Nyheter från institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter Fem Wallenberg Scholars till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1081038&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi&nbsp;har fem&nbsp;Wallenberg Scholars utsetts f&ouml;r perioden 2024&ndash;2029 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</p> <p></p> Tue, 26 Mar 2024 08:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1081038&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-03-26T08:11:00Z Sommarkurser i fysik 2024 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Under 2024&nbsp;ges sex sommarkurser vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> Fri, 01 Mar 2024 12:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-03-01T12:31:00Z Fastfasbatterier och myoner på årets Celsius Linné-föreläsningar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078134&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Kommer fastfasbatterier bli n&auml;sta stora batterigenombrott? Kan myoner ge svar om universum bortom standardmodellen? Vid &aring;rets Celsius-Linn&eacute;-f&ouml;rel&auml;sningar den 15 februari presenterar kemisten J&uuml;rgen Janek och fysikern Chris Polly de senaste r&ouml;nen inom sina forskningsomr&aring;den.</p> Tue, 06 Feb 2024 12:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078134&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-02-06T12:53:00Z 500 miljoner till materialforskning för ökad hållbarhet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, investerar nu 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju svenska universitet. 74 miljoner g&aring;r till forskningsplattformar vid Uppsala universitet. WISE &auml;r den hittills st&ouml;rsta satsningen p&aring; materialforskning f&ouml;r h&aring;llbarhet i Sverige och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</p> Fri, 12 Jan 2024 13:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-01-12T13:25:00Z 39 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1071334&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det fattade den 6&nbsp;november 2023&nbsp;beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 39&nbsp;070 000 SEK f&ouml;r perioden 2024-2027&nbsp;f&ouml;r&nbsp;totalt nio projektbidrag och ett etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2024.</p> Mon, 06 Nov 2023 14:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1071334&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-11-06T14:32:00Z Fysik- och astronomiläger för gymnasieelever på Ångströmlaboratoriet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1070496&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Sveriges st&ouml;rsta fysikl&auml;ger arrangerades den 28 september &ndash; 1 oktober p&aring;&nbsp;&Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet vid Uppsala universitet. P&aring; l&auml;gret deltog 70 gymnasieelever fr&aring;n hela Sverige.</p> Thu, 26 Oct 2023 07:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1070496&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-10-26T07:36:00Z Fyra forskningsinfrastrukturer vid Uppsala universitet får anslag https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069358&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om medel till svenska och internationella forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Av dem f&aring;r fyra anslag med Uppsala universitet som huvuds&ouml;kande.</p> Tue, 10 Oct 2023 11:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069358&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-10-10T11:35:00Z Bättre placering i årets världsrankning från THE https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068724&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet har klättrat &aring;tta placeringar till plats 140 på Times Higher Educations (THE) internationella lärosätesrankning. Universitetet kommer p&aring; fj&auml;rde plats i Sverige, efter Karolinska institutet, KTH och Lunds universitet.</p> Fri, 29 Sep 2023 12:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068724&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-29T12:22:00Z Uppsala och Lunds universitet rankas högst i Norden https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068340&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen presenterar QS en s&auml;rskild rankningslista &ouml;ver europeiska l&auml;ros&auml;ten. I den nya listan placerar sig Uppsala universitet p&aring; delad 22:a plats tillsammans med Lunds universitet. De delar ocks&aring; f&ouml;rstaplatsen bland de skandinaviska l&auml;ros&auml;tena.</p> Tue, 26 Sep 2023 11:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068340&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-26T11:12:00Z Fem bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068128&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <div> <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 25 september beslut om bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelelas bidrag f&ouml;r tv&aring; bidrag som huvuds&ouml;kande och tre bidrag som meds&ouml;kande.</p> </div> </div> <div> <div></div> <div> <p></p> </div> </div> Mon, 25 Sep 2023 14:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068128&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-25T14:05:00Z Årets Uppsalastudent har känsla för kärnfysik och kod https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066838&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Han &auml;lskar fysik och att l&ouml;sa sm&aring; vardagsproblem med programmering. &Aring;rets Uppsalastudent &auml;r 24-&aring;riga Sigfrid Stj&auml;rnholm som nu l&auml;gger studie&aring;ren bakom sig (men inte Uppsala) och g&ouml;r sig redo f&ouml;r att bidra till samh&auml;llet med sina kunskaper inom k&auml;rnfysik och data.</p> Tue, 05 Sep 2023 12:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066838&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-05T12:06:00Z Uppsala universitet klättrar på världsrankning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1065640&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet kl&auml;ttrar sju placeringar fr&aring;n 89 till 82 i den internationella Academic Ranking of World Universities (ARWU), &auml;ven kallad Shanghai-rankningen. D&auml;rmed hamnar Uppsala universitet p&aring; andra plats i Sverige efter Karolinska institutet.</p> Wed, 16 Aug 2023 11:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1065640&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-08-16T11:27:00Z Toppresultat för Uppsala universitet i QS-rankning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1064064&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet kl&auml;ttrar 23 placeringar fr&aring;n 128 till 105 i den senaste omg&aring;ngen av QS World University Ranking. En del av f&ouml;rklaringen &auml;r h&ouml;ga placeringar inom h&aring;llbarhet och internationellt samarbete inom forskningen.</p> Wed, 28 Jun 2023 11:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1064064&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-06-28T11:35:00Z Lisa Freyhult tilldelas lärarpris från teknisk fysikstudenter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1059538&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Lisa Freyhult, universitetslektor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi,&nbsp;har tilldelats 2023 &aring;rs&nbsp;l&auml;rarutm&auml;rkelse av&nbsp;F&ouml;reningen Uppsala Tekniska Fysiker. Hon tilldelas priset f&ouml;r sitt s&auml;tt att konsekvent l&auml;ra ut avancerat material p&aring; ett s&auml;rskilt pedagogiskt vis - en ledstj&auml;rna f&ouml;r programmets undervisning.</p> Thu, 27 Apr 2023 09:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1059538&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-04-27T09:09:00Z Medicinsk fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1053740&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 23 Jan 2017 15:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1053740&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-01-23T15:01:00Z Sommarkurser i fysik 2023 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1053028&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Under 2023&nbsp;ges sju sommarkurser vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> Fri, 17 Feb 2023 13:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1053028&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-02-17T13:04:00Z Benjamin Verbeek är Årets Uppsalastudent 2022 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050432&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Han beskriver sig som n&ouml;rdigt intresserad av fysik och drivs av att sprida kunskap vidare till andra. &Aring;rets Uppsalastudent &auml;r 22-&aring;riga Benjamin Verbeek som i sommar tar civilingenj&ouml;rsexamen i teknisk fysik och s&aring; sm&aring;tt kan b&ouml;rja sikta mot stj&auml;rnorna.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 13 Jan 2023 12:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050432&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-01-13T12:21:00Z Nominera till Årets alumn 2023 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1048446&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vem blir &Aring;rets alumn vid Uppsala universitet 2023? Nomineringar kan l&auml;mnas av alla med anknytning till Uppsala universitet &ndash; studenter, anst&auml;llda, alumner och v&auml;nner &ndash; senast den 31 mars 2023.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 19 Jan 2023 12:57:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1048446&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-01-19T12:57:00Z Lyssna till våra nya hedersdoktorer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1048438&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">I samband med promoveringsveckan bjuder Uppsala universitet in till &ouml;ppna f&ouml;rel&auml;sningar och panelsamtal med &aring;rets nya hedersdoktorer. Bredden av &auml;mnen &auml;r stor &minus; hedersdoktorerna kommer bland annat att tala om sociala medier, kommunikation i kristid och vad som leder till att man f&aring;r astma.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 20 Jan 2023 12:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1048438&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-01-20T12:20:00Z Första anslagen till WISE-projekt vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1037468&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Med forskningsanslag om totalt 260 miljoner kronor &auml;r WISE, the Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, den st&ouml;rsta satsningen n&aring;gonsin p&aring; materialvetenskap i Sverige. Nu har 90 projekt, varav 13 vid Uppsala universitet, beviljats st&ouml;d av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW.</p> Thu, 08 Dec 2022 08:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1037468&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-12-08T08:27:00Z Tre WISE-projekt till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1037382&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">WISE&nbsp;fattade den 30 november 2022&nbsp;beslut om bidrag inom utlysningen &rdquo;Academic project call&rdquo;. Totalt&nbsp;tilldelades 46 doktorandprojekt&nbsp;och 44 postdoktorprojekt&nbsp;medel. Av dem gick tv&aring; doktorandprojekt&nbsp;och ett postdoktorprojekt till institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> Wed, 07 Dec 2022 15:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1037382&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-12-07T15:07:00Z 10 miljoner i konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1037222&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det fattade den 1&nbsp;december 2022&nbsp;beslut om konsolideringsbidrag&nbsp;inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Uppsala universitet tilldelas 10 000 000 SEK f&ouml;r ett konsolideringsbidrag&nbsp;f&ouml;r&nbsp;perioden 2023-2027.&nbsp;</p> </div> <div> <div></div> </div> Thu, 01 Dec 2022 13:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1037222&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-12-01T13:25:00Z Lyssna till våra nya professorer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1034874&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">P&aring; fredag den 18 november installeras 53 nya professorer vid Uppsala universitet. Samma vecka bjuder de alla p&aring; f&ouml;rel&auml;sningar &ouml;ppna f&ouml;r allm&auml;nheten. Passa p&aring; att lyssna till korta, intressev&auml;ckande f&ouml;redrag om allt ifr&aring;n varf&ouml;r barn kissar i s&auml;ngen, till hur kl&auml;der h&auml;ngde ihop med status i 1700-talets Sverige.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 14 Nov 2022 13:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1034874&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-11-14T13:16:00Z 27 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1033950&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det fattade den 7&nbsp;november 2022&nbsp;beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 27&nbsp;430 000 SEK f&ouml;r perioden 2023-2026&nbsp;f&ouml;r&nbsp;totalt sex projektbidrag och ett etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2023.</p> Mon, 07 Nov 2022 14:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1033950&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-11-07T14:09:00Z Nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1031724&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Fakulteterna vid Uppsala universitet har nu beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer i &aring;r. Bland de nio nya hedersdoktorerna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten finns forskare inom paleontologi, r&ouml;ntgenfysik och materialforskning, men ocks&aring; en professor i klinisk bakteriologi som ofta debatterar h&auml;lsomyter i media.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 20 Oct 2022 13:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1031724&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-10-20T13:40:00Z 61,3 miljoner i projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1030782&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p></p> <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi var huvuds&ouml;kande till ett projekt och meds&ouml;kande till ett projekt som&nbsp;tilldelades sammanlagt 61,3&nbsp;miljoner kronor under fem &aring;r fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2022.</p> Fri, 14 Oct 2022 07:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1030782&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-10-14T07:42:00Z Fem projekt tilldelas 900 000 för pedagogisk förnyelse https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1029890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fem projekt vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har tilldelats&nbsp;medel fr&aring;n fonden f&ouml;r pedagogisk f&ouml;rnyelse f&ouml;r 2023.</p> Tue, 11 Oct 2022 15:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1029890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-10-11T15:51:00Z Ny världsrankning: Uppsala universitet bäst i Norden i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1022648&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet hamnar p&aring; plats 47&nbsp;i v&auml;rlden inom&nbsp;&auml;mnesomr&aring;det fysik i 2022&nbsp;&aring;rs Shanghairankning&nbsp;Global Ranking of Academic Subjects. Uppsala universitet &auml;r&nbsp;med sin placering&nbsp;b&auml;st i Norden&nbsp;inom fysikomr&aring;det.</p> Tue, 23 Aug 2022 07:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1022648&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-08-23T07:12:00Z Ny studierektor för grundutbildningen i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1021524&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Cecilia Gustavsson &auml;r sedan b&ouml;rjan av mars 2016 ny studierektor f&ouml;r grundutbildningen i fysik och har tagit &ouml;ver efter Olle Bj&ouml;rneholm och kommer att dela tj&auml;nsten med Lisa Freyhult.</p> Fri, 01 Apr 2016 08:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1021524&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-04-01T08:49:00Z Här avslöjas hemligheter på atomnivå https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1009532&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Maskinen med de sex spretande str&aring;lr&ouml;ren liknar en st&aring;lhydra. Med sin l&auml;ngd p&aring; drygt 50 meter upptar den st&ouml;rre delen av den 750 kvadratmeter underjordiska hallen. Inuti st&aring;larmarna f&auml;rdas partiklar med f&ouml;rm&aring;ga att f&aring;nga och f&ouml;r&auml;ndra det osynliga. F&ouml;lj med ner till Pelletronacceleratorn i Tandemlaboratoriet.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 06 Apr 2022 12:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1009532&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-04-06T12:06:00Z Magnetiska monopoler i universum färre än förväntat https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=993602&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskarna och IceCube-medlemmarna Alexander Burgman och Carlos de&nbsp;los Heros, har&nbsp;utifr&aring;n data fr&aring;n IceCube-teleskopet p&aring; Sydpolen s&ouml;kt&nbsp;efter ett kosmiskt fl&ouml;de av magnetiska&nbsp;monopoler med hastigheter n&auml;ra&nbsp;ljusets. Men de har inte uppt&auml;ckt n&aring;gra, vilket inneb&auml;r att antalet&nbsp;monopoler i universum &auml;r f&auml;rre &auml;n man tidigare trott.</p> Thu, 03 Feb 2022 13:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=993602&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-02-03T13:40:00Z Ångströmbiblioteket flyttar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=993554&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">&Aring;ngstr&ouml;mbiblioteket flyttar till hus 10 (nya huset i &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet) och &ouml;ppnar d&auml;r den 7 februari.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 25 Jan 2022 12:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=993554&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-01-25T12:19:00Z Wallenbergbidrag till Karin Schönning och Agnese Bissi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982030&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Agnese Bissi, teoretisk fysik och Karin Sch&ouml;nning, k&auml;rnfysik, har b&aring;da f&ouml;rl&auml;ngts som Wallenberg Academy Fellows i ytterligare fem &aring;r.&nbsp;Karin Sch&ouml;nning har ocks&aring; befordrats till Wallenberg Scholar.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 02 Dec 2021 13:44:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982030&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-12-02T13:44:00Z 44 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=980700&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det fattade den 4 november 2021&nbsp;beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 44 160 000 SEK f&ouml;r perioden 2021-2025&nbsp;f&ouml;r&nbsp;totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2021.</p> Thu, 04 Nov 2021 15:10:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=980700&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-04T15:10:00Z Uppsala universitet får anslag för forskningsinfrastrukturer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=973876&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det har beslutat om medel till svenska och internationella forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Fem av de finansierade forskningsinfrastrukturerna leds fr&aring;n Uppsala universitet.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> <div></div> Tue, 05 Oct 2021 11:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=973876&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-10-05T11:56:00Z Invigning av EPS Historic Site https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965940&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fredagen den 6 augusti 2021 invigdes en ny historisk plats inom fysikomr&aring;det, en s&aring; kallad EPS Historic Site, till&auml;gnad&nbsp;fysikern&nbsp;Anders Jonas &Aring;ngstr&ouml;m i Engelska Parken i Uppsala.</p> Fri, 13 Aug 2021 09:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965940&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-08-13T09:23:00Z Nya utbildningar i teknik och naturvetenskap för framtidens kompetensförsörjning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=962894&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Fyra nya internationella masterprogram vid Uppsala universitet ska ge kompetenser inom avg&ouml;rande omr&aring;den f&ouml;r framtidens arbetsmarknad och h&aring;llbara samh&auml;llsomst&auml;llning. &ndash; Vi kommer att ha ett unikt utbildningsutbud som &auml;r anpassat efter den pedagogik, forskning och samverkan som v&aring;r framtid bygger p&aring;, s&auml;ger Johan Tysk, vicerektor vid vetenskapsomr&aring;det f&ouml;r teknik och naturvetenskap.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 30 Jun 2021 11:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=962894&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-30T11:33:00Z Digital doktorspromotion https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=955212&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fredagen den 28 maj &auml;ger v&aring;rens digitala doktorspromotion rum.</p> <p></p> <p></p> Thu, 27 May 2021 13:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=955212&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-05-27T13:36:00Z IceCube firar 10 år https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=953064&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Thu, 13 May 2021 08:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=953064&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-05-13T08:39:00Z Ångströmföreläsningen 2021: Imaging a black hole with the Event Horizon Telescope https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=952486&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 10 May 2021 12:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=952486&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-05-10T12:05:00Z Snart börjar SciFest https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=931612&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>4 mars b&ouml;rjar den digitala vetenskapsfestivalen Scifest, som kommer bjuda p&aring; massor av aktiviteter f&ouml;r skolor och allm&auml;nheten. Flera fr&aring;n Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi kommer att delta.</p> Wed, 03 Mar 2021 12:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=931612&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-03-03T12:29:00Z Välkommen till SciFest – vetenskapsfestival för alla https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=928612&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Experiment, f&ouml;rel&auml;sningar, workshops, filmer, utst&auml;llningar&hellip; Forskare och studenter fr&aring;n Uppsala universitet och SLU bjuder p&aring; &ouml;ver 100 aktiviteter f&ouml;r skolor och allm&auml;nhet vid &aring;rets digitala vetenskapsfestival SciFest. H&auml;r finns n&aring;got f&ouml;r alla &ndash; fr&aring;n rymden till sm&aring; insekter, fr&aring;n jordb&auml;vningar till zebrafiskar och fr&aring;n arkeologiska fynd till sjuka v&auml;xter&hellip;. Den 4-10 mars 2021 &ouml;ppnas de digitala portarna.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 12 Feb 2021 12:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=928612&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-02-12T12:25:00Z 35 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=904066&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det fattade den 29 oktober 2020 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 34 680 000 SEK f&ouml;r perioden 2021-2024 f&ouml;r&nbsp;totalt &aring;tta projektbidrag och tv&aring; etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2021.</p> Thu, 29 Oct 2020 14:10:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=904066&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-10-29T14:10:00Z Kandidatprogrammet i fysik ett av de mest populära programmen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887824&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Kandidatprogrammet i fysik &auml;r programmet med de fj&auml;rde h&ouml;gsta antagningssiffrorna i urval 2&nbsp;f&ouml;r&nbsp;h&ouml;stterminen 2020 vid Uppsala universitet&nbsp;i urvalsgruppen H&ouml;gskoleprovet, med ett l&auml;gsta meritv&auml;rde p&aring; 1,45.</p> Thu, 30 Jul 2020 11:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887824&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-07-30T11:27:00Z Laborationer på distans https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887422&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Under v&aring;ren 2020 har Matthias Weiszflog, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, och Inga Goetz, materialfysik, h&aring;llt i laborationer med studenter p&aring; distans.</p> Mon, 11 May 2020 13:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887422&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-05-11T13:36:00Z Ny världsrankning: Uppsala universitet bäst i Norden i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887370&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet hamnar p&aring; plats 45 i v&auml;rlden inom&nbsp;&auml;mnesomr&aring;det fysik i 2020 &aring;rs Shanghairankning&nbsp;Global Ranking of Academic Subjects. Uppsala universitet &auml;r&nbsp;med sin placering&nbsp;b&auml;st i Norden&nbsp;inom fysikomr&aring;det.</p> Tue, 14 Jul 2020 08:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887370&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-07-14T08:04:00Z Regeringens extra satsningar – så många nya platser får Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=886686&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Regeringen presenterade p&aring; m&aring;ndagen de samlade satsningar som gjorts p&aring; h&ouml;gre utbildning under v&aring;ren med anledning av coronapandemin. F&ouml;r Uppsala universitet inneb&auml;r de extra satsningarna bland annat minst 1500 nya utbildningsplatser under 2020.</p> Tue, 30 Jun 2020 08:02:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=886686&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-06-30T08:02:00Z Masterprogram öppnar för sen anmälan https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=880964&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;ljande masterprogram &ouml;ppnar upp f&ouml;r sen anm&auml;lan den 15 juni. De &auml;r alla nya program som bara utlystes i den internationella s&ouml;komg&aring;ngen med sista ans&ouml;kningsdag 15 januari.</p> Fri, 29 May 2020 11:37:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=880964&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-05-29T11:37:00Z Kompetenshöjning för permitterade naturvetare och ingenjörer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=875086&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;r ingenj&ouml;rer och naturvetare som blivit permitterade eller arbetsl&ouml;sa &ndash; eller f&ouml;r den som har tid och intresse &auml;nd&aring; &ndash; finns m&ouml;jligheten att h&ouml;ja sin kompetens online. Uppsala universitet erbjuder f&ouml;rel&auml;sningsserier, kurser eller enskilda kursmoment inom teknikomr&aring;den som &auml;r eftertraktade p&aring; arbetsmarknaden.</p> Fri, 24 Apr 2020 09:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=875086&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-04-24T09:06:00Z Nya sommarkurser https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=874924&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fr&aring;n och med den 8 maj g&aring;r det att s&ouml;ka ett antal nya sommarkurser.</p> Thu, 23 Apr 2020 14:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=874924&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-04-23T14:04:00Z Pressmeddelande: Universitetet satsar 80 miljoner på teknikmiljö för avancerad forskningsutrustning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847990&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att lyckas med framtidens forskningsutmaningar beh&ouml;vs instrument och maskiner som inte &auml;r utvecklade &auml;nnu. Uppsala universitet g&ouml;r nu en stor l&aring;ngsiktig satsning f&ouml;r att FREIA-laboratoriet ska bli en varaktig nationell teknikmilj&ouml; som kan forts&auml;tta utveckla acceleratorer och instrumentering f&ouml;r de stora internationella forskningsinfrastrukturerna.</p> Tue, 18 Feb 2020 12:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847990&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-18T12:33:00Z Snart svänger det på Ångströmlaboratoriet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847516&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>&Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet ska f&aring; en ny attraktion. Studenter, l&auml;rare, forskare och andra nyfikna kommer snart att kunna h&auml;nf&ouml;ras av en speciell anordning i ett av de nya hus som just nu byggs vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet. H&auml;r ska n&auml;mligen &rdquo;Foucaults pendel&rdquo; installeras. Den best&aring;r av en tung kula som pendlar i en 28 meter l&aring;ng vajer f&auml;st i taket. Med sin r&ouml;relse bevisar den att jorden roterar runt sin egen axel.</p> Fri, 31 Jan 2020 14:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847516&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-01-31T14:49:00Z Pressmeddelande: Fyra av årets Nobelpristagare föreläser vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823778&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En nobelpristagare i kemi, en i fysik och tv&aring; ekonomipristagare bes&ouml;ker Uppsala universitet den 13 december och f&ouml;rel&auml;ser om forskningen som ledde fram till deras Nobelpris.</p> Thu, 05 Dec 2019 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823778&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-12-05T12:23:00Z Nobelföreläsningar i Uppsala https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823518&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Sedan m&aring;nga &aring;r tillbaka &auml;r det tradition att de nyutn&auml;mnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna. Den 13 december f&ouml;rel&auml;ser flera av 2019 &aring;rs Nobelpristagare i Uppsala om forskningen som ledde fram till priset. Alla &auml;r v&auml;lkomna att komma och lyssna! F&ouml;rel&auml;sningarna kommer ocks&aring; att direkts&auml;ndas p&aring; webben.</p> Mon, 02 Dec 2019 12:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823518&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-12-02T12:34:00Z 41 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820092&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 40 840 000 SEK f&ouml;r perioden 2020-2023 f&ouml;r&nbsp;totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2020.