Nyheter https://www.iob.uu.se/nyheter Hela webbsidan flyttar 16 april https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1084674&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Institutionens hemsida (iob.uu.se) kommer att f&aring; en ny adress och ett nytt utseende den 16 april. Hemsidan kommer fram&ouml;ver att hittas p&aring;:&nbsp;<a href="https://www.uu.se/institution/institutionen-for-organismbiologi/" target="_blank">https://www.uu.se/institution/institutionen-for-organismbiologi/</a></p> Thu, 11 Apr 2024 08:12:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1084674&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2024-04-11T08:12:00Z Brain-harming chemicals seen in clearer light with fresh findings https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1080340&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1080/c_1080340-l_3-k_katerynakon-shutterstock.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>EU researchers are expanding understanding of endocrine-disrupting chemicals. &copy; Kateryna Kon, Shutterstock.com</figcaption> </figure> <p>Professor Jo&euml;lle R&uuml;egg is breaking new ground in a quest to learn more about how everyday chemicals can impair brain development in people, including infants, by interfering with their hormones.</p> Tue, 05 Mar 2024 07:34:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1080340&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2024-03-05T07:34:00Z Stenåldersstrategi för att undvika inavel https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1078882&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1078/c_1078882-l_3-k_stenaldersskelettk6_1932.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Skelett fr&aring;n en man som unders&ouml;kts i studien. Hans ryggrad visar p&aring; en skada fr&aring;n ett projektilvapen som troligen d&ouml;dade honom. Hans k&auml;ke hade en l&auml;kt fraktur, vilket tyder p&aring; en v&aring;ldsam livsstil. Foto: Vivement Lundi!/France T&eacute;l&eacute;visions</figcaption> </figure> <p>Blodsband och sl&auml;ktskap var inte avg&ouml;rande f&ouml;r hur j&auml;gare-samlarbefolkningar levde under sten&aring;ldern i V&auml;steuropa. En ny genetisk studie, gjord p&aring; flera k&auml;nda franska sten&aring;ldersgravplatser visar att flera olika sl&auml;kter levde tillsammans. Det h&auml;r var f&ouml;rmodligen ett medvetet system f&ouml;r att undvika inavel.</p> Fri, 01 Mar 2024 09:47:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1078882&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2024-03-01T09:47:00Z Mänsklig utrotning av fåglar mycket större än tidigare känt https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1076836&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1076/c_1076836-l_3-k_dront_gettyimages-1279981567_1932.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="630" /> <figcaption>Dronten var endemisk till &ouml;n Mauritius. Den saknade flygf&ouml;rm&aring;ga och utrotades av m&auml;nniskan under 1600-talet. Foto: Getty Images</figcaption> </figure> <p>P&aring; m&aring;nga av v&auml;rldens &ouml;ar inleddes en utrotning av f&aring;glar med m&auml;nniskans ankomst. I en ny studie d&auml;r bland annat forskare fr&aring;n G&ouml;teborgs universitet och Uppsala universitet medverkat, uppskattas m&auml;nniskan ha bidragit till att cirka 1 400 f&aring;gelarter &auml;r utd&ouml;da, vilket &auml;r dubbelt s&aring; mycket som man tidigare trott.</p> Mon, 08 Jan 2024 12:03:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1076836&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2024-01-08T12:03:00Z ERC-anslag till forskning om svampar och skelett https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1072022&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1072/c_1072022-l_3-k_aaron-sophie.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="630" /> <figcaption>Aaron Vogan och Sophie Sanchez f&aring;r Europeiska forskningsr&aring;dets konsolideringsbidrag. Foto: Privat</figcaption> </figure> <p>Aaron Vogan, forskare vid institutionen f&ouml;r organismbiologi och Sophie Sanchez, universitetslektor vid samma institution tilldelas var sitt ERC Consolidator Grant. Anslagen g&aring;r till projekt om svampars dna och skelettets utveckling.</p> Thu, 23 Nov 2023 11:36:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1072022&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-11-23T11:36:00Z Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1071150&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/1071/c_1071150-l_3-k_press-release-v3.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="630" /></p> <p>Forskare har identifierat en ny nervcellskrets i hj&auml;rnan som vid aktivering ger upphov till stark obehagsk&auml;nsla. Genom uppt&auml;ckten kan de ocks&aring; f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen visa att subtalamus, en struktur i hj&auml;rnan som kontrollerar viljestyrda r&ouml;relser, &auml;ven kan spela en roll i utvecklande av depression. Resultaten kan leda till b&auml;ttre behandling vid Parkinsons sjukdom. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports.</p> Tue, 07 Nov 2023 11:59:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1071150&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-11-07T11:59:00Z Forskare från IOB med i Historien om Sverige https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1071092&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Forskaren Helena Jankovic Malmstr&ouml;m och professor Mattias Jakobsson &auml;r b&aring;da med i programmet &quot;Historien om Sverige&quot; p&aring; SVT.&nbsp;</p> Mon, 06 Nov 2023 09:33:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1071092&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-11-06T09:33:00Z En trilobits sista måltid avslöjad https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1068608&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1068/c_1068608-l_3-k_trilobit2_1932.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Till v&auml;nster: Trilobiten Bohemolichas incola letar f&ouml;da &ouml;gonblicket innan den begravs i ett gyttjeskred. Illustration: Jiri Svobodas. Till h&ouml;ger: Samma trilobit med bevarat maginneh&aring;ll. Bild: Val&eacute;ria Va&scaron;kaninov&aacute;. From Kraft et al. Nature (2023).</figcaption> </figure> <p>En 465 miljoner &aring;r gammal trilobit med bevarat maginneh&aring;ll har gjort att forskare f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen kunnat studera matvanorna hos ett av de vanligaste och mest v&auml;lk&auml;nda fossila ryggradsl&ouml;sa djuren. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskiften Nature och har letts av forskare vid Uppsala universitet.</p> Fri, 29 Sep 2023 13:35:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1068608&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-09-29T13:35:00Z Linnémedaljen har tilldelats Mattias Jakobsson https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1067606&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Professor Mattias Jakobsson har tilldelats Uppsala universitets Linn&eacute;medalj f&ouml;r 2023.&nbsp;</p> Tue, 19 Sep 2023 13:02:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1067606&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-09-19T13:02:00Z Tobias Andermann och Mattias Jakobsson fick pris från Kungliga Vetenskaps-Societeten https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1066540&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><a href="https://ibg.us19.list-manage.com/track/click?u=10d3d401943d7c02ec2b4f01b&amp;id=722719c58d&amp;e=409057da62" target="_blank">Kungliga Vetenskaps-Sociteten i Uppsala</a>&nbsp;har delat ut sina priser f&ouml;r 2023. Bland pristagarna finns tv&aring; personer fr&aring;n IOB.</p> Fri, 01 Sep 2023 11:46:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1066540&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-09-01T11:46:00Z Nya rön om européers genetiska historia https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1065360&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1065/c_1065360-l_3-k_europeer-keramik1932.gif" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Exempel p&aring; ungef&auml;r 6000 &aring;r gammal keramik fr&aring;n den jordbrukande Lublin-Volhynian-kulturen, Książnice 2, Polen. Foto: Stanisław Wilk</figcaption> </figure> <p>I en ny dna-studie f&ouml;rfinas bilden av hur olika grupper under den europeiska sten&aring;ldern blandades, men &auml;ven hur vissa grupper av m&auml;nniskor var isolerade. Studien har utf&ouml;rts av forskare vid Uppsala universitet tillsammans med ett internationellt forskarlag som tagit fram nya genetiska data fr&aring;n 56 central- och &ouml;steuropeiska individer fr&aring;n sten&aring;ldern.</p> Fri, 11 Aug 2023 07:46:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1065360&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-08-11T07:46:00Z Center för människans förhistoria får forskningsanslag från Vetenskapsrådet https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1063758&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Fem forskningsmilj&ouml;er vid Uppsala universitet f&aring;r bidrag i Vetenskapsr&aring;dets excellenssatsning. Det handlar om nyskapande forskning kring vikingatiden, livets kemi, geometri och fysik, extrema klimath&auml;ndelser och m&auml;nniskans f&ouml;rhistoria. M&auml;nniskans f&ouml;rhistoria &auml;r ett center som drivs av forskningsprogrammet M&auml;nniskans evolution.&nbsp;</p> Thu, 22 Jun 2023 10:32:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1063758&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-06-22T10:32:00Z Torftig livsmiljö för suggor påverkar kultingarnas arvsmassa https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1061114&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1061/c_1061114-l_3-k_sugga_gettyimages-462357043_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskarna s&aring;g p&aring;verkan i hj&auml;rnan hos kultingar till suggor som levt i ostimulerande och obekv&auml;ma f&ouml;rh&aring;llanden. Foto: Getty images</figcaption> </figure> <p><strong>I en ny studie har forskare fr&aring;n Uppsala universitet tillsammans med internationella kollegor unders&ouml;kt vilka avtryck en torftig livsmilj&ouml; f&ouml;r suggor l&auml;mnar p&aring; n&auml;sta generation. Grisarna i studien f&ouml;ddes upp i Brasilien och h&ouml;lls enligt uppf&ouml;dningsstandard i landet. Suggornas obekv&auml;ma och ostimulerande milj&ouml; f&ouml;rde med sig flera olika typer av f&ouml;r&auml;ndringar i epigenomet hos avkomman.