;rskilt utvalda, b&auml;stpresterande forskare&rdquo; knutna till institutionen f&ouml;r ekologi och genetik vid Uppsala universitet.</p> Sat, 30 Apr 2022 11:12:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=1011876&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2022-04-30T11:12:00Z Så har vargarnas arvsmassa påverkats av inavel https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=996508&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Forskare vid Uppsala universitet har under m&aring;nga &aring;r studerat den skandinaviska vargstammens genetiska ursprung. Stammen grundades av endast tre invandrande vargar och i en ny vetenskaplig artikel visar forskarna att efter fem generationers inavel hade mellan 10 och 25 procent av den genetiska variationen g&aring;tt f&ouml;rlorad.</p> Thu, 10 Feb 2022 15:24:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=996508&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2022-02-10T15:24:00Z Finns tid och energi för att stärka kvaliteten? https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=985436&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>KR&Ouml;NIKA. Efter m&aring;nga &aring;r av framg&aring;ngsrik forskning kombinerat med ledningsuppdrag vid universitetet l&auml;mnar Hans Ellegren &aring;tminstone tillf&auml;lligt sitt Alma mater. Vid &aring;rsskiftet tilltr&auml;der han posten som st&auml;ndig sekreterare f&ouml;r Kungl. Vetenskapsakademien.</p> Tue, 21 Dec 2021 13:27:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=985436&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-12-21T13:27:00Z Hanars konkurrens om att få para sig viktig för genetiskt friska populationer https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=974864&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Ett f&aring;tal hanar r&auml;cker f&ouml;r att befrukta alla honor och de har d&auml;rf&ouml;r liten betydelse f&ouml;r en populations tillv&auml;xt. D&auml;remot &auml;r de viktiga f&ouml;r att rensa ut d&aring;liga mutationer fr&aring;n populationen. Det h&auml;r visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet som ger f&ouml;rdjupad kunskap om vilka genetiska konsekvenser sexuell selektion kan ha p&aring; sikt. Resultaten &auml;r publicerade i den vetenskapliga tidskriften Evolution Letters.</strong></p> Mon, 11 Oct 2021 09:43:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=974864&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-10-11T09:43:00Z Hans Ellegren ny ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=974858&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, har valts till ny st&auml;ndig sekreterare f&ouml;r Kungl. Vetenskapsakademien. Han eftertr&auml;der G&ouml;ran K. Hansson vid &aring;rsskiftet 2021&ndash;2022. Som st&auml;ndig sekreterare hoppas han b&aring;de kunna sl&aring; vakt om Akademiens historiska arv och se till att organisationen &auml;r aktiv h&auml;r och nu.</strong></p> Mon, 11 Oct 2021 09:36:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=974858&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-10-11T09:36:00Z Världens sjöar förlorar syre när planeten värms upp https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=970596&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Syrehalterna i v&auml;rldens tempererade sj&ouml;ar sjunker snabbt, till och med snabbare &auml;n i haven. Den slutsatsen drar forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Nature.</strong></p> Thu, 16 Sep 2021 06:52:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=970596&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-09-16T06:52:00Z Så påverkades ekosystemet av skogsbranden i Västmanland https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=970586&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet, SMHI och SLU har under fyra &aring;r samlat in data fr&aring;n omr&aring;det i V&auml;stmanland som drabbades av den stora branden 2014. I sin unders&ouml;kning av hur hela ekosystemets f&ouml;r&auml;ndrats kunde de se att vattenkvaliteten i vattendrag snabbt &aring;tergick till normalv&auml;rden medan skogsmarken fortsatte att f&ouml;rlora kol i m&aring;nga &aring;r efter branden.</strong></p> Thu, 16 Sep 2021 06:37:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=970586&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-09-16T06:37:00Z ”Vi måste ta hänsyn till växthusgasbalansen i alla delar av vårt territorium” https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=970584&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Hall&aring; d&auml;r! Lars Tranvik, professor i limnologi vid institutionen f&ouml;r ekologi och genetik, som nyligen skrev ett debattinl&auml;gg i Dagens Nyheter om att v&auml;xthusgasutsl&auml;pp fr&aring;n svenska v&aring;tmarker, sj&ouml;ar och vattendrag saknas i Sveriges klimatrapportering till FN.</strong></p> Thu, 16 Sep 2021 06:28:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=970584&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-09-16T06:28:00Z Lars Tranvik i DN Debatt: Utsläpp av växthusgaser i Sverige underskattas kraftigt https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=942030&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Nettoutsl&auml;ppet av v&auml;xthusgaser fr&aring;n Sverige &auml;r mycket h&ouml;gre &auml;n vad samh&auml;llet r&auml;knar med.</strong></p> Tue, 20 Apr 2021 15:18:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=942030&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-04-20T15:18:00Z Små sällsynta kattdjur får inte tillräckligt skydd https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=942020&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Den indiska subkontinenten &auml;r en s&aring; kallad &rdquo;hotspot&rdquo; f&ouml;r vilda kattdjur. En ny studie fr&aring;n Uppsala universitet visar nu att bara mellan 6 och 11 procent av de omr&aring;den d&auml;r tre arter s&auml;llsynta kattdjur har sin naturliga hemvist &auml;r skyddade. Bristen p&aring; kunskap om arterna har varit ett hinder f&ouml;r f&ouml;rst&aring;elsen f&ouml;r deras behov av reservat. Forskningen presenteras i tidskriften Scientific Reports.</p> Tue, 20 Apr 2021 14:54:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=942020&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-04-20T14:54:00Z Svenska, finska och ryska vargar är nära släkt https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=941994&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Skandinaviska vargar h&auml;rstammar fr&aring;n Finland och Ryssland, och till skillnad mot m&aring;nga andra av Europas vargstammar saknar de tydlig inblandning av hund. Individer har ocks&aring; vandrat in och ut ur Skandinavien. Det h&auml;r visar ny forskning fr&aring;n Uppsala universitet d&auml;r hela arvsmassan hos &ouml;ver tv&aring;hundra vargar kartlagts. Studien har publicerats i tidskriften Evolutionary Applications.</strong></p> Tue, 20 Apr 2021 14:37:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=941994&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-04-20T14:37:00Z Osynliga svampar avslöjade av sin arvsmassa https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=941992&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Hur uppt&auml;cker man nya livsformer som inte g&aring;r att se? Forskare vid Uppsala universitet har genom en ny metod, som g&aring;r ut p&aring; att s&ouml;ka efter dna i jordprover, avsl&ouml;jat existensen av tv&aring; hittills ok&auml;nda, men mycket vanligt f&ouml;rekommande svamparter. De tros fylla en viktig funktion i ekosystemet, men exakt vilken roll de har &auml;r &auml;nnu inte klarlagt. Studien har publicerats i tidskriften IMA Fungus.