</p> Thu, 31 Oct 2019 08:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820092&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-31T08:34:00Z Nya hedersdoktorer utsedda vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=816126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>De nio fakulteterna vid Uppsala universitet har beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer detta l&auml;s&aring;r. Bland de nya hedersdoktorerna finns forskare inom f&auml;lt som str&auml;ngteori, m&ouml;drah&auml;lsov&aring;rd, evolutionsbiologi, europeisk id&eacute;historia och f&ouml;rskoleforskning. D&auml;r finns ocks&aring; en expert p&aring; tons&auml;ttaren Johann Sebastian Bach och en forskande l&auml;kare som sprider kunskap om prostatacancer via sociala medier.</p> Wed, 16 Oct 2019 13:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=816126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-16T13:19:00Z 2019 års installationsföreläsningar och professorsinstallation https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=816120&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 15 november installeras drygt 20 nya professorer vid Uppsala universitet vid en h&ouml;gtidlig ceremoni i universitetsaulan. De presenterar alla sin forskning i korta f&ouml;rel&auml;sningar i Universitetshuset den 12-15 november. Alla &auml;r varmt v&auml;lkomna!</p> Fri, 01 Nov 2019 14:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=816120&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-11-01T14:11:00Z Välkommen att fira kulturnatten med Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=811106&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Utst&auml;llningar, visningar, rundvandringar och f&ouml;rel&auml;sningar, dans och poesi, konserter och k&ouml;rs&aring;ng... Uppsala universitets kulturnatt bjuder bland annat p&aring; regnskogens ljud och eldshow i Botaniska tr&auml;dg&aring;rden, Linn&eacute;s v&auml;rld i Linn&eacute;tr&auml;dg&aring;rden, fysik och astronomi p&aring; Gustavianum, konst p&aring; Evolutionsmuseet, visning av nya Carolina Rediviva, &ouml;ppet hus i Segerstedthuset, utdelning av Disapriset i Humanistiska teatern, jazz p&aring; Musicum och mycket mer&hellip;</p> Tue, 10 Sep 2019 12:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=811106&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-09-10T12:22:00Z Pressmeddelande: Gustavianum stänger för renovering https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=806196&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 29 september st&auml;nger Gustavianum f&ouml;r en planerad renovering. Syftet med renoveringen &auml;r framf&ouml;rallt att f&ouml;rb&auml;ttra klimatet i byggnaden och att ut&ouml;ka utst&auml;llningsytorna. N&auml;r renoveringen &auml;r klar, om tre &aring;r, kommer fler av universitetets fina skatter att kunna visas med st&ouml;rre omsorg om f&ouml;rem&aring;len.</p> Mon, 02 Sep 2019 06:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=806196&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-09-02T06:29:00Z Åtta nya teknikutbildningar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=801332&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet satsar stort p&aring; nya utbildningar inom framtidens teknologier och startar &aring;tta nya program till h&ouml;stterminen 2020. &ndash; Det &auml;r inte varje dag vi startar nya utbildningsprogram vid Uppsala universitet. Det h&auml;r &auml;r en satsning p&aring; omr&aring;den d&auml;r behovet av ny kunskap &auml;r stort b&aring;de nu och i framtiden, s&auml;ger Johan Tysk.</p> Thu, 27 Jun 2019 12:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=801332&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-06-27T12:27:00Z Samarbete om beräkningsfysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=799556&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Wed, 19 Jun 2019 14:44:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=799556&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-06-19T14:44:00Z Populärt med vetenskap till sjöss https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784000&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 16-17 april h&ouml;lls vetenskapskryssningen SciCruise ombord p&aring; fartyget Viking Grace. Uppsala universitet var medarrang&ouml;r av sm&ouml;rg&aring;sbordet med vetenskapsaktiviteter fr&aring;n b&aring;da sidor av &Ouml;stersj&ouml;n.</p> Tue, 07 May 2019 11:46:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784000&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-05-07T11:46:00Z Uppsala får Soapbox Science för första gången https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=783970&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Under eftermiddagen den 25 maj arrangeras Soapbox Science i Uppsala. Tolv kvinnliga forskare fr&aring;n Uppsala universitet och SLU kommer att ber&auml;tta om sin forskning f&ouml;r allm&auml;nheten. Syftet med arrangemanget &auml;r dels att tr&auml;ffa och inspirera m&auml;nniskor som annars inte skulle komma i kontakt med forskning, dels att lyfta fram kvinnliga forskare och den forskning de bedriver.</p> Thu, 09 May 2019 11:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=783970&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-05-09T11:28:00Z Forskning som det pratats om under 2018 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763276&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>S&aring; h&auml;r i slutet av &aring;ret &auml;r det popul&auml;rt med topplistor av olika slag. Uppsalaforskare f&ouml;rekommer p&aring; flera olika listor &ouml;ver forskning som uppm&auml;rksammats p&aring; olika s&auml;tt under &aring;ret som g&aring;tt.</p> Fri, 21 Dec 2018 14:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763276&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-12-21T14:35:00Z 2018 års installationsföreläsningar och professorsinstallation https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=753778&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 16 november installeras 45 nya uppsalaprofessorer vid en h&ouml;gtidlig ceremoni i universitetsaulan. De presenterar alla sin forskning i korta f&ouml;rel&auml;sningar i Universitetshuset den 12-16 november. Kom och lyssna p&aring; de nya professorerna! L&auml;r dig mer om forskning inom allt fr&aring;n m&auml;nniska-datorinteraktion, utbildningshistoria, global h&auml;lsa, internationell politik till forskning inom offentlig r&auml;tt, nordiska spr&aring;k, genusvetenskap och mycket mera...</p> Wed, 07 Nov 2018 15:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=753778&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-07T15:09:00Z Medel till utveckling av instrument, metod och tekniker https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=743954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet f&aring;r bidrag till tre projekt i Stiftelsen f&ouml;r Strategisk Forsknings utlysning f&ouml;r utveckling av instrument, metod och tekniker som ger f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r framtida, avancerad forskning och innovation.</p> Fri, 12 Oct 2018 08:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=743954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-12T08:30:00Z 19 nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets fakulteter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=743952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>De nio fakulteterna vid Uppsala universitet har beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer detta l&auml;s&aring;r. Bland de nya hedersdoktorerna finns forskare inom f&auml;lt som epidemiologi, r&auml;ttsvetenskap och astrofysik men ocks&aring; en debattredakt&ouml;r, en f&ouml;rfattare och &ouml;vers&auml;ttaren bakom Harry Potter-b&ouml;ckernas svenska trolldomsterminologi.</p> Wed, 24 Oct 2018 08:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=743952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-24T08:24:00Z 78,5 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736986&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi var huvuds&ouml;kande till tv&aring; projekt och meds&ouml;kande till ett projekt som&nbsp;tilldelades sammanlagt 78,5 miljoner kronor under fem &aring;r fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2018.</p> <p></p> Tue, 02 Oct 2018 12:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736986&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-02T12:42:00Z Livestreaming av tillkännagivandet av 2018 års Nobelpris i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736818&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Livestreaming av tillk&auml;nnagivandet av 2018 &aring;rs Nobelpris i fysik med start 11.45 den 2 oktober 2018.</p> Tue, 02 Oct 2018 06:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736818&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-02T06:36:00Z Ny världsrankning: Uppsala universitet på plats 39 inom ämnesområdet fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727104&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet hamnar p&aring; plats 39 i v&auml;rlden inom&nbsp;&auml;mnesomr&aring;det fysik i den senaste Shanghairankningen Global Ranking of Academic Subjects. Uppsala universitet &auml;r det enda svenska universitet som finns med p&aring; topp-100-listan och &auml;r&nbsp;med sin placering&nbsp;b&auml;st i Norden&nbsp;inom fysikomr&aring;det.</p> Wed, 15 Aug 2018 15:46:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727104&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-08-15T15:46:00Z Pressmeddelande från Regeringskansliet: Tekniska utbildningar i fokus när högskoleministern besöker Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=726990&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/tekniska-utbildningar-i-fokus-nar-hogskoleministern-besoker-uppsala-universitet/">Pressmeddelande fr&aring;n Regeringskansliet: Tekniska utbildningar i fokus n&auml;r h&ouml;gskoleministern bes&ouml;ker Uppsala universitet</a></p> Tue, 14 Aug 2018 07:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=726990&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-08-14T07:36:00Z Ny stipendiefond för forskarstuderande inrättad https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=718560&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Tack vare en donation p&aring; 40&nbsp;000 dollar har en ny stipendiefond f&ouml;r forskarstudenter vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi inr&auml;ttats. Fonden ska dela ut ett stipendium per &aring;r till en forskarstudent av f&ouml;retr&auml;desvis grekiskt ursprung.</p> Mon, 04 Jun 2018 09:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=718560&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-06-04T09:20:00Z Välkommen till vetenskapsfestivalen SciFest! https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=701694&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="Uppsala" src="/digitalAssets/701/c_701694-l_3-k_scifest_125x183_ny-630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption><em>L&ouml;rdag den 10 mars &auml;r SciFest &ouml;ppet f&ouml;r allm&auml;nheten. Alla &auml;r v&auml;lkomna!</em></figcaption> </figure> <p>Varf&ouml;r &auml;r det d&aring;ligt med antibiotikaresistens? Vad &auml;r dina kl&auml;der gjorda av? Kan ketchupeffekten vara ett gynnsamt fenomen hos ett l&auml;kemedel? Det h&auml;r, och mycket mer, kan du f&aring; svar p&aring; vid sjunde upplagan av Uppsala universitets vetenskapsfestival SciFest 8-10 mars. Den 8-9 mars &auml;r det &ouml;ppet f&ouml;r skolor. P&aring; l&ouml;rdag den 10 mars &auml;r alla v&auml;lkomna!</p> Mon, 05 Mar 2018 12:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=701694&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-03-05T12:11:00Z Celsiusföreläsning Exoplanet Frontiers: Kepler & the Search for Life Beyond Earth https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=696500&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 12 Feb 2018 15:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=696500&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-12T15:16:00Z Pressmeddelande: Öppna föreläsningar: Svindlande långt borta och nära https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=693196&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vad kr&auml;vs f&ouml;r att vi ska hitta liv utanf&ouml;r v&aring;rt solsystem? Hur l&ouml;ser vi g&aring;tan om hur v&aring;ra celler regleras? Vid &aring;rets Celsius-Linn&eacute;-f&ouml;rel&auml;sningar den 8 februari presenterar astrofysikern Natalie Batalha och biologiprofessorn Aviv Regev forskningsr&ouml;n p&aring; bokstavligen ljus&aring;rs avst&aring;nd fr&aring;n varandra.</p> Thu, 01 Feb 2018 15:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=693196&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-01T15:29:00Z Pressmeddelande: Nytt skräddarsytt tekniskt-naturvetenskapligt basår https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=693174&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Bland dem som kommit till Sverige de senaste &aring;ren finns m&aring;nga som studerat i hemlandet, men beh&ouml;ver komplettera svenska och andra &auml;mnen f&ouml;r att kunna s&ouml;ka en svensk universitetsutbildning. I h&ouml;st startar Uppsala universitet ett skr&auml;ddarsytt tekniskt-naturvetenskapligt bas&aring;r med beh&ouml;righetsgivande svenska f&ouml;r att m&ouml;ta den gruppens behov.</p> Thu, 01 Feb 2018 14:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=693174&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-01T14:25:00Z Pressmeddelande: Europeiskt forskningssamarbete söker svaren om universums existens https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=688824&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fr&aring;gan som st&auml;lls i det nya forskningsprojektet ESSnuSB, &auml;r hur materien uppstod vid universums tillkomst i Big Bang. Avancerad teknik vid protonacceleratorn ESS i Lund v&auml;ntas kunna bidra till svaret. Projektet har en budget p&aring; 3 miljoner Euro fr&aring;n EU-kommissionen f&ouml;r forskning och lanserades i veckan p&aring; ESS i Lund.</p> Wed, 17 Jan 2018 08:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=688824&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-01-17T08:32:00Z Ny satsning på Big Science Sweden https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=683222&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Big Science Sweden &auml;r ett konsortium som har skapats f&ouml;r att bygga upp Sveriges resurser f&ouml;r att utveckla och leverera teknik till forskningsanl&auml;ggningar i Europa och ute i v&auml;rlden. Ambitionen &auml;r att hj&auml;lpa f&ouml;retag att komma i kontakt med forskningsanl&auml;ggningar och att bygga upp utvecklingssatsningar. Uppsala universitet deltar tillsammans med Teknikf&ouml;retagen, IUC Syd, RISE, Chalmers tekniska h&ouml;gskola, Lunds universitet och Region Sk&aring;ne.</p> Mon, 04 Dec 2017 14:02:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=683222&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-04T14:02:00Z Ny världsrankning: Uppsala universitet på plats 72 inom fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=681898&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet hamnar p&aring; plats 72 i v&auml;rlden inom omr&aring;det fysik och astronomi i 2018 &aring;rs &auml;mnesrankning fr&aring;n Times Higher Education.&nbsp;Inom delkategorin&nbsp;&quot;Industry&nbsp;Income&quot;&nbsp;hamnar&nbsp;Uppsala&nbsp;universitet&nbsp;p&aring;&nbsp;en&nbsp;18:e&nbsp;plats&nbsp;i&nbsp;v&auml;rlden.</p> Mon, 27 Nov 2017 14:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=681898&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-11-27T14:19:00Z Höstlovskul för högstadietjejer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=674034&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 30 oktober till 1 november upprepar Uppsala universitet succ&eacute;n Teknikdagar f&ouml;r tjejer. D&aring; f&aring;r tjejer i &aring;ldrarna 13 till 15 &aring;r fr&aring;n hela Upplandsregionen testa roliga och kreativa aktiviteter p&aring; tema teknik och naturvetenskap.</p> Fri, 27 Oct 2017 06:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=674034&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-10-27T06:29:00Z Pressmeddelande: Tekniskt-naturvetenskapligt basår firar 25 år https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=659042&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Det tekniskt-naturvetenskapliga bas&aring;ret vid Uppsala universitet fyller 25 &aring;r. Sedan starten har runt 4 000 studenter g&aring;tt utbildningen. Tre av fyra har fortsatt med universitetsstudier inom naturvetenskap och teknik.</p> Wed, 30 Aug 2017 08:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=659042&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-08-30T08:31:00Z Ny världsrankning: Uppsala universitet på plats 36 inom ämnesområdet fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=655666&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet hamnar p&aring; plats 36 i v&auml;rlden inom&nbsp;&auml;mnesomr&aring;det fysik i den senaste Shanghairankningen Global Ranking of Academic Subjects. Uppsala universitet &auml;r det enda svenska universitet som finns med p&aring; topp-100-listan och &auml;r&nbsp;med sin placering&nbsp;b&auml;st i Norden&nbsp;inom fysikomr&aring;det.</p> <div> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> </div> <div></div> <p></p> Tue, 15 Aug 2017 08:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=655666&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-08-15T08:29:00Z Nobelpristagare Frank Wilczek föreläste om Time Crystals https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646582&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Wed, 24 May 2017 09:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646582&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-05-24T09:24:00Z Två nya superdatorer stärker viktig forskning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644306&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>De tv&aring; nya superdatorerna Bianca och Rackham invigdes p&aring; UPPMAX vid Uppsala universitet i slutet av april. De &auml;r b&aring;da unika p&aring; olika s&auml;tt och tillsammans &ouml;kar de m&ouml;jligheterna f&ouml;r ny banbrytande forskning inom bland annat bioinformatik och materialvetenskap.</p> Tue, 25 Apr 2017 08:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644306&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-04-25T08:54:00Z Basår för nyanlända https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=626178&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi anordnar till h&ouml;stterminen 2017 bas&aring;r f&ouml;r nyanl&auml;nda tillsammans med institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k och Uppsala kommun.</p> Wed, 22 Feb 2017 16:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=626178&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-02-22T16:25:00Z Cecilia Gustavsson och Lisa Freyhult antagna som excellenta lärare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=618110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 13 december 2016 antogs studierektorerna Lisa Freyhult, teoretisk fysik och Cecilia Gustavsson, till&auml;mpad k&auml;rnfysik som excellenta l&auml;rare.</p> Fri, 27 Jan 2017 08:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=618110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-01-27T08:00:00Z Två nya Academy Fellows till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=608252&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Karin Sch&ouml;nning, k&auml;rnfysik och Agnese Bissi, Harvard University, USA&nbsp;uts&aring;gs till Wallenberg Academy Fellows den 1 december 2016. Agnese Bissi &auml;r idag verksam vid Harvard University, men kommer att flytta sin verksamhet till avdelningen teoretisk fysik vid Uppsala universitet.</p> <p></p> <p></p> Thu, 01 Dec 2016 13:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=608252&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-12-01T13:08:00Z 2016 års installationsföreläsningar och professorsinstallation https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=604162&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 18 november installeras alla nya uppsalaprofessorer vid en h&ouml;gtidlig ceremoni i Uppsala domkyrka. De presenterar sin forskning i korta f&ouml;rel&auml;sningar den 14-18 november. V&auml;lkommen att lyssna p&aring; de nya professorerna!</p> Sun, 13 Nov 2016 08:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=604162&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-11-13T08:39:00Z 46 miljoner till forskning inom fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=601702&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 45&nbsp;917&nbsp;000 SEK f&ouml;r perioden 2016-2020&nbsp;i Vetenskapsr&aring;dets stora utlysning, d&auml;r totalt&nbsp;sex projektbidrag och sex etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap samt ett projektbidrag inom utbildningsvetenskap tilldelas&nbsp;medel.</p> <p></p> Mon, 07 Nov 2016 15:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=601702&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-11-07T15:08:00Z John M. Wills ny hedersdoktor i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594642&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Fysikern John M. Wills har utsetts till&nbsp;ny&nbsp;hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.</p> Thu, 22 Sep 2016 14:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594642&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-09-22T14:39:00Z Upptech – nytt centrum med fokus på teknik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=589820&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En ny centrumbildning har skapats av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet &ndash; Upptech (Uppsala University School of Technology). Centret ska arbeta med att synligg&ouml;ra, profilera och f&ouml;rst&auml;rka universitetets forskning och utbildning inom teknik.</p> Fri, 09 Sep 2016 06:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=589820&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-09-09T06:32:00Z Kandidatprogrammet i fysik bland de svåraste utbildningarna att komma in på vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=583024&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Kandidatprogrammet i fysik var ett bland de sv&aring;raste programmen att komma in p&aring; vid Uppsala universitet inf&ouml;r h&ouml;stterminen 2016.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 04 Aug 2016 07:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=583024&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-08-04T07:04:00Z Stor satsning på forskarskola i neutronspridning leds av Uppsalaforskare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=578248&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Stiftelsen f&ouml;r strategisk forskning, SSF, har beslutat att satsa 120 miljoner kronor p&aring; en forskarskola i neutronspridning. Det &auml;r Sveriges st&ouml;rsta forskningssatsning genom tiderna och ett strategiskt samarbete mellan sex svenska l&auml;ros&auml;ten som ska ledas av professor Kristina Edstr&ouml;m, Uppsala universitet (f&ouml;rest&aring;ndare) och universitetslektorn Martin M&aring;nsson, KTH, (forskarstudierektor).</p> <p></p> <p></p> Tue, 21 Jun 2016 15:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=578248&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-06-21T15:17:00Z Nobelpristagare i fysik kommer till Uppsala universitet 13 dec https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=510422&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 13 december bes&ouml;ker den ena av &aring;rets Nobelpristagare i fysik,&nbsp;professor Arthur B McDonald, Uppsala universitet och ger en Nobelf&ouml;rel&auml;sning i Universitetshuset.</p> Thu, 03 Dec 2015 13:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=510422&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-12-03T13:41:00Z Ny världsrankning: Uppsala universitet på plats 76 inom naturvetenskap https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=506454&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 18 november publicerade Times Higher Education rankningen f&ouml;r&nbsp;de 100 fr&auml;msta universiteten inom olika &auml;mnesomr&aring;den. &Auml;mnesomr&aring;det physical sciences&nbsp;vid Uppsala universitet&nbsp;hamnar&nbsp;p&aring; plats 76 och d&auml;rmed n&auml;st b&auml;st bland svenska l&auml;ros&auml;ten, bara knappt efter Lunds universitet p&aring; plats 72 och strax f&ouml;re Stockholms universitet p&aring; plats 86.</p> Fri, 20 Nov 2015 15:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=506454&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-11-20T15:08:00Z 2015 års Kai Siegbahnpris till Professor Giacomo Ghiringhelli https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=502198&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Professor Giacomo Ghiringhelli vid Politecnico di Milano i Italien tog den 14 september emot 2015 &aring;rs Siegbahnpris vid en ceremoni i Siegbahnsalen p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet.</p> Mon, 14 Sep 2015 08:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=502198&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-14T08:40:00Z Även naturvetare får del av nationellt institut för avancerade studier https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=496188&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="http://kaw.wallenberg.org/aven-naturvetare-far-del-av-nationellt-institut-avancerade-studier">Projektbeskrivning av &rdquo;Swedish Collegium for Advanced Study&rdquo; finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</a></p> Mon, 26 Oct 2015 13:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=496188&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-10-26T13:50:00Z 90 miljoner till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=465336&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Tre projekt vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har tilldelats medel fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2015 p&aring; en totalsumma av n&auml;rmare 90&nbsp;miljoner kronor.</p> <p></p> Thu, 08 Oct 2015 13:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=465336&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-10-08T13:21:00Z Ny världsrankning: Uppsala universitet bäst i Sverige i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=457598&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Enligt den &aring;rliga Shanghairankningen hamnar Uppsala universitet p&aring; plats 61&nbsp;och som n&auml;st b&auml;sta universitet i Sverige.&nbsp;Shanghairankningen inneh&aring;ller &auml;ven en &auml;mnesrankning, som baserar sig p&aring;&nbsp;antalet publicerade artiklar per anst&auml;lld, d&auml;r&nbsp;Uppsala universitet &auml;r s&auml;rskilt framg&aring;ngsrika inom Clinical Medicine och Pharmacy och Physics.</p> <p></p> <p></p> <p></p> Mon, 17 Aug 2015 08:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=457598&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-08-17T08:24:00Z Utdelning av 2015 års Kai Siegbahnpris https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=454282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>2015 &aring;rs Kai Siegbahnpris g&aring;r till professor Giacomo Ghiringhelli vid Politecnico di Milano i Italien. Den 14 september tar han emot priset vid en ceremoni i Siegbahnsalen p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet.</p> Wed, 02 Sep 2015 10:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=454282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-02T10:01:00Z Kursstart för 191 nya programstudenter i fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=453980&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Sista veckan i augusti b&ouml;rjade n&auml;rmare 200 nya studenter sina utbildningar i fysik.&nbsp;Under veckan har&nbsp;institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tagit emot&nbsp;90 studenter p&aring; bas&aring;ret, 50 p&aring;&nbsp;kandidatprogrammet i fysik, 16 p&aring;&nbsp;fysikl&auml;rarprogrammet och 16 p&aring; masterprogrammet i fysik. D&auml;rut&ouml;ver tillkommer nya studenter p&aring; enstaka kurser.</p> Fri, 28 Aug 2015 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=453980&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-08-28T12:23:00Z Tre Research Infrastructure Fellows till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=443794&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Tre forskare vid Uppsala universitet har utsetts till Research Infrastructure Fellows&nbsp;och f&aring;r vara med och dela p&aring; 225 miljoner kronor. Programmets syfte, som lanserats av Stiftelsen f&ouml;r strategisk forskning, SSF, &auml;r att st&auml;rka svensk forskning genom utbyggnad av svensk forskningsinfrastruktur.</p> Tue, 23 Jun 2015 12:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=443794&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-06-23T12:49:00Z Magnetiska metamaterial kan bilda polymerer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067556&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har med hj&auml;lp av avancerade datorsimuleringar uppt&auml;ckt att artificiellt framst&auml;llda magnetiska material, s&aring; kallade metamaterial, kan bilda polymerer p&aring; liknande s&auml;tt som atomer naturligt binder till varandra i olika typer av plaster.</p> Tue, 19 Sep 2023 07:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067556&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-19T07:24:00Z Nytt svenskt projekt vid ESS från Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1049056&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett projekt&nbsp;fr&aring;n Uppsala universitet&nbsp;som kommer att&nbsp;producera polarisationsutrustning viktig f&ouml;r flera instrument kommer att inledas vid&nbsp;ESS.&nbsp;Projektet finansieras av Vetenskapsr&aring;det och &auml;r ett s&aring; kallat in-kind bidrag.</p> Wed, 25 Jan 2023 08:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1049056&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-01-25T08:19:00Z Första steget mot snabba och energisnåla processorer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1040962&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet har visat p&aring; hur nya typer av magnetiska materialstrukturer kan utvecklas till energisn&aring;la minnen och processorer f&ouml;r framtida ber&auml;kningar inom till exempel artificiell intelligens och maskininl&auml;rning. Det &auml;r med hj&auml;lp av extremt korta laserpulser som forskarna har kunnat styra ultrasnabba magnetiserings&auml;ndringar i nanometerstora magneter.