</strong></p> Tue, 23 May 2023 11:38:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1061114&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-05-23T11:38:00Z Mikael Thollesson i UppTalk Weekly https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1060474&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Mikael Thollesson har medverkat i UppTalk Weekly och pratat om utforskning av ok&auml;nda svampdjur i havet. Se samtalet nedan.</p> Fri, 12 May 2023 12:35:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1060474&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-05-12T12:35:00Z Grzegorz Niedzwiedzki med i P4-dokumentär https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1060138&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Forskaren&nbsp;Grzegorz Niedzwiedzki har medverkat i en dokument&auml;r som heter &quot;Dinosauriej&auml;garen&quot; fr&aring;n Sveriges Radio P4.</p> Mon, 08 May 2023 11:54:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1060138&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-05-08T11:54:00Z MIkael Thollesson i UppTalk Weekly https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1058166&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Mikael Thollesson kommer att vara med i samtalsserien UppTalk weekly den 18 april mellan 12:00 och 12:30. Samtalet s&auml;nds live p&aring; Youtube.&nbsp;</p> Wed, 12 Apr 2023 11:17:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1058166&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2023-04-12T11:17:00Z Forskare: Madagaskars biologiska mångfald akut hotad https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1037096&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1037/c_1037096-l_3-k_lemurpb177428_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lemurer &auml;r ett sl&auml;kte primater som &auml;r unika f&ouml;r Madagaskar.&nbsp;Foto/bild: Tobias Andermann</figcaption> </figure> <p><strong>Madagaskar uppvisar en enorm biologisk m&aring;ngfald d&auml;r de flesta v&auml;xt- och djurarterna inte finns n&aring;gon annanstans p&aring; jorden. Men det rika livet p&aring; &ouml;n &auml;r akut hotat och nu m&aring;ste regeringar och milj&ouml;organisationer hj&auml;lpa till och bevara m&aring;ngfalden i samarbete med, och till gagn f&ouml;r, landets befolkning. Detta skriver forskare fr&aring;n &ouml;ver 50 olika organisationen och l&auml;ros&auml;ten i tidningen Science.</strong></p> Mon, 05 Dec 2022 14:16:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1037096&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-12-05T14:16:00Z Uppsala universitet leder nytt EU-projekt om psykisk hälsa https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1036602&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>F&ouml;r att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; vad det &auml;r som g&ouml;r att vi drabbas av psykisk oh&auml;lsa beh&ouml;vs mer kunskap om individers biologiska bakgrundsfaktorer. Uppsala universitet kommer att koordinera ett stort tv&auml;rvetenskapligt forskningsprojekt med 15 olika partners som ska st&auml;rka kunskapsl&auml;get p&aring; omr&aring;det. Projektet startar i december och finansieras av EU-programmet Horizon Europe.</strong></p> Wed, 30 Nov 2022 15:31:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1036602&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-11-30T15:31:00Z Dna-sekvens hjälper förståelse för uppkomsten av käkar https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1035798&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1035/c_1035798-l_3-k_jaw_striking_image_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="630" /> <figcaption>Regulatoriskt dna-sekvens som finns bevarad i k&auml;kf&ouml;rsedda ryggradsdjur m&auml;rker k&auml;kledscellerna (magenta) i bakgrund av brosk och blodk&auml;rl (gr&ouml;nt) i huvudet hos levande zebrafiskyngel, sett underifr&aring;n.&nbsp;Foto/bild: Laura Waldmann</figcaption> </figure> <p><strong>Forskare vid Uppsala universitet har uppt&auml;ckt och karakteriserat en dna-sekvens som finns hos ryggradsdjur med k&auml;kar, till exempel hajar och m&auml;nniskor, men som saknas hos k&auml;kl&ouml;sa ryggradsdjur, till exempel nejon&ouml;gon. Det h&auml;r dna:t &auml;r viktigt f&ouml;r utformningen av k&auml;kledsytorna redan under embryoutvecklingen.</strong></p> Mon, 28 Nov 2022 09:30:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1035798&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-11-28T09:30:00Z Genetisk variation skapas i svampsporer https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1034442&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1034/c_1034442-l_3-k_haxring_hiltunen_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>En s&aring; kallad h&auml;xring. Forskarna har utnyttjat dess tillv&auml;xts&auml;tt f&ouml;r att unders&ouml;ka genetisk variation i svampar.<br /> Foto/bild: Markus Hiltunen</figcaption> </figure> <p><strong>Den mesta av en svamps genetiska variation uppkommer i de ganska kortlivade svampsporerna. I mycelet, som svampen tillbringar den absolut st&ouml;rsta delen av sin livscykel som, skapas inte alls lika mycket variation. Det visar forskare fr&aring;n Uppsala universitet i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.</strong></p> Tue, 15 Nov 2022 12:24:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1034442&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-11-15T12:24:00Z Stora rovdinosaurier funna i Skåne https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1030622&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1030/c_1030622-l_3-k_dino_kopiera_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>En del av en k&auml;ke fr&aring;n en av dinosaurierna forskarna hittat i Norra Albert. Fyndet &auml;r drygt 200 miljoner &aring;r gammalt. Foto/bild: Grzegorz Niedzwiedzki</figcaption> </figure> <p><strong>Drygt 200 miljoner &aring;r gamla fotavtryck av stora rovdinosaurier, liksom skelett fr&aring;n b&aring;de dinosaurier, andra djur och v&auml;xtfossil har hittats i lert&auml;kten Norra Albert i norra Sk&aring;ne. Fynden &ouml;verraskade forskarna d&aring; de visar p&aring; att k&ouml;tt&auml;tande dinosaurier av den h&ouml;r storleken fanns l&aring;ngt tidigare &auml;n vad som hittills varit k&auml;nt.</strong></p> Thu, 13 Oct 2022 08:43:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1030622&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-10-13T08:43:00Z Uppsalaexpedition till Grönland gör spektakulärt fossilfynd https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1027942&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1027/c_1027942-l_3-k_gro_nland-teamet630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>H&auml;r &auml;r hela teamet p&aring; utgr&auml;vningsplatsen. Fr&aring;n v&auml;nster: Alex Chavanne, Grzegorz Niedzwiedzki, Per Ahlberg, Henning Blom, Martin Qvarnstr&ouml;m och John Marshall.</figcaption> </figure> <p><strong>Efter en mycket framg&aring;ngsrik forskningsexpedition till Gr&ouml;nland &auml;r mer &auml;n 200 kilo fossilmaterial p&aring; v&auml;g till Uppsala. &rdquo;V&aring;ra fynd kommer att revolutionera bilden av landryggradsdjurens tidiga evolution&rdquo;, s&auml;ger Per Ahlberg, professor i evolution&auml;r organismbiologi och expeditionens ledare.</strong></p> Thu, 29 Sep 2022 07:59:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1027942&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-09-29T07:59:00Z Världens äldsta hjärta funnet i pansarhaj https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1027898&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1027/c_1027898-l_3-k_fossilhjartat.630._jpg.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Med hj&auml;lp av avancerad r&ouml;ntgenteknik har de inre organ hos pansarhajsfossil i den h&auml;r kalkstensklumpen kunnat studeras.&nbsp;Foto/bild: Curtin University</figcaption> </figure> <p><strong>Hur djur som levde f&ouml;r hundratals miljoner &aring;r sedan var uppbyggda inv&auml;rtes &auml;r n&aring;got forskare f&ouml;r det mesta f&aring;r gissa sig till eftersom in&auml;lvor ruttnar bort. Men i 380 miljoner &aring;r gamla fossil fr&aring;n pansarhajar har forskarna nu hittat ytterst v&auml;lbevarade hj&auml;rtan, mags&auml;ckar, levrar och tarmar.</strong></p> Wed, 28 Sep 2022 14:26:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1027898&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-09-28T14:26:00Z Svampar viktiga i sötvattensmiljöernas ekosystem https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1027012&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1027/c_1027012-l_3-k_stream_gettyimages-1335965407_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>L&ouml;ven som faller i b&auml;cken koloniseras snabbt av svampar som bryter ner dem och g&ouml;r n&auml;ringen tillg&auml;nglig f&ouml;r andra organismer i vattendraget.&nbsp;Foto/bild: Getty Images</figcaption> </figure> <p><strong>Tillg&aring;ng till s&ouml;tvatten &auml;r helt n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r v&aring;r &ouml;verlevnad. Utan det lider vi brist p&aring; dricksvatten, fisk att &auml;ta och m&ouml;jlighet att bevattna &aring;krar. Sj&ouml;ar, floder och p&ouml;lar &auml;r dessutom hem f&ouml;r otaliga arter. Men hur de h&auml;r k&auml;nsliga ekosystemen &auml;r uppbyggda &auml;r inte helt k&auml;nt.</strong></p> Wed, 21 Sep 2022 13:35:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1027012&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-09-21T13:35:00Z Video som handlar om Ancient DNA https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1019382&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1019/c_1019382-l_3-k_ancient-dna-liten630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Arbetet kr&auml;ver minuti&ouml;sa f&ouml;rberedelser i form av speciella renrumsoveraller, masker och handskar f&ouml;r att minska f&ouml;roreningsrisken.&nbsp;Foto/bild: Marcus Holmqvist</figcaption> </figure> <p><strong>Idag kan avancerad dna-teknik hj&auml;lpa oss f&ouml;rst&aring; hur m&auml;nniskor och folkgrupper levde och interagerade f&ouml;r tusentals &aring;r sedan. F&ouml;lj med in i Uppsala universitets Ancient DNA-laboratorium, som s&auml;tter ljus p&aring; forntida kvarlevor.