</strong></p> Tue, 20 Apr 2021 13:18:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=941992&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2021-04-20T13:18:00Z Lär dig mer om kungsfiskaren med Per Alström https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=886394&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 02 Jul 2020 10:23:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=886394&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-07-02T10:23:00Z Dvärg- och sandlärkornas släktträd har fyra grenar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=884052&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Dv&auml;rg- och sandl&auml;rkorna b&ouml;r betraktas som fyra olika arter ist&auml;llet f&ouml;r de tv&aring; eller tre som &auml;r syns&auml;ttet idag. Det f&ouml;resl&aring;r en internationell forskargrupp, under ledning av forskare fr&aring;n Uppsala universitet, som har analyserat dna fr&aring;n 130 dv&auml;rgl&auml;rkor och den n&auml;rst&aring;ende sandl&auml;rkan.</strong></p> Mon, 15 Jun 2020 07:07:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=884052&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-06-15T07:07:00Z Fler arter av talgoxar än tidigare känt https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=884050&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/884/c_884050-l_3-k_talgoxe-parus-major630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Talgoxe av arten Parus major bokharensis i Xinjiang, Kina.&nbsp;Foto/bild: Per Alstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p><strong>Det kan finnas fler olika arter av talgoxar &auml;n vad man hittills har trott. I en ny studie med forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet, har fem huvudgrupper av denna sm&aring;f&aring;gel identifierats, till skillnad fr&aring;n de tre grupper som vetenskapen har r&auml;knat med fram till nu.</strong></p> Mon, 15 Jun 2020 07:04:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=884050&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-06-15T07:04:00Z Nordliga insekter är känsliga för klimatförändringar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=882780&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/882/c_882780-l_3-k_mygga630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Resultaten tyder p&aring; att insekter kan komma att bli mer hotade av klimatf&ouml;r&auml;ndringar &auml;n vad tidigare ber&auml;kningar visat.&nbsp;Foto/bild: Matton</figcaption> </figure> <p><strong>Tidigare forskning har antagit att insekter p&aring; nordliga breddgrader skulle klara ett varmare klimat bra, kanske till och med gynnas av det. Men det h&auml;r &auml;r fel, visar forskare fr&aring;n Uppsala universitet, Lunds universitet och Universitetet i Oviedo, Spanien, i en ny studie. De tidigare modellerna har missat att ta h&auml;nsyn till att insekter som lever i nordliga klimat &auml;r inaktiva en stor del av &aring;ret.</strong></p> Mon, 08 Jun 2020 10:56:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=882780&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-06-08T10:56:00Z Evolutionära processer beskrivs på nytt sätt https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=881434&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/881/c_881434-l_3-k_sa_dga_ss630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>I studien har forskarna studerat taigas&auml;dg&aring;sen (Anser fabalis) och tundras&auml;dg&aring;sen (Anser serrirostris). De &auml;r s&aring; lika att det &auml;r sv&aring;rt att veta vilken sorts g&aring;s du ser.&nbsp;Foto/bild: Matton</figcaption> </figure> <p><strong>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har studerat hela arvsmassan f&ouml;r tv&aring; n&auml;rbesl&auml;ktade g&auml;ss, taigas&auml;dg&aring;sen och tundras&auml;dg&aring;sen . De kan visa p&aring; en komplex historia d&auml;r utvecklingslinjer g&aring;tt kors och tv&auml;rs. Resultaten har stor betydelse f&ouml;r hur biologer studerar artbildning och beskriver evolution&auml;ra processer.</strong></p> Tue, 02 Jun 2020 13:34:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=881434&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-06-02T13:34:00Z Nytt forskningsprojekt för analys av coronavirus i avloppsvatten https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=880446&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/880/c_880446-l_3-k_avlopp630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskare hoppas det &auml;r m&ouml;jligt att inh&auml;mta information om virusniv&aring;er i ett samh&auml;lle genom att analysera avloppsvattnet, n&aring;got som &auml;r v&auml;ldigt anv&auml;ndbart f&ouml;r epidemiologer och myndigheter.&nbsp;Foto/bild: Matton</figcaption> </figure> <p><strong>Coronaviruset sars-cov-2 kan analyseras i avloppsvattnet. Forskare fr&aring;n Uppsala Universitet, KTH och SLU har f&aring;tt medel fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt SciLifeLab f&ouml;r att ta reda p&aring; om reningsverk kan rena avloppsvattnet fr&aring;n virus.</strong></p> Tue, 26 May 2020 14:30:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=880446&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-05-26T14:30:00Z Utsläppen av koldioxid från periodvis torrlagda inlandsvatten har underskattats https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=877496&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Wed, 06 May 2020 12:21:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=877496&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-05-06T12:21:00Z Antibiotika i blomma maskerade sig som naturprodukt https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=863968&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/863/c_863968-l_3-k_blomma2-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskarna har studerat de kemiska f&ouml;reningarna i en scilla fr&aring;n Madeira f&ouml;r att unders&ouml;ka om den kan vara anv&auml;ndbar som l&auml;kemedel.&nbsp;Foto/bild: Tim Entwisle</figcaption> </figure> <p><strong>Tidigare forskningsresultat har pekat p&aring; att en s&auml;rskild typ av scilla fr&aring;n Madeira inneh&aring;ller en kemisk f&ouml;rening som kan vara anv&auml;ndbar som l&auml;kemedel. Men en ny studie fr&aring;n forskare vid Uppsala universitet visar att detta inte kan st&auml;mma. V&auml;xten hade f&ouml;rmodligen tagit upp antibiotika som hamnat i jorden via g&ouml;dsling.</strong></p> Mon, 06 Apr 2020 10:10:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=863968&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-04-06T10:10:00Z Fågelfamiljen astrilders släktträd nu rekonstruerat https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=859454&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/859/c_859454-l_3-k_ro_dkindad_fja_rilsfink..jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Rödkindad fjärilsfink, Uraeginthus bengalus,&nbsp;Foto/bild: Per Alstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p><strong>Nu har forskare vid G&ouml;teborgs universitet och Uppsala universitet publicerat den hittills mest omfattande studien av sl&auml;kttr&auml;det f&ouml;r f&aring;gelfamiljen astrilder. Gruppen omfattar n&aring;gra av de mest popul&auml;ra burf&aring;glarna.</strong></p> Tue, 10 Mar 2020 12:28:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=859454&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-03-10T12:28:00Z Träffa våra forskare på Scifest! https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=858512&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Den 5-7 mars arrangerar Uppsala Universitet och SLU vetenskapsfestivalen Scifest p&aring; Fyrishov. M&aring;nga forskare fr&aring;n Institutionen f&ouml;r Ekologi och Genetik&nbsp;kommer att vara d&auml;r.</strong></p> Wed, 04 Mar 2020 15:20:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=858512&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-03-04T15:20:00Z Svampinfektion hindrar grodors rörlighet https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=856440&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/856/c_856440-l_3-k_go_lgrodor630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>G&ouml;lgroda vid Upplandskusten i samband med forskning om hur grodornas r&ouml;rlighet p&aring;verkas om de smittas av chytridsvampen Batrachochytrium dendrobatidis.