</p> Thu, 15 Dec 2022 12:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1040962&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-12-15T12:27:00Z Specialinstrument kan ge svensk industri nya innovationer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=980466&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Svenska l&auml;ros&auml;ten, institut och f&ouml;retag samarbetar kring planering av nya instrument f&ouml;r installation vid ESS, v&auml;rldens mest kraftfulla forskningsanl&auml;ggning f&ouml;r neutronstr&aring;lning, utanf&ouml;r Lund. Vetenskapsr&aring;det har nu beviljat anslag f&ouml;r tv&aring; tv&auml;rdisciplin&auml;ra projekt som f&ouml;rstudier f&ouml;r framtida instrument vid ESS: SAGA och HIBEAM.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 22 Nov 2021 12:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=980466&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-22T12:58:00Z Gabriella Andersson ny professor i materialfysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965166&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Gabriella Andersson installerades som professor i&nbsp;materialfysik vid Uppsala universitet den 13 november 2015.</p> Fri, 13 Nov 2015 10:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965166&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-11-13T10:01:00Z Christina Vantaraki tilldelad Colonias-Jansson-stipendiet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956378&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Christina Vantaraki, doktorand vid avdelningen materialfysik har tilldelats det f&ouml;rsta Colonias-Jansson-stipendiet.</p> Fri, 04 Jun 2021 10:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956378&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-04T10:22:00Z Super ADAM tillgänglig för användare på distans https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=883516&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Tillg&auml;ngligheten av nationell och internationell infrastruktur p&aring;verkas avsev&auml;rt av coronapandemin.</p> <blockquote></blockquote> Thu, 11 Jun 2020 08:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=883516&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-06-11T08:41:00Z Vassilios Kapaklis tilldelas Thuréuspriset https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=806438&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vassilios Kapaklis, materialfysik, tilldelades den 3 september 2019&nbsp;Thur&eacute;us-priset. Han tilldelas priset f&ouml;r sina unders&ouml;kningar av artificiella magnetiska strukturer.</p> <p></p> Tue, 03 Sep 2019 09:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=806438&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-09-03T09:12:00Z Magnetiseringsvågor i artificiella magnetiska jätteatomer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=800640&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskaren Agne Ciuciulkaite vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har genom experiment kommit fram till hur riktningen p&aring; ett yttre magnetiskt f&auml;lt och temperaturen i en j&auml;rn-palladium-legering p&aring;verkar materialets inre egenskaper.</p> Tue, 25 Jun 2019 11:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=800640&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-06-25T11:36:00Z 3,4 miljoner till projekt inom neutronspridning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=753092&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 1&nbsp;november 2018&nbsp;beslut om&nbsp;projektbidrag inom neutronspridning, d&auml;r institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 3&nbsp;400 000 SEK f&ouml;r perioden 2019-2022.</p> Thu, 01 Nov 2018 15:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=753092&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-01T15:26:00Z ​Ny datoralgoritm slår hastighetsrekord https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=740102&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En unik datoralgoritm har tagits fram f&ouml;r att kunna ber&auml;kna miljarder slumpm&auml;ssiga r&ouml;relser hos polymerer (stora sammanfl&auml;tade molekyler). Med hj&auml;lp av en specialanpassad fysikalisk modell kan datorsimulationer k&ouml;ras hundratals g&aring;nger snabbare &auml;n traditionell datakod. Den nya metoden togs ursprungligen fram f&ouml;r datorspel, men anv&auml;nds h&auml;r f&ouml;r att ber&auml;kna molekyl&auml;ra krafter i en liten polymerdroppe. Det h&auml;r ger helt nya m&ouml;jligheter f&ouml;r de tidsskalor som kan anv&auml;ndas i vetenskapliga ber&auml;kningar. Detta visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Mon, 01 Oct 2018 11:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=740102&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-01T11:42:00Z Magnetisering av halvledare med ljus https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=706790&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En ny metod har tagits fram f&ouml;r att kunna utnyttja&nbsp;plasmonresonanser och ljus f&ouml;r att spinnpolarisera halvledare.</p> Tue, 24 Apr 2018 07:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=706790&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-04-24T07:13:00Z Svaga länkens styrka https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=696674&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare vid avdelningen f&ouml;r materialfysik vid Uppsala universitet har visat hur den kollektiva dynamiken mellan nanometerstora magnetiska &ouml;ar,&nbsp;som liknar artificiella magnetiska atomer, kan uppvisa ett beteende som liknar v&auml;tskor. De nya fynden presenterades den 12 februari 2018 i tidskriften Nature Physics.</p> Tue, 13 Feb 2018 14:47:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=696674&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-13T14:47:00Z Magnetisk ordning i tvådimensionella magnetiska nanostrukturer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=633718&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 2 mars 2017 publicerade Vassilios Kapaklis, materialfysik, tillsammans med tv&aring; forskare fr&aring;n USA en kommentar i Nature Physics kring hur ny forskning kan ge &ouml;kad kunskap om hur man styr och anpassar magnetisk ordning i tv&aring;dimensionella magnetiska nanostrukturer.</p> Tue, 28 Mar 2017 09:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=633718&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-03-28T09:14:00Z Pressmeddelande: Kollektiv dynamik av magnetiska nanostrukturer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=607788&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare vid avdelningen f&ouml;r fasta tillst&aring;ndets fysik och avdelningen f&ouml;r materialfysik vid Uppsala universitet har visat hur den kollektiva dynamiken i en struktur best&aring;ende av v&auml;xelverkande magnetiska nano&ouml;ar kan manipuleras. Deras fynd presenteras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.</p> Tue, 29 Nov 2016 12:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=607788&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-11-29T12:12:00Z 19,5 miljoner till forskningsinfrastruktur för Super-ADAM https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=517756&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har beviljat 19,5 miljoner kronor under en tre&aring;rsperiod&nbsp;f&ouml;r den internationella forskningsinfrastrukturen&nbsp;Super ADAM @ ILL.</p> Mon, 21 Dec 2015 17:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=517756&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-12-21T17:33:00Z Björgvin Hjörvarsson invald i Kungl. Vetenskapsakademien https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=517592&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Bj&ouml;rgvin Hj&ouml;rvarsson, professor i materialfysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi vid&nbsp;Uppsala universitet valdes den&nbsp;16 december 2015&nbsp;in som ordinarie ledamot i Kungl.&nbsp;Vetenskapsakademien&nbsp;i fysikklassen.</p> Mon, 21 Dec 2015 10:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=517592&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-12-21T10:01:00Z Nanoplasmonik gör det omöjliga möjligt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=496162&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://kaw.wallenberg.org/forskning/pa-nanoniva-kopplar-de-ljus-till-magnetism">Projektbeskrivning &rdquo;Harnessing light and spins through plasmons at the nanoscale&rdquo; finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</a></p> Mon, 26 Oct 2015 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=496162&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-10-26T12:23:00Z Sammanflätade atomer får symmetriska molekyler se icke-symmetriska ut https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078592&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har bestr&aring;lat syremolekyler med r&ouml;ntgenljus och f&aring;tt ett spridningsm&ouml;nster som liknar det som uppst&aring;r om man skulle ha en bruten symmetri. Men spridningsm&ouml;nstret har ist&auml;llet uppst&aring;tt p&aring; grund av att syreatomerna &auml;r sammanfl&auml;tade och symmetrin &auml;r bevarad.</p> Wed, 21 Feb 2024 09:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078592&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-02-21T09:59:00Z Nicusor Timneanu antagen som excellent lärare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1062326&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nicusor Timneanu vid avdelningen f&ouml;r r&ouml;ntgenfysik antogs den 24 maj 2023 som excellent l&auml;rare av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsn&auml;mnden.</p> Fri, 09 Jun 2023 08:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1062326&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-06-09T08:39:00Z Ny avbildningsteknik med röntgenstrålning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1060184&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har utvecklat en ny avbildningsteknik&nbsp;d&auml;r de anv&auml;nt sig av&nbsp;kvantegenskaperna hos r&ouml;ntgenstr&aring;lning.&nbsp;Resultaten ser lovande ut f&ouml;r vidareutveckling av metoder f&ouml;r avbildning av proteiner i framtiden.</p> Tue, 09 May 2023 07:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1060184&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-05-09T07:09:00Z Ny form av tidsmätning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050318&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny form av&nbsp;tidsm&auml;tning, som inte kr&auml;ver att man m&auml;ter fr&aring;n en startpunkt som &auml;r noll, som&nbsp;p&aring;&nbsp;en vanlig klocka. Ist&auml;llet kan de&nbsp;direkt vid&nbsp;tidpunkten de&nbsp;observerar&nbsp;se hur l&aring;ng&nbsp;tid&nbsp;som har f&ouml;rflutit.</p> <div></div> Wed, 01 Feb 2023 13:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050318&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-02-01T13:17:00Z Ny spektrometer studerar elektroner i detalj https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1048152&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi vid Uppsala universitet har levererat en ny typ av avbildande mjukr&ouml;ntgenspektrometer till r&ouml;ntgenforskningsanl&auml;ggningen European X-Ray Free-Electron Laser Facility&nbsp;(EuXFEL) i Hamburg.</p> Thu, 19 Jan 2023 11:52:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1048152&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-01-19T11:52:00Z Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020466&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Fyra medarbetare och tidigare medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas den &auml;ldre Gustaf Adolfsmedaljen f&ouml;r betydelsefulla insatser.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 28 Jun 2022 12:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020466&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-06-28T12:22:00Z Uppsalaprofessor blir ny direktör på MAX IV i Lund https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=997458&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Professor Olof Karis tar &ouml;ver stafettpinnen efter Ian McNutley, som l&auml;mnat direkt&ouml;rsposten vid MAX IV efter 3,5 &aring;r. Olof har bedrivit forskning vid anl&auml;ggningen sedan starten och har &auml;ven tidigare varit ordf&ouml;rande i en av MAX IV:s r&aring;dgivande kommitt&eacute;er.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 15 Feb 2022 12:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=997458&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-02-15T12:17:00Z Venkata Kamalakar Mutta tilldelas Thuréuspriset https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981708&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Venkata Kamalakar Mutta, r&ouml;ntgenfysik, tilldelades den 23 november 2021&nbsp;Kungl. Vetenskaps-Societetens Thur&eacute;us-pris&nbsp;i&nbsp;Universitetshuset.</p> Mon, 29 Nov 2021 15:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981708&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-29T15:58:00Z Första mätningarna av spinnmixning i magnetiska material https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=980450&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har forskare kunnat m&auml;ta spinnmixning i ett ferromagnetiskt material. M&auml;tningarna har blivit m&ouml;jliga tack vare att en av faktorerna i den teoretiska modellen, som tidigare varit f&ouml;rsummad, &auml;r mer betydelsefull &auml;n vad man tidigare trott. Det visar ny forskning, ledd av forskare vid Uppsala universitet.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 19 Nov 2021 12:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=980450&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-19T12:39:00Z Philippe Wernet, ny professor i fotonvetenskap https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965090&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Philippe Wernet installerades som professor i fotonvetenskap med inriktning mot molekyl- och kondenserade materiens fysik&nbsp;vid Uppsala universitet den&nbsp;15 november 2019.</p> Fri, 15 Nov 2019 08:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965090&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-11-15T08:25:00Z Carla Puglia ny professor i kondenserade materiens fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956918&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Carla Puglia&nbsp;tilltr&auml;dde som ny professor i kondenserade materiens fysik den 1 juni&nbsp;2021.</p> Tue, 01 Jun 2021 13:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956918&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-01T13:38:00Z Svensk-tyskt forskningssamarbete visar hur ett billigt material kan användas som katalysator för att generera vätgas https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=938954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I ett gemensamt forskningsprojekt mellan Sverige och Tyskland har forskare unders&ouml;kt hur materialet molybdendisulfid kan s&ouml;nderdela vatten effektivare f&ouml;r att tillverka v&auml;tgas.</p> Fri, 26 Mar 2021 13:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=938954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-03-26T13:26:00Z 14,5 miljoner från Energimyndigheten för hållbara energisystem https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=929794&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">Energimyndigheten fattade den 19&nbsp;januari 2021&nbsp;beslut om projektbidrag inom utlysningen &rdquo;<em>Nyfikenhetsdriven forskning f&ouml;r h&aring;llbara energisystem&rdquo;,&nbsp;</em>som &auml;r en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsr&aring;det. Tre&nbsp;projekt fr&aring;n institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades medel.</p> </div> <div> <div></div> </div> Tue, 19 Jan 2021 15:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=929794&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-01-19T15:25:00Z ERC Consolidator Grant till Venkata Kamalakar Mutta https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=910126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Totalt har fem forskare vid&nbsp;Uppsala universitet blivit tilldelad ERC Consolidator Grants f&ouml;r 2020. En av dem &auml;r Venkata Kamalakar Mutta, molekyl- och kondenserade materiens fysik. Forskningsfinansieringen kommer g&aring; till projektet <em>Spin Engineering in Flexible and Functional Two-Dimensional Quantum Material Devices</em>.</p> Wed, 09 Dec 2020 11:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=910126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-12-09T11:58:00Z Pressmeddelande: ​Atombiljard avslöjar kemiska reaktioner på elektronnivå https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=895680&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har i samarbete med kollegor vid Max Born-institutet i Berlin och r&ouml;ntgenlasern European XFEL introducerat atombiljard f&ouml;r fundamentala studier av ultrasnabba f&ouml;rlopp.</p> Thu, 24 Sep 2020 11:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=895680&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-09-24T11:22:00Z Radikal molekyl genomskådad https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=886100&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare&nbsp;har i ett internationellt samarbete med hj&auml;lp av frielektronlasern Linac Coherent Light Source (LCLS) i Stanford&nbsp;lyckats m&auml;ta elektron&ouml;verg&aring;ngar i s&aring; kallade OH-radikaler.</p> Tue, 30 Jun 2020 15:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=886100&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-06-30T15:36:00Z Pressmeddelande: Ny metod ger mer precis information om enkla molekyler https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=880186&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Genom att anv&auml;nda r&ouml;ntgenabsorption vid studier av kv&auml;vgas, och utg&aring; ifr&aring;n en jon ist&auml;llet f&ouml;r ifr&aring;n en neutral molekyl kan man f&aring; ut mycket mer detaljerad information. Det g&aring;r att g&ouml;ra djupare analyser &auml;n vad etablerade ESCA-metoden har gett m&ouml;jlighet till. Det visar en ny studie fr&aring;n bland andra Uppsala universitet och som publiceras i Physical Review Letters.</p> Mon, 25 May 2020 12:10:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=880186&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-05-25T12:10:00Z 3D-utskrift erbjuder miljövänligt alternativ till tungmetaller för strålskydd https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=844062&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett nytt, milj&ouml;v&auml;nligt material som absorberar neutronstr&aring;lning har i dagarna lanserats av Additive Composite Uppsala AB, ett avknoppningsbolag fr&aring;n Uppsala universitet. Materialet g&aring;r att 3D-skriva, vilket underl&auml;ttar f&ouml;r industri och forskningsanl&auml;ggningar att byta ut milj&ouml;farliga material.</p> Wed, 29 Jan 2020 12:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=844062&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-01-29T12:40:00Z Pressmeddelande: Jonisation av vatten; en ultrasnabb historia om hur radikaler bildas https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=841870&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I ett internationellt samarbete mellan forskargrupper i Sverige, USA, Singapore, Tyskland, Frankrike och Danmark har ett nytt steg tagits mot f&ouml;rst&aring;else av ultrasnabba kemiska processer. I m&auml;tningar vid frielektronlasern i Stanford, the Linac Coherent Light Source (LCLS), har man studerat hur molekylerna beter sig i vatten just efter jonisation.</p> Tue, 14 Jan 2020 12:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=841870&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-01-14T12:12:00Z Pressmeddelande: ​Dold syrgas hinder för högre batterispänningar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=824784&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Materialforskare vid Uppsala universitet har gjort ett genombrott n&auml;r det g&auml;ller f&ouml;rst&aring;elsen av energilagring i Na-jonbatterier. Detta kommer att hj&auml;lpa framtagningen av nya material f&ouml;r framtida batterier som har signifikant h&ouml;gre och stabilare sp&auml;nningar &auml;n tidigare. Det visar ny forskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.</p> Thu, 12 Dec 2019 12:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=824784&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-12-12T12:54:00Z Ultrasnabb rotation av molekyler med röntgenstrålning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=770406&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har i ett internationellt samarbete studerat hur snabbt kolmonoxidmolekylen roterar n&auml;r den bestr&aring;las med r&ouml;ntgenljus.&nbsp;Forskningen publicerades i den v&auml;lrenommerade vetenskapliga tidskriften PNAS den 7 februari 2019.</p> Fri, 08 Feb 2019 13:52:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=770406&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-02-08T13:52:00Z Nobelpristagarna besöker Uppsala https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=758734&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nobelpristagarna i kemi och i fysik 2018 bes&ouml;ker Uppsala universitet den 13 december och f&ouml;rel&auml;ser inf&ouml;r en stor publik i universitetets aula om forskningen som ledde fram till Nobelpriset.</p> Mon, 26 Nov 2018 12:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=758734&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-26T12:39:00Z 35 miljoner i projektbidrag och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=754922&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 34 980 000 SEK f&ouml;r perioden 2018-2022 f&ouml;r&nbsp;totalt sju projektbidrag och tre etableringsbidrag.</p> Thu, 01 Nov 2018 15:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=754922&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-01T15:58:00Z 18,5 miljoner från Vetenskapsrådet för tillgängliggörande av infrastruktur https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=754908&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom utlysningen tillg&auml;ngligg&ouml;rande av infrastruktur.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 18&nbsp;500 000 SEK f&ouml;r tv&aring; projekt under en fyra&aring;rsperiod.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 09 Nov 2018 15:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=754908&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-09T15:30:00Z Kommentar till 2018 års Nobelpris i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736822&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nobelpriset i fysik 2018&nbsp;g&aring;r&nbsp;med ena h&auml;lften till&nbsp;Arthur Ashkin, Bell Laboratories, Holmdel, USA&nbsp;<em>&rdquo;f&ouml;r den optiska pincetten och dess till&auml;mpning p&aring; biologiska system&rdquo;</em>&nbsp;och med andra h&auml;lften gemensamt till&nbsp;G&eacute;rard Mourou, &Eacute;cole Polytechnique, Palaiseau, Frankrike och University of Michigan, Ann Arbor, USA och&nbsp;Donna Strickland, University of Waterloo, Kanada&nbsp;<em>&rdquo;f&ouml;r deras metod att alstra h&ouml;gintensiva, ultrakorta optiska pulser&rdquo;</em>.</p> <div></div> <div> <p></p> </div> <p></p> Tue, 02 Oct 2018 06:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736822&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-02T06:50:00Z Nils Mårtensson tilldelas Helmholtz International Fellow Award https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727062&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nils M&aring;rtensson, professor i metallers och metallytors fysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, har bel&ouml;nats med The Helmholtz Associations utm&auml;rkelse Helmholtz International Fellow Award.</p> Tue, 17 Jul 2018 06:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727062&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-07-17T06:24:00Z Pressmeddelande: Röntgenlaser kokar vatten på mindre än en miljondels miljondels sekund https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=713344&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har i ett internationellt samarbete lyckats hetta upp vatten fr&aring;n rumstemperatur till 100 000 grader p&aring; mindre &auml;n en miljondels miljondels sekund med hj&auml;lp av en r&ouml;ntgenlaser som kan ses som v&auml;rldens snabbaste vattenkokare. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.</p> Tue, 15 May 2018 10:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=713344&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-05-15T10:01:00Z 3,7 miljoner Euro för avbildning av proteiner https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=706600&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskarna Carl Caleman och Erik Marklund har i ett europeiskt samarbetsprojekt tilldelats 3,7 miljoner Euro f&ouml;r r&ouml;ntgenavbildning av proteiner.</p> Fri, 06 Apr 2018 06:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=706600&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-04-06T06:49:00Z Smarta telefoners extra batterikapacitet oberoende av litium https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=693262&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskaren Laurent Duda och doktoranden Felix Massel har tillsammans med forskare fr&aring;n University of Oxford, University of Kent och Paul Scherrer Institut&nbsp;kommit ett stort steg p&aring; v&auml;gen mot att hitta framtida <em>litiumfria</em> batterier f&ouml;r bland annat smarta telefoner och laptops. De nya r&ouml;nen publicerades i tidskriften Nature Chemistry den 22 januari 2018.</p> Fri, 02 Feb 2018 09:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=693262&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-02T09:18:00Z Första steget mot en röntgenlaser i Sverige https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=680866&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett f&ouml;rsta steg har tagits mot en mjukr&ouml;ntgenlaser vid experimentanl&auml;ggningen MAX IV i Lund. Satsningen kommer att kunna g&ouml;ra det m&ouml;jligt f&ouml;r forskare vid Uppsala universitet att befinna sig i forskningsfronten inom modern experimentell r&ouml;ntgenvetenskap. Uppsala universitets bidrag i projektet &auml;r framf&ouml;r allt den unika kompetensen inom instrumentering.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p></p> <p></p> Tue, 28 Nov 2017 15:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=680866&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-11-28T15:31:00Z Alumnen Kristina Kvashnina tilldelad ERC Starting Grant https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=667900&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Alumnen Kristina Kvashnina&nbsp;har tilldelats ERC Starting Grant f&ouml;r projektet&nbsp;<em>&rdquo;Towards the Bottom of the Periodic Table&rdquo;&nbsp;</em>fr&aring;n&nbsp;Europeiska forskningsr&aring;det.</p> Fri, 29 Sep 2017 08:15:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=667900&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-09-29T08:15:00Z Henry N. Chapman och Stefano Moretti nya hedersdoktorer i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=665366&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Henry Chapman, fysiker/biofysiker och Stefano Moretti, partikelfysiker&nbsp;har utsetts till&nbsp;hedersdoktorer&nbsp;vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet inom &auml;mnesomr&aring;det fysik.</p> Tue, 19 Sep 2017 14:43:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=665366&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-09-19T14:43:00Z Uppsalaspektrometer ”utbildar” frielektronlasern i Stanford https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646948&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I ett stort internationellt samarbete lett fr&aring;n Imperial College, London, har forskare vid bland annat Uppsala universitet hittat ett s&auml;tt att underl&auml;tta framtidens m&auml;tningar vid avancerade frielektronlasrar med en spektrometer.</p> Mon, 05 Jun 2017 07:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646948&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-06-05T07:40:00Z Fredrik Lindgren tilldelas stipendium av kungen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=640950&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fredrik Lindgren, vid avdelningen molekyl- och kondenserade materiens fysik, kommer den 9 juni&nbsp;2017 tillsammans med ytterligare tv&aring; forskare fr&aring;n Uppsala universitet,&nbsp;tilldelas&nbsp;stipendium fr&aring;n Konung Carl XVI Gustafs 50-&aring;rsfond f&ouml;r vetenskap, teknik och milj&ouml; p&aring; Kungl. Slottet.</p> Wed, 03 May 2017 08:46:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=640950&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-05-03T08:46:00Z Veritas ska fånga ljuset från MAX IV https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=629778&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Kunskap p&aring; djupet om batterier, solceller och kemiska processer. Str&aring;lr&ouml;ret Veritas har m&aring;nga anv&auml;ndningsomr&aring;den och h&aring;ller nu p&aring; att installeras vid MAX IV i Lund. Projektet har letts fr&aring;n Uppsala universitet och en del av tillverkningen har skett i verkstaden p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet.</p> Mon, 06 Mar 2017 12:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=629778&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-03-06T12:31:00Z Benzeliusbelöningar till Oscar Grånäs och Ronny Knut https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=586698&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Tisdagen den 30 augusti 2016 tilldelades Oscar Gr&aring;n&auml;s, materialteori och Ronny Knut, molekyl- och kondenserade materiens fysik, Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsalas&nbsp;Benzeliusbel&ouml;ningar i den fysisk-matematiska klassen.</p> Tue, 30 Aug 2016 06:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=586698&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-08-30T06:05:00Z Max IV – redo att öppna en ny värld https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=577308&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 21 juni invigs MAX IV-laboratoriet i Lund &ndash; Sveriges st&ouml;rsta satsning p&aring; forskningsinfrastruktur n&aring;gonsin. Det nationella laboratoriet &auml;r v&auml;rldens modernaste anl&auml;ggning f&ouml;r synkrotronljus. H&auml;r kan forskare fr&aring;n hela v&auml;rlden unders&ouml;ka molekyl&auml;ra strukturer och ytor mer detaljrikt &auml;n n&aring;gonsin. Uppsalaforskare har starkt bidragit till utvecklingen och st&aring;r nu i startgroparna inf&ouml;r de nya m&ouml;jligheterna.