</strong></p> Mon, 20 Jun 2022 11:58:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1019382&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-06-20T11:58:00Z Lyssna på Per Ahlberg i forskarpodden https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1006870&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1006/c_1006870-l_3-k_ventastega630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ventastega - en tetrapod som levde under devontiden i vad som nu &auml;r Lettland.&nbsp;Foto/bild: Pavel Beznosov</figcaption> </figure> <p><strong>F&ouml;r knappt 400 miljoner &aring;r sedan kravlade en grupp fiskar upp p&aring; land och gav upphov till de fyrbenta ryggradsdjuren. Per Ahlberg, professor i evolution&auml;r organismbiologi, har l&auml;nge forskat om de h&auml;r varelserna som kallas tetrapoder och &auml;r alla groddjurs, reptilers, f&aring;glars och d&auml;ggdjurs gemensamma f&ouml;rf&auml;der.</strong></p> Fri, 25 Mar 2022 09:30:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1006870&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-03-25T09:30:00Z ERC-anslag till Fabien Burki https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1005102&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Europeiska forskningsr&aring;det (ERC) delar ut 313 nya ERC Consolidator Grants i 24 olika l&auml;nder. Bland mottagarna finns tv&aring; forskare vid Uppsala universitet: Maria Tenje och Fabien Burki. Dessutom delas ett ERC Starting Grant ut till Ingela Lanekoff.</strong></p> Fri, 18 Mar 2022 10:02:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1005102&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-03-18T10:02:00Z 350 år gammalt skelett i stenåldersgrav https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1000674&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1000/c_1000674-l_3-k_kakben_630v.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&Ouml;verk&auml;ke och tand fr&aring;n det 350 &aring;r gamla skelettet som tidigare hittats i en sten&aring;ldersgrav i Amoreira i Portugal, och som har analyserats biomolekyl&auml;rt.&nbsp;Foto/bild: Rita Peyroteo Stjerna</figcaption> </figure> <p><strong>En man som begravts i en sten&aring;ldersgrav i Amoreira i Portugal, levde f&ouml;r bara 350 &aring;r sedan och kom fr&aring;n Afrika. Det har forskare fr&aring;n Uppsala universitet och Universidade de Lisboa uppt&auml;ckt n&auml;r de&nbsp;unders&ouml;kt l&auml;mningar fr&aring;n sten&aring;ldersgraven. Genom att anv&auml;nda biomolekyl&auml;r arkeologi, modern dna-teknik och historiska skrifter, har forskarna kunnat ringa in &aring;ldern p&aring; skelettet och mannens ursprung.</strong></p> Mon, 28 Feb 2022 13:01:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1000674&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-02-28T13:01:00Z Dinosauriernas tidevarv slutade på våren https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1000018&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>J&auml;ttemeteoriten som utrotade alla dinosaurier utom f&aring;glarna slog ned under v&aring;ren. Det har ett internationellt team av forskare kommit fram till genom att unders&ouml;ka tunnsnitt, h&ouml;guppl&ouml;sta synkrotronr&ouml;ntgenbilder och kol-isotoper fr&aring;n ben av fiskar som dog mindre &auml;n en timme efter meteoritnedslaget. Teamet presenterar nu sina resultat i tidskriften&nbsp;<em>Nature</em>.</p> Thu, 24 Feb 2022 15:07:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=1000018&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-02-24T15:07:00Z Exponering för kemikalieblandningar under graviditet kopplas till försenad språkutveckling https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=998094&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Dagens riskv&auml;rderingssystem f&ouml;r kemikalier r&auml;cker inte f&ouml;r att uppt&auml;cka p&aring;verkan av kemikalieblandningar. Det visar en ny studie, som gjorts inom ramen f&ouml;r EU-projektet EDC-MixRisk och nu publiceras i Science. Genom att sammankoppla befolkningsstudier med experiment i cell- och djurmodeller kunde forskarna st&auml;rka en misst&auml;nkt risk f&ouml;r barns spr&aring;kutveckling och utveckla nya principer f&ouml;r riskv&auml;rdering.</strong></p> Fri, 18 Feb 2022 06:59:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=998094&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-02-18T06:59:00Z Tidigare okänd dinosaurievärld funnen i Polen https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=988686&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/988/c_988686-l_3-k_dinofot_630zdje_cie_.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Det 199 miljoner &aring;r gamla fotavtrycket av en tv&aring;bent rovdinosaurie &auml;r s&aring; v&auml;lbevarat att till och med detaljer som klor och skinn kan urskiljas.&nbsp;Foto/bild: Grzegorz Niedzwiedzki</figcaption> </figure> <p><strong>Vad som kan vara den st&ouml;rsta ansamlingen av dinosauriefotsp&aring;r i Europa hittades sommaren 2021 i en lert&auml;kt i Borkowice i Polen. Flera hundra mycket v&auml;lbevarade avtryck av minst sju olika dinosauriearter p&aring;tr&auml;ffades. Och mycket mer finns att finna, menar forskarna.</strong></p> Fri, 14 Jan 2022 13:06:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=988686&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2022-01-14T13:06:00Z Miljontestamente till mykologiforskning vid Uppsala universitet https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=979684&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/979/c_979684-l_3-k_svampar630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Vid Uppsala universitet p&aring;g&aring;r forskning b&aring;de om svamparnas diversitet (sl&auml;ktskap mellan olika svampgrupper) och om svamparnas ekologi. P&aring; bilden: falska o&auml;tliga honungschampinjoner.&nbsp;Foto/bild: Getty Images</figcaption> </figure> <p><strong>Tack vare en donation p&aring; &ouml;ver 10 miljoner kronor fr&aring;n tv&aring; privatpersoner kommer en ny stiftelse, &rdquo;Lennart och Kerstin Holms stipendiefond f&ouml;r mykologisk forskning&rdquo; att bildas. Det h&auml;r f&aring;r stor betydelse f&ouml;r svampforskningen vid Uppsala universitet, som f&ouml;rdjupar sig i systematik, ekologi och evolutionsbiologi.</strong></p> Wed, 17 Nov 2021 14:16:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=979684&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-11-17T14:16:00Z Mattias Jakobsson intervjuad i Rektorspodden https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=978090&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 08 Nov 2021 10:06:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=978090&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-11-08T10:06:00Z Fossila fotspår visar fotens utveckling https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=975592&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>De &auml;ldsta k&auml;nda fotsp&aring;ren av f&ouml;rm&auml;nniskor har hittats p&aring; Medelhavs&ouml;n Kreta och &auml;r minst sex miljoner &aring;r gamla, enligt ett internationellt team av forskare fr&aring;n Tyskland, Sverige, Grekland, Egypten och England. Studien har publicerats i tidskriften Scientific Reports och leds av leds av Uwe Kirscher och Madelaine B&ouml;hme vid universitetet i T&uuml;bingen.</strong></p> Mon, 18 Oct 2021 08:32:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=975592&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-10-18T08:32:00Z Matvanornas betydelse för moderna hajars uppkomst https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=975528&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/975/c_975528-l_3-k_bazzi_artwork_630v.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Tidslinje &ouml;ver h&aring;brandsartade och gr&aring;hajsartade hajar under de senaste 83 miljoner &aring;ren.&nbsp;Foto/bild: Jos&eacute; Vitor Silva</figcaption> </figure> <p><strong>Tillg&aring;ngen p&aring; byten och f&ouml;rm&aring;gan att anpassa sig till f&ouml;r&auml;ndrade milj&ouml;er har haft avg&ouml;rande betydelse i hajarnas utveckling. En studie d&auml;r &ouml;ver 3 000 hajt&auml;nder analyserats ger ny inblick i hur dagens hajgrupper uppkom. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.</strong></p> Mon, 18 Oct 2021 07:26:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=975528&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-10-18T07:26:00Z Filippinsk folkgrupp har mest denisova-dna https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=966074&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/966/c_966074-l_3-k_pic_03_630_pix.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>F&auml;ltarbete p&aring; &ouml;n Luzon, i samband med studien.&nbsp;Foto/bild: Ophelia Persso</figcaption> </figure> <p><strong>Den filippinska etniska folkgruppen Ayta magbukon har den h&ouml;gsta uppm&auml;tta andelen gener fr&aring;n v&aring;r utd&ouml;da sl&auml;kting denisovam&auml;nniskan. Det visar en ny studie ledd fr&aring;n Uppsala universitet. Denisovainslagen &ouml;vertr&auml;ffar med r&aring;ge den hos folkgrupper i Papua Nya Guinea som tidigare hade rekordet. Studien &auml;r publicerad i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.</strong></p> Mon, 16 Aug 2021 06:47:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=966074&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-08-16T06:47:00Z Bakterie som misstänks ge sjukdom hos människa hittad hos svenska fladdermusfästingar https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=965616&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/965/c_965616-l_3-k_fladdermusfasting.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Den kortbenta fladdermusf&auml;stingen Carios vespertilionis tillh&ouml;r familjen mjuka f&auml;stingar och f&ouml;redrar generellt fladderm&ouml;ss framf&ouml;r m&auml;nniskor.&nbsp;Foto/bild: Peter Wilhelmsson</figcaption> </figure> <p><strong>Den kortbenta fladdermusf&auml;stingen &auml;r en ganska vanlig blodsugare p&aring; fladderm&ouml;ss i Sverige och det h&auml;nder ibland att den ocks&aring; biter m&auml;nniskor. I en ny studie beskriver forskare fr&aring;n Uppsala universitet och Link&ouml;pings universitet hur de funnit en art av borrelia hos fladdermusf&auml;stingar som de misst&auml;nker framkallar sjukdom hos m&auml;nniska. Det h&auml;r &auml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen arten p&aring;tr&auml;ffats i Sverige.