&nbsp;Foto/bild: Gustav Wikstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p><strong>G&ouml;lgrodor som smittats av av chytridsvampen &quot;Batrachochytrium dendrobatidis&quot; r&ouml;r sig kortare str&auml;ckor &auml;n ickeinfekterade individer. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet och SLU. Forskarna har unders&ouml;kt hur svampen p&aring;verkat r&ouml;rligheten hos de r&ouml;dlistade g&ouml;lgrodorna l&auml;ngs upplandskusten.</strong></p> Mon, 24 Feb 2020 14:58:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=856440&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-02-24T14:58:00Z IEG-forskare berättar om isbildning i radio https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=846232&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Fri, 07 Feb 2020 08:01:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=846232&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-02-07T08:01:00Z Ny metod för att studera små och komplicerade organismer https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=843494&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat ett nytt s&auml;tt att studera mikroorganismer. Den nya metoden g&ouml;r det m&ouml;jligt att utifr&aring;n v&auml;ldigt lite material f&aring; en &ouml;verblick &ouml;ver hela organismens DNA. I studien har forskarna anv&auml;nt sporer fr&aring;n en s&auml;rskild svamp de studerar men metoden kan ocks&aring; anv&auml;ndas f&ouml;r andra sm&aring; och sv&aring;rstuderade organismer.</strong></p> Tue, 28 Jan 2020 11:26:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=843494&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-01-28T11:26:00Z Populärvetenskapligt blogginlägg om Prinior https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=842130&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Fri, 17 Jan 2020 08:02:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=842130&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2020-01-17T08:02:00Z Anna Qvarnström i podcast https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=825516&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Fri, 20 Dec 2019 08:00:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=825516&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-12-20T08:00:00Z IEG-forskare med på ranking över mest citerade och produktiva svenska forskare https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=824854&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><a href="https://www.fokus.se/2019/10/topplista-har-ar-sveriges-mest-citerade-forskare/">Tidningen Fokus </a>har rankat de mest citerade forskarna i Sverige i ett flertal&nbsp;kategorier. Institutionen f&ouml;r Ekologi och Genetik har ett flertal namn med i&nbsp;topp-100 i flera kategorier, bland annat professor Hans Ellegren&nbsp;i&nbsp;topp tio inom&nbsp;kategorin Medicin och livsvetenskap och professor Lars Tranvik i&nbsp;topp tio inom kategorin Milj&ouml;vetenskap och gr&ouml;n biologi.&nbsp;</p> Fri, 13 Dec 2019 08:07:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=824854&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-12-13T08:07:00Z Anna Qvarnström intervjuad om nytt forum för forskningsinfrastruktur https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=824772&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Relevant forskningsinfrastruktur &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r att kunna samla in, hantera och f&aring; tillg&aring;ng till data. Men avancerad teknik &auml;r dyr och fr&aring;gan vem som ska st&aring; f&ouml;r kostnaderna. &ndash; Det &auml;r skarpt l&auml;ge, s&auml;ger Anna Qvarnstr&ouml;m, forskningsdekan vid vetenskapsomr&aring;det f&ouml;r teknik och naturvetenskap.</strong></p> Thu, 12 Dec 2019 12:31:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=824772&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-12-12T12:31:00Z Nya anslag till forskare på IEG https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=823918&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Under h&ouml;sten har forskare fr&aring;n IEG f&aring;tt anslag till nya forskningsprojekt.</p> Thu, 19 Dec 2019 09:00:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=823918&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-12-19T09:00:00Z Ny kunskap om sångfåglars evolution https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=823104&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/823/c_823104-l_3-k_zebra-finches-wf.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="600" /> <figcaption>Zebrafinkar. Foto: Wolfgang Forstmeier</figcaption> </figure> <p><strong>En internationell forskargrupp ledd av Alexander Suh vid Uppsala universitet har sekvenserat en kromosom i zebrafinkar som kallas &rdquo;germline restricted chromosome&rdquo; eller GRC. Denna kromosom finns bara i k&ouml;nsceller, celler som inneh&aring;ller genetisk information som f&ouml;rs vidare till n&auml;sta generation. Forskarna uppt&auml;ckte att kromosomen &auml;r tiotals miljoner &aring;r gammal och spelar en viktig roll i s&aring;ngf&aring;glars biologi, d&aring; den inneh&aring;ller gener viktiga f&ouml;r utvecklingen av embryot.</strong></p> Fri, 29 Nov 2019 11:00:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=823104&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-11-29T11:00:00Z En genetisk dragkamp mellan könen skapar variation https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=821494&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Hos arter med sexuell reproduktion finns inte tv&aring; individer som &auml;r exakt lika och forskare har l&auml;nge k&auml;mpat med att f&ouml;rst&aring; varf&ouml;r det finns s&aring; mycket genetisk variation. Ett team av forskare fr&aring;n Uppsala universitet visar nu att en genetisk dragkamp mellan k&ouml;nen uppr&auml;tth&aring;ller variation, i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology &amp;&nbsp;Evolution.</strong></p> Tue, 19 Nov 2019 13:34:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=821494&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-11-19T13:34:00Z Tre doktorander i biogeokemi/mikrobiell ekologi https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=818656&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Fri, 25 Oct 2019 13:38:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=818656&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-10-25T13:38:00Z Årets von Hofsten-föreläsning https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=816584&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Fri, 18 Oct 2019 11:15:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=816584&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-10-18T11:15:00Z Lyssna på forskarpodden med Per Alström https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=816328&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 17 Oct 2019 07:40:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=816328&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-10-17T07:40:00Z Kartläggning av Amazonas palmer är klar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=802586&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/802/c_802586-l_3-k_palmer-amazonas630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Palmer i Amazonas, fr&aring;n en 20-&aring;rigt arbete med kartl&auml;ggning av palmer och v&auml;xtplatser.&nbsp;Foto/bild: Henrik Balslev</figcaption> </figure> <p><strong>Under tjugo &aring;rs tid har forskare vid bland annat Uppsala universitet unders&ouml;kt palmer i Amazonas. Palmplantor p&aring; n&auml;stan 550 olika platser har unders&ouml;kts. Det h&auml;r &auml;r en viktig kartl&auml;ggning f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; hur den biologiska m&aring;ngfalden utvecklats i tropiska ekosystem, och vad som kr&auml;vs f&ouml;r att bevara den. Arbetet presenteras i en ny studie som publiceras i tidskriften Ecology.