</p> Tue, 21 Jun 2016 12:46:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=577308&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-06-21T12:46:00Z Pressmeddelande: Ny upptäckt ökar lagringskapacitet i Li-jonbatterier https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=556508&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Materialforskare vid Uppsala universitet har gjort nya uppt&auml;ckter n&auml;r det g&auml;ller f&ouml;rst&aring;elsen av energilagring i Li-jonbatterier. Det h&auml;r kommer att gynna designen av nya material f&ouml;r framtida batterier med betydligt h&ouml;gre lagringskapacitet &auml;n tidigare.</p> Thu, 24 Mar 2016 13:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=556508&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-03-24T13:38:00Z Fysiker i Uppsala och Berlin invigde gemensamt laboratorium https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=497376&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 4 november invigdes Uppsala Berlin Joint Laboratory, med tv&aring; stora instrument som bygger p&aring; teknik utvecklad vid Uppsala universitet. Tekniken m&ouml;jligg&ouml;r avancerade studier av elektronstruktur i material, i samarbete med Helmholtz Zentrum Berlin f&uuml;r Materialen und Energie.</p> Tue, 03 Nov 2015 13:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=497376&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-11-03T13:55:00Z Margaret M. Murnane utsedd till hedersdoktor https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=462424&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Professor Margaret M. Murnane, verksam vid Colorado universitet i Boulder (USA), har utsetts till hedersdoktor vid fakulteten f&ouml;r teknik och naturvetenskap. Hon &auml;r v&auml;rldsledande i ultrasnabb&nbsp;kvantoptik och &auml;r k&auml;nd f&ouml;r sitt arbete inom high-harmonics-generation av laserljus&nbsp;fr&aring;n extremt ultraviolett till mjukr&ouml;ntgenomr&aring;det.&nbsp;Ceremonin &auml;ger rum i januari 2016.</p> <p><a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=5176&amp;area=2,5,12,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">L&auml;s mer i universitetets nyheter.</a></p> Wed, 30 Sep 2015 09:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=462424&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-30T09:41:00Z Nicusor Timneanu tilldelas Thalénska priset för forskning med högintensiva laserpulser https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=454250&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nicusor Timneanu&nbsp;tilldelades den 1 september 2015 det Thal&eacute;nska priset fr&aring;n Kungl.&nbsp;Vetenskaps-Societeten.&nbsp;Motiveringen till priset l&ouml;d:&nbsp;&quot;Docent Nicusor Timneanu har tilldelats det Thal&eacute;nska priset f&ouml;r hans nydanande utveckling av h&ouml;gintensiva laserpulsers anv&auml;ndning f&ouml;r studier av molekyler i biologiska system, komplexa material och extrema materialtillst&aring;nd.&quot;</p> <p></p> <p></p> <p></p> Tue, 01 Sep 2015 07:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=454250&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-01T07:20:00Z Håkan Rensmo tilldelades Thuréus-pris för framstående energiforskning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=453692&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Professor H&aring;kan Rensmo vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades den 1 september Kungliga Vetenskaps-Societetens Thur&eacute;us-pris i fysisk-matematiska klassen p&aring; 100 000 kr.</p> <div></div> <div></div> <div></div> Tue, 01 Sep 2015 07:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=453692&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-01T07:12:00Z Markus Agåker utsedd till Research Infrastructure Fellow https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=444502&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Fri, 26 Jun 2015 10:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=444502&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-06-26T10:09:00Z Ny anläggning i Hamburg fick namn efter Kai Siegbahn https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=436512&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Sun, 31 May 2015 13:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=436512&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-05-31T13:29:00Z Fem avhandlingar från Molkond under 2014 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=429202&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Under 2014 f&ouml;rsvarades totalt fem avhandlingar fr&aring;n avdelningen f&ouml;r molekyl- och kondenserade materiens fysik. Stort grattis till de nyblivna doktorerna:</p> <ul> <li><strong>Susanna Kaufmann Eriksson</strong>, &quot;Interfaces in Dye-Sensitized Solar Cells Studied with Photoelectron Spectroscopy at Elevated Pressures&quot;</li> <li><strong>Ieva Bidermane</strong>, &quot;Structure and Electronic Properties of Phthalocyanine Films on Metal and Semiconductor Substrates&quot;</li> <li><strong>Lage Hedin</strong>, &quot;Studies of Single and Multiple Ionization Processes in Rare Gases and some Small Molecules&quot;</li> <li><strong>Rebecka Lindblad</strong>, &quot;Electronic Structures and Energy Level Alignment in Mesoscopic Solar Cells: A Hard and Soft X-ray Photoelectron Spectroscopy Study&quot;</li> <li><strong>Davide Ragazzon</strong>, &quot;Titania Nanoscale Films and Surfaces - Surface Science Investigation of Structure and Properties​</li> </ul> Tue, 19 May 2015 15:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=429202&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-05-19T15:54:00Z Giulia Fardelli tilldelad Bjurzons premium https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Giulia Fardelli, som nu g&ouml;r sin postdok vid&nbsp;Boston University, och &auml;r tidigare doktorand vid avdelningen f&ouml;r teoretisk fysik, har tilldelats Bjurzons premium f&ouml;r b&auml;sta doktorsavhandling.</p> <p></p> Thu, 07 Mar 2024 12:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-03-07T12:59:00Z Nya hedersdoktorer vid universitetet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077326&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>De nya hedersdoktorerna vid universitetet representerar ett brett f&auml;lt av kompetenser och yrken. Str&auml;ngteori, internmedicin och utbildningshistoria &auml;r n&aring;gra exempel.</p> Mon, 15 Jan 2024 12:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077326&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-01-15T12:24:00Z Nytt excellenscentrum för geometri och fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077008&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 24 januari 2024 invigdes ett centrum f&ouml;r geometri och fysik vid Uppsala universitet. Det h&ouml;r till en av de forskningsmilj&ouml;er som i h&aring;rd konkurrens beviljats bidrag fr&aring;n Vetenskapsr&aring;dets excellenssatsning f&ouml;r projekt med stor potential till nyskapande forskning. Centrumbildningen kommer st&auml;rka dagens samarbete mellan forskarna inom de b&aring;da disciplinerna men ocks&aring; utg&ouml;ra ett kunskapscentrum f&ouml;r samarbete och utbyte b&aring;de nationellt och internationellt.</p> Thu, 11 Jan 2024 13:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077008&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-01-11T13:51:00Z Ulf Danielsson: ”Förmänskliga inte tekniken” https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066620&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I debatten om AI f&ouml;rm&auml;nskligas ofta tekniken. Vi ser AI som &ouml;verl&auml;gsen den m&auml;nskliga hj&auml;rnan, vilket antingen &auml;r v&aring;r r&auml;ddning eller ett hot om underg&aring;ng. Men det finns stora skillnader mellan m&auml;nsklig och artificiell intelligens, konstaterar Ulf Danielsson. Och den stora faran &auml;r kanske att vi av ren bekv&auml;mlighet slutar att t&auml;nka sj&auml;lva.</p> Mon, 04 Sep 2023 12:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066620&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-04T12:03:00Z Fem excellenta forskningsmiljöer vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1063784&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fem forskningsmilj&ouml;er vid Uppsala universitet f&aring;r bidrag i Vetenskapsr&aring;dets excellenssatsning. Det handlar om nyskapande forskning kring vikingatiden, livets kemi, geometri och fysik, extrema klimath&auml;ndelser och m&auml;nniskans f&ouml;rhistoria.</p> Thu, 22 Jun 2023 14:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1063784&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-06-22T14:11:00Z Fysikprofessorn med fallenhet för folkbildning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1019172&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Hans lugna och metodiska s&auml;tt att f&ouml;rklara de mest avancerade kosmologiska begrepp har gjort honom efterfr&aring;gad i allt fr&aring;n f&ouml;redrag och debatter till radio- och TV-program. Efter fem b&ouml;cker, en m&auml;ngd priser och akademiska uppdrag &auml;r fr&aring;gan vilka nya m&aring;l som lockar fysikprofessorn. &rdquo;Jag &auml;r v&auml;ldigt glad &ouml;ver att bara vara p&aring; den plats jag &auml;r&rdquo;, s&auml;ger Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 17 Jun 2022 11:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1019172&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-06-17T11:22:00Z Agnese Bissi tilldelas Swedish Foundations' Starting Grants https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1009826&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Agnese Bissi vid avdelningen f&ouml;r teoretisk fysik har tilldelats Swedish Foundations' Starting Grants f&ouml;r 2022.</p> Thu, 07 Apr 2022 13:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1009826&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-04-07T13:35:00Z Dan Larhammar och Ulf Danielsson belönas av kungen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=992830&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Kung Carl XVI Gustaf har beslutat att Dan Larhammar, professor i molekyl&auml;r cellbiologi och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ska tilldelas H.M. Konungens medalj.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 31 Jan 2022 12:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=992830&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-01-31T12:30:00Z Internationellt samarbete mellan matematik och fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982000&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Michele Del Zotto vid Uppsala unviersitet har blivit utsedd till huvuddeltagare i det internationella forskningssamarbetet Simons Collaboration. Samarbetet samlar ledande teoretiska fysiker och matematiker och ger Uppsala universitet ett finansiellt st&ouml;d p&aring; &ouml;ver 4 miljoner kronor under fyra &aring;rs tid.</p> Fri, 03 Sep 2021 11:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982000&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-09-03T11:33:00Z The Physics of Julkalendern 18-24/12 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915880&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://ulfdanielsson.com/the-physics-of-julkalendern-18-24-12-2020/">Ulf Danielsson, teoretisk fysik, f&ouml;rklarar fysiken bakom 2020 &aring;rs julkalender i SVT, avsnitt 18-24 dec.</a></p> Thu, 24 Dec 2020 09:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915880&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-12-24T09:34:00Z The Physics of Julkalendern 12-17/12 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915694&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://ulfdanielsson.com/the-physics-of-julkalendern-12-17-12-2020/">Ulf Danielsson, teoretisk fysik, f&ouml;rklarar fysiken bakom 2020 &aring;rs julkalender i SVT, avsnitt 12-17 dec.</a></p> Thu, 17 Dec 2020 16:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915694&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-12-17T16:19:00Z The Physics of Julkalendern 6-11/12 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915692&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://ulfdanielsson.com/the-physics-of-julkalendern-6-11-12-2020/">Ulf Danielsson, teoretisk fysik, f&ouml;rklarar fysiken bakom 2020 &aring;rs julkalender i SVT, avsnitt 6-11 dec.</a></p> Fri, 11 Dec 2020 16:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915692&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-12-11T16:16:00Z The Physics of Julkalendern 1-5/12 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915690&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://ulfdanielsson.com/the-physics-of-julkalendern-1-5-12/">Ulf Danielsson, teoretisk fysik f&ouml;rklarar fysiken bakom 2020 &aring;rs julkalender i SVT, avsnitt 1-5 dec.</a></p> Sat, 05 Dec 2020 16:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=915690&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-12-05T16:13:00Z Sommarläsning om forskarnas modeller av verkligheten https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=884090&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Det &auml;r viktigt att h&aring;lla is&auml;r verkligheten och forskarnas ofullst&auml;ndiga modeller av verkligheten. F&ouml;rv&auml;xlingar och glidningar kan leda till allvarliga problem konstaterar Ulf Danielsson i sin nya bok &rdquo;V&auml;rlden sj&auml;lv&rdquo;.</p> Wed, 10 Jun 2020 12:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=884090&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-06-10T12:28:00Z Frågor och svar från Allt du behöver veta om svarta hål https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=878956&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Under webbinariet &quot;Allt du beh&ouml;ver veta om svarta h&aring;l&quot; den 12 maj 2020 fick Ulf Danielsson en massa fr&aring;gor som han inte hann besvara. Han har nu spelat in svaren p&aring; de flesta av dessa fr&aring;gor, som g&aring;r att se nedan.</p> Thu, 14 May 2020 14:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=878956&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-05-14T14:00:00Z Ulf Danielsson bloggar om Julkalendern på radio https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=824560&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Sun, 01 Dec 2019 14:57:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=824560&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-12-01T14:57:00Z Ulf Danielsson förklarar 2019 års Nobelpris i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=814110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ulf Danielsson, teoretisk fysik och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien f&ouml;rklarar 2019 &aring;rs Nobelpris i fysik under presskonferensen vid tillk&auml;nnagivandet den 8&nbsp;oktober 2019.</p> Tue, 08 Oct 2019 06:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=814110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-08T06:58:00Z Strängmatte med Ulf Danielsson https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=799500&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ulf Danielsson ber&auml;ttar hur str&auml;ngteori och matematik h&auml;nger ihop bl.a. med hj&auml;lp av en glasstrut.</p> Wed, 19 Jun 2019 11:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=799500&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-06-19T11:24:00Z Pressmeddelande: Nu närmar sig Kosmos och Matematiken https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=799110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r! Georgios Dimitroglou Rizell vid Matematiska institutionen och en av arrang&ouml;rerna av den internationella String Math-konferensen i Universitetshuset i Uppsala den 1 - 5 juli. Den 6 juli h&aring;lls de publika f&ouml;rel&auml;sningarna Kosmos och Matematiken med fysikern Cumrun Vafa och matematikern Edward Frenkel.</p> Tue, 18 Jun 2019 11:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=799110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-06-18T11:28:00Z Pressmeddelande: Kända forskare föreläser om kosmos och matematik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=798096&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vilka matematiska pussel erbjuder kosmos? I sommar, den 6 juli, kommer tv&aring; av de mest framst&aring;ende forskarna och popul&auml;rvetenskapliga talarna i v&auml;rlden att presentera sin syn p&aring; matematikens roll i utforskandet av universum. F&ouml;rel&auml;sningarna &auml;r &ouml;ppna f&ouml;r allm&auml;nheten efter anm&auml;lan.</p> Thu, 13 Jun 2019 13:47:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=798096&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-06-13T13:47:00Z Björkénska priset till Joseph Minahan och Maria Strömme https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736578&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Joseph Minahan, professor i teoretisk fysik, har tillsammans med Maria Str&ouml;mme, professor i nanoteknologi, utsetts till mottagare av Bj&ouml;rk&eacute;nska priset, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.</p> Wed, 26 Sep 2018 11:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=736578&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-09-26T11:07:00Z Oliver Schlotterer tilldelas ERC Starting Grant https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=728808&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Oliver Schlotterer&nbsp;har tilldelats ERC Starting Grant f&ouml;r 2018&nbsp;fr&aring;n Europeiska forskningsr&aring;det.&nbsp;Han &auml;r&nbsp;f&ouml;r n&auml;rvarande verksam vid Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam, Tyskland&nbsp;och kommer att flytta sin verksamhet till&nbsp;institutionen f&ouml;r fysik och astronomi vid Uppsala universitet i samband med ERC-anslaget.</p> Fri, 27 Jul 2018 11:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=728808&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-07-27T11:06:00Z Filmad föreläsning - The Human Story Lurking behind the Hofstadter Butterfly https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=696472&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;rel&auml;sning av Douglas Hofstadter, Indiana University, fr&aring;n 5 februari 2018 i Siegbahnsalen p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet, Uppsala universitet.</p> Mon, 12 Feb 2018 13:45:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=696472&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-12T13:45:00Z Filmad föreläsning med Douglas Hofstadter - Albert Einstein on Light; Light on Albert Einstein https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=690270&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Lecture by Douglas Hofstadter, Indiana University, given on 18 December 2017 in Siegbahnsalen at Uppsala University&rsquo;s &Aring;ngstr&ouml;m Laboratory.</p> Tue, 23 Jan 2018 15:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=690270&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-01-23T15:13:00Z The Physics of Julkalendern. Del 4: Rymdbävning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=686364&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Fri, 22 Dec 2017 09:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=686364&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-22T09:56:00Z The Physics of Julkalendern. Del 3: Så funkar portaler. https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=685846&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Wed, 20 Dec 2017 10:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=685846&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-20T10:13:00Z The Physics of Julkalendern. Del 2: Kan tiden ta slut? https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=685696&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Tue, 19 Dec 2017 09:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=685696&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-19T09:22:00Z The Physics of Julkalendern. Del 1: Universums mittpunkt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=685524&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 18 Dec 2017 13:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=685524&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-18T13:03:00Z Forskarpodden: Ulf Danielsson om gravitation, strängteori och mörk energi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=604146&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <div> <p>I Forskarpodden lyssnar du p&aring; samtal om aktuell, sp&auml;nnande och angel&auml;gen forskning. Niklas Nor&eacute;n och Jonas L&ouml;fvenberg m&ouml;ter forskare vid Uppsala universitet och pratar om vad de g&ouml;r p&aring; jobbet. Hur blev de forskare? Vad handlar forskningen om? Och hur bidrar forskningen till att l&ouml;sa samh&auml;llsproblem?</p> </div> </div> Wed, 16 Nov 2016 08:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=604146&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-11-16T08:22:00Z Egen forskargrupp på gång https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=561878&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="http://www.uu.se/perspektiv/artiklar-reportage/dokument?id=6408&amp;area=15,34&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Intervju med Monica Guica, teoretisk fysik, som tilldelades ett flertal priser under 2015</a>.</p> Thu, 21 Apr 2016 09:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=561878&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-04-21T09:40:00Z Henrik Johansson tilldelas Swedish Foundations' Starting Grants https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=555960&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Henrik Johansson, universitetslektor i teoretisk fysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, har rankats som en av de fr&auml;msta forskarna i Europa och har beviljats medel fr&aring;n det nya stiftelsesamarbetet Swedish Foundations'&nbsp;Starting Grant.</p> Mon, 21 Mar 2016 14:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=555960&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-03-21T14:13:00Z Ulf Danielsson tilldelas 2016 års Harry Martinson-pris https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=548880&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>2016 &aring;rs Harry Martinson-pris tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.</p> Thu, 18 Feb 2016 16:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=548880&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-02-18T16:27:00Z ERC-bidrag till Monica Guica https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=525616&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=5998&amp;area=2,4,5,6,12,16&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Monica Guica vid avdelningen f&ouml;r teoretisk fysik har tilldelats ERC starting Grant f&ouml;r 2015.</a></p> Thu, 21 Jan 2016 14:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=525616&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-01-21T14:16:00Z Monica Guica tilldelas ERC Starting Grant https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=511046&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Monica Guica p&aring; avdelningen teoretisk fysik p&aring; institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har&nbsp;tilldelats European Research Councils (ERC) Starting Grant p&aring; 1,5 miljoner euro f&ouml;r projektet &rdquo;Emergent spacetime and maximally spinning black holes&rdquo;.</p> Fri, 04 Dec 2015 15:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=511046&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-12-04T15:34:00Z Monica Guica utsedd till Wallenberg Academy Fellow https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=510444&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Monica Guica p&aring; avdelningen teoretisk fysik p&aring; institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har&nbsp;utsetts till Wallenberg Academy Fellow&nbsp;vid Uppsala universitet inom omr&aring;det naturvetenskap.</p> <p></p> <p></p> Thu, 03 Dec 2015 15:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=510444&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-12-03T15:14:00Z Ulf Danielsson tilldelades Hedeniuspriset 2015 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=507224&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>S&ouml;ndagen den 22 november tilldelade Ulf Danielsson Hedeniuspriset 2015 i ABF-huset i Stockholm.</p> <p>Motiveringen till priset var: &rdquo;Professor Ulf Danielsson har under en l&aring;ng tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina popul&auml;rvetenskapliga b&ouml;cker och f&ouml;rel&auml;sningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framf&ouml;rallt har Danielsson folkbildat inom fysikens omr&aring;de, men han har &auml;ven gjort viktiga inl&auml;gg om vetenskapens generella roll f&ouml;r v&aring;r f&ouml;rst&aring;else av verkligheten. Genom sin livaktiga, intressev&auml;ckande och nyfikna ton &auml;r Danielsson ett b&aring;de efters&ouml;kt och v&auml;lkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent fr&auml;mjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och m&auml;nniskans plats i v&auml;rlden.&rdquo;</p> Mon, 23 Nov 2015 14:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=507224&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-11-23T14:33:00Z Jakten på exakta resultat för materiens allra minsta byggstenar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=494976&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">L&ouml;sningen p&aring; det s&aring; kallade &rdquo;inneslutningsproblemet&rdquo; &auml;r en slags helig graal f&ouml;r partikelfysiker. M&aring;let med Joseph Minahans forskningsprojekt &auml;r att hitta exakta resultat inom gaugeteorin och str&auml;ngteorin som kan leda till en &ouml;kad f&ouml;rst&aring;else av kvantteorin i allm&auml;nhet. Och att komma n&aring;gra steg n&auml;rmare en l&ouml;sning p&aring; den g&auml;ckande inneslutningsproblematiken. Projektet har just beviljats 34 miljoner kronor fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 26 Oct 2015 12:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=494976&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-10-26T12:54:00Z 34 million SEK from the Wallenberg Foundation to Theoretical Physics https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=465478&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Joseph Minahan was awarded&nbsp;34 million SEK from&nbsp;the Wallenberg Foundation.</p> <p></p> <div></div> <p></p> Thu, 08 Oct 2015 16:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=465478&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-10-08T16:07:00Z 35 million SEK from Wallenberg Foundation to "Geometry and Physics" https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=410768&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Maxim Zabzine was awarded 35 million SEK&nbsp;Wallenberg grant, jointly with Tobias Ekholm.</p> Wed, 29 Apr 2015 14:48:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=410768&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-04-29T14:48:00Z Forskningsfinansiering till fem projekt från Energimyndigheten https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1085460&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi och Tandemlaboratoriet har beviljats medel f&ouml;r fem projekt fr&aring;n Energimyndigheten.</p> <p></p> Tue, 23 Apr 2024 15:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1085460&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-04-23T15:05:00Z Podd: Strålande sönderfall https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080878&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Tue, 19 Mar 2024 13:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080878&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-03-19T13:34:00Z Forskarpodden: Drömmen om fusionskraft https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080698&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Om vi skulle kunna h&auml;rma processerna som sker i solen skulle vi kunna skapa energi genom fusion. Ett enda gram br&auml;nsle skulle d&aring; kunna ge motsvarande m&auml;ngd el som en eluppv&auml;rmd villa g&ouml;r av med p&aring; ett helt &aring;r. Och viktiga framsteg g&ouml;rs nu inom forskningen, bland annat har flera v&auml;rldsrekord satts. Fusionsforskaren Jacob Eriksson ber&auml;ttar mer i Forskarpodden.</p> Wed, 13 Mar 2024 12:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080698&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-03-13T12:17:00Z Över 5 000 analyserade prover vid Tandemlaboratoriet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077632&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>&Aring;r 2023 satte Tandemlaboratoriet vid Uppsala universitet nytt rekord: &ouml;ver 5 000 prover analyserades med hj&auml;lp av kol-14-datering. Forskare, museer och f&ouml;retag fr&aring;n Sverige och hela v&auml;rlden skickade prover till Uppsala f&ouml;r att &aring;ldersbest&auml;mma historiska artefakter, f&ouml;r att validera biobr&auml;nslen eller f&ouml;r att bed&ouml;ma cellf&ouml;rnyelse inom spetsforskning inom humanmedicin.</p> Thu, 25 Jan 2024 12:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077632&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-01-25T12:58:00Z 32,5 miljoner till ny forskningsinfrastrukturplattform https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi och Tandemlaboratoriet har tilldelats 32,5 miljoner f&ouml;r den nya infrastrukturplattformen LigHt fr&aring;n Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, WISE.</p> Mon, 22 Jan 2024 15:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-01-22T15:19:00Z Examensarbete: Modellering av bakgrunden i en gamma-gamma koincidensdetektor https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1076620&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Wed, 20 Dec 2023 12:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1076620&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-12-20T12:56:00Z Samverkan kring ny kärnkraftsteknologi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1070844&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Sm&aring; modul&auml;ra reaktorer, SMR, f&ouml;rv&auml;ntas fylla en viktig roll inom framtidens energisystem. Denna k&auml;rnkraftsteknologi st&aring;r ocks&aring; i fokus f&ouml;r det nationella kompetenscentrumet ANItA som leds fr&aring;n Uppsala universitet. Efter en uppstartsfas &auml;r de fjorton initiala projekten nu ig&aring;ng.&nbsp;&rdquo;Att sammanf&ouml;ra resurser fr&aring;n industrin och akademin ger bred vinning&rdquo;, s&auml;ger Ane H&aring;kansson, professor i till&auml;mpad k&auml;rnfysik och f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r ANItA.</p> Tue, 31 Oct 2023 12:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1070844&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-10-31T12:18:00Z Eduardo Pitthan Filho tilldelad EUROfusion Enabling Research grant https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1070594&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><strong>Eduardo Pitthan Filho fr&aring;n avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik har tilldelats ett Enabling Research grant inom fusionsforskningsprogrammet EUROfusion. Tillsammans med forskare fr&aring;n Uppsala universitet, Vienna University of Technology och Aalto-universitetet kommer han att unders&ouml;ka effekten av bor p&aring; fusionsmaterial, bland annat med hj&auml;lp av infrastrukturen vid Tandemlaboratoriet.