</strong></p> Mon, 09 Aug 2021 11:12:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=965616&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-08-09T11:12:00Z Ny skalbagge funnen i fossilt bajs från förmodad dinosauriesläkting https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=964398&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/964/c_964398-l_3-k_silesaurus-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Silesaurus opolensis &auml;r en n&auml;ra sl&auml;kting till dinosaurierna, hj&auml;lpte forskarna att samla in och bevara skalbaggarna genom att sv&auml;lja dem i massor f&ouml;r 230 miljoner &aring;r sedan.&nbsp;Foto/bild: Małgorzata Czaja</figcaption> </figure> <p><strong>Den nya skalbaggsarten Triamyxa coprolithica &auml;r den f&ouml;rsta insekten n&aring;gonsin att bli vetenskapligt beskriven fr&aring;n en koprolit (fossilt bajs). Ett hungrigt djur, f&ouml;rmodligen dinosauriesl&auml;ktingen Silesaurus opolensis, hj&auml;lpte forskarna att samla in och bevara skalbaggarna genom att sv&auml;lja dem i massor f&ouml;r 230 miljoner &aring;r sedan. Forskningen publiceras i tidskriften Current Biology.</strong></p> Fri, 02 Jul 2021 12:48:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=964398&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-07-02T12:48:00Z Komplett dna från 35 000 år gammal kvinna klarlagt https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=953562&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/953/c_953562-l_3-k_skalle-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Genomet fr&aring;n skallbenen fr&aring;n kvinnan Peştera Muierii 1 visar att hon &auml;r en f&ouml;reg&aring;ngare till de j&auml;gare-samlare-grupper som levde i Europa fram till istidens slut.&nbsp;Foto/bild: Mattias Jakobsson</figcaption> </figure> <p><strong>F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har man lyckats f&aring; fram hela genomet fr&aring;n de 35 000 &aring;r gamla skallbenen fr&aring;n kvinnan Peştera Muierii 1, i Rum&auml;nien. Nu har en forskargrupp, ledd av Mattias Jakobsson vid institutionen f&ouml;r organismbiologi, klarlagt hennes kompletta dna.</strong></p> Wed, 19 May 2021 11:06:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=953562&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-05-19T11:06:00Z Ny studie förklarar hur plastkemikalier kan orsaka lägre IQ https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=953560&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/953/c_953560-l_3-k_gravid-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>I en ny studie s&ouml;ker forskarna f&ouml;rklara varf&ouml;r exponering f&ouml;r &auml;mnet bisfenol F under fosterstadiet kan kopplas till l&auml;gre IQ vid sju &aring;rs &aring;lder,</figcaption> </figure> <p><strong>Plastkemikalien bisfenol F kan framkalla f&ouml;r&auml;ndringar i en gen som &auml;r viktig f&ouml;r neurologisk utveckling. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karlstads universitet uppt&auml;ckt. Mekanismen kan f&ouml;rklara varf&ouml;r exponering f&ouml;r &auml;mnet under fosterstadiet kan kopplas till l&auml;gre IQ vid sju &aring;rs &aring;lder, ett samband samma forskargrupp tidigare sett.</strong></p> Wed, 19 May 2021 11:00:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=953560&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-05-19T11:00:00Z Stort ERC-anslag till forskning om landryggradsdjurens uppkomst https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=942354&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/942/c_942354-l_3-k_ahlberg-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Per Ahlberg forskar om landryggradsdjurens uppkomst. H&auml;r med en fossil k&auml;ke av den kvastfeniga fisken Polyplocodus &ndash; sannolikt en n&auml;ra sl&auml;kting till de f&ouml;rsta tetrapoderna.&nbsp;Foto/bild: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p><strong>Uppsala universitet f&aring;r ett av bidragen n&auml;r Europeiska forskningsr&aring;det (ERC) nu har f&ouml;rdelat bidrag inom utlysningen av 2020 &aring;rs &rdquo;ERC Advanced Grants&rdquo;. Uppsalabidraget p&aring; 2,4 miljoner euro g&aring;r till Per Ahlberg, professor i evolution&auml;r organismbiologi, som forskar om sp&aring;ren efter v&aring;ra mer &auml;n 360 miljoner &aring;r gamla f&ouml;rf&auml;der &ndash; de s&aring; kallade tetrapoderna &ndash; f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; mer om landdjurens ursprung.</strong></p> Thu, 22 Apr 2021 12:33:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=942354&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-04-22T12:33:00Z Största dna-kartläggningen av inflyttningsvåg till Filippinerna https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=938642&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Filippinernas befolkning har byggts upp under 50 000 &aring;r, av &aring;tminstone fem stora inflyttningsv&aring;gor. Det visar den mest omfattande kartl&auml;ggningen som har gjorts av de genetiska variationer som finns i Filippinerna. Studien, som har omfattat 2,3 miljoner dna-mark&ouml;rer fr&aring;n ett tusental individer, har letts fr&aring;n Uppsala universitet och antyder att migrationsv&aring;gorna till stor del styrts av klimatf&ouml;r&auml;ndringar.</strong></p> Thu, 25 Mar 2021 09:21:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=938642&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-03-25T09:21:00Z Nya ledtrådar till hur landdjurens benmärg utvecklades https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=931554&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/931/c_931554-l_3-k_lob-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Bilden visar den uppdelade inre uppbyggnaden av ett ben fr&aring;n den 380 miljoner &aring;r gamla lobfeniga fisken Eusthenopteron (v&auml;nster) som skiljer sig fr&aring;n den &ouml;ppna m&auml;rgh&aring;lan i tetrapodens &ouml;verarmsben.&nbsp;Foto/bild: Sophie Sanchez</figcaption> </figure> <p><strong>N&auml;r och hur benm&auml;rg utvecklades i de tidiga landlevande ryggradsdjuren &auml;r omtvistat inom evolutionsbiologin. Med hj&auml;lp av kraftfull r&ouml;ntgenteknik har nu ett internationellt forskarlag, lett fr&aring;n Uppsala universitet, uppt&auml;ckt att den h&auml;r evolution&auml;ra anpassningen b&ouml;r ha skett efter klivet upp p&aring; land.</strong></p> Wed, 03 Mar 2021 09:42:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=931554&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-03-03T09:42:00Z Miljögifter påverkar grodors barn och barnbarn https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=929174&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/929/c_929174-l_3-k_groda-rana_temporaria.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>En ny studie visar att bek&auml;mpningsmedel kan orsaka effekter som f&ouml;rs vidare till flera generationer grodor.&nbsp;Foto/bild: Giuliano Petreri</figcaption> </figure> <p><strong>Det hormonst&ouml;rande &auml;mnet linuron drabbar inte bara de grodor som utsatts f&ouml;r det som yngel, utan &auml;ven deras barn och barnbarn. Barnen f&aring;r en minskad kroppsvikt och s&auml;nkt fertilitet. Barnbarnen d&auml;remot &ouml;kar i kroppsvikt och f&aring;r en st&ouml;rd &auml;mnesoms&auml;ttning. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.</strong></p> Tue, 16 Feb 2021 15:17:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=929174&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2021-02-16T15:17:00Z Långvarig stress orsakar genförändringar i kycklingar https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=902646&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/902/c_902646-l_3-k_chickens630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskarna har s&ouml;kt efter tecken p&aring; hur l&aring;ngvarig stress kan p&aring;verka kycklingarnas gener, s&aring; kallade epigenetiska f&ouml;r&auml;ndringar.&nbsp;Foto/bild: Matton</figcaption> </figure> <p><strong>Hur kan man m&auml;ta stress hos djur? Forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet har nu funnit att s&aring; kallade epigenetiska mark&ouml;rer skulle kunna anv&auml;ndas f&ouml;r att uppt&auml;cka l&aring;ngvarig stress hos kommersiellt uppf&ouml;dda kycklingar. Det h&auml;r kan p&aring; sikt leda till f&ouml;rb&auml;ttrade f&ouml;rh&aring;llanden inom djuruppf&ouml;dningen. Studien har publicerats i tidskriften Frontiers in Genetics.</strong></p> Fri, 13 Nov 2020 15:28:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=902646&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-11-13T15:28:00Z Kraftiga tidvatten kan ha drivit på fiskarnas utveckling https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=899614&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/899/c_899614-l_3-k_tidvatten630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Simulering av tidvattnet vid slutet av den geologiska perioden silur. F&auml;rgerna anger tidvattenh&ouml;jden i meter f&ouml;r tv&aring; olika tidvattenparametrar.&nbsp;Foto/bild: Mattias Green/Bangor University</figcaption> </figure> <p><strong>Stora skillnader mellan ebb och flod f&ouml;r runt 400 miljoner &aring;r sedan kan ha startat utvecklingen av benfiskar och landlevande ryggradsdjur. Den teorin f&aring;r nu st&ouml;d av forskare i Storbritannien och vid Uppsala universitet som f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen anv&auml;nt etablerade matematiska modeller f&ouml;r att simulera tidvatten p&aring; jorden under den h&auml;r perioden. Studien &auml;r publicerad i Proceedings of the Royal Society A.</strong></p> Thu, 29 Oct 2020 08:22:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=899614&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-10-29T08:22:00Z Avancerad bildteknik visar dinosaurieungen inuti sitt ägg https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=891094&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/891/c_891094-l_3-k_dinobebis.rekonstruktionxx630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Med hj&auml;lp av synkrotronr&ouml;ntgen har forskarna skapat en bild av kraniet fr&aring;n ett sauropod-embryo, inklusive de delar som var inb&auml;ddade i sten.&nbsp;Foto/bild: Kundr&aacute;t et al</figcaption> </figure> <p><strong>I en ny vetenskaplig artikel ger forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet en glimt av hur en l&aring;nghalsad dinosaurie-baby s&aring;g ut inuti sitt &auml;gg innan kl&auml;ckning. Forskargruppen kunde med avancerad visualiseringsteknik se &auml;ven sm&aring; och sk&ouml;ra delar av embryot som l&aring;g inb&auml;ddade i sten. Fynden beskrivs i tidskriften Current Biology.