</strong></p> Mon, 05 Aug 2019 08:14:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=802586&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-08-05T08:14:00Z Dagvattendammar kan gynna biologisk mångfald https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=802584&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/802/c_802584-l_3-k_trollslanda_b.pratense.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Tidig mosaiktrollsl&auml;nda (Brachytron pratense) som trivs vid anlagda dagvattendammar.&nbsp;Foto/bild: Frank Johansson</figcaption> </figure> <p><strong>Anlagda dagvattendammar i Uppsala stad har en ov&auml;ntat h&ouml;g biologisk m&aring;ngfald. En studie som nu presenteras visar att hela 61 procent av alla trollsl&auml;ndearter som finns i Uppland, varav flera &auml;r relativt s&auml;llsynta i Sverige, ocks&aring; finns i dammarna. Det visar en unders&ouml;kning utf&ouml;rd av forskare vid Uppsala universitet.</strong></p> Mon, 05 Aug 2019 08:10:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=802584&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-08-05T08:10:00Z Intervju med Hans Ellegren https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=783784&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 09 May 2019 07:34:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=783784&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-05-09T07:34:00Z ”Våra växter och djur är ganska robusta” https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=780842&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/780/c_780842-l_3-k_jon_gren_bredd.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jon &Aring;gren har i sin egen forskning bland annat studerat majvivor p&aring; Alvaret, &Ouml;land.&nbsp;Foto/bild: Linda Koffmar</figcaption> </figure> <p><strong>Man kan inte vara b&auml;st p&aring; allt. En v&auml;xt kan synas och dofta mycket f&ouml;r att bli pollinerad, eller h&aring;lla en l&auml;gre profil f&ouml;r att slippa bli upp&auml;ten av v&auml;xt&auml;tare. En ny forskningsstudie publicerad i Science bekr&auml;ftar att v&auml;xter &auml;r m&auml;stare p&aring; att anpassa sig. Snabbt kan det g&aring; ocks&aring;.</strong></p> Fri, 12 Apr 2019 09:01:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=780842&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-04-12T09:01:00Z Paddor i lantliga områden drabbas oftare av sjukdomsalstrande parasitsvamp https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=780756&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/780/c_780756-l_3-k_padda.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Studien utf&ouml;rdes kring Stockholm och Uppsala, d&auml;r det finns m&aring;nga dammar med paddor i b&aring;de urbana och lantliga omr&aring;den. Foto: Simon K&auml;rvemo</figcaption> </figure> <p><strong>Paddor i lantliga milj&ouml;er drabbas oftare av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis &auml;n paddor i mer urbana milj&ouml;er. Det visar en ny studie som forskare vid Uppsala universitet och SLU publicerat i den vetenskapliga tidskriften Diseases of Aquatic Organisms. Forskarna visar ocks&aring; att paddor som delar damm med &aring;kergrodor l&ouml;per &ouml;kad risk att drabbas av svampinfektion.</strong></p> Fri, 12 Apr 2019 07:38:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=780756&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-04-12T07:38:00Z Ursprunget till vargstammen i Skandinavien kartlagd https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=779174&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/779/c_779174-l_3-k_vargar.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskarna har kartlagt den skandinaviska vargstammens ursprung och hittar inga tecken p&aring; att hybrider mellan varg och hund bidragit till vargstammen.&nbsp;Foto/bild: Matton</figcaption> </figure> <p><strong>Det finns inga tecken p&aring; att hybrider mellan hund och varg skulle ha bidragit till den skandinaviska vargstammen, en fr&aring;ga som diskuterats mycket s&auml;rskilt i Norge. Ursprunget tycks st&aring; att finna i den vargstam som tidigare var utbredd i Norden och intilliggande delar av norra Europa. Det visar ny genetisk forskning fr&aring;n Uppsala universitet.</strong></p> Fri, 29 Mar 2019 13:09:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=779174&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-03-29T13:09:00Z Lars Tranvik utsedd till Wallenberg Scholar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=778492&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Professor Lars Tranvik &auml;r en av 22 utvalda forskare till att bli 2019 &aring;rs Wallenberg Scholars. Det inneb&auml;r ett fem&aring;rigt anslag p&aring; 18 miljoner kronor f&ouml;r att bedriva fri forskning.</strong></p> Mon, 25 Mar 2019 14:07:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=778492&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-03-25T14:07:00Z Träffa IEG på Scifest! https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=776650&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 07 Mar 2019 13:31:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=776650&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-03-07T13:31:00Z Kartläggning av järvens arvsmassa visar på låg genetisk variation https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=772446&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/772/c_772446-l_3-k_jarvbild.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>DNA fr&aring;n 11 svenska och norska j&auml;rvar analyserades och forskarna kunde se att variationen i DNA hos j&auml;rvarna var mycket l&aring;g.</figcaption> </figure> <p><strong>Genetiska analyser har l&auml;nge varit en viktig del av &ouml;vervakningen av skandinaviska rovdjur. Forskare vid institutionen f&ouml;r ekologi och genetik har kartlagt hela arvsmassan hos j&auml;rv och visat att den skandinaviska stammen har l&aring;g grad av genetisk variation. Variationen var p&aring; liknande l&aring;ga niv&aring; som vissa kraftigt hotade arter. Forskarna kunde ocks&aring; visa att storleken p&aring; populationen haft en ned&aring;tg&aring;ende trend under mycket l&aring;ng tid.</strong></p> Thu, 14 Feb 2019 14:01:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=772446&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-02-14T14:01:00Z Global uppvärmning kan göra tusentals svenska sjöar isfria om vintern https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=768138&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/768/c_768138-l_3-k_ice_skating_weyhenmeyer_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Foto/bild: Gesa Weyhenmeyer</figcaption> </figure> <p><strong>Ny forskning visar att ungef&auml;r 35 300 sj&ouml;ar p&aring; norra halvklotet skulle bli isfria hela &aring;ret om den globala medeltemperaturen &ouml;kar med 2 grader. I Sverige blir tusentals sj&ouml;ar helt isfria om uppv&auml;rmningen n&aring;r &ouml;ver 3 grader. Forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet har arbetat med studien, som nu presenteras i tidskriften Nature Climate Change.</strong></p> Thu, 31 Jan 2019 12:57:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=768138&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-01-31T12:57:00Z Minskande snötäcke ökar utsläppen av metan från frusna sjöar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=766764&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/766/c_766764-l_3-k_isar.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Sn&ouml;n avl&auml;gsnades och vattenprover togs under isen i en veckas tid.&nbsp;Foto/bild: Sarahi Garcia</figcaption> </figure> <p><strong>Nya, of&ouml;rutsedda effekter av klimatf&ouml;r&auml;ndringarna uppdagas st&auml;ndigt. En ny studie fr&aring;n Uppsala universitet och SLU visar att ett minskat sn&ouml;t&auml;cke p&aring; frusna sj&ouml;ar kan h&auml;mma de bakterier som bryter ned metan i vattnet, och d&auml;rigenom &ouml;ka nettoproduktionen av denna kraftfulla v&auml;xthusgas.