</strong></p> Thu, 26 Oct 2023 16:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1070594&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-10-26T16:28:00Z 14 miljoner till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1062832&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fyra projekt vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har tilldelats medel fr&aring;n Str&aring;ls&auml;kerhetsmyndigheten 2023&nbsp;p&aring; en totalsumma av 14&nbsp;miljoner kronor.</p> Thu, 15 Jun 2023 12:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1062832&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-06-15T12:03:00Z Sök praktik och examensarbete på ITER i Frankrike https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1034990&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Det finns nu m&ouml;jlighet f&ouml;r dig som &auml;r&nbsp;studenter p&aring; kandidat-, master- och doktorandniv&aring; att s&ouml;ka&nbsp;praktik och examensarbete p&aring; ITER i s&ouml;dra Frankrike.</p> Fri, 18 Nov 2022 09:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1034990&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-11-18T09:56:00Z Fusionskraft kan bli framtidens säkra och billiga energi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1018278&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">T&auml;nk dig en form av k&auml;rnkraft som inte resulterar i l&aring;nglivat radioaktivt avfall, inte sl&auml;pper ut v&auml;xthusgaser och som dessutom &auml;r billig att producera. Fusionskraft har beskrivits som framtidens l&ouml;sning p&aring; v&aring;rt energibehov. Problemet &auml;r att den &auml;r ytterst sv&aring;r att framst&auml;lla, men tidigare i &aring;r presenterades mycket lovande framsteg som g&ouml;r forskarna s&auml;kra p&aring; att de &auml;r p&aring; r&auml;tt v&auml;g.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 10 Jun 2022 11:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1018278&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-06-10T11:18:00Z ”Det är väldigt många steg från en kärnkraftsreaktor till ett kärnvapen” https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1003612&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Hall&aring; d&auml;r&hellip; Sophie Grape, lektor i till&auml;mpad k&auml;rnfysik med ansvar f&ouml;r icke-spridning&nbsp;och k&auml;rn&auml;mneskontroll, samt forskningsledare vid Alva Myrdal-centrum f&ouml;r forskning om k&auml;rnvapennedrustning vid Uppsala universitet.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <div></div> Fri, 11 Mar 2022 14:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1003612&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-03-11T14:30:00Z Nytt mätinstrument ska öka strålsäkerheten i Tjernobyl https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=999274&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Hall&aring; d&auml;r Peter Andersson, forskare i till&auml;mpad k&auml;rnfysik, som ska m&auml;ta luftburen radioaktivitet i det havererade k&auml;rnkraftverket i Tjernobyl. Vad &auml;r det mer exakt ni ska m&auml;ta?</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 18 Feb 2022 12:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=999274&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-02-18T12:24:00Z Forskarpodden: Kärnkraften – hållbar kraft som skapar debatt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=991134&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Intresset f&ouml;r k&auml;rnkraft &ouml;kar i Sverige, vid sidan av en storsatsning p&aring; f&ouml;rnybar elproduktion i landet. Ane H&aring;kansson &auml;r professor i till&auml;mpad k&auml;rnfysik vid Uppsala universitet. Han har k&auml;nt hur opinionen sv&auml;ngt, b&aring;de bland allm&auml;nheten och politiker, ber&auml;ttar han i Forskarpodden.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 24 Jan 2022 12:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=991134&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-01-24T12:11:00Z Kompetenscentrum inom kärnteknik i startgroparna https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=990668&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsala universitet &auml;r v&auml;rd f&ouml;r ett nytt kompetenscentrum inom k&auml;rnteknik, som ska st&ouml;dja utvecklingen av en kunskapsbaserad strategi f&ouml;r inf&ouml;rande av sm&aring; modul&auml;ra reaktorer i Sverige. Nu p&aring;g&aring;r f&ouml;rberedelser f&ouml;r fullt.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 21 Jan 2022 12:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=990668&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-01-21T12:24:00Z Pressmeddelande: Uppsala universitet får kompetenscentrum inom solenergi och kärnteknik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=985410&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsala universitet kommer att koordinera tv&aring; nya kompetenscentrum f&ouml;r h&aring;llbara energisystem, det st&aring;r klart n&auml;r Energimyndigheten nu ber&auml;ttat vilka f&ouml;rslag de kommer att st&ouml;tta med finansiering. Dessutom medverkar universitetets forskare i flera centrum som koordineras av andra l&auml;ros&auml;ten.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 20 Dec 2021 12:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=985410&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-12-20T12:28:00Z Nytt sätt att visualisera väte på atomär skala i energilagringsmaterial https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=968266&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Str&aring;lar av joner med h&ouml;g energi anv&auml;nds f&ouml;r att best&auml;mma position och r&ouml;relse av v&auml;tek&auml;rnor i ett kristallgitter, vilket m&ouml;jligg&ouml;r utveckling av nya material f&ouml;r effektivt lagring av v&auml;te.</p> Fri, 24 Sep 2021 08:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=968266&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-09-24T08:50:00Z Besök The Svedberg-laboratoriet på Kulturnatten https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=967656&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>K&auml;nner du till The Svedberg Laboratoriet (TSL)?<br /> P&aring; Kulturnatten 2021 kan du delta i ett bes&ouml;k p&aring; detta k&auml;rnfysikaboratorium fr&aring;n 1940-talet med en underjordisk accelerator. Dess centrala l&auml;ge mellan Engelska parken och Botaniska tr&auml;g&aring;rden inneb&auml;r att m&aring;nga Uppsalabor har traskat ovanp&aring; eller iallafall mycket n&auml;ra detta sp&auml;nnande labb, kanske utan att veta vad som d&ouml;ljer sig under marken.</p> Thu, 02 Sep 2021 19:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=967656&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-09-02T19:08:00Z Daniel Primetzhofer ny professor i experimentell fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956716&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Daniel Primetzhofer tilltr&auml;dde som ny professor i&nbsp;experimentell fysik den 1 maj 2021.</p> Sat, 01 May 2021 11:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956716&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-05-01T11:54:00Z Svensk forskning i spetsen för ny kärnkraftsteknik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=955886&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Ett nytt svenskt kompetenscentrum f&ouml;r ny k&auml;rnkraftsteknik. Det vill Uppsala universitet satsa p&aring; tillsammans med akademi- och industripartners. I fokus &auml;r den lovande nya teknologin med h&ouml;gt standardiserade sm&aring;skaliga k&auml;rnreaktorer, s&aring; kallade sm&aring; modul&auml;ra reaktorer.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 01 Jun 2021 12:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=955886&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-01T12:27:00Z Sophie Grape och Ane Håkansson kommer bedriva forskning om kärnvapennedrustning vid Alva Myrdal-centrum https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=924952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett nytt nationellt kunskapscentrum f&ouml;r forskning om k&auml;rnvapennedrustning kommer att inr&auml;ttas vid Uppsala universitet, vid namn Alva Myrdal-centrum. Med ett tv&auml;rvetenskapligt perspektiv kommer forskare inom bland annat freds- och konfliktforskning, k&auml;rnfysik, artificiell intelligens (AI) och statsvetenskap bidra till arbetet.</p> Tue, 26 Jan 2021 14:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=924952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-01-26T14:28:00Z Du har väl inte missat nuklidkalendern? https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=912036&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att inspirera fler till att l&auml;ra sig mer om k&auml;rnfysik och nuklider (ett grund&auml;mne med en s&auml;rskild isotop) har Zsolt Elter, Ali Al-Adili och Peter Andersson skapat en adventskalender som bakom varje lucka beskriver en nuklid.&nbsp;Varf&ouml;r just den &auml;r intressant, hur den kan anv&auml;ndas, eller vad den har f&ouml;r speciell historia.</p> Mon, 14 Dec 2020 14:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=912036&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-12-14T14:26:00Z Ny metod mäter rörelsen av litiumjoner i batterier https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887708&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har utvecklat en metod som kan m&auml;ta koncentrationen och r&ouml;relsen av litiumjoner i tunnfilmsbatterier&nbsp;medan&nbsp;de anv&auml;nds. Resultaten fr&aring;n studien kan komma att leda till batterier med bland annat h&ouml;gre kapacitet och h&aring;llbarhet fram&ouml;ver.</p> <p></p> Thu, 23 Jul 2020 10:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887708&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-07-23T10:40:00Z Oväntad typ av energiöverföring från joner till material https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=878914&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsalaforskarna Svenja Lohmann och Daniel Primetzhofer har genom att bestr&aring;la kiselkristaller med jonstr&aring;lar kunnat beskriva hur joner kan v&auml;xelverka med elektroner i olika material p&aring; ett s&auml;tt som leder till &ouml;verf&ouml;ring av ov&auml;ntat&nbsp;stora m&auml;ngder energi. Resultaten har nyligen publicerats i Physical Review Letters.</p> Thu, 14 May 2020 12:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=878914&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-05-14T12:21:00Z Ali Al-Adili tilldelad UTN:s pedagogiska pris https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=844008&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ali Al-Adili, forskare vid till&auml;mpad k&auml;rnfysik, uts&aring;gs den 29 januari 2020 till mottagare av UTN:s pedagogiska pris 2019.</p> Fri, 31 Jan 2020 08:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=844008&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-01-31T08:26:00Z 5,6 milj till forskning inom ny kärnteknik från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820150&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 31 oktober 2019 beslut om&nbsp;projektbidrag&nbsp;och etableringsbidrag inom ny k&auml;rnteknik. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 5&nbsp;600&nbsp;000&nbsp;SEK f&ouml;r perioden 2019-2022 f&ouml;r ett projektbidrag och ett etableringsbidrag.</p> Thu, 31 Oct 2019 13:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820150&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-31T13:53:00Z Forskningsinfrastruktur för framtidens utmaningar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=814668&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Solceller, glas&ouml;gon, tekniken i mobiler, medicinska behandlingar &ndash; listan &auml;r o&auml;ndlig p&aring; moderna till&auml;mpningar som vi har jonstr&aring;lebaserad forskning att tacka f&ouml;r. Vid Tandemlaboratoriet utf&ouml;rs avancerade analyser med hj&auml;lp av acceleratorer f&ouml;r att m&ouml;ta framtidens krav p&aring; bland annat elektronik, material och energiproduktion.</p> Thu, 10 Oct 2019 11:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=814668&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-10T11:20:00Z Bidrag till viktig forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813140&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om vilka ans&ouml;kningar som beviljats inom utlysningen &rdquo;Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2019&rdquo;. Totalt beviljas cirka 700 miljoner kronor f&ouml;r &aring;ren 2020-2024. Uppsala universitet blir v&auml;rduniversitet f&ouml;r forskningsinfrastruktur inom omr&aring;dena acceleratorbaserad jonteknologi, bioinformatik och biobanker.</p> Thu, 26 Sep 2019 13:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813140&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-09-26T13:55:00Z ”Vi har tagit fram ett svampmackeindex” https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=779428&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r! Cecilia Gustavsson vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik och en av forskarna bakom h&ouml;stens massexperiment Str&aring;lande jord. Resultaten &auml;r nu klara och rapporterade till de h&ouml;gstadieklasser i hela Sverige som samlade in svamp, jord- och spillningsprov f&ouml;r att forskarna skulle kartl&auml;gga halterna radioaktivt cesium efter Tjernobyl-olyckan 1986:</p> Tue, 02 Apr 2019 11:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=779428&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-04-02T11:16:00Z Ny kurs om fysiken i musiken https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778460&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r, Cecilia Gustavsson, universitetslektor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi och ansvarig f&ouml;r kursen Musikens fysik, som ges f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen v&aring;rterminen 2019: Varf&ouml;r har ni startat kursen Musikens fysik?</p> Fri, 22 Mar 2019 12:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778460&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-03-22T12:03:00Z Ny utbildning i kärnkraftteknik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=768384&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Till h&ouml;sten startar ett nytt h&ouml;gskoleingenj&ouml;rsprogram inriktat p&aring; k&auml;rnkraft vid Uppsala universitet.</p> Fri, 01 Feb 2019 13:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=768384&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-02-01T13:01:00Z Benzeliusbelöningar till Li Caldeira Balkeståhl och Iulia Brumboiu https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=740126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Iulia Brumboiu vid&nbsp;avdelningen f&ouml;r materialteori och&nbsp;Li Caldeira Balkest&aring;hl vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik&nbsp;tilldelades den 4&nbsp;september 2018 Benzeliusbel&ouml;ningar&nbsp;fr&aring;n Kungl.&nbsp;Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.</p> Tue, 04 Sep 2018 12:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=740126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-09-04T12:33:00Z Pressmeddelande: Vetenskapskryssning på Finlandsfärja https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=714554&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen arrangeras vetenskapskryssningen SciCruise mellan Sverige och Finland. En helt ny sorts temakryssning kopplad till naturvetenskap och teknik, d&auml;r huvudtemat &auml;r &Ouml;stersj&ouml;n och h&aring;llbar utveckling. P&aring; SciCruise finns sp&auml;nnande och intressanta kopplingar till vetenskap genom bland annat workshops, f&ouml;redrag, shower och t&auml;vlingar.</p> Mon, 23 Apr 2018 11:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=714554&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-04-23T11:51:00Z Skolelever kan hjälpa forskare i strålningsprojekt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=713376&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad r&ouml;r det sig i s&aring; fall om f&ouml;r m&auml;ngder? Nu startar Str&aring;lande jord, en nationell kartl&auml;ggning av svampars radioaktivitet, d&auml;r Sveriges h&ouml;gstadieelever bjuds in till att delta.</p> Mon, 14 May 2018 14:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=713376&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-05-14T14:32:00Z 15 miljoner i bidrag till ny kärnteknik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=682688&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 5 december 2017 beslut om&nbsp;projektbidrag&nbsp;och etableringsbidrag inom ny k&auml;rnteknik. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 14 800 000 SEK f&ouml;r perioden 2017-2020&nbsp;f&ouml;r ett projektbidrag och tv&aring;&nbsp;etableringsbidrag.</p> Tue, 05 Dec 2017 18:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=682688&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-05T18:05:00Z Daniel Primetzhofer ny föreståndare för Tandemlaboratoriet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=666734&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Daniel Primetzhofer&nbsp;tilltr&auml;dde den 1 juli 2017&nbsp;som ny f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r&nbsp;Tandemlaboratoriet.&nbsp;Han&nbsp;eftertr&auml;der G&ouml;ran Possnert, som har varit f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r Tandemlaboratoriet sedan 1987.</p> Tue, 26 Sep 2017 08:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=666734&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-09-26T08:22:00Z Sex infrastrukturer beviljade medel från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=665430&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av sex&nbsp;forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse med huvuds&ouml;kanden eller meds&ouml;kanden vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> Wed, 20 Sep 2017 11:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=665430&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-09-20T11:05:00Z Mattias Lantz medverkade i Forskar Grand Prix https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=593152&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Mattias Lantz, till&auml;mpad k&auml;rnfysik, deltog den 30 september i Uppsalas delt&auml;vling i&nbsp;Forskar Grand Prix,&nbsp;d&auml;r han h&ouml;ll en popul&auml;rvetenskaplig presentation p&aring; fyra minuter inom sitt&nbsp;forskningsomr&aring;de&nbsp;fission.</p> Thu, 29 Sep 2016 14:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=593152&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-09-29T14:34:00Z Stipendium till lovande innovatör vid tillämpad kärnfysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=569683&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Mateusz Skiba, doktorand vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik, tilldelades den 18 maj 2016 ett innovationsstipendium f&ouml;r sitt arbete med att digitalisera ett datainsamlingssystem som m&auml;ter neutroner vid den v&auml;rldsledande fusionsanl&auml;ggningen JET i Storbritannien.&nbsp;Priset delas ut varje &aring;r av &Aring;ngstr&ouml;m Material Akademi vid UU Innovation.</p> <p><a href="https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=6658&amp;typ=artikel">L&auml;s mer om Mateusz Skiba och &ouml;vriga pristagare.</a></p> Mon, 23 May 2016 11:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=569683&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-05-23T11:34:00Z Frankrikes ambassadör besökte avdelningen för tillämpad kärnfysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=499958&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>M&aring;ndagen den 2 november fick Uppsala universitet bes&ouml;k fr&aring;n Frankrikes ambassad i Sverige. Ambassad&ouml;r Jaques Lapouge och vetenskaps- och universitetsattach&eacute; Emmanuel Salmon inledde sitt bes&ouml;k med lunch i rektors representationsv&aring;ning i universitetshuset, d&auml;r de fick lyssna till korta presentationer fr&aring;n universitetets verksamhetsomr&aring;den.</p> <p></p> <p>Bes&ouml;ket fortsatte d&auml;refter till &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet, d&auml;r avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik p&aring; institutionen f&ouml;r fysik och astronomi presenterade det samarbete som finns mellan Frankrike och Sverige inom k&auml;rnteknisk forskning och utbildning.</p> Mon, 02 Nov 2015 14:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=499958&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-11-02T14:26:00Z Mehran Salehpour tilldelas IBA-Europhysics Prize 2015 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=439754&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Mehran Salehpour&nbsp;vid avdelningen f&ouml;r till&auml;mpad k&auml;rnfysik&nbsp;har tilldelats 2015 &aring;rs &quot;IBA-Europhysics prize for Applied Nuclear Science and Nuclear Methods and Nuclear Methods in Medicine&quot;.&nbsp;</p> Tue, 09 Jun 2015 13:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=439754&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-06-09T13:20:00Z Licentiatseminarium 29/5 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=435626&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Kaj Jansson presenterar sin licentiatsavhandling om tv&aring; experiment som ska f&ouml;rb&auml;ttra standarden f&ouml;r tv&aring; olika neutrontv&auml;rsnitt.</p> <p></p> <p>Seminariet h&aring;lls i sal 4101, och opponenten &auml;r Karin Sch&ouml;nning fr&aring;n avdelningen f&ouml;r k&auml;rnfysik.</p> Thu, 28 May 2015 07:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=435626&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-05-28T07:16:00Z Jacob Eriksson disputerade 22/5 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=431888&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Jacob Eriksson har disputerat på avhandlingen <em>Neutron Emission Spectrometry for Fusion Reactor Diagnosis: Method Development and Data Analysis.</em></p> <p></p> Mon, 25 May 2015 13:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=431888&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-05-25T13:31:00Z World Nuclear University sommarskola 2015 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=355350&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>World Nuclear University h&aring;ller sin sommarskola i Uppsala.</p> Fri, 07 Nov 2014 15:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=355350&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2014-11-07T15:14:00Z Besök av astronomer från Tartu Observatorium https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080884&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <p>Den 12-14&nbsp;mars 2024 bes&ouml;kte astronomer fr&aring;n&nbsp;Tartu Observatorium&nbsp;&Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet vid Uppsala universitet​ inom twinning-projektet&nbsp;EXOHOST 2024.</p> </div> <div></div> <div></div> Tue, 19 Mar 2024 15:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080884&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-03-19T15:35:00Z Donation av avhandling om kometer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1074422&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <div> <p>Uppsala universitetsbibliotek har tagit emot en donation som best&aring;r av en avhandling av den italienska astronomen Johannes Bernardinus Longus, tryckt i Neapel 1578. Universitetsbiblioteket bad Eric Stempels, forskare vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi att ber&auml;tta om avhandlingens inneh&aring;ll och betydelse.</p> <div></div> </div> </div> <div style="float:right"> <div></div> </div> Mon, 11 Dec 2023 12:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1074422&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-12-11T12:53:00Z Thomas Nordlander utsedd till Wallenberg Academy Fellow https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1072282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Thomas Nordlander har utsetts till en av fyra nya Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet. Han kommer i sin forskning&nbsp;l&auml;ra sig mer om de f&ouml;rsta stj&auml;rnorna genom att kartl&auml;gga det materiella arvet i andra generationens stj&auml;rnor.&nbsp;</p> Wed, 29 Nov 2023 10:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1072282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-11-29T10:55:00Z Thuréus-pris till tre framstående forskare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066380&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag ut Thuréus-prisen, vardera med en prissumma på 100 000 kr, till tre mycket framstående Uppsalaforskare: Paul Barklem, Mattias Jakobsson och Andr&eacute; Teixeira.</p> Tue, 29 Aug 2023 11:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066380&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-08-29T11:13:00Z Forskarpodden: Monsterstjärnor och sökande efter utomjordiska civilisationer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1059850&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Extremt massiva stj&auml;rnor, mycket st&ouml;rre &auml;n de som finns idag, tros ha bildats tidigt i universums historia. Erik Zackrisson som &auml;r docent i astronomi hoppas att med hj&auml;lp av det nya, avancerade James Webb-teleskopet f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen kunna observera de h&auml;r monsterstj&auml;rnorna.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 03 May 2023 11:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1059850&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-05-03T11:21:00Z Utlysning inom ESA:s innovationsprogram https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1059782&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Tue, 02 May 2023 12:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1059782&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-05-02T12:08:00Z Uppsalaforskaren om James Webb-teleskopet 2023 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1040950&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">N&auml;r tidskriften Science uts&aring;g 2022 &aring;rs fr&auml;msta vetenskapliga framsteg hamnade rymdteleskopet James Webb p&aring; f&ouml;rsta plats. &Auml;ven tidskriften Nature hade teleskopet h&ouml;gt p&aring; sin lista. Vid Uppsala universitet anv&auml;nder bland andra Erik Zackrisson vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi James Webb i sin forskning.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 21 Dec 2022 14:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1040950&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-12-21T14:16:00Z Pressmeddelande: Björkénska priset till Marika Edoff och Nikolai Piskunov https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1028504&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Marika Edoff, professor i fasta tillst&aring;ndets elektronik och Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik delar lika p&aring; 2022 &aring;rs Bj&ouml;rk&eacute;nska pris, ett av Uppsala universitets st&ouml;rsta vetenskapliga pris f&ouml;r framst&aring;ende forskning.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 03 Oct 2022 11:52:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1028504&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-10-03T11:52:00Z Pressmeddelande: Ny kartläggning av Vintergatan https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1018760&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Astronomiforskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med &ouml;ver 400 astronomer i 19 europeiska l&auml;nder, gjort en ny stor kartl&auml;ggning av Vintergatan genom att studera n&auml;rmare tv&aring; miljarder objekt.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 13 Jun 2022 12:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1018760&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-06-13T12:34:00Z Pressmeddelande: Stjärna upptäckt 28 miljarder ljusår bort https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1008220&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har i ett internationellt samarbete lyckats urskilja vad som verkar vara en enskild stj&auml;rna vars ljus s&auml;ndes ut fr&aring;n en region i rymden som nu befinner sig 28 miljarder ljus&aring;r bort fr&aring;n oss. Ett nytt avst&aring;ndsrekord vad g&auml;ller observationer av enskilda stj&auml;rnor fr&aring;n tidiga universum. Observationerna gjordes med hj&auml;lp av Hubbleteleskopet och resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.</p> Tue, 29 Mar 2022 23:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1008220&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-03-29T23:31:00Z Nytt rymdteleskop ska avslöja universums barndom https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981998&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Ett decennium f&ouml;rsenat, men hett efterl&auml;ngtat av astronomerna. Lagom till jul &auml;r det planerat f&ouml;r James Webb-teleskopet att skjutas upp i rymden. Med det blir det m&ouml;jligt att studera universums f&ouml;rsta ljusa objekt, v&aring;rt eget solsystems historia och planeter runt andra stj&auml;rnor.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 02 Dec 2021 12:15:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981998&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-12-02T12:15:00Z Han letar tecken på teknologi från andra civilisationer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=973374&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px"></p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 30 Sep 2021 11:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=973374&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-09-30T11:14:00Z Paul Barklem ny professor i astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965082&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Paul Barklem tilltr&auml;dde som ny professor i astronomi den&nbsp;1 oktober 2017 och installerades den&nbsp;16 november 2018.</p> Fri, 16 Nov 2018 09:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965082&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-16T09:22:00Z Oleg Kochukhov ny professor i astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965078&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Oleg Kochukhov tilltr&auml;dde&nbsp;som ny professor i&nbsp;astronomi med inriktning mot stj&auml;rnornas magnetf&auml;lt och aktivitet den 1 oktober 2017 och installerades den&nbsp;16 november 2018.