</strong></p> Mon, 31 Aug 2020 13:12:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=891094&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-08-31T13:12:00Z Tuatarans arvsmassa visar dess spännande historia https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=888702&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/888/c_888702-l_3-k_tuatara.cropped.webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Tuataran kan bli &ouml;ver 100 &aring;r gammal.&nbsp;Foto/bild: Nicola Nelson</figcaption> </figure> <p><strong>Ett internationellt forskarteam har kartlagt genomet hos tuataran, en s&auml;llsynt reptil som endast finns p&aring; Nya Zeeland. Arten, som ocks&aring; kallas brygg&ouml;dla p&aring; svenska, bildade en egen evolution&auml;r gren redan f&ouml;r 250 miljoner &aring;r sedan. I den nya studien har forskarna bland annat kunnat se att tuataran har fler gener som skyddar mot &aring;ldersrelaterade skador &auml;n n&aring;got annat unders&ouml;kt ryggradsdjur. Forskningen publiceras i tidskriften Nature.</strong></p> Fri, 07 Aug 2020 10:48:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=888702&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-08-07T10:48:00Z Ny kunskap om kontakten mellan olika stenålderskulturer https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=882722&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/882/c_882722-l_3-k_man_grav630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mannen i grav 54 fr&aring;n det gropkeramiska gravf&auml;ltet Ajvide p&aring; Gotland &auml;r begravd i rakl&aring;ngt ryggl&auml;ge, typiskt f&ouml;r gropkeramiska gravar.&nbsp;Foto/bild: G&ouml;ran Burenhult</figcaption> </figure> <p><strong>Vilken sorts utbyte hade sten&aring;lderns olika kulturer med varandra? I en ny tv&auml;rvetenskaplig studie har forskare kombinerat arkeologisk och genetisk information f&ouml;r att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; kulturella influenser fr&aring;n stridsyxekultur som p&aring;tr&auml;ffats i gravar fr&aring;n den s&aring; kallade gropkeramiska kulturen. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Physical Anthropology.</strong></p> Mon, 08 Jun 2020 07:06:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=882722&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-06-08T07:06:00Z DNA från Dödahavsrullarna en ny ingång till historien https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=881456&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/881/c_881456-l_3-k_grotta630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>D&ouml;dahavsrullarna best&aring;r av 25 000 fragment av pergament och papyrus som hittades 1947 i Qumran p&aring; V&auml;stbanken. De g&ouml;mdes undan d&auml;r &aring;r 70 e. Kr. och &auml;r ungef&auml;r 2 000 &aring;r gamla.&nbsp;Foto/bild: Courtesy of the Israel Antiquities uthority. Shai Halevi</figcaption> </figure> <p><strong>Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna DNA ur de &ouml;ver 2 000 &aring;r gamla D&ouml;dahavsrullarna. Informationen om djuren vars skinn anv&auml;nts till pergament g&ouml;r det m&ouml;jligt f&ouml;r historiker att dra slutsatser om vilka textfragment som h&ouml;r ihop men ocks&aring; om hur pass representativa texterna verkligen &auml;r f&ouml;r judendomen vid den h&auml;r tiden.</strong></p> Wed, 03 Jun 2020 08:03:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=881456&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-06-03T08:03:00Z Film om Evolution och Utvecklingsbiologi https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=878744&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Wed, 13 May 2020 13:15:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=878744&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-05-13T13:15:00Z Tusentals tänder ska berätta hajarnas långa historia https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=859458&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/859/c_859458-l_3-k_mohamadxx630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Doktoranden Mohamad Bazzi med en lamniform hajtand i handen.&nbsp;Foto/bild: Jordi Estefa</figcaption> </figure> <p><strong>Hajar har funnits ungef&auml;r 450 miljoner &aring;r p&aring; jorden. De &ouml;verlevde katastrofen som utrotade dinosaurierna, men fr&aring;n och med denna h&auml;ndelse &auml;ndrades balansen mellan tv&aring; viktiga hajgrupper. I sitt avhandlingsarbete unders&ouml;ker Mohamad Bazzi vilka typer av hajar varit mest framg&aring;ngsrika under olika tidsperioder.</strong></p> Tue, 10 Mar 2020 12:31:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=859458&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-03-10T12:31:00Z Per Ahlberg i Vetenskapens värld https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=857694&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 02 Mar 2020 11:57:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=857694&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-03-02T11:57:00Z Träffa våra forskare på Scifest! https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=857582&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Den 5-7 mars arrangerar Uppsala Universitet och SLU vetenskapsfestivalen Scifest p&aring; Fyrishov. M&aring;nga forskare fr&aring;n Institutionen f&ouml;r Organismbiologi kommer att vara d&auml;r.&nbsp;</p> Mon, 02 Mar 2020 08:35:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=857582&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-03-02T08:35:00Z Professor Joëlle Rüegg intervjuad i TV4 https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=846904&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 10 Feb 2020 12:01:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=846904&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2020-02-10T12:01:00Z Carina Schlebusch ny Wallenberg Academy Fellow https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=823550&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Carina Schlebusch,&nbsp;Terje Falck-Ytter och&nbsp;Haining Tian&nbsp;vid Uppsala universitet har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Utn&auml;mningen kommer med ett fem&aring;rigt anslag som ska fr&auml;mja l&aring;ngsiktighet i forskningen.</p> Tue, 03 Dec 2019 15:14:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=823550&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-12-03T15:14:00Z Björkénska priset för framstående forskning till evolutionsbiolog och paleontolog https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=823294&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Per Ahlberg, professor inom evolution och utvecklingsbiologi vid institutionen f&ouml;r organismbiologi och Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi vid institutionen f&ouml;r geovetenskaper har utsetts till 2019 &aring;rs mottagare av Bj&ouml;rk&eacute;nska priset &ndash; ett av Uppsala universitets st&ouml;rsta vetenskapliga pris f&ouml;r framst&aring;ende forskning.</strong></p> Fri, 29 Nov 2019 14:58:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=823294&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-11-29T14:58:00Z 2019 års Oscarspris till Grzegorz Niedzwiedzki och Yaffa Epstein https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=823092&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har tilldelats Yaffa Epstein vid juridiska institutionen och Grzegorz Niedzwiedzki vid institutionen f&ouml;r organismbiologi.</strong></p> Fri, 29 Nov 2019 10:40:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=823092&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-11-29T10:40:00Z Ny upptäckt sprider nytt ljus över tidigaste fyrfotadjuren https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=818730&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/818/c_818730-l_3-k_sosnogorsk_lagoon-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Konstn&auml;rlig tolkning av hur det kan ha sett ut i Sosnogorsklagunen f&ouml;r 372 miljoner &aring;r sedan. Konstn&auml;r: Mikhail Shekhanov f&ouml;r Ukhta Museum of Local History.</figcaption> </figure> <p><strong>Mycket v&auml;lbevarade fossil fr&aring;n Ryssland kastar ett nytt, och lite f&ouml;rv&aring;nande, ljus &ouml;ver de allra tidigaste fyrfotadjuren, tetrapoderna. Tetrapoder var den grupp djur som tog det evolution&auml;ra klivet fr&aring;n vatten till land och p&aring; detta s&auml;tt blev f&ouml;rf&auml;der, inte bara till amfibier, reptiler, f&aring;glar och d&auml;ggdjur, utan ocks&aring; till oss m&auml;nniskor. Uppt&auml;ckten av den nya arten, Parmastega, presenteras av Uppsalaforskare i tidskriften Nature.</strong></p> Mon, 28 Oct 2019 09:51:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=818730&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-10-28T09:51:00Z DNA-studie kastar nytt ljus över stridsyxekulturen https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=817082&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/817/c_817082-l_3-k_striking630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Skelett fr&aring;n man som kopplas till den skandinaviska stridsyxekulturen som uppstod f&ouml;r ungef&auml;r 5 000 &aring;r sedan. DNA fr&aring;n denna individ analyserades i studien.&nbsp;Foto/bild: Jonas Karlsson, &Ouml;sterg&ouml;tlands museum</figcaption> </figure> <p><strong>I en ny tv&auml;rvetenskaplig studie har forskare kombinerat arkeologisk och genetisk information med isotopdata f&ouml;r att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; de demografiska processerna bakom stridsyxekulturen och dess int&aring;g i Skandinavien. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B.</strong></p> Mon, 21 Oct 2019 10:42:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=817082&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-10-21T10:42:00Z Fotosyntes i mörkret https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=812080&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 23 Sep 2019 13:39:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=812080&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-09-23T13:39:00Z Första pris vid posterpresentation https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=812042&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p></p> <p></p> Mon, 23 Sep 2019 11:06:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=812042&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-09-23T11:06:00Z Ny artikel om dopaminneuroner https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=812026&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 23 Sep 2019 08:15:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=812026&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-09-23T08:15:00Z Flygödlor från sen jura åt samma föda som dagens flamingor https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=806030&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/806/c_806030-l_3-k_flygo_dlebajssve630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Koproliterna inneh&aring;ller m&aring;nga sm&aring; matrester inklusive foraminiferer (sm&aring; skalf&ouml;rsedda am&ouml;bor), sm&aring; skal fr&aring;n havslevande ryggradsl&ouml;sa djur och m&ouml;jliga borst fr&aring;n havsborstmaskar.