</strong></p> Thu, 24 Jan 2019 07:30:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=766764&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-01-24T07:30:00Z Symposium om organiska partiklar i marina ekosystem https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=764642&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Mon, 14 Jan 2019 10:13:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=764642&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-01-14T10:13:00Z EOS-artikel uppmärksammar forskning på organiska partiklar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=764264&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 10 Jan 2019 15:15:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=764264&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-01-10T15:15:00Z Försämrad genetisk variation gör östliga gorillan ännu mer sårbar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=763660&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/763/c_763660-l_3-k_gorillas1.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>J&auml;mf&ouml;relser av historisk och nutida arvsmassa visar att populationsminskningen hos den &ouml;stliga gorillan har lett till &ouml;kad inavel och f&ouml;rs&auml;mrad genetisk variation.&nbsp;Foto/bild: Amy Porter, Dian Fossey Gorilla Fund International</figcaption> </figure> <p><strong>Den &ouml;stliga l&aring;glandsgorillan har nyligen f&ouml;rlorat genetisk m&aring;ngfald och har d&auml;rmed minskade chanser att klara av framtida milj&ouml;f&ouml;r&auml;ndringar. Det kan forskare fr&aring;n bland annat Naturhistoriska riksmuseet och Uppsala universitet se efter att ha j&auml;mf&ouml;rt arvsmassan hos nu levande djur med prover som samlades in f&ouml;r 100 &aring;r sedan. Antalet individer har minskat med 80 procent de senaste &aring;rtiondena. Resultaten publiceras i tidskriften Current Biology.</strong></p> Mon, 07 Jan 2019 08:06:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=763660&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2019-01-07T08:06:00Z Hur många arter är egentligen den brunsidiga cettian? https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=761464&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 13 Dec 2018 14:49:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=761464&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-12-13T14:49:00Z ”Babblers” skiljdes åt för 18-20 miljoner år sedan https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=759256&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><img alt="" src="/digitalAssets/759/c_759256-l_3-k_pm4530_g2bne97pz1xh2lb2wspm.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p><strong>Fnittertrastar, timalior, glas&ouml;gonf&aring;glar och sylvior hamnade p&aring; olika grenar p&aring; f&aring;glarnas livstr&auml;d redan f&ouml;r 18-20 miljoner &aring;r sedan. Det visar ny forskning av en internationell forskargrupp fr&aring;n Sverige, Kina, Danmark, Schweiz och USA. I sina studier har forskarna analyserat DNA fr&aring;n &ouml;ver 400 arter av bland annat fnittertrastarna.</strong></p> Thu, 29 Nov 2018 08:41:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=759256&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-11-29T08:41:00Z Blå kortvinge är inte bara en fågelart https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=759254&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>F&aring;geln bl&aring; kortvinge (Brachypteryx montana) har hittills betraktats som en art. Nu har en internationell forskargrupp, ledd fr&aring;n Uppsala universitet, studerat de kontinentala och taiwanesiska populationerna och uppt&auml;ckt att de tre underarter som finns i de omr&aring;dena, i sj&auml;lva verket &auml;r tre helt olika arter.</strong></p> Thu, 29 Nov 2018 08:34:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=759254&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-11-29T08:34:00Z Art och miljö påverkar vilka grodor som drabbas av parasitsvamp https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=744378&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p></p> <figure class="image-captioned image-left"><img alt="" src="/digitalAssets/744/c_744378-l_3-k_padda630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis orsakar en livshotande infektion hos groddjur.<br /> P&aring; bilden syns en gr&ouml;nfl&auml;ckig padda. Foto: Simon K&auml;rvemo</figcaption> </figure> <p><strong>En vattenlevande parasitsvamp orsakar livshotande infektioner hos groddjur och anses vara en av anledningarna till att antalet grodor minskar globalt. I en ny studie visar forskare fr&aring;n Uppsala universitet att antalet infektioner varierar stort mellan olika arter och att den omkringliggande milj&ouml;n p&aring;verkar.</strong></p> Tue, 30 Oct 2018 12:12:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=744378&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-10-30T12:12:00Z Anna Qvarnström ny prodekan https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=735252&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 20 Sep 2018 07:21:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=735252&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-09-20T07:21:00Z Professor Lars Tranvik får vetenskapligt pris för forskning om sötvattenekologi https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=732650&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Fri, 07 Sep 2018 07:29:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=732650&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-09-07T07:29:00Z Gravida kantnålshanar överger äggen om de hittar en snyggare hona https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=732570&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Hos kantn&aring;lsfiskar blir hanarna gravida, f&ouml;rser ungarna med n&auml;ring och syre och avslutar det hela med en levandef&ouml;dsel. Men de &auml;r knappast n&aring;gra m&ouml;nsterpappor. I en ny studie visar svenska och portugisiska forskare att om hanen tr&auml;ffar en hona han gillar b&auml;ttre &auml;n den han &auml;r gravid med g&ouml;r han sig av med &auml;ggen eller f&ouml;rkortar graviditeten f&ouml;r att snabbare kunna para sig med den nya.</strong></p> Thu, 06 Sep 2018 12:57:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=732570&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-09-06T12:57:00Z Professor Lars Tranvik får medalj för framstående vetenskapliga bidrag till limnologin https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=715758&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Fri, 25 May 2018 14:08:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=715758&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-05-25T14:08:00Z Genomanalys visar att amfibiedödande parasitsvamp spreds från Asien https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=713368&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis orsakar en livshotande infektion hos amfibier och anses vara en av orsakerna till att antalet amfibier minskar globalt. I en ny studie publicerad i Science har forskare fr&aring;n hela v&auml;rlden, bland annat fr&aring;n Uppsala universitet, samarbetat f&ouml;r att hitta k&auml;llan till parasiten. En stam fr&aring;n Koreahalv&ouml;n har identifierats som en ursprungsstam f&ouml;r parasiten, som b&ouml;rjade spridas i b&ouml;rjan p&aring; 1900-talet n&auml;r den globala handeln med amfibier startade.