</p> Fri, 16 Nov 2018 14:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965078&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-16T14:24:00Z Susanne Höfner invald i Kungl. Vetenskapsakademien https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=957962&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Susanne H&ouml;fner, professor i&nbsp;teoretisk astrofysik&nbsp;vid institutionen f&ouml;r fysik valdes den&nbsp;12&nbsp;maj 2021 in som ledamot i Kungl.&nbsp;Vetenskapsakademien i&nbsp;klassen f&ouml;r astronomi och rymdvetenskap.</p> <p></p> Fri, 11 Jun 2021 07:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=957962&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-11T07:50:00Z Nytt nätverk för nukleär astrofysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=952976&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet &auml;r en del av det nya Horizon2020-n&auml;tverket ChETEC-INFRA (Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos &ndash; Infrastructures). Under kommande 4 &aring;r ska det st&auml;rka det europeiska forskningslandskapet inom nukle&auml;r astrofysik.</p> Wed, 12 May 2021 12:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=952976&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-05-12T12:21:00Z Bidrag till forskningsprojekt kring universums första miljard år https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=941786&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Mellan &aring;r 2021 och 2026 kommer det p&aring;g&aring; forskning kring universums f&ouml;rsta miljard &aring;r, inom projektet <em>De f&ouml;rsta galaxerna och m&ouml;rk materia med Hubble, James Webb och Euclid.</em></p> Mon, 19 Apr 2021 13:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=941786&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-04-19T13:23:00Z Stor rymdsten orsakade meteoritfall https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=924904&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Boliden som s&aring;gs den 7 november 2020 &ouml;ver v&auml;stra Uppland gav upphov till ett meteoritfall. Det bekr&auml;ftar nu forskare fr&aring;n Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet efter att fragment av rymdstenen har hittats och unders&ouml;kts. Detta &auml;r det f&ouml;rsta svenska fyndet efter ett observerat meteoritfall p&aring; &ouml;ver 66 &aring;r och det f&ouml;rsta observerade j&auml;rnmeteoritfallet i Sverige.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 26 Jan 2021 12:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=924904&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-01-26T12:32:00Z Ny kalender om kvinnliga fysiker https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=916548&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En &aring;rskalender f&ouml;r 2021&nbsp;som lyfter rollen kvinnliga forskare haft i nukle&auml;r astrofysik genom tiderna har tagits fram inom det europeisk COST-n&auml;tverket &quot;ChETEC&quot; (<em>Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos</em>)&nbsp;inom EUs horisont 2020.</p> <p></p> Thu, 07 Jan 2021 09:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=916548&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-01-07T09:56:00Z Utställning Time Observatory https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887444&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 26 juni 2020 invigdes utst&auml;llningen Alvaro Campo - Time Observatory (Del 1), The measure of change, p&aring; Uppsala konstmuseum, som handlar om klocktid, soltid och f&ouml;r&auml;ndring.</p> Fri, 26 Jun 2020 06:48:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887444&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-06-26T06:48:00Z Sofia Ramstedt tilldelad Grants for Teaching Sabbaticals https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887362&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Sofia Ramstedt, astronomi och rymdfysik, har tilldelats STINTs Grants for Teaching Sabbaticals 2020.</p> Tue, 30 Jun 2020 15:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=887362&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-06-30T15:04:00Z Susanne Höfner tilldelas ERC Advanced Grant https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=862972&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Susanne H&ouml;fner, professor i teoretisk astrofysik, tilldelas&nbsp;ERC Advanced Grant&nbsp;fr&aring;n&nbsp;Europeiska forskningsr&aring;det (ERC) f&ouml;r projektet&nbsp;EXWINGS.</p> <p></p> Tue, 31 Mar 2020 12:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=862972&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-03-31T12:51:00Z Superteleskop visar galaktisk kamp https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856402&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;r l&auml;nge sedan i en avl&auml;gsen del av galaxen m&ouml;ttes tv&aring; stj&auml;rnor i en kamp f&ouml;r &ouml;verlevnad. Nu n&aring;r ljuset av konfrontationen v&aring;r planet, precis i tid f&ouml;r att astronomer med hj&auml;lp av ny teknik ska kunna dokumentera f&ouml;rloppet p&aring; bild.</p> Fri, 21 Feb 2020 12:44:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856402&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-21T12:44:00Z Sommarkurser i astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=848328&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p class="image-center"><img alt="Läs astronomi i sommar!" src="/digitalAssets/848/c_848328-l_3-k_astro_sommar20.png" style="border-style:solid; border-width:0px" width="1280" /></p> Thu, 20 Feb 2020 10:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=848328&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-20T10:34:00Z Joel Johansson om "Universums accelererande expansion och den mörka energin" i Svenska Fysikersamfundets årsbok Kosmos https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847514&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/Kosmos_2019_särtryck7.pdf">Text av Joel Johansson, astronomi och rymdfysik, i Svenska Fysikersamfundets &aring;rsbok Kosmos 2019: Universums accelererande expansion och den m&ouml;rka energin.</a></p> Thu, 13 Feb 2020 14:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847514&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-13T14:39:00Z Martin Sahlén om "Universums ursprung" i Svenska Fysikersamfundets årsbok Kosmos https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847512&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/Kosmos_2019_särtryck4.pdf">Text av Martin Sahl&eacute;n, astronomi och rymdfysik, i Svenska Fysikersamfundets &aring;rsbok Kosmos 2019: Universums ursprung.</a></p> Thu, 13 Feb 2020 14:27:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847512&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-13T14:27:00Z Martin Sahlén tilldelad Filéns legat https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=843048&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Martin Sahl&eacute;n, docent astronomi med inriktning mot astrofysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, tilldelades den 12 december 2019&nbsp;Fil&eacute;ns legat.</p> Wed, 05 Feb 2020 12:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=843048&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-05T12:59:00Z Erik Zackrisson antagen som excellent lärare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=842330&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 20 Jan 2020 13:47:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=842330&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-01-20T13:47:00Z Nobelpristagare i fysik med nära band till Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820492&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>&Aring;rets Nobelpristagare i fysik, Michel Mayor och Didier Queloz, har i ett kvarts sekel bedrivit n&auml;ra samverkan med Uppsala universitet. N&auml;sta samarbete &auml;r redan i startblocken, och i december g&auml;star Mayor v&aring;r stad i samband med Nobelfestligheterna.</p> Mon, 11 Nov 2019 16:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820492&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-11-11T16:18:00Z ERC Starting Grant till Karin Lind https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=806394&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Karin Lind, astronomi och rymdfysik, tilldelas ERC Starting Grant f&ouml;r 2019 f&ouml;r projektet <em>&quot;Multi-dimensional analysis of the metal-poor Galaxy&quot;</em> med totalt&nbsp;2,5 miljoner euro under fem &aring;r.</p> Wed, 04 Sep 2019 08:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=806394&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-09-04T08:39:00Z Sommarkurser i fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=801324&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi ger 2019 de tre sommarkurserna&nbsp;<a class="link" href="https://www.physics.uu.se/utbildning/kurser-och-program/kurs/?kKod=1FA112&amp;typ=1" target="_blank">Fysik i vardagen f&ouml;r l&auml;rare</a>,&nbsp;<a class="link" href="http://physics.uu.se/utbildning/kurser-och-program/kurs/?kKod=1FA218&amp;typ=1" target="_blank">Orienteringskurs i astronomi</a>&nbsp;och&nbsp;<a class="link" href="http://physics.uu.se/utbildning/kurser-och-program/kurs/?kKod=1FA221&amp;typ=1" target="_blank">Universums byggnad</a>.</p> Thu, 27 Jun 2019 11:57:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=801324&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-06-27T11:57:00Z Nikolai Piskunov utsedd till Wallenberg Scholar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778696&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nikolai Piskunov, astronomi och rymdfysik, uts&aring;gs den 25 mars 2019&nbsp;till Wallenberg Scholar.</p> Wed, 27 Mar 2019 09:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778696&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-03-27T09:19:00Z Vårt universum är en expanderande bubbla i en extra dimension https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763350&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har formulerat en ny modell f&ouml;r v&aring;rt universum som kan l&ouml;sa g&aring;tan med den m&ouml;rka energin. Den nya artikeln, publicerad i Physical Review Letters, f&ouml;resl&aring;r ett nytt s&auml;tt att konstruera ett universum med m&ouml;rk energi d&auml;r v&aring;rt universum rider p&aring; en expanderande bubbla i en extra dimension.</p> Thu, 27 Dec 2018 12:15:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763350&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-12-27T12:15:00Z Pressmeddelande: Jätteteleskop avslöjar stjärnbildning kort tid efter Big Bang https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=714534&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I en artikel i tidskriften Nature rapporterar ett internationellt forskarlag om hur man med hj&auml;lp av j&auml;tteteleskopen ALMA och VLT uppt&auml;ckt signaturer av grund&auml;mnena syre och v&auml;te fr&aring;n en extremt avl&auml;gsen galax &ndash; s&aring; l&aring;ngt borta att det tagit ljuset fr&aring;n galaxen cirka 13,3 miljarder &aring;r att n&aring; fram till oss. Detta &auml;r den mest avl&auml;gsna uppt&auml;ckten av enskilda grund&auml;mnen i rymden hittills. Forskarna kan nu dra slutsatser om stj&auml;rnbildning l&auml;ngre tillbaka i universums historia &auml;n n&aring;gonsin f&ouml;rut.</p> Wed, 16 May 2018 11:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=714534&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-05-16T11:19:00Z Pressmeddelande: Tomrum och galaxhopar kan kullkasta Einstein https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=711282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nya astronomiska kartl&auml;ggningar av hundratusentals av universums tomrum och galaxhopar kommer kunna anv&auml;ndas f&ouml;r att testa Einsteins relativitetsteori genom att s&ouml;ka efter sm&aring; avvikelser hos gravitationen p&aring; enorma avst&aring;nd &ndash; en m&ouml;jlig f&ouml;rklaring till den m&ouml;rka energin som f&aring;r universums expansion att accelerera idag. Det visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Physical Review D.</p> Mon, 07 May 2018 14:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=711282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-05-07T14:38:00Z Spräng en planet under SciFest https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=700126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Fri, 02 Mar 2018 15:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=700126&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-03-02T15:54:00Z Erik B. Karlsson om "Mätproblemet" i Svenska Fysikersamfundets årsbok Kosmos https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691432&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/Kosmos2017_Särtryck6.pdf">Text av Erik B. Karlsson, materialfysik i Svenska Fysikersamfundets &aring;rsbok Kosmos 2017: M&auml;tproblemet.</a></p> Mon, 29 Jan 2018 14:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691432&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-01-29T14:51:00Z Superskarpa bilder visar gigantiska bubblor på kall jättestjärnas yta https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=687474&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett internationellt forskarteam har tagit superskarpa bilder av ytan p&aring; en n&auml;rbel&auml;gen j&auml;ttestj&auml;rna med VLT teleskopet i Chile. Bilderna visar hur gigantiska bubblor, tv&aring;hundra g&aring;nger s&aring; stora som v&aring;r egen sol, transporterar energi fr&aring;n j&auml;ttestj&auml;rnans inre, upp till ytan. Bilderna kan anv&auml;ndas f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; hur j&auml;ttestj&auml;rnors massiva vindar s&aring; sm&aring;ningom leder till stj&auml;rnans d&ouml;d.</p> Wed, 20 Dec 2017 15:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=687474&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-20T15:19:00Z TEDx-föreläsning Searching for Extraterrestrial Intelligence https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=687276&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Wed, 10 Jan 2018 09:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=687276&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-01-10T09:21:00Z Astronomins Dag och Natt lockade över 600 besökare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=670604&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 23 september 2017 arrangerades Astronomins Dag och Natt p&aring; museum Gustavianum. Evenemanget&nbsp;var ett samarbete mellan Gustavianum, institutionen f&ouml;r geovetenskaper och institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> Sat, 23 Sep 2017 14:33:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=670604&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-09-23T14:33:00Z En ny nivå av magnetisk mättnad https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=652642&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Oleg Kochukhov, astronomi och rymdfysik, har tillsammans med en internationell forskargrupp uppt&auml;ckt ov&auml;ntade starka magnetf&auml;lt&nbsp;p&aring; ytan av ett f&aring;tal snabbt roterande r&ouml;da&nbsp;dv&auml;rgstj&auml;rnor.</p> <p></p> Mon, 24 Jul 2017 06:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=652642&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-07-24T06:16:00Z Bengt Gustafsson tilldelades H.M. Konungens medalj av 8:e ordningen i Serafimerordens band https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=649202&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Professor emeritus Bengt Gustafsson tilldelades den 20 juni 2017 H.M. Konungens medalj, 8:e ordningen i Serafimerordens band vid en ceremoni p&aring; Kungliga slottet. Bengt Gustafsson tilldelades Serafimerorden f&ouml;r sina betydande insatser som astrofysiker.</p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"><a href="https://www.kungahuset.se/arkiv/pressmeddelanden/2017-06-06-medaljforlaningar-6-juni-2017">L&auml;s mer om medaljf&ouml;rl&auml;ningar p&aring; Sveriges Kungahus hemsida</a></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 20 Jun 2017 12:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=649202&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-06-20T12:55:00Z Nytt interdisciplinärt nätverk för nukleär astrofysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=636578&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 6 april 2017 inleddes ett nytt samarbetsprojekt mellan 28 olika l&auml;nder i det nystartade COST-n&auml;tverket ChETEC i Bryssel. N&auml;tverket &auml;r &ouml;ppet f&ouml;r alla som vill bidra och syftet &auml;r att f&ouml;ra samman astronomer, astrofysiker och k&auml;rnfysiker f&ouml;r forskning kring olika grund&auml;mnens betydelse f&ouml;r studier av universums utveckling.</p> Wed, 12 Apr 2017 14:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=636578&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-04-12T14:21:00Z Mats André invald i Kungliga Vetenskapsakademien https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=609576&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=7800&amp;typ=artikel">Mats Andr&eacute;, professor vid institutet f&ouml;r rymdfysik och professor vid Uppsala universitet, valdes in som svensk ledamot i klassen f&ouml;r astronomi och rymdvetenskap&nbsp;vid den ordinarie sammankomsten den 9 november 2016</a></p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 02 Dec 2016 08:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=609576&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-12-02T08:11:00Z Rosetta ger ny bild av kometer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=595568&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En helt f&ouml;r&auml;ndrad bild av kometer. Det kan vara resultatet av rymdsonden Rosettas tolv&aring;riga f&auml;rd genom solsystemet, som avslutades fredagen den 30 september. Nu forts&auml;tter diskussionen bland forskare om hur man ska tolka alla data som Rosetta har samlat in under &aring;ren och s&auml;nt till jorden.</p> Wed, 12 Oct 2016 11:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=595568&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-10-12T11:56:00Z Bengt Gustafsson tilldelades 2016 års Disapris https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=590838&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet, f&aring;r &aring;ret Disapris. Han f&aring;r priset f&ouml;r sin f&ouml;rm&aring;ga att &rdquo;g&ouml;ra det till synes obegripliga begripligt&rdquo;.</p> <div> <p style="margin-left:0px"></p> </div> Tue, 13 Sep 2016 07:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=590838&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-09-13T07:11:00Z Pressmeddelande: Syre upptäckt på rekordavstånd i rymden https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576204&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Med hj&auml;lp av j&auml;tteteleskopet Alma i Chile har astronomer i Japan, Storbritannien, Sverige och Tyskland hittat syre l&auml;ngre bort i rymden &auml;n n&aring;gonsin tidigare. I en artikel i tidskriften Science rapporterar forskarna om uppt&auml;ckten av en emissionslinje fr&aring;n joniserat syre i en extremt avl&auml;gsen galax. Fyndet &ouml;ppnar f&ouml;r nya metoder f&ouml;r att studera galaxer i universums barndom och ger &auml;ven en viktig pusselbit till den g&aring;tfulla epok i universums historia d&aring; gasen mellan galaxerna &ouml;vergick fr&aring;n att vara neutral till att vara joniserad.</p> Thu, 16 Jun 2016 18:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576204&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-06-16T18:00:00Z Teleskopvisning av Merkuriuspassagen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=573854&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>M&aring;ndagen den 9 maj h&ouml;ll Eric Stempels och Ola Karlsson, astronomi och rymdfysik, i en teleskopvisning framf&ouml;r huvudentr&eacute;n av &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet i anslutning till att Merkurius passerade mellan jorden och solen.</p> <p></p> Mon, 09 May 2016 06:46:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=573854&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-05-09T06:46:00Z Bildrelease av ESO av Teleskopbilder på nyfödda galaxer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=516172&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>European Southern Observatory, ESO, sl&auml;ppte nyligen&nbsp;bilder p&aring; galaxen NGC5291 som Erik Zackrisson vid avdelningen f&ouml;r astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet har tagit fram med teleskopet VLT&nbsp;i Chile.</p> Tue, 22 Dec 2015 09:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=516172&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-12-22T09:28:00Z Saturnus ringar i fokus i doktorsavhandling i rymdfysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=510586&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I en ny avhandling fr&aring;n Uppsala universitet har Mika Holmberg unders&ouml;kt den yttre delen av planeten Saturnus praktfulla ringsystem. En god f&ouml;rst&aring;else av Saturnus n&auml;romr&aring;de &auml;r v&auml;rdefull till exempel n&auml;r nya missioner b&aring;de till Saturnus och till andra gasj&auml;ttar med liknande plasmaf&ouml;rh&aring;llanden planeras.</p> <p><img alt="Saturnus ringar" src="/digitalAssets/510/c_510586-l_3-k_saturnus_ringar.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Mon, 23 Nov 2015 11:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=510586&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-11-23T11:01:00Z Forskarpodden med Eric Stempels https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=463496&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">Eric Stempels &auml;r Uppsala-astronomen som letar liv i rymden med hj&auml;lp av stj&auml;rnornas ljus. Och f&ouml;rutom arbetet med att utveckla instrument f&ouml;r att titta ut i universum s&aring; bjuder studiet av rymden in till m&aring;nga tankeknutar och filosofiska resonemang. I det h&auml;r avsnittet av Forskarpodden ber&auml;ttar Eric Stempels, forskare&nbsp;i astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet, om sin forskning, science fiction, vanliga missuppfattningar om universum och om sitt tidiga intresse f&ouml;r&nbsp;stj&auml;rnorna.</p> <p style="margin-left:0px"><a href="https://www.uu.se/nyheter/forskarpodden/">Forskarpodden publicerades den 23/9 2015</a></p> </div> Wed, 23 Sep 2015 12:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=463496&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-23T12:42:00Z Stjärnforskaren Karin Lind: Hoppas på ett spännande genombrott https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=455588&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>1,6 miljoner euro och en alldeles egen forskargrupp. Det har astronomiforskaren Karin Lind, som en av sex unga forskare fr&aring;n hela v&auml;rlden, f&aring;tt f&ouml;r att kunna f&ouml;rdjupa sin forskning och sina teorier. I slutet av &aring;ret l&auml;mnar hon Uppsala f&ouml;r Max Planckinstitutet f&ouml;r astronomi i Heidelberg, Tyskland.</p> Mon, 07 Sep 2015 12:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=455588&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-07T12:32:00Z Ny modelleringsplattform med öppen källkod påskyndar utvecklingen av ”gröna” magneter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080344&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet ska i ett europeiskt forskningssamarbete tillsammans med de b&aring;da teknikf&ouml;retagen Siemens AG och Robert Bosch GmbH&nbsp;skapa en modelleringsplattform f&ouml;r att utveckla magnetiska komponenter med mer h&aring;llbara material &auml;n de som finns idag.</p> Tue, 05 Mar 2024 08:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080344&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-03-05T08:49:00Z Nytt EU-projekt ska bana väg för framtidens elektronik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078568&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har beviljats EU-medel f&ouml;r projektet OBELIX. Inom projektet ska man&nbsp;utveckla en helt ny form av elektroniska komponenter, d&auml;r information &ouml;verf&ouml;rs genom orbitala magnetiska str&ouml;mmar ist&auml;llet f&ouml;r spinnstr&ouml;mmar eller elektriska str&ouml;mmar.</p> Tue, 20 Feb 2024 14:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078568&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-02-20T14:41:00Z Ultrasnabb avmagnetisering genom ögonblicklig generering av spinnvågor https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077874&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>N&auml;r ett ferromagnetiskt material, till exempel j&auml;rn, bestr&aring;las med laserpulser p&aring; femtosekundsniv&aring;n sker en ultrasnabb avmagnetisering. Men exakt vad denna avmagnetisering beror p&aring; har varit en g&aring;ta under m&aring;nga &aring;r. Ny forskning visar att icke-termiska spinnv&aring;gsexcitationer kan f&ouml;rklara den snabba avmagnetiseringen.</p> Fri, 02 Feb 2024 14:44:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077874&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-02-02T14:44:00Z Pressmeddelande: Nytt 2D-material med supertunga elektroner https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077560&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett nytt 2D-kvantmaterial har uppt&auml;ckts. Materialet best&aring;r av atomtunna lager av&nbsp;cerium, kisel och jod (CeSiI) och&nbsp;&auml;r det f&ouml;rsta exemplet p&aring; ett 2D-material med&nbsp;s&aring; kallade tunga fermioner. Det presenteras i en ny studie, gjord av&nbsp;bland annat forskare i materialvetenskap vid Uppsala universitet, och som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.</p> Wed, 24 Jan 2024 14:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077560&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-01-24T14:56:00Z Laserstyrning och mätning av magnetism i legeringar på atomnivå https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077452&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har i ett internationellt samarbete utvecklat nya metoder f&ouml;r att styra och m&auml;ta magnetism i legeringar p&aring; atomniv&aring;.</p> Fri, 19 Jan 2024 14:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077452&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-01-19T14:18:00Z Stora orbitalströmmar kan induceras i lättmetall https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069510&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fysiker vid Uppsala universitet har i ett internationellt samarbete f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen kunnat visa att mycket stora orbitalstr&ouml;mmar kan induceras i l&auml;ttmetallen krom.</p> Thu, 12 Oct 2023 08:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069510&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-10-12T08:26:00Z Pressmeddelande: Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067404&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Rudbeckmedaljen tilldelas i &aring;r professorerna Annica Black-Schaffer, Gunilla Enblad och Neil Price, medan Linn&eacute;medaljen tilldelas professor Mattias Jakobsson.</p> Thu, 14 Sep 2023 11:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067404&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-14T11:21:00Z Nytt kvanttillstånd upptäckt i gömda ordningen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1056864&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskning fr&aring;n Uppsala universitet visar att ett nytt kvanttillst&aring;nd uppst&aring;r p&aring; ytan av den tunga elektronsupraledare URu<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>, inom en mystisk fas som kallas den g&ouml;mda ordningen.</p> Wed, 22 Mar 2023 16:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1056864&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-03-22T16:13:00Z ERC Consolidator Grant till forskning om supraledning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050178&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, &auml;r en av 12 forskare i Sverige som har beviljats bidrag i Europeiska forskningsr&aring;dets (ERC) utlysning av Consolidator Grant 2023. I projektet SUPERLAND ska hennes forskargrupp under fem &aring;r studera fenomenet supraledning f&ouml;r att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; det.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 31 Jan 2023 12:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050178&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-01-31T12:34:00Z Konsolideringsbidrag till forskare vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1038074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om vilka ans&ouml;kningar som beviljats konsolideringsbidrag 2022. Vid Uppsala universitet tilldelas Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, och Mikael Sellin universitetslektor&nbsp;vid institutionen f&ouml;r medicinsk biokemi och mikrobiologi, vardera 10 miljoner kronor under fem &aring;r.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 12 Dec 2022 12:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1038074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-12-12T12:21:00Z Nyskapande elektronik baserad på elektronens virvlande https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1032870&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Behoven att bearbeta och lagra digitala data forts&auml;tter att v&auml;xa exponentiellt och med dem&nbsp;en &ouml;kad energif&ouml;rbrukning. F&ouml;r att kunna m&ouml;ta denna utmaning m&aring;ste nya elektroniska komponenter utvecklas. Peter Oppeneer, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, leder ett fem&aring;rigt projekt om detta.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Sat, 29 Oct 2022 11:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1032870&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-10-29T11:20:00Z Två Uppsalaforskare får stora projektanslag från KAW https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1030994&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Sven Nelander som forskar om de molekyl&auml;ra mekanismerna bakom uppkomsten av cancer och Peter Oppeneer vars forskningsomr&aring;de &auml;r teoretisk magnetism, f&aring;r tillsammans drygt 74 miljoner i projektbidrag fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 14 Oct 2022 11:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1030994&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-10-14T11:36:00Z Thuréuspriset till Peter Oppeneer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1024826&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Peter Oppeneer vid avdelningen f&ouml;r materialteori har tilldelats&nbsp;2022 &aring;rs Thur&eacute;uspris&nbsp;i den fysisk-matematiska&nbsp;klassen fr&aring;n Kungl. Vetenskaps-Sociteten i Uppsala.</p> Thu, 01 Sep 2022 12:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1024826&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-09-01T12:56:00Z Pressmeddelande: DNA ger ledtrådar till ren och effektiv energiproduktion https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet har genom att studera spiralformade molekyler i kroppen, s&aring;som DNA, f&aring;tt ledtr&aring;dar till hur energiproduktion i till exempel br&auml;nsleceller kan effektiviseras, utan inblandning av koldioxid och tungmetaller. Den nya forskningen visar hur de spiralformade molekylerna, som finns naturligt i allt syreberoende liv, katalyserar energiproduktionen i cellerna.</p> Tue, 19 Jul 2022 10:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-07-19T10:16:00Z Ultrafast Demagnetization between Rare Earth Atoms https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1011154&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Researchers at Uppsala University have discovered how conduction electrons mediate the exchange between rare earth atoms to allow a very fast demagnetization.</p> Mon, 25 Apr 2022 10:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1011154&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-04-25T10:09:00Z Lilla Göran Gustafssonpriset till Jorge Cayao och Vladislav Borisov https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1010034&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Jorge Cayao och Vladislav Borisov vid avdelningen f&ouml;r materialteori har tilldelats lilla G&ouml;ran Gustafssonpriset f&ouml;r unga forskare.</p> <p></p> Wed, 13 Apr 2022 07:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1010034&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-04-13T07:14:00Z Plasmoniska lasrar blir magnetiska https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=985654&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Plasmoniska lasrar visar p&aring; m&aring;nga unika egenskaper, men hittills har dessa inte varit relaterade till magnetism. Ny forskning visar nu att plasmoniska lasrar kan sl&aring;s p&aring; och av magnetiskt.</p> Thu, 23 Dec 2021 17:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=985654&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-12-23T17:30:00Z Bevis för ovanlig typ av kvantfasövergång https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982052&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Kvantfas&ouml;verg&aring;ngar kopplas oftast ihop med en bruten symmetri inom fasta tillst&aring;ndets fysik. Jan Rusz och Peter Oppeneer fr&aring;n Uppsala universitet har nu som en del av ett internationellt samarbete hittat bevis f&ouml;r en&nbsp;kvantfas&ouml;verg&aring;ng&nbsp;som saknar symmetribrott i det ovanliga supraledande materialet CeCoIn<sub>5</sub>.</p> Thu, 02 Dec 2021 10:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982052&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-12-02T10:41:00Z Nytt stort forskningsprogram för framtidens material https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981726&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet &auml;r ett av de l&auml;ros&auml;ten som deltar i ett nytt stort forskningsprogram inom materialforskning som ska&nbsp;skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r ett h&aring;llbart samh&auml;lle. Programmet&nbsp;finansieras av&nbsp;Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).</p> Tue, 30 Nov 2021 08:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981726&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-30T08:21:00Z Pressmeddelande: Nytt stort forskningsprogram för framtidens material https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981724&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet &auml;r ett av de l&auml;ros&auml;ten som deltar i ett nytt stort forskningsprogram inom materialforskning som ska&nbsp;skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r ett h&aring;llbart samh&auml;lle. Programmet&nbsp;finansieras av&nbsp;Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).</p> Tue, 30 Nov 2021 08:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981724&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-30T08:17:00Z Ny syn på okonventionell supraledning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=978594&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Mekanismen som leder till okonventionell supraledning i kopparoxidbaserade och j&auml;rnbaserade supraledare har blivit mycket omdiskuterad. Uppsalafysiker visar nu att konventionella gittervibrationer mycket v&auml;l kan ge upphov till okonventionell supraledning, vilket man tidigare inte trott.</p> Wed, 10 Nov 2021 13:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=978594&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-10T13:53:00Z Materialkombination för framtidens teknologi? https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966200&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vilket material ska man satsa p&aring; f&ouml;r framtidens teknologi? Organiska molekyler med sina utm&auml;rkta magnetiska egenskaper, eller kanske grafen som kan ge m&aring;ngdubbelt snabbare transistorer? Forskare fr&aring;n Uppsala och Berlin visar nu i den ansedda tidskriften Advanced Materials att b&auml;gge material kan kombineras f&ouml;r att skapa det b&auml;sta av tv&aring; v&auml;rldar.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 21 May 2013 13:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966200&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2013-05-21T13:22:00Z Orsaken till ultrasnabb avmagnetisering avslöjad https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966184&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Informationen p&aring; moderna h&aring;rddiskar lagras i form av magnetiska &rdquo;bits&rdquo;, sm&aring; areor som har viss magnetisk riktning och l&auml;ses digitalt som 0 eller 1. Forskare har nyligen uppt&auml;ckt att magnetismen i en &rdquo;bit&rdquo; kan raderas optiskt genom ultrasnabba laserpulser, men den grundl&auml;ggande f&ouml;rst&aring;elsen av denna process har inte funnits. Uppsalafysiker visar nu orsaken till avmagnetiseringen i tidskriften Nature Materials.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 29 Jan 2013 13:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966184&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2013-01-29T13:42:00Z Nu kan magnetism mätas med nanoprecision https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966176&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Kunskap om magnetiskt material p&aring; nanometerskala (dvs. 10<sup>-9</sup>&nbsp;m) &auml;r oumb&auml;rlig f&ouml;r utvecklingen av framtidens spinnelektroniska komponenter. Ett hinder i denna utveckling &auml;r att det hittills inte har varit m&ouml;jligt att genomf&ouml;ra kvantitativ magnetisk analys p&aring; nanoskalor. Uppsalafysiker visar nu hur magnetiska egenskaper kan m&auml;tas med nanoprecision med hj&auml;lp av nanometertunna elektronstr&ouml;mmar i ett elektronmikroskop.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 23 Jan 2013 13:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966176&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2013-01-23T13:31:00Z Jonas Fransson ny professor i teori för starkt korrelerade material https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965186&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Jonas Fransson tilltr&auml;dde som professor den 1 april 2016 och installerades den 18 november 2016 vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> <div></div> <div> <div></div> </div> Fri, 18 Nov 2016 10:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965186&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-11-18T10:34:00Z Susanne Mirbt ny professor i kondenserade materiens fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965142&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Susanne Mirbt installerades som professor i&nbsp;kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet den 13 november 2015.</p> Fri, 13 Nov 2015 09:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965142&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-11-13T09:08:00Z Nya metoder för magnetisk mikroskopi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=964928&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I ett internationellt samarbete med fysiker fr&aring;n Tyskland och Ryssland, har Uppsalaforskaren Peter Oppeneer utvecklat nya och enklare metoder f&ouml;r magnetisk mikroskopi, som &auml;r en viktig karakteriseringsteknik vid till exempel utveckling av magnetiska minnen.</p> Mon, 12 Jul 2021 15:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=964928&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-07-12T15:38:00Z Krönika: De första stegen in i kvantmaterialvärlden https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=957814&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">I framtidens teknologi kommer kvantmaterialen vara en av grundpelarna och d&auml;rmed en central del av ett tekniskt kunnande i v&aring;rt samh&auml;lle. F&ouml;r att Sverige ska kunna ha en framtr&auml;dande roll p&aring; en internationell arena m&aring;ste vi ge v&aring;ra ingenj&ouml;rer m&ouml;jlighet att f&aring; studera fysik och matematik p&aring; en h&ouml;g niv&aring;. Det skriver Mattias Klintenberg, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 09 Jun 2021 11:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=957814&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-09T11:36:00Z Excellent innovation utvald av Europeiska Kommissionen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=930678&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Europeiska Kommissionens innovations radar plattform har valt ut en uppfinning av Uppsala universitet som excellent innovation. Uppfinningen &auml;r en ny metod och sensor f&ouml;r att detektera fr&aring;n vilket h&aring;l en ljusstr&aring;le kommer.</p> Fri, 26 Feb 2021 15:45:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=930678&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-02-26T15:45:00Z Olle Eriksson tilldelad Rudbeckmedaljen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=928908&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 15 Feb 2021 14:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=928908&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-02-15T14:55:00Z Ny kopplingstyp leder till ultrasnabb magnetisk förändring https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901178&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Att f&ouml;rst&aring; hur magnetisering kan f&ouml;r&auml;ndra sig p&aring; snabbaste s&auml;tt har blivit allt viktigare f&ouml;r att &aring;stadkomma en utveckling av framtidens ultrasnabba datorkomponenter. I ett internationellt samarbete visar nu forskare att det finns en ny kopplingstyp som kan ge ultrasnabb avmagnetisering i terbium, ett magnetiskt grund&auml;mne med stark magnetisk anisotropi.</p> Wed, 04 Nov 2020 13:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901178&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-11-04T13:06:00Z Gymnasieelever lär sig om levitation https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=899406&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Fenomenet <em>levitation</em> har fascinerat m&aring;nga. Kan man bygga ett t&aring;g som k&ouml;r p&aring; sp&aring;r utan att ber&ouml;ra sj&auml;lva sp&aring;ren? Jo, det &auml;r m&ouml;jligt och det skulle &auml;ven spara mycket energi. Gymnasieelever fr&aring;n Lundellska skolan i Uppsala har nu bes&ouml;kt &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet f&ouml;r att l&auml;ra sig mer om levitation och supraledning med m&aring;let att sj&auml;lva bygga ett sv&auml;vande t&aring;g.</p> Tue, 27 Oct 2020 12:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=899406&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-10-27T12:39:00Z Framtidens energisnåla digitala verktyg https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=897296&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Hur ser framtidens energisn&aring;la elkomponenter ut? Kan s&aring; kallade &ouml;verg&aring;ngsmetalloxider ge oss teknik f&ouml;r mer effektiva och mindre energikr&auml;vande digitala vektyg? Se filmen om Oscar Gr&aring;n&auml;s forskning vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet i Uppsala.</p> Wed, 07 Oct 2020 12:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=897296&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-10-07T12:05:00Z Pressmeddelande: Ny metod gör det möjligt att mäta ultrasnabba magnetiska förändringar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=890550&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Hur kan det i en framtid, med &ouml;kande behov av att lagra digital information, bli m&ouml;jligt att m&auml;ta om magnetiska bits switchar tillr&auml;ckligt fort i till exempel allt kraftfullare h&aring;rddiskar? I ett samarbete har fysiker fr&aring;n bland Uppsala universitet utvecklat en exakt metod f&ouml;r att m&auml;ta ultrasnabba f&ouml;r&auml;ndringar av magnetiska tillst&aring;nd i ett material. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications.</p> Tue, 25 Aug 2020 11:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=890550&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-08-25T11:19:00Z Pressmeddelande: Ny form av magnetisk ordning upptäckt i grundämnet neodym https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881128&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett materials magnetism kan anv&auml;ndas inom en m&auml;ngd olika omr&aring;den. Med utvecklingen av gr&ouml;nare teknik i samh&auml;llet f&ouml;rv&auml;ntas behovet av nya och f&ouml;rb&auml;ttrade magnetiska material bli &auml;nnu st&ouml;rre. Forskare fr&aring;n Uppsala universitet presenterar nu nya fynd g&auml;llande grund&auml;mnet neodym. Neodym visar sig ha en hittills ok&auml;nd form av magnetisk ordning, uppbyggd av en blandning av magnetiska spiraler.</p> Fri, 29 May 2020 11:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881128&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-05-29T11:31:00Z Ovanlig typ av supraledning upptäckt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=864158&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har utvecklat en ny teori som f&ouml;rutsp&aring;r en ovanlig typ av supraledning i vridna dubbellager av grafen.</p> Tue, 07 Apr 2020 12:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=864158&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-04-07T12:16:00Z Magnetisk vätebaserad supraledare upptäckt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856912&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Att skapa supraledning vid rumstemperatur &auml;r en av dagens st&ouml;rsta utmaningar inom forskningen. Nyligen har ett v&auml;tebaserat material med jordartsmetallen lantan, en s&aring; kallad superhydrid, gett hopp om att den ultimata l&ouml;sningen av g&aring;tan skulle kunna vara n&auml;ra. Uppsalafysiker har nu kunnat visa att det &auml;ven finns andra superhydrider, best&aring;ende av v&auml;teatomer och jordartsmetallen neodym som &auml;r s&aring;v&auml;l magnetiskt som supraledande, och kan vara en ovanlig typ av supraledare.</p> <div></div> <p></p> <p></p> Wed, 26 Feb 2020 13:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856912&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-26T13:18:00Z Ny metod att simulera vibrationsspektroskopi hos atomer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856808&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalafysikerna Paul Zeiger och J&aacute;n Rusz har utvecklat en ny teoretisk metod f&ouml;r att beskriva atomers vibrationsspektroskopi f&ouml;r fasta &auml;mnen.</p> Wed, 26 Feb 2020 10:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856808&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-26T10:05:00Z Pressmeddelande: Spinntillstånd kan förflyttas snabbare än förväntat https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=843030&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I takt med att den elektroniska teknik vi anv&auml;nder f&ouml;rb&auml;ttras kr&auml;vs allt mindre komponenter. S&aring; sm&aring;ningom handlar det om s&aring; sm&aring; delar att man st&ouml;ter p&aring; kvantfysiska utmaningar. Ett sp&aring;r forskare utforskar f&ouml;r att komma vidare &auml;r att manipulera elektronens spinn. I en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Science Advances beskriver forskare fr&aring;n bland annat Uppsala och &Ouml;rebro universitet hur man i experiment kunnat visa att spinntillst&aring;nd kan f&ouml;rflytas mellan atomer mycket snabbare &auml;n f&ouml;rv&auml;ntat.</p> Thu, 23 Jan 2020 12:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=843030&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-01-23T12:19:00Z Oscar Grånäs tilldelad Lindbomska belöningen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=842282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Oscar Gr&aring;n&auml;s, materialteori, har tilldelats Lindbomska bel&ouml;ningen av Kungl. Vetenskapsakademien.</p> Mon, 20 Jan 2020 07:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=842282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-01-20T07:59:00Z Ny upptäckt kan ge snabbare spinntroniska element https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823516&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har kunnat visa att det finns en ny form av magnetiskt vridmoment som kan g&ouml;ra spinntroniska element &auml;nnu snabbare &auml;n de &auml;r idag. Forskningen har publicerats i Nature Communications.</p> Tue, 03 Dec 2019 12:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823516&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-12-03T12:31:00Z Magnetiska strömmar i DNA-molekyler förstås med ny teori https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820534&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Jonas Fransson, professor vid Uppsala universitet, har tagit fram en modell f&ouml;r hur elektroner r&ouml;r sig i helixformade molekyler n&auml;r de p&aring;verkas av yttre krafter. I modellen tas f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen h&auml;nsyn till elektronernas inb&ouml;rdes v&auml;xelverkan.</p> Tue, 12 Nov 2019 14:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820534&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-11-12T14:05:00Z ERC anslår 80 miljoner kronor till forskning om materialteori https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=815690&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>&ndash; Det h&auml;r anslaget ger oss resurser att anta en av vetenskapens stora utmaningar, s&auml;ger Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism, som erh&aring;ller ett ERC Synergy Grant f&ouml;r projektet Ultrafast dynamics of correlated electrons in solids.</p> Mon, 14 Oct 2019 11:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=815690&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-14T11:28:00Z Supraledande material upptäckt med unik kod https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Genom att utveckla en unik kod har Peter Oppeneer och hans forskarlag uppt&auml;ckt ett nytt supraledande material &ndash; ett material som leder str&ouml;m utan energif&ouml;rluster och som st&ouml;ter bort magnetf&auml;lt. I f&ouml;rl&auml;ngningen &auml;r f&ouml;rhoppningen att supraledare ska kunna bidra till l&ouml;sningen av v&auml;rldens energiproblem.</p> Fri, 04 Oct 2019 11:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-04T11:13:00Z Rajeev Ahuja utsedd till APS Fellow https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813458&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Professor Rajeev Ahuja vid avdelningen f&ouml;r materialteori uts&aring;gs i september 2019 till APS Fellow av&nbsp;American Physical Society&nbsp;Council.</p> Wed, 02 Oct 2019 14:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813458&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-02T14:09:00Z Projekt inom Dynamik i kvantmateria tilldelas 28 milj https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi var meds&ouml;kande till projektet Dynamic Quantum Matter som tilldelades&nbsp;28 milj kronor under fem &aring;r&nbsp;fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2019.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> Tue, 01 Oct 2019 11:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-10-01T11:18:00Z Pressmeddelande: Elektroniska övergångar under högt tryck kan leda till högtemperatursupraledning i väte https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=812378&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett internationellt experimentellt forskningsteam lett av professor Ho-Kwang Mao och doktor Cheng Ji fr&aring;n HPSTAR, Kina och ett teoretiskt team lett av professor Rajeev Ahuja, Uppsala universitet, har anv&auml;nt b&aring;de experimentell och teoretisk forskning f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; strukturella fas&ouml;verg&aring;ngar under h&ouml;gt tryck i v&auml;te vilket kan ge upphov till metallisering och kan till och med resultera i supraledning.</p> Wed, 25 Sep 2019 11:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=812378&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-09-25T11:26:00Z Pressmeddelande: Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=811282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen kunnat identifiera hur man kan skilja mellan s&aring; kallade &auml;kta och falska Majoranatillst&aring;nd. Forskningsresultaten &auml;r ett stort steg p&aring; v&auml;gen mot en fortsatt utveckling av topologiska supraledare och anv&auml;ndandet av Majoranatillst&aring;nd f&ouml;r avancerade kvantdatorer i framtiden.</p> Tue, 17 Sep 2019 07:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=811282&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-09-17T07:36:00Z Pressmeddelande: Nytt supraledande tvådimensionellt material upptäckt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=803288&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Supraledande material kan leda str&ouml;m helt utan energif&ouml;rluster. H&ouml;gtemperatursupraledning i kopparoxider uppt&auml;cktes f&ouml;r 30 &aring;r sedan men orsaken till deras h&ouml;ga &ouml;verg&aring;ngstemperatur &auml;r fortfarande en g&aring;ta. F&ouml;r att komma n&auml;rmare g&aring;tans l&ouml;sning presenterar Uppsalaforskare nu ett nyuppt&auml;ckt material som &auml;r supraledande trots att det bara &auml;r tre atomer tjockt. Forskningen publiceras i Physical Review Letters.</p> Wed, 14 Aug 2019 10:52:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=803288&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-08-14T10:52:00Z Fyra Uppsalaforskare får pris av Göran Gustafssons stiftelse https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784012&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 3 maj var det h&ouml;gtidlig prisutdelning av G&ouml;ran Gustafssonpriset till unga forskare vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska h&ouml;gskolan (KTH) p&aring; Nationalmuseum i Stockholm. G&ouml;ran Gustafssons Stiftelse f&ouml;r fr&auml;mjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och KTH delar ut sammanlagt 14 miljoner kronor till unga forskare inom teknisk fysik och medicin. Bland 2019 &aring;rs nya pristagare finns fyra Uppsalaforskare.</p> Sat, 04 May 2019 12:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784012&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-05-04T12:04:00Z Ultrasnabb övergång till ny metastabil kristallfas upptäckt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778464&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 25 Mar 2019 12:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778464&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-03-25T12:38:00Z Fyra forskare får bidrag för strategisk mobilitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763278&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Stiftelsen f&ouml;r strategisk forskning, SSF, finansierar programmet Strategisk Mobilitet, som fr&auml;mjar &ouml;kad personr&ouml;rlighet mellan akademi och n&auml;ringsliv. I &aring;r beviljades fyra bidrag till projekt vid Uppsala universitet, som handlar om diabetes, modellering, dataanalys och batterier.</p> Thu, 20 Dec 2018 14:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763278&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-12-20T14:41:00Z Anna Delin tilldelas Thuréuspriset https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739848&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">Anna Delin vid&nbsp;institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades den 4&nbsp;september 2018 Thur&eacute;uspriset i den fysisk-matematiska klassen&nbsp;&quot;<em>f&ouml;r hennes signifikanta bidrag till teorin kring nanomagnetism&quot;</em>&nbsp;fr&aring;n Kungl.&nbsp;Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.</p> </div> <div> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> </div> Tue, 04 Sep 2018 09:02:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739848&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-09-04T09:02:00Z Olle Eriksson hedersdoktor vid KTH https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739174&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid&nbsp;institutionen f&ouml;r fysik och astronomi,&nbsp;Uppsala universitet utn&auml;mndes den 18 september till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska h&ouml;gskolan.</p> <p></p> Mon, 29 Oct 2018 07:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739174&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-29T07:51:00Z Pressmeddelande: Magnetic Antiparticles Offer New Horizons for Information Technologies https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727040&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nanosized magnetic particles called skyrmions are considered highly promising candidates for new data storage and information technologies. Now, physicists have revealed new behaviour involving the antiparticle equivalent of skyrmions in a ferromagnetic material. The researchers demonstrated their findings using advanced computer simulations that can accurately model magnetic properties of nanometre-thick materials.</p> Wed, 15 Aug 2018 13:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727040&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-08-15T13:53:00Z Pressmeddelande: Nytt topologiskt kvantmaterial upptäckt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=726786&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Topologiska material uppvisar ovanliga materiefaser som till exempel kvanttillst&aring;nd d&auml;r elektronernas r&ouml;relse inte kan p&aring;verkas utifr&aring;n, vilket p&aring; ett effektivt s&auml;tt skyddar tillst&aring;ndet mot st&ouml;rningar. Att ett material skulle kunna ha flera topologiska faser har teoretiskt sett betraktats som m&ouml;jligt men har inte kunnat bekr&auml;ftas. F&ouml;rr&auml;n nu. I ett internationellt samarbete kunde Uppsalafysiker bevisa existensen av tv&aring; olika topologiska kvanttillst&aring;nd i ett enskilt material, Hf<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>P.</p> <div></div> Wed, 01 Aug 2018 07:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=726786&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-08-01T07:29:00Z Magnetiska fasövergångar blir ännu snabbare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=708390&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskaren Peter Oppeneer vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi&nbsp;har tillsammans med forskare fr&aring;n University of Colorado Boulder, USA, visat p&aring; en snabbare magnetisk fas&ouml;verg&aring;ng &auml;n man tidigare har kunnat observera.</p> Mon, 16 Apr 2018 13:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=708390&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-04-16T13:58:00Z 30 miljoner till forskning om nya material för effektivare energisystem https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694776&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet tilldelas drygt 30 miljoner kronor fr&aring;n Stiftelsen f&ouml;r Strategisk Forsknings utlysning&nbsp;<em>SSF &ndash; Material f&ouml;r energitill&auml;mpningar</em>.&nbsp;Bidragsbesluten, d&auml;r totalt nio forskare fr&aring;n universitet och h&ouml;gskolor i Sverige&nbsp;f&aring;r dela p&aring; n&auml;rmare 300 miljoner kronor&nbsp;publicerades den 7 februari 2018.</p> <p></p> Wed, 07 Feb 2018 09:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694776&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-07T09:58:00Z Pressmeddelande: Ny metod tillåter högupplösta mätningar av magnetism https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694608&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I en ny artikel, publicerad i Nature Materials, har forskare fr&aring;n Beijing, Uppsala och J&uuml;lich gjort betydliga framsteg som till&aring;ter v&auml;ldigt h&ouml;guppl&ouml;sta m&auml;tningar av magnetism. Med deras metod &auml;r det m&ouml;jligt att m&auml;ta magnetismen hos enskilda atomplan.</p> Tue, 06 Feb 2018 11:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694608&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-02-06T11:58:00Z Ultrasnabb volymförändring upptäckt hos magnetiska material https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691182&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Alla magnetiska material uppvisar en volymf&ouml;r&auml;ndring om deras magnetisering &auml;ndras, men hur processen g&aring;r till p&aring; de kortaste tidsskalorna &auml;r fortfarande en g&aring;ta. F&ouml;r att f&ouml;rst&aring; hur magnetisk volym&auml;ndring uppst&aring;r inom femtosekundsomr&aring;det (10<sup>-15 </sup>s) beh&ouml;vs b&aring;de nya m&auml;tmetoder och nyskapande teori. I ett internationellt samarbete mellan b&aring;de experimentell och teoretisk forskning har man nu lyckats komma ett steg n&auml;rmare g&aring;tans l&ouml;sning.</p> Fri, 26 Jan 2018 10:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691182&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-01-26T10:00:00Z Bidrag till forskning för hållbar global utveckling https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=684938&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om projektbidrag och n&auml;tverksbidrag - Swedish Research Links inom omr&aring;det utvecklingsforskning. Sex av bidragen g&aring;r till forskare vid Uppsala universitet.</p> Fri, 08 Dec 2017 14:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=684938&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-08T14:54:00Z Bidrag till forskning inom förnybar energi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=682690&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det och Energimyndigheten samverkar i en satsning p&aring; projektbidrag inom energiriktad grundforskning. Nu har man fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras i 2017 &aring;rs utlysning. Uppsala universitet f&aring;r bidrag till fyra projekt.</p> Tue, 05 Dec 2017 12:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=682690&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-12-05T12:42:00Z 30 miljoner från Vetenskapsrådet till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=674332&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 29 900 000 SEK f&ouml;r perioden 2017-2021&nbsp;f&ouml;r&nbsp;totalt&nbsp;sju projektbidrag och tv&aring; etableringsbidrag.</p> <p></p> Tue, 31 Oct 2017 13:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=674332&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-10-31T13:16:00Z Annica Black-Schaffer ny professor i fysik med inriktning mot materialteori https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673958&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer&nbsp;tilltr&auml;dde&nbsp;som ny professor i materialteori den&nbsp;1 november 2017 och installerades den 16&nbsp;november 2018.</p> Sun, 18 Nov 2018 13:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673958&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-18T13:54:00Z På jakt efter nya och underliga supraledare https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673910&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer vill f&ouml;rst&aring; okonventionella supraledare. Att hon nyligen f&aring;tt prestigefyllda ERC Starting Grant och tidigare anslag fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vittnar om intresset f&ouml;r hennes forskning. En h&auml;grande till&auml;mpning &auml;r framtidens superdatorer.</p> Fri, 27 Oct 2017 11:52:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673910&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-10-27T11:52:00Z Ny exotisk typ av supraledning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=670110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer&nbsp;och Lucia Komendova, materialteori, har ut&ouml;kat klassen av material som&nbsp;uppvisar uddafrekvens-supraledning. De har f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen teoretiskt visat att uddafrekvens-supraledning finns inuti kristallina material, det vill s&auml;ga inte bara vid ytor och gr&auml;nssnitt, och dessutom helt utan att anv&auml;nda externa magnetf&auml;lt.</p> Tue, 10 Oct 2017 06:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=670110&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-10-10T06:54:00Z Annica Black-Schaffer och Adrian Kantian tilldelas ERC Starting Grants https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=667596&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer och Adrian Kantian har tilldelats&nbsp;2017 &aring;rs&nbsp;ERC&nbsp;Starting Grants fr&aring;n Europeiska forskningsr&aring;det.</p> <p></p> Wed, 06 Sep 2017 14:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=667596&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-09-06T14:01:00Z Yaroslav Kvashnin tilldelas Benzeliusbelöning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=658890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Yaroslav Kvashnin vid avdelningen f&ouml;r materialteori vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi&nbsp;tilldelas den 29 augusti 2017 Benzeliusbel&ouml;ning p&aring; 25 000 kr vid en prisceremoni i Museum Gustavianum.</p> Tue, 29 Aug 2017 06:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=658890&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-08-29T06:24:00Z Direkt bevis för spinn-Halleffekten i metaller kan ge snabbare elektroniska minnen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=655176&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskarna Marco Berritta och Peter Oppeneer har tillsammans med forskare fr&aring;n ETH Z&uuml;rich, Schweiz&nbsp;kommit ett steg n&auml;rmare att kunna ta fram snabba elektroniska minnen.</p> Fri, 25 Aug 2017 13:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=655176&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-08-25T13:03:00Z Nanomaterial med potential för miljövänlig vätgasproduktion https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=647192&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Generering av v&auml;tgas fr&aring;n vatten med hj&auml;lp av solenergi och billiga fotokatalytiska material har l&auml;nge engagerat forskare. Nu presenterar forskare fr&aring;n Uppsala universitet ett kostnadseffektivt och milj&ouml;v&auml;nligt nanomaterial f&ouml;r v&auml;teproduktion, samt f&ouml;resl&aring;r en mekanism f&ouml;r hur den aktiva ytan fungerar.</p> Mon, 29 May 2017 11:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=647192&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-05-29T11:05:00Z Measuring magnetism in 3D https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646938&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>A team of researchers from Uppsala University, China and Germany has substantially extended the possibilities of an experimental technique called EMCD, that is used for measuring magnetism in materials. The results&nbsp;were published in Nature Communications on May 15 2017.</p> Thu, 08 Jun 2017 07:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646938&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-06-08T07:35:00Z Framtidens kvantdatorer byggs med majoranafermioner https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644390&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer vid avdelningen f&ouml;r materialteori studerar i sin forskning topologiska supraledare f&ouml;r att skapa s&aring; kallade Majoranafermioner, som&nbsp;kan komma att utg&ouml;ra en grund f&ouml;r att bygga stabila kvantdatorer, som &auml;r n&auml;sta generations superdatorer.</p> Tue, 23 May 2017 12:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644390&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-05-23T12:06:00Z Börje Johansson tilldelas Humboldt Research Award https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644360&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <p>B&ouml;rje Johansson, materialteori, tilldelades den 26 april 2017 det prestigefyllda internationella priset&nbsp;Humboldt Research Award.</p> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> Wed, 26 Apr 2017 11:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644360&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-04-26T11:21:00Z Pressmeddelande: Magnetisk ordning i ett molekylärt schackbräde https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644024&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Att realisera magnetisk ordning i l&aring;gdimensionella system som best&aring;r av bara en eller tv&aring; dimensioner har varit ett forskningsm&aring;l sedan l&auml;nge. I en ny studie som publiceras i tidskriften Nature Communications visar Uppsalaforskare att magnetisk ordning kan skapas i ett tv&aring;dimensionellt schackbr&auml;dgitter best&aring;ende av metallorganiska molekyler som &auml;r bara ett atomskikt tjockt.</p> Mon, 22 May 2017 09:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644024&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-05-22T09:31:00Z Ralph Scheicher tilldelades lärarutmärkelse av studenter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=643330&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ralph Scheicher, materialteori, tilldelades den 10 maj 2017 en l&auml;rarutm&auml;rkelse av&nbsp;studenterna&nbsp;i teknisk fysik&nbsp;f&ouml;r sin undervisning p&aring; kurserna Mekanik III,&nbsp;Kvantfysik och&nbsp;Teknisk termodynamik.</p> <p></p> Thu, 18 May 2017 07:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=643330&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-05-18T07:30:00Z Antiferromagnetiska material i nytt ljus https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=632326&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Peter Oppeneer, materialteori, publicerade den 1 februari 2017 en kommenterande artikel i Nature Photonics om ny utveckling inom spinntronik och antiferromagnetiska material i Nature Photonics.</p> Tue, 21 Mar 2017 12:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=632326&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-03-21T12:31:00Z 24 miljoner i bidrag till forskningsmiljö från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=629246&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Rajeev Ahuja, materialteori, har beviljats 24 miljoner kronor i&nbsp;bidrag fr&aring;n&nbsp;Vetenskapsr&aring;det&nbsp;till forskningsmilj&ouml; naturvetenskap och teknikvetenskap 2016&nbsp;med projektet <em>&quot;Stimuli-f&ouml;rsedda energimaterial f&ouml;r smarta bioelektroniska enheter&quot;</em>.</p> Tue, 28 Feb 2017 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=629246&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-02-28T12:23:00Z Annica Black-Schaffer och Cedric Linder utsedda till APS Outstanding Referees https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=626200&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer, materialteori, och Cedric Linder, fysikens didaktik, uts&aring;g i januari 2017 till&nbsp;American Physical Society&nbsp;Outstanding Referees.</p> Thu, 23 Feb 2017 09:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=626200&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-02-23T09:32:00Z Pressmeddelande: Ny typ av nanosensor identifierar DNA-byggstenar https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=624132&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet och Brasilien har utvecklat en ny typ av nanosensor som kan detektera enstaka molekyler. Nanosensorn, som best&aring;r av en kombination av tv&aring; helt olika material, har kunnat anv&auml;ndas bland annat f&ouml;r att identifiera olika byggstenar i DNA.</p> Mon, 13 Feb 2017 15:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=624132&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-02-13T15:19:00Z Nytt EU-projekt inom ultrasnabb nanomagnetism https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=617708&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 1 mars 2017 inleds EU-projektet FEMTOTERABYTE, som ska utveckla ny genombrottsteknologi f&ouml;r magnetisk datalagring med ultrah&ouml;g hastighet.</p> Wed, 25 Jan 2017 13:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=617708&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-01-25T13:50:00Z Årets fysikpris förklarar magnetiska fenomen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594754&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Nobelpriset i fysik 2016 g&aring;r till tre forskare som med hj&auml;lp av avancerade matematiska metoder har lyckats f&ouml;rklara m&auml;rkliga fenomen hos ovanliga materiefaser, s&aring;som supraledare, suprav&auml;tskor eller tunna magnetiska filter. H&auml;r kommenteras priset av Bj&ouml;rgvin Hj&ouml;rvarsson och Olle Eriksson, forskare vid Uppsala universitet och ledam&ouml;ter i Kungliga Vetenskapsakademien.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/594/c_594754-l_3-k_fig_fy_sv_16_topologi.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Topologi handlar om egenskaper som f&ouml;r&auml;ndras stegvis, som antalet h&aring;l i en kopp, munk eller pretzel.&nbsp;<br /> Foto/bild: Johan Jarnestad, Kungliga vetenskapsakademien.</figcaption> </figure> <p></p> <p></p> Mon, 10 Oct 2016 11:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594754&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-10-10T11:19:00Z Ljus kan göra material magnetiskt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har i sin forskning kunnat visa&nbsp;p&aring; att det &auml;r m&ouml;jligt att g&ouml;ra material magnetiskt med hj&auml;lp av ljus. Studien&nbsp;presenterades&nbsp;i den v&auml;lrenommerade tidskriften Physical Review Letters&nbsp;den 21 september 2016.</p> Thu, 06 Oct 2016 12:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-10-06T12:25:00Z Pressmeddelande: Magnetism under the Magnifying Glass https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=586756&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Being able to determine magnetic properties of materials with sub-nanometer precision would greatly simplify development of magnetic nano-structures for future spintronic devices.</p> Wed, 31 Aug 2016 09:15:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=586756&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-08-31T09:15:00Z Pressmeddelande: Ny materialkombination kan ge snabbare datorer och smartphones https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576296&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Forskare vid Uppsala universitet har uppt&auml;ckt en ny materialkombination som banar v&auml;g f&ouml;r snabbare och effektivare lagring i elektroniska enheter, s&aring;som datorer och smarta telefoner.&nbsp;Det forskarna uppt&auml;ckt &auml;r att den s&aring; kallade magnetiska d&auml;mpningen kan bli f&ouml;rsvinnande liten, vilket eliminerar energif&ouml;rluster i dynamiken hos magnetiska material.</p> Fri, 17 Jun 2016 08:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576296&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-06-17T08:40:00Z Pressmeddelande: Materialvetenskapen ett strå vassare med ny metod https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=569753&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har i ett internationellt samarbete tagit fram en ny metod f&ouml;r att skapa laserpulser som &auml;r kortare, har mycket h&ouml;gre intensitet och t&auml;cker THz-frekvensomr&aring;det b&auml;ttre &auml;n nuvarande k&auml;llor. Studien publiceras idag i den v&auml;lrenommerade tidskriften Nature Photonics och &auml;r av stor betydelse f&ouml;r materialforskningen.</p> Mon, 23 May 2016 15:47:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=569753&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-05-23T15:47:00Z Kvantmekaniska simuleringsmetoder för materialdesign testade https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=557166&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har tillsammans med kollegor fr&aring;n &ouml;ver 30 universitet och forskningsinstitut v&auml;rlden &ouml;ver unders&ouml;kt i vilken utstr&auml;ckning kvantmekaniska simuleringar av materialegenskaper st&auml;mmer &ouml;verens n&auml;r de utf&ouml;rs av olika forskare och med olika programvara.</p> Wed, 30 Mar 2016 07:10:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=557166&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-03-30T07:10:00Z Annica Black-Schaffer tilldelas priset "For Women in Science" https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=552050&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="https://www.physics.uu.se/forskning/forskningsfinansiering/for-women-in-science">Annica Black-Schaffer tilldelas&nbsp;L&rsquo;Or&eacute;al-Unesco For Women in Science-pris med st&ouml;d av Sveriges unga akademi.</a></p> Mon, 07 Mar 2016 09:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=552050&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-03-07T09:18:00Z Pressmeddelande: Ultrasnabbt frånkopplad magnetism i atomer - ett nytt steg mot framtidens datorer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=457484&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Framtidens datorer kr&auml;ver ett magnetiskt material som kan manipuleras ultrasnabbt genom att bryta den starka magnetiska kopplingen. Idag publiceras en studie i Nature Communications d&auml;r svenska och tyska forskare visar att &auml;ven den allra starkaste magnetiska kopplingen g&aring;r att bryta inom pikosekunder (10<sup>-12</sup>&nbsp;s), vilket &ouml;ppnar ett nytt sp&auml;nnande omr&aring;de inom forskningen.</p> <div></div> Thu, 10 Sep 2015 06:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=457484&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-09-10T06:19:00Z Spökpartiklar från de mörka områdena i vår galax https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1072838&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare f&ouml;rklarar: I somras blev det stor uppst&aring;ndelse n&auml;r forskare knutna till IceCube-teleskopet visade upp den f&ouml;rsta neutrinobilden av Vintergatan i tidskriften Science. Professor Olga Botner hj&auml;lper oss att ta p&aring; neutrinoglas&ouml;gonen och ber&auml;ttar vad det &auml;r vi ser.</p> Mon, 04 Dec 2023 13:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1072838&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-12-04T13:00:00Z Två forskare vid Uppsala universitet får ERC Starting grants https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066748&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Morteza Aramesh vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap och Christian Glaser vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har beviljats Starting Grants fr&aring;n Europeiska forskningsr&aring;det, ERC. Starting Grant riktar sig till forskare i b&ouml;rjan av sin karri&auml;r.</p> Tue, 05 Sep 2023 11:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066748&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-05T11:18:00Z Gästforskare kommer arbeta med partikelacceleratorer https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1064952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I mitten av augusti 2023 kommer Liangliang Shang fr&aring;n Henan Normal University i Kina&nbsp;till avdelningen f&ouml;r h&ouml;genergifysik f&ouml;r att arbeta som g&auml;stforskare (visiting scholar) i ungef&auml;r ett &aring;r.</p> Thu, 03 Aug 2023 09:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1064952&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-08-03T09:19:00Z Den första neutrinobilden av Vintergatan https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1064084&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har forskare tagit fram en bild av Vintergatan med hj&auml;lp av neutriner, som observerades med teleskopet IceCube i den antarktiska isen. Bilden antyder att den kosmiska str&aring;lningen oftare krockar med gas och stoft i Vintergatans centrala delar &auml;n vad man tidigare trott. Resultaten publiceras i en artikel i tidskriften Science.</p> Thu, 29 Jun 2023 18:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1064084&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-06-29T18:00:00Z Giulia Ripellino tilldelad Oseenmedaljen 2023 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1062992&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <div> <div> <div> <div> <p>Giulia Ripellino, postdoktor vid avdelningen f&ouml;r h&ouml;genergifysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, tilldelades den 15&nbsp;juni Oseenmedaljen 2023 fr&aring;n Svenska Fysikersamfundet.</p> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Jun 2023 12:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1062992&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-06-16T12:16:00Z Timea Vitos beviljad medel för internationell postdok https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1061824&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 1&nbsp;juni 2023&nbsp;beslut om medel f&ouml;r&nbsp;internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades medel f&ouml;r ett projekt.</p> Fri, 02 Jun 2023 14:02:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1061824&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-06-02T14:02:00Z Pressmeddelande: På spaning efter neutriner från rekordljust gammastrålningsutbrott https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1057346&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett av NASA:s rymdteleskop observerade under h&ouml;sten 2022 ett av de n&auml;rmaste och ljusaste gammastr&aring;lningsutbrotten n&aring;gonsin. Genom kompletterande dataanalyser fr&aring;n neutrinoteleskopet IceCube har man utifr&aring;n detta kunnat utesluta vissa teoretiska modeller f&ouml;r hur neutriner skapas. Observationerna inneb&auml;r att man har kunnat s&auml;tta en ny &ouml;vre gr&auml;ns f&ouml;r neutrinofl&ouml;det fr&aring;n gammastr&aring;lningsutbrott.</p> Wed, 29 Mar 2023 08:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1057346&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-03-29T08:54:00Z Christian Glaser befordrad till universitetslektor https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1057210&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Christian Glaser befordrades den 14 mars 2023 till universitetslektor i experimentell astropartikelfysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> Tue, 28 Mar 2023 08:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1057210&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-03-28T08:25:00Z Rekordmätning av antalet protonkollisioner vid Large Hadron Collider vid CERN https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1054068&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har tillsammans med fysiker fr&aring;n bland annat KTH och Stockholms universitet genomf&ouml;rt den mest precisa m&auml;tningen av den s&aring; kallade luminositeten vid ATLAS-experimentet&nbsp;vid partikelacceleratorn Large Hadron Collider p&aring; CERN i Schweiz.</p> Fri, 24 Feb 2023 15:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1054068&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-02-24T15:09:00Z Giulia Ripellino tilldelas ATLAS utmärkelse för bästa doktorsavhandling https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1053496&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Giulia Ripellino, postdoktor vid avdelningen f&ouml;r h&ouml;genergifysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, tilldelades den 16 februari ATLAS utm&auml;rkelse f&ouml;r b&auml;sta doktorsavhandling f&ouml;r 2022 under en ceremoni p&aring; CERN.</p> Wed, 22 Feb 2023 08:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1053496&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-02-22T08:09:00Z Neutriner fångade i Sydpolens is ger ny bild av nära galax https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1033742&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har forskarna inom det internationella samarbetet IceCube funnit bevis p&aring; neutrinopartiklar med mycket h&ouml;g energi fr&aring;n en n&auml;rliggande galax. Det r&ouml;r sig om galaxen NGC 1068 (&auml;ven k&auml;nd som Messier 77) som &auml;r en aktiv galax i stj&auml;rnbilden Valfisken&nbsp;och en av de mest v&auml;lbekanta och v&auml;lstuderade aktiva galaxerna.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 04 Nov 2022 12:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1033742&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-11-04T12:34:00Z Partikelkollisioner med världsrekordenergier när Higgsbosonen fyller 10 år https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020404&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 4 juli &auml;r det 10 &aring;r sedan Higgsbosonen uppt&auml;cktes i data fr&aring;n Large Hadron Collider, LHC, som &auml;r v&auml;rldens st&ouml;rsta och mest kraftfulla partikelaccelerator. Dagen efter 10-&aring;rsjubileet, den 5 juli, kommer en ny uppstart g&ouml;ras av LHC med v&auml;rldsrekordenergier p&aring; 13,6 TeV.</p> Fri, 01 Jul 2022 08:02:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020404&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-07-01T08:02:00Z Carlos de los Heros ny samordnare för IceCube https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1018954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Carlos de los Heros p&aring; avdelningen f&ouml;r h&ouml;genergifysik, har utsetts till gruppledare f&ouml;r IceCubes arbetsgrupp Beyond the Standard Model, som best&aring;r av drygt 20 personer fr&aring;n olika institutioner fr&aring;n &aring;tta l&auml;nder.</p> Thu, 16 Jun 2022 09:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1018954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-06-16T09:42:00Z Andreas Ekstedt beviljad medel för internationell postdok https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=959846&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det fattade den 7&nbsp;juni 2021 beslut om medel f&ouml;r&nbsp;internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades medel f&ouml;r ett projekt.</p> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> Mon, 21 Jun 2021 07:12:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=959846&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-21T07:12:00Z Max Isacson får Bjurzons premium 2020 https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=925136&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Max Isacson, en tidigare doktorand vid avdelningen f&ouml;r h&ouml;genergifysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, har tilldelats Bjurzons premium 2020 f&ouml;r sin avhandling.</p> Wed, 27 Jan 2021 15:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=925136&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-01-27T15:40:00Z Pressmeddelande: Bergstedtska priset från Kungl. Vetenskaps-Societeten till docent Rebeca Gonzalez Suarez vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901584&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Fri, 06 Nov 2020 12:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901584&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-11-06T12:59:00Z Olga Botner om "Den besynnerliga neutrinon" i Svenska Fysikersamfundets årsbok Kosmos https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847818&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/Kosmos_2019_särtryck2.pdf">Text av&nbsp;Olga Botner, h&ouml;genergifysik, i&nbsp;Svenska Fysikersamfundets &aring;rsbok Kosmos 2019:&nbsp;Den besynnerliga neutrinon.</a></p> Thu, 13 Feb 2020 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=847818&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-02-13T12:23:00Z Test av vindturbin för neutrinodetektor https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820862&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Vid Abisko naturvetenskapliga station testas nu en vindturbin, som har utvecklats vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet f&ouml;r att driva en neutrinodetektor p&aring; Antarktis.</p> Tue, 12 Nov 2019 14:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820862&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-11-12T14:25:00Z Elin Bergeås Kuutmann ny universitetslektor https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=801456&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den 1 februari 2019 befordrades Elin Berge&aring;s Kuutmann till universitetslektor.</p> Fri, 01 Feb 2019 12:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=801456&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-02-01T12:59:00Z Spännande uppdrag i Nobelkommittén för fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=758020&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Till ny&aring;r avg&aring;r Olga Botner som ledamot i Nobelkommitt&eacute;n f&ouml;r fysik vid Kungliga Vetenskapsakademin. De arbetar &aring;ret runt med att vaska fram uppt&auml;ckter och uppfinningar som ska bel&ouml;nas med Nobelpris. &ndash; Det har varit oerh&ouml;rt sp&auml;nnande och givande, s&auml;ger hon.</p> Wed, 21 Nov 2018 12:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=758020&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-11-21T12:34:00Z Livestreamad presskonferens om astrofysikaliskt genombrott https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=721942&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>An announcement of recent multi-messenger astrophysics findings led by the National Science Foundation&rsquo;s IceCube Neutrino Observatory at the South Pole. Hosted by NSF Director France C&oacute;rdova, the briefing will feature leading astrophysicists from across the globe.</p> Thu, 12 Jul 2018 15:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=721942&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-07-12T15:00:00Z Varför mäter IceCubeteleskopet neutriner vid Sydpolen? https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=721940&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Thu, 12 Jul 2018 14:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=721940&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-07-12T14:35:00Z Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=721938&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett internationellt forskarteam med forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet och Stockholms universitet har identifierat en trolig k&auml;lla f&ouml;r var den h&ouml;genergiska kosmiska str&aring;lningen som n&aring;r jorden bildas. Uppt&auml;ckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen tillsammans med observationer fr&aring;n ett 20-tal olika teleskop runt om i v&auml;rlden.</p> Thu, 12 Jul 2018 15:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=721938&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-07-12T15:00:00Z Olga Botner tilldelas Rudbeckmedaljen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=681802&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Olga Botner, professor i experimentell elementarpartikelfysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 2017 &aring;rs Rudbeckmedalj.</p> <p></p> Wed, 29 Nov 2017 16:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=681802&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-11-29T16:28:00Z 44 miljoner till högenergifysik för nya detektorer till ATLAS vid CERN https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=517078&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Avdelning f&ouml;r h&ouml;genergifysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har f&aring;tt 44 miljoner kronor fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det under en fem&aring;rsperiod f&ouml;r utveckling av nya detektorer till ATLAS vid CERN. Med den nya detektorn &ouml;kas k&auml;nsligheten f&ouml;r nya fenomen som m&ouml;jligen kan ge n&ouml;dv&auml;ndiga ledtr&aring;dar&nbsp;f&ouml;r att kunna f&ouml;rst&aring; universums&nbsp;utveckling fr&aring;n det mikroskopiska till det makroskopiska.</p> Fri, 18 Dec 2015 08:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=517078&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-12-18T08:32:00Z Symposium: 2015 års nobelpris i fysik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=464574&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Ett&nbsp;symposium om &aring;rets nobelpris i fysik&nbsp;kommer att ges av professor&nbsp;Olga Botner, som &auml;r ledamot&nbsp;i&nbsp;Nobelkommitt&eacute;n f&ouml;r fysik,&nbsp;idag&nbsp;tisdag 6 oktober kl 16:15 i Siegbahnsalen, &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet.</p> Tue, 06 Oct 2015 09:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=464574&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-10-06T09:38:00Z Michael Papenbrock nytt likavillkorsombud vid institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068788&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Michael Papenbrock, forskare inom k&auml;rnfysik, &auml;r nytt lika villkorsombud vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.&nbsp;Han vill tillsammans med resten av lika villkorsgruppen&nbsp;inkludera och integrera lika villkorsperspektiv i olika aktiviteter p&aring; institutionen som&nbsp;till