&nbsp;Foto/bild: Qvarnstr&ouml;m mfl.</figcaption> </figure> <p><strong>Dagens flamingor filtrerar ut sin f&ouml;da fr&aring;n vatten, vilket g&ouml;r att deras bajs inneh&aring;ller m&aring;nga rester av mikroskopiskt sm&aring; byten. I en ny vetenskaplig artikel beskrivs v&auml;ldigt likt inneh&aring;ll fr&aring;n &ouml;ver 150 miljoner &aring;r gammalt fossiliserat flyg&ouml;dlebajs. Det &auml;r det f&ouml;rsta direkta beviset p&aring; att vissa flyg&ouml;dlor fr&aring;n sen jura ocks&aring; var filtrerare och &aring;t liknande f&ouml;da som dagens flamingor.</strong></p> Mon, 02 Sep 2019 13:51:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=806030&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-09-02T13:51:00Z Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=802864&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/802/c_802864-l_3-k_haxring1.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>H&auml;xringar har historiskt sett omg&auml;rdats av diverse &ouml;vernaturliga fenomen, s&aring; som sp&aring;r efter h&auml;xors kittlar, dansande &auml;lvor eller andra magiska varelser.&nbsp;Foto/bild: Markus Hiltunen</figcaption> </figure> <p><strong>L&aring;nglivade svampar som v&auml;xer i s&aring; kallade h&auml;xringar samlar p&aring; sig f&ouml;rv&aring;nansv&auml;rt f&aring; mutationer &ouml;ver tid, vilket tyder p&aring; att de har ett v&auml;l utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current Biology, &auml;r intressanta ur b&aring;de medicinskt och evolutionsbiologiskt perspektiv.</strong></p> Mon, 12 Aug 2019 09:20:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=802864&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-08-12T09:20:00Z Uppsalabotanist hedras i Addis Abeba https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=801170&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/801/c_801170-l_3-k_inga.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Inga Hedberg i tj&auml;nsterummet p&aring; institutionen f&ouml;r organismbiologi</figcaption> </figure> <p>I maj &aring;kte Inga Hedberg tillbaka till Addis Abeba f&ouml;r att hedras f&ouml;r sitt arbete med Flora of Ethiopia and Eritrea som f&auml;rdigst&auml;lldes f&ouml;r tio &aring;r sedan. En flora i 8 volymer som nog inte hade blivit av utan Inga och Olle Hedberg.</p> Wed, 26 Jun 2019 14:16:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=801170&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-06-26T14:16:00Z Artikel utsedd till andrapristagare av Journal of Neurochemistry https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=783316&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 06 May 2019 06:47:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=783316&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-05-06T06:47:00Z Stenålderns europeiska megalitgravar var familjegravar https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=782824&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/782/c_782824-l_3-k_primrose-after630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Grav i Primerose, Irland, efter utgr&auml;vning. Forskning visar att det finns en kontinuitet p&aring; f&auml;dernesidan &ouml;ver tid, med samma y-kromosom som &aring;terkom om och om igen.&nbsp;Foto/bild: G&ouml;ran Burenhult</figcaption> </figure> <p><strong>M&auml;nniskorna som begravdes i sten&aring;lderns megalitgravar eller stenkammargravar var n&auml;ra sl&auml;kt med varandra. Det har en internationell forskargrupp ledd fr&aring;n Uppsala universitet slagit fast efter att ha unders&ouml;kt gravar p&aring; Gotland, Irland och i Skottland. Sl&auml;ktskapsbanden kunde sp&aring;ras l&auml;ngre &auml;n tio generationer. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PNAS.</strong></p> Mon, 29 Apr 2019 08:42:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=782824&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-04-29T08:42:00Z Träffa biologer på scifest! https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=776766&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Fri, 08 Mar 2019 08:18:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=776766&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-03-08T08:18:00Z Mattias Jakobsson medverkar i "De första svenskarna" på SVT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=773586&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Wed, 20 Feb 2019 12:06:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=773586&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-02-20T12:06:00Z Nya upptäckter om den 210 miljoner år gamla härskarödlan https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=768544&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/768/c_768544-l_3-k_smok-bone-crusher-from-lisowice630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Koproliter (fossilt bajs) fr&aring;n den dinosaurieliknande h&auml;rskar&ouml;dlan Smok wawelski inneh&aring;ller m&aring;nga bitar av st&ouml;rre ben.&nbsp;Foto/bild: Gerard Gierlinski</figcaption> </figure> <p><strong>Koproliter (fossilt bajs) fr&aring;n den dinosaurieliknande h&auml;rskar&ouml;dlan Smok wawelski inneh&aring;ller m&aring;nga bitar av st&ouml;rre ben. Denna uppt&auml;ckt har f&aring;tt forskare vid Uppsala universitet att dra slutsatsen att Smok wawelski tuggade i sig ben f&ouml;r att f&aring; i sig salter och m&auml;rg, ett beteende som ofta f&ouml;rknippas med d&auml;ggdjur men inte reptiler.</strong></p> Mon, 04 Feb 2019 07:43:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=768544&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-02-04T07:43:00Z Lavar är mer komplexa än man trott visar DNA-analys https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=765778&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/765/c_765778-l_3-k_lav.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Varglaven har tre aktiva svampar.&nbsp;Foto/bild: Veera Tuovinen</figcaption> </figure> <p><strong>En lav best&aring;r av svampar och alger som lever tillsammans i en s&aring; kallad symbios. Nu kan forskare fr&aring;n Uppsala universitet visa att det inte bara f&ouml;rekommer tv&aring; svampar i varglav &ndash; utan tre. Den tredje, Tremella, upptr&auml;der i en tidigare ok&auml;nd j&auml;stform. Dessutom visar forskarna att denna tredje svamp &aring;terfinns i direkt kontakt med algen, en omst&auml;ndighet som tyder p&aring; att den &auml;r aktiv i symbiosen. Studien publiceras i tidskriften Current Biology.</strong></p> Mon, 21 Jan 2019 07:54:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=765778&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2019-01-21T07:54:00Z Gigantisk ”kusin” till däggdjuren funnen https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=758504&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/758/c_758504-l_3-k_lisowiciaskeleton.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Skelett av Lisowicia bojani, en nyuppt&auml;ckt &rdquo;kusin&rdquo; till d&auml;ggdjuren. Lisowicia bojani var ungef&auml;r lika stor som en nutida elefant.&nbsp;Foto/bild: Tomasz Sulej</figcaption> </figure> <p><strong>Under perioden trias (252 &ndash; 201 miljoner &aring;r sedan) levde d&auml;ggdjursliknande reptiler kallade therapsider tillsammans med f&ouml;reg&aring;ngare till dinosaurier, krokodiler och grodor. De var f&ouml;reg&aring;ngare till dagens d&auml;ggdjur. Forskare vid Uppsala universitet har nu tillsammans med polska kollegor identifierat en ny therapsid-art, stor som en elefant, som tidigare passerat obem&auml;rkt under den vetenskapliga radarn. Resultaten publiceras i Science.</strong></p> Mon, 26 Nov 2018 08:40:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=758504&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-11-26T08:40:00Z Ny Archaeopteryx-art upptäckt https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=750520&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/750/c_750520-l_3-k_rekonstruktion_a_albersdoerferi.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Rekonstruktion av Archaeopteryx albersdoerferi av Zhao Chuang.&nbsp;Foto/bild: Zhao Chuang</figcaption> </figure> <p><strong>Efter sju &aring;r av vetenskapliga unders&ouml;kningar kan forskare konstatera att en ny art av dinof&aring;geln Archaeopteryx har hittats, Archaeopteryx albersdoerferi. Flera forskare fr&aring;n Uppsala universitet &auml;r delaktiga i studien, vars resultat visar att den nya arten &auml;r ungef&auml;r 400&nbsp;000 &aring;r yngre &auml;n de andra Archaeopteryx som tidigare har p&aring;tr&auml;ffats.</strong></p> Mon, 05 Nov 2018 08:11:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=750520&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-11-05T08:11:00Z Gener bakom syskonmord i svampvärlden kartlagda https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=740812&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Sj&auml;lviska gener &auml;r gener som sprids vidare till n&auml;sta generation men som inte har n&aring;gon f&ouml;rdel f&ouml;r individen i stort och kan ibland vara skadliga. Forskare vid Uppsala universitet har f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen sekvenserat, eller kartlagt, tv&aring; stycken sj&auml;lviska gener i m&ouml;gelsvampen Neurospora intermedia som f&aring;r svampsporer att d&ouml;da sina syskon. Ov&auml;ntat nog var generna inte sl&auml;kt med varandra, vilket kan tyda p&aring; att sj&auml;lviska gener &auml;r vanligare &auml;n vad man tidigare trott.