</strong></p> Tue, 15 May 2018 13:52:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=713368&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-05-15T13:52:00Z Hur bryts dött organiskt material ner? Ny kunskap från en studie av löst organiskt material i sjöar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=705842&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 Thu, 29 Mar 2018 10:32:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=705842&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2018-03-29T10:32:00Z Hans Ellegrens podd på Radioscience om evolution och akademiskt ledarskap https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=678504&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><a href="http://www.radioscience.se/forskning/57-flugsnappare-evolution-och-akademiskt-ledarskap/">Lyssna p&aring; Hans Ellegrens podd p&aring; Radioscience om evolution och akademiskt ledarskap</a></p> Fri, 10 Nov 2017 10:53:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=678504&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2017-11-10T10:53:00Z Hans Ellegren utsedd till Vice Preses vid KVA https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=649550&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Professor Hans Ellegren, vid institutionen f&ouml;r ekologi och genetik, har utsetts till Vice Preses vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).</p> Mon, 26 Jun 2017 07:27:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=649550&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2017-06-26T07:27:00Z Evolutionsbiologi vid UU rankad topp 7 i världen https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=639600&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Stark ranking f&ouml;r Uppsala universitets Evolutionsbiologi. Endast tv&aring; av Uppsala universitets &auml;mnesomr&aring;den finns med bland topp 10 i v&auml;rldsrankningen av universitet med avseende p&aring; forskning och utbildning. L&auml;s mer om rankningen p&aring; <a href="http://cwur.org/2017/subjects.php#Evolutionary%20Biology">http://cwur.org/2017/subjects.php&#35;Evolutionary%20Biology</a></p> Wed, 26 Apr 2017 11:06:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=639600&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2017-04-26T11:06:00Z Ny kunskap om kvicksilver i sjöar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=624826&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Bildning av giftigt metylkvicksilver är en nyckelprocess för de miljö- och hälsoproblem som orsakas av kvicksilver. Mekanismerna bakom processen är dock fortfarande inte klarlagda. Ett forskarlag vid Uppsala och Umeå universitet visar nu att bildningen styrs av den molekylära sammansättningen på det organiska materialet i sediment.</p> Thu, 16 Feb 2017 12:26:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=624826&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2017-02-16T12:26:00Z Stor fläck inte längre bäst – klimatförändringarna kastar om det naturliga urvalet https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=617772&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <div>I en ny studie har uppsalaforskare funnit bevis för att klimatförändringarna vänder upp och ner på det naturliga urvalet när det gäller halsbandsflugsnapparens huvudprydnad. En stor vit pannfläck har tidigare gett hanarna reproduktiva fördelar men under studiens dryga tre decennier har detta svängt och istället verkar hanar med små fläckar klara sig bättre, en förändring som beror på den ökande temperaturer under våren på häckningsplatsen.</div> Thu, 26 Jan 2017 08:38:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=617772&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2017-01-26T08:38:00Z Hans Ellegren belönas med Linnémedalj https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=609124&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><img alt="" class="image-left" height="172" src="/digitalAssets/609/c_609124-l_3-k_hansellegren.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="113" />Vi gratulerar Hans Ellegren som belönas med Linnémedaljen för sina gärningar med motiveringen: Hans Ellegren belönas för sina studier av evolutionära processer som styr livets utveckling. Hur uppkommer nya arter? Vad ligger i den genetiska bakgrunden till varför närbesläktade arter kan ha barriärer som förhindrar att de korsar sig med varandra? Ellegren har bland annat kartlagt hela arvsmassan hos två olika arter av flugsnappare för att svara på dessa frågor. Resultaten har fått stora internationella genomslag och de publiceras i vetenskapsvärldens yppersta tidskrifter.</p> <p><a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=7806&amp;area=2,5,6,7,12,16,25&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs hela nyheten om Linémedaljen och Rudbeckmedaljen</a></p> Mon, 05 Dec 2016 15:36:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=609124&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-12-05T15:36:00Z Grodyngel blir vegetarianer vid värmeböljor https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=608760&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Hur påverkar ändrade temperaturer organismers matvanor? Det är en av de frågor som forskare inom ekologi nu funderar mycket över, med anledning av klimatförändringarna. I en ny studie visar forskare från Uppsala universitet att grodyngel från tre olika arter generellt började äta mer mat från växtriket under simulerade värmeböljor.</p> <p><a href="http://uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=7612&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs mer</a></p> Fri, 02 Dec 2016 14:27:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=608760&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-12-02T14:27:00Z Brunt vatten i media https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=596466&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Projektet "Brunt vatten" är ett limnologiprojekt där skolor i Sverige har erbjudits möjligheten att&nbsp; hjälpa till med undersökningar om hur färgen på våra sjöar förändras. Gensvaret från skolorna var positivt och platserna fylldes mycket snabbt. <a href="http://teknat.uu.se/teknat.uu.se/start-sv/samverkan/skola/brunt-vatten/om-projektet-i-media">Läs mediarapportering från projektet.</a></p> Wed, 21 Sep 2016 09:22:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=596466&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-09-21T09:22:00Z Äta, fly och älska https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=596458&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>I djurriket kan det innebära både fördelar och nackdelar att vara en färgstark individ. I en ny studie från Uppsala universitet har forskare studerat de iögonfallande vingarna hos två arter av jungfrusländor. Deras resultat pekar på att hanarna, men inte honorna, betalar ett högt pris för att se attraktiva ut för andra jungfrusländor. Det handlar både om risken att skrämma bort sina bytesdjur och risken att själv bli uppäten.<br /> <a href="http://uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=7262&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs mer</a><br /> <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.12769/abstract">Läs hela artikeln</a></p> Fri, 14 Oct 2016 09:05:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=596458&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-10-14T09:05:00Z Så påverkar klimatförändringar nedbrytningen av organiskt material https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=570392&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>På väg mot haven bryts en del av det organiska material som transporterats från landekosystemen ner av mikroorganismer. Att veta vad som styr hur fort denna nedbrytning sker är avgörande för vår möjlighet att förstå hur omsättningen av organiskt material påverkas av förändringar i miljön. I en ny studie visar forskare från Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi, Uppsala universitet och SLU hur nedbrytningen styrs storskaligt av klimatet, särskilt vattenbalansen.