</strong></p> Mon, 15 Oct 2018 09:32:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=740812&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-10-15T09:32:00Z Nya rön om dopamincellers funktion vid beroende https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=731654&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Thu, 30 Aug 2018 11:09:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=731654&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-08-30T11:09:00Z 66 miljoner år gammal katastrof påverkar fortfarande hajar https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=726368&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>F&ouml;r 66 miljoner &aring;r sedan utpl&aring;nades en stor del av de hajsorter som fanns p&aring; Jorden. I deras st&auml;lle kunde en annan grupp i snabb fart tr&auml;da fram, hundhajarna (Triakidae), som fortfarande tillsammans med andra n&auml;rbesl&auml;ktade grupper &auml;r de dominerande hajsorterna. Det visar en ny studie, d&auml;r forskare fr&aring;n Evolution och utvecklingsbiologi (Uppsala Universitet)&nbsp;och University of New England har unders&ouml;kt hundratals fossila hajt&auml;nder.</strong></p> Mon, 06 Aug 2018 07:07:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=726368&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-08-06T07:07:00Z Kriget i jorden: Global studie visar hur mikroorganismer konkurrerar https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=726364&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Forskare vid Systematisk biologi (Uppsala Universitet), SLU, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomf&ouml;rt den f&ouml;rsta globala genomiska kartl&auml;ggningen av bakterier och svampar i jord. Resultaten, som publiceras i tidskriften Nature, visar att bakterier och svampar k&auml;mpar konstant om tillg&aring;ng till n&auml;ring. Som vapen produceras en m&auml;ngd olika antibiotiska &auml;mnen samtidigt som resistenser utvecklas som motmedel.</strong></p> Mon, 06 Aug 2018 06:57:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=726364&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-08-06T06:57:00Z Niclas König tilldelas stipendium från Hjärnfonden https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=720062&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 25 Jun 2018 08:02:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=720062&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-06-25T08:02:00Z Bekämpningsmedel försämrar fortplantningen hos grodor https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=718886&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>I en ny studie har forskare fr&aring;n Sverige och Storbritannien unders&ouml;kt hur det hormonst&ouml;rande &auml;mnet linuron p&aring;verkar fortplantningen hos den v&auml;stafrikanska klogrodan, Xenopus tropicalis. Forskarna fann att linuron, som anv&auml;nds som bek&auml;mpningsmedel, f&ouml;rs&auml;mrade hanarnas fertilitet samt att yngel utvecklade &auml;ggstockar ist&auml;llet f&ouml;r testiklar i h&ouml;gre utstr&auml;ckning vilket f&ouml;rsk&ouml;t k&ouml;nsf&ouml;rdelningen till fler honor.</strong></p> Thu, 14 Jun 2018 10:45:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=718886&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-06-14T10:45:00Z Per Ahlberg invald i europeisk vetenskapsakademi https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=712114&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 14 May 2018 14:04:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=712114&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-05-14T14:04:00Z Årets ljushuvud https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=711476&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 07 May 2018 08:10:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=711476&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-05-07T08:10:00Z Iberiska halvöns genetiska historia https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=710090&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>I en tv&auml;rvetenskaplig studie har en internationell grupp forskare anv&auml;nt sig av arkeologiska och genetiska data tillsammans med isotopanalyser f&ouml;r att f&aring;nga 4 000 &aring;r av Iberiska halv&ouml;ns f&ouml;rhistoria. Forskare fr&aring;n M&auml;nniskans Evolution &auml;r medf&ouml;rfattare till studien.</strong></p> Tue, 24 Apr 2018 11:37:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=710090&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-04-24T11:37:00Z Ny rapport om riskanalyser för bekämpningsmedels påverkan på groddjur och reptiler https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=704594&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 26 Mar 2018 11:51:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=704594&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-26T11:51:00Z Fossil berättar om hur första dinofågeln Archaeopteryx kunde flyga https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=704514&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><strong>Fr&aring;gan om huruvida dinof&aring;geln Archaeopteryx fr&aring;n yngre juraperioden h&ouml;ll sig p&aring; marken, var en glidare eller en aktiv flygare har fascinerat paleontologer i &aring;rtionden. En internationell forskargrupp har anv&auml;nt synkrotron-mikrotomografi f&ouml;r att kunna hitta svar p&aring; fr&aring;gan utan att skada fossilen. Resultaten visar att Archaeopteryx vingar var utformade f&ouml;r tillf&auml;lliga flygturer, men inte f&ouml;r s&aring; avancerade flygningar som dagens f&aring;glar klarar.</strong></p> Mon, 26 Mar 2018 08:11:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=704514&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-26T08:11:00Z Genetiska analyser avslöjar hur Skandinavien befolkades efter istiden https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703658&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Tue, 20 Mar 2018 15:12:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703658&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-20T15:12:00Z Fjällig ringtråding – genomet klarlagt https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703656&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Tue, 20 Mar 2018 15:08:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703656&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-20T15:08:00Z Genomik avslöjar dinoflagellaternas släktskap https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703428&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 19 Mar 2018 15:15:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703428&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-19T15:15:00Z Fentagg berättar om evolutionen https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703416&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 19 Mar 2018 14:54:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703416&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-19T14:54:00Z Vattenbrist utlöser bildandet av extra vattentransporterande ledningsvävnad i växtrötter https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703396&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 19 Mar 2018 14:12:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703396&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-19T14:12:00Z Häxringarnas mikrobiom kartlagt https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703362&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 19 Mar 2018 13:03:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=703362&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-03-19T13:03:00Z Nästan bara män migrerade från stäpperna i öst till Europa för 5000 år sedan https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=626226&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Genom att undersöka generna hos förhistoriska individer har forskare vid Uppsala universitet kunnat se att det var i stort sett bara män som migrerade till Europa från den pontisk-kaspiska stäppen under bronsåldern.<br /> Läs mer</p> Thu, 23 Feb 2017 10:35:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=626226&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2017-02-23T10:35:00Z Biologisk mångfald i fokus på Systematikdagarna 2016 - i Uppsala https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=604136&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Årets Systematikdagar, de tolfte i ordningen, äger rum 21-22 november i Uppsala. Forskare och andra intresserade av taxonomi och systematik samlas för att lyssna på varandra, diskutera och utbyta erfarenheter. Systematikdagarna vänder sig också till en bred publik och det behövs inga särskilda förkunskaper för att kunna hänga med i programmet och den naturintresserade allmänheten är välkommen att ta del av föreläsningarna.</p> Wed, 16 Nov 2016 08:16:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=604136&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2016-11-16T08:16:00Z Läs intervjun med en passionerad växtsystematiker https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=591092&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Som forskare i systematisk botanik har Magnus Lidén upptäckt omkring 150 nya blomväxter. De stundtals strapatsrika exkursionerna har tagit honom till bland annat Indien, Kina och Iran. <a href="http://www.uu.se/perspektiv/forskarprofiler/forskarprofilen-magnus-liden">Läs intervjun!</a></p> Wed, 14 Sep 2016 07:32:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=591092&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2016-09-14T07:32:00Z Sandra Baldauf får Björkénska priset https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=464746&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Sandra Baldauf, professor vid institutionen för organismbiologi, har utsetts till mottagare av <a href="https://mp.uu.se/web/start/-/sandra-baldauf-far-bjorkenska-priset">Björkénska priset</a>, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.</p> Wed, 07 Oct 2015 11:25:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=464746&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-10-07T11:25:00Z Emaljen i tänderna uppstod först i huden https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=460778&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>När i evolutionen uppkom egentligen emaljen som vi har i våra tänder? Och var i kroppen dök den först upp? I det senaste numret av tidskriften Nature presenterar forskare från Uppsala och Kina data från två vitt skilda forskningsområden, paleontologi och genomik, som tillsammans ger ett tydligt men oväntat svar på frågan: emaljen uppkom i huden och flyttade till tänderna långt senare.</p> <p><a href="http://uu.se/press/nyheter/artikel/?id=5198&amp;area=2,5,10,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Läs mer här</a></p> Thu, 24 Sep 2015 07:52:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=460778&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-09-24T07:52:00Z Häxring ska avslöja svampars parasex https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=455650&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Nu hoppas svenska&nbsp;forskare för första gången få bevis för att svampar är parasexuella även i naturen. <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&amp;artikel=6248055">Läs mer och lyssna på Vetenskapsradions veckomagasin</a></p> Tue, 08 Sep 2015 13:57:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=455650&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-09-08T13:57:00Z Stensiö Award till Sophie Sanchez https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=453728&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Sophie Sanchez vid avdelningen för Evolution och Utvecklingsbiologi, institutionen för organismbiologi har tilldelats Stensiö-belöningen, ett pris uppkallat efter den svensk paleozoologen Erik Stensiö.</p> Tue, 01 Sep 2015 08:50:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=453728&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-09-01T08:50:00Z Fästingarna sprider sig norrut https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=452048&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>De svenska fästingarterna sprider sig norrut. Tomas Jaenson, professor vid Uppsala universitet, har forskat på fästingar sedan 1980-talet. Jaenson&nbsp;menar att&nbsp;klimatförändringarna är en starkt bidragande&nbsp;orsak. <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&amp;artikel=6223414">Lyssna på inslag på P4 Västerbotten</a></p> Mon, 24 Aug 2015 08:53:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=452048&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-08-24T08:53:00Z Bättre miljöriskbedömning av läkemedel https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=447982&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Läs <a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b00302">artikeln</a>&nbsp;om bättre miljöriskbedömning av läkemedel som&nbsp;uppmärksammas i i <a href="http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/new_controls_reduce_environmental_risks_pharmaceuticals_antibiotics_422na1_en.pdf">EU kommissionens nyhetsbrev</a>.&nbsp;</p> Wed, 29 Jul 2015 08:28:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=447982&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-07-29T08:28:00Z Massutrotning av djurarter och insekter https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=444976&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Enligt en ny studie som publicerats i Science Advances dör djurarter ut ungefär 114 gånger snabbare än vanligt. Forskarna bakom studion menar att det tyder på att jorden är på väg in i den sjätte stadiet av utrotning. <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&amp;artikel=6195179">Hör <strong>Carl Folke</strong> och <strong>Maria Schultz</strong> från Stockholm Resilience Center och <strong>Per Ahlberg</strong> professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet berätta om vad det är som håller på att hända och hur vi kan förhindra det.</a></p> <p></p> Mon, 22 Jun 2015 09:02:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=444976&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-06-22T09:02:00Z Nya rön om pekingmänniskan https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=431412&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p><a href="http://www.unt.se/uppland/uppsala/nya-ron-om-pekingmanniskan-garna-battre-rubbe-3636289.aspx">Nya rön om pekingmänniskan</a>, artikel i UNT 2015-03-12</p> Mon, 11 May 2015 11:56:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=431412&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-05-11T11:56:00Z Optogenetik i hjärnans belöningssystem https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=402214&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>2015-05-12</p> <div> <p class="ingress">Den ljusdrivna metoden optogenetik har haft stor genomslagskraft inom neurovetenskapens olika områden, inte minst för att förstå hur de nervcellsnätverk som är involverade i olika slags beroenden fungerar. I en reviewartikel som publiceras denna vecka i Trends of Neurosciences beskriver Stéfano Pupe och Åsa Mackenzie, funktionell neurobiologi, de studier som hittills bedrivits inom forskarvärlden med målet att optogenetiskt aktivera eller inaktivera olika cellpopulationer i VTA-området för att ta reda på hur dessa populationer bidrar till belönings- och aversionsrelaterade beteenden.</p> </div> Fri, 10 Apr 2015 11:23:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=402214&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-04-10T11:23:00Z Hjärnfonden belönar Åsa Mackenzie https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=361430&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>En av de forskare som fått ta del av Hjärnfondens anslag är professor <strong>Åsa Mackenzie</strong>, forskare vid Uppsala universitet som jobbar med hjärnans belöningssystem. Hennes forskning handlar om att förstå hur hjärnan fungerar vid de val vi gör och de beslut vi fattar varje dag.</p> <p>Läs mer på <a href="http://www.hjarnfonden.se/2015/06/hjarnfonden-delar-ut-26-5-miljoner-till-svensk-hjarnforskning/">Hjärnfondens hemsida</a></p> Tue, 16 Jun 2015 11:31:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=361430&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-06-16T11:31:00Z Nya rön om dopamincellers funktion vid beroende https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=735992&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 24 Sep 2018 09:30:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=735992&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-09-24T09:30:00Z Niclas König tilldelas stipendium från Hjärnfonden https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=735696&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Mon, 24 Sep 2018 09:12:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=735696&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2018-09-24T09:12:00Z Science Summit https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=579694&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Thu, 28 Apr 2016 09:45:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=579694&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2016-04-28T09:45:00Z Zebrafiskfaciliteten presenterar på svenskt näringslivs årsstämma https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=579692&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true Thu, 19 May 2016 09:40:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=579692&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2016-05-19T09:40:00Z Möt oss på SciFest 2016: 3-5 mars https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=550834&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Den 3-5 mars intar vetenskapsfestivalen SciFest multihallarna i Fyrishov. &Aring;rets tema &auml;r framtidsstaden. Zebrafiskfaciliteten deltar och visar upp hur embryon utvecklas samt hur man jobbar i ett fisklab.&nbsp;&nbsp;</p> Wed, 02 Mar 2016 09:24:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=550834&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2016-03-02T09:24:00Z En ny zebrafisk Crispr/Cas9 teknologi erbjuds vid SciLifeLab https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=440544&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Zebrafiskfaciliteten vid SciLifeLab har deltagit vid utvecklandet av en metod där&nbsp;riktade mutationer utförs i zebrafisk i högt tempo. Studien presenteras i Juli-utgåvan av tidskriften Genome Research.&nbsp;Zebrafiskfaciliteten erbjuder denna teknologi som en service åt Svenska forskare. För mer information se <a href="http://www.scilifelab.se/news/crisprcas9/">SciLifeLabs nyhetsweb</a>.</p> Thu, 11 Jun 2015 11:10:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=440544&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-06-11T11:10:00Z 9:e Europeiska Zebrafiskmötet i Oslo 28/6-2/7 2015 https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413678&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Den 28 juni till 2 Juli hålls det nionde Europeiska Zebrafiskmötet i Oslo. &nbsp;Mer information finns att få via följande länk:&nbsp;<a href="http://www.ccnorway.no/zebrafish/" title="9th EZM Oslo 2015">9th&nbsp;EZM Oslo 2015</a></p> Thu, 04 Jun 2015 11:27:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413678&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-06-04T11:27:00Z Besök oss under SciLifeLabs Öppet hus dag 27/5 https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413674&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Passa på och besök oss under SciLifeLabs Öppet Hus dag den 27 maj 2015. Mellan 13.00-13.45 är du välkommen att besöka vår facilitet samt ställa frågor om zebrafisk som modellsystem.&nbsp;</p> Wed, 27 May 2015 11:22:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413674&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-05-27T11:22:00Z SciLifeLab day in Stockholm 29 april 2015 https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413672&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Årets SciLifeLab dag hålls i Aula Medica på Karolinska Institutet den 29 april. För mer information: <a href="http://www.scilifelab.se/events/scilifelab-day/" title="SciLifeLab day 2015">SciLifeLab day 2015</a>&nbsp;</p> Wed, 29 Apr 2015 11:18:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413672&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-04-29T11:18:00Z Ambassadörsbesök https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413666&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Zebrafiskfaciliteten deltar&nbsp;vid en labutställning då Uppsala universitet och SciLifeLab gästas av ambassadörer från 21 olika länder.&nbsp;</p> Wed, 22 Apr 2015 11:11:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413666&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-04-22T11:11:00Z SciFest 19-21/3 - Kom och hälsa på oss! https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413664&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true <p>Den 19-21 mars 2015 hålls SciFest i multihallarna på Fyrishov.&nbsp;</p> <p></p> Fri, 20 Mar 2015 12:01:00 GMT https://www.iob.uu.se/nyheter?tarContentId=413664&rssTarget=341308,361428,,361498,357324,360164,360332&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=100352&newsListSiteNodeId=100352&showLeadIn=true 2015-03-20T12:01:00Z