</p> <p><a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=6680&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs hela pressmeddelandet</a><br /> <a href="http://www.nature.com/ngeo/journal/v9/n7/full/ngeo2720.html">Läs forskningsartikeln</a></p> Wed, 25 May 2016 12:40:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=570392&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-05-25T12:40:00Z Genetiska fördelar med samkönat sex funna hos skalbaggar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=569235&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Hos många djur är parningsbeteenden mellan individer av samma kön vanligt förekommande. Dessa företeelser utgör en gåta för evolutionsbiologer eftersom de inte för med sig samma uppenbara fördelar som parningsbeteenden mellan honor och hanar. En färsk studie från forskare vid Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala universitet, kan ge en del av svaret på frågan om varför ”samkönade” parningsbeteenden är så vanliga i djurriket.</strong></p> <p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/parningsbeteenden-mellan-individer-av-samma-koen-kan-leda-till-genetiska-foerdelar-1400487"><strong>Läs hela pressmeddelandet</strong></a><br /> <a href="http://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-016-0658-4"><strong>Läs originalartikeln</strong></a></p> Thu, 19 May 2016 14:10:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=569235&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-05-19T14:10:00Z Koralldöd tar död på fiskars förmåga att känna igen rovdjur https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=567729&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>I en ny studie visar forskare från Uppsala universitet (IEG, Limnologi) och James Cook University i Australien att korallblekning och koralldöd har dramatiska följder inte bara för korallen utan också för hur revets fiskar lär sig om och undviker rovdjur.</p> <p><a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=6592&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs hela pressmeddelandet</a><br /> &nbsp;</p> Thu, 12 May 2016 14:01:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=567729&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-05-12T14:01:00Z Ny föreståndare för Erkenlaboratoriet https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=564529&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Den 1 april tillträdde <strong>Silke Langenheder</strong> som ny föreståndare för den vetenskapliga verksamheten vid Erkenlaboratoriet. Fältstationen vid sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm, tillhör institutionen för ekologi och genetik (EBC) och fungerar som forskningsstation och kursgård. Sedan 2013 ingår Erkenlaboratoriet i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) som består av nio forskningsstationer från Abisko i norr till Lönnstorp i söder.</p> Wed, 04 May 2016 06:59:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=564529&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-05-04T06:59:00Z Svenska gölgrodor växter snabbare https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=560817&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>German Orizaola och Anssi Laurila (avd. för zooekologi, Institutionen för ekologi och genetik) har jämfört hur snabbt svenska, polska respektive lettiska gölgrodeyngel växer och funnit att de svenska tillväxer mycket snabbare än från de andra länderna vid varm temperatur. När det är kallt växer de alla lika långsamt.</p> Thu, 14 Apr 2016 12:14:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=560817&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-04-14T12:14:00Z Småfåglar ser inte så skarpt – men supersnabbt https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=557838&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <div><img alt="" src="http://nyhetsbanken.webb.uu.se/images/svartvitflugsnappare.jpg" /> <p>Den svartvita flugsnapparen ser mer än dubbelt så snabbt som oss människor.</p> <p>Foto/bild: Estormiz</p> </div> <p>Man kan förvänta sig att djur som rör sig snabbt genom sin omgivning också har förmågan att uppfatta snabba förändringar. Trots detta är fåglar mer berömda för sin goda synskärpa. Nu visar forskning från Uppsala universitet i samarbete med Stockholms universitet och SLU att små vilda tättingars syn är betydligt snabbare än hos något annat ryggradsdjur – och mer än dubbelt så snabb som en människas.</p> <p><a href="http://uu.se/press/nyheter/artikel/?id=6286&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs hela pressmeddelandet</a><br /> <br /> - Läs originalartikeln av Jannika Boström medarbetare vid IEG och SLU i <a href="http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0151099">PLOS ONE</a>.</p> Thu, 31 Mar 2016 07:28:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=557838&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-03-31T07:28:00Z Bakterier avslöjar vad myggor har haft för sig https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=554698&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Den bakterieflora som finns på och i en malariamygga kan säga en hel del om myggans bakgrund, såsom var mamman kommer ifrån, var den tillbringat larvstadiet och var den hittat nektar. Att kartlägga myggpopulationers rörelsemönster på detta sätt kan bli ett värdefullt verktyg i strategier för bekämpning av malaria.</p> Wed, 16 Mar 2016 12:23:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=554698&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2016-03-16T12:23:00Z Sjöar i norr blir CO2-skorstenar i en varmare värld https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=499486&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Många av världens cirka 117 miljoner sjöar fungerar som våta skorstenar där stora mängder av växthusgasen koldioxid släpps ut till atmosfären. De senaste uppskattningar visade att utsläppet från världens sjöar, vattendrag och reservoar motsvarar nästan en fjärdedel av all koldioxidutsläpp från fossil förbränning.&nbsp;</strong></p> <p><a href="http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2992&amp;area=3,8&amp;typ=pm&amp;lang=sv"><strong>Läs hela pressmeddelandet</strong></a></p> Thu, 05 Nov 2015 09:55:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=499486&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-11-05T09:55:00Z Frökenfiskar i nöd signalerar efter hjälp https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=495908&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>I en ny unik studie visar forskare från Uppsala universitet och James Cook Universitet i Australien att små bytesfiskar fångade av rovdjur utlöser en kemisk signal - ett nödanrop - som på ett sinnrikt sätt ökar deras chanser för överlevnad. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B.</strong></p> <p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/froekenfiskar-i-noed-signalerar-efter-hjaelp-1241165"><strong>Läs pressmeddelande</strong></a></p> Wed, 28 Oct 2015 08:01:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=495908&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-10-28T08:01:00Z Mutationer gav stor - men motsatt - effekt hos honor och hanar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=469674&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>En ny studie som publiceras idag i Current Biology beskriver hur mutationer i mitokondriernas DNA-sekvens påverkar kapaciteten att producera energi hos bananflugor. Detta påverkar både flugans fertilitet och livslängd. Men effekterna av mutationen blev helt motsatt hos honor och hanar. Jochen Wolf vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet är en av forskarna bakom studien.&nbsp; <a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=5328&amp;area=5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs hela artikeln</a></p> Mon, 12 Oct 2015 12:47:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=469674&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-10-12T12:47:00Z Ju större arvsmassa desto bättre https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=457404&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Stor arvsmassa ger bättre fortplantning. Ju större genom en individ har, desto bättre är denna på att fortplanta sig. Det visar en ny studie, som letts av Göran Arnqvist, professor i zooekologi. <a href="http://teknat.uu.se/nyheter/nyhetsdetaljsida/?id=5114&amp;area=5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs hela nyheten</a></p> <p></p> <p></p> Mon, 14 Sep 2015 12:39:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=457404&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-09-14T12:39:00Z Förhistoriskt DNA länkar tidiga iberiska bönder till basker https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=456678&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>En internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet publicerar nu överraskande resultat från en DNA-studie av kvarlämningarna efter åtta iberiska stenåldersbönder. Analysen visar att tidiga iberiska jordbrukare är de närmsta förfäderna till dagens basker. Tidigare hypoteser har kopplat samman basker med tidigare jägare/samlare. <a href="http://teknat.uu.se/news/nyhetsdetaljsida/?languageId=3&amp;id=5070&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs hela nyheten</a></p> Mon, 14 Sep 2015 10:14:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=456678&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-09-14T10:14:00Z Därför ser vi inte ut som apor https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=456676&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Har du någonsin funderat på varför vi inte ser ut som schimpanser – våra närmaste släktingar? Enligt en ny studie beror detta inte så mycket på vilka gener som ligger bakom utan hur och när de uttrycks. <a href="http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfor-ser-vi-inte-ut-som-apor">Läs mer på SVT Nyheter</a></p> Mon, 14 Sep 2015 10:00:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=456676&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-09-14T10:00:00Z Bad och riktig forskning på forskarskola https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=454208&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><em><strong>En vetenskapsskola för ungdomar i gymnasieåldern, vad kan det vara för något?</strong> Geir </em>Løe<em> och Emil V. Nilsson från kansliet för naturvetenskap och teknik åkte till Erkenlaboratoriet för att få vara med en dag i juli på Summer Science Camp.</em></p> Tue, 01 Sep 2015 16:51:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=454208&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-09-01T16:51:00Z Thuréus-pris till Lars Tranvik https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=453696&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <div> <div> <div> <p>Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala ut sitt Thuréus-pris i naturalhistorisk-medicinska klassen till professor <strong>Lars Tranvik </strong>vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. &nbsp;</p> </div> </div> </div> Tue, 01 Sep 2015 07:37:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=453696&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-09-01T07:37:00Z Livets träd mest en buske https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=451998&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Bilden av Livets träd för arternas släktskap på jorden kan behöva bytas mot Livets buske. Uppsalaforskare visar nu att evolutionen tagit oväntade steg som ändrar bilden av släktskapet bland fåglar. <a href="http://www.unt.se/uppland/uppsala/livets-trad-mest-en-buske-3844001.aspx">Läs artikel på unt.se</a></p> Mon, 24 Aug 2015 07:28:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=451998&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-08-24T07:28:00Z DNA:t som bara honor har https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=439738&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Hos många djurarter skiljer sig kromosomerna åt mellan könen. Hanen har en Y-kromosom. Men hos en del djur, till exempel hos fåglar, är det tvärtom. Där har honorna en egen könskromosom, W-kromosomen. Uppsalaforskare har nu för första gången kartlagt den genetiska sammansättningen och evolutionen hos W-kromosomen.</strong></p> <p><a href="http://www.teknat.uu.se/nyheter/nyhetsdetaljsida/?id=4818&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs mer här:</a></p> Tue, 09 Jun 2015 11:12:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=439738&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-06-09T11:12:00Z Ny studie visar kemin bakom Sveriges allt brunare sjöar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=435564&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><strong>Många svenska sjöar är konjaksfärgade av dött organiskt material. Den kemiska sammansättningen av materialet har länge varit en gåta. I en ny artikel i tidskriften Nature Geoscience och i en ny avhandling från Uppsala universitet har Anne Kellerman jämfört den kemiska sammansättningen i det organiska materialet i över hundra svenska insjöar.</strong></p> <p><a href="http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2710&amp;area=3,8&amp;typ=pm&amp;lang=sv">Läs vidare här:</a></p> Wed, 27 May 2015 20:17:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=435564&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-05-27T20:17:00Z Gesa Weyhenmeyer får pedagogiska priset https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=433178&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p>Professor Gesa Weyhenmeyer vid institutionen för ekologi och genetik har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.</p> Wed, 27 May 2015 08:16:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=433178&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-05-27T08:16:00Z Tre Uppsalaforskare prisas, däribland Mattias Jakobsson https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429910&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&amp;artikel=6130918">"Tre Uppsalaforskare prisas" </a>artikel publicerad av P4 Uppland 2015-03-31</p> Tue, 31 Mar 2015 08:04:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429910&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-03-31T08:04:00Z Få havsörnar klarade istiden https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429880&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><a href="http://www.unt.se/uppland/uppsala/fa-havsornar-klarade-istiden-3685679.aspx">"Få havsörnar klarade istiden"</a>, artikel publicerad i UNT 2015-04-16</p> Thu, 16 Apr 2015 07:36:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429880&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-04-16T07:36:00Z Fåglars dna ger Uppsalaforskare klimatledtrådar https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429862&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><a href="http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/faglars-dna-ger-uppsalaforskare-klimatledtradar">"Fåglars dna ger Uppsalaforskare klimatledtrådar"</a>, artikel publicerad på SVT Nyheter<br /> 2015-04-17</p> Fri, 17 Apr 2015 07:21:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429862&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-04-17T07:21:00Z Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429806&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 <p><a href="http://www.forskning.se/2015/04/17/viktig-studie-av-hur-klimatet-paverkar-biologisk-mangfald/"><strong>"Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald</strong>"</a>, publicerad på Forskning.se 2015-04-17</p> Fri, 17 Apr 2015 07:11:00 GMT https://www.ieg.uu.se/nyheter?tarContentId=429806&rssTarget=341654&rssTitle=Nyheter%20fr%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20institutionen%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20ekologi%20och%20genetik&newsDetailSiteNodeId=93748&newsListSiteNodeId=93748&showLeadIn=true&languageId=3&languageId=3&eventId=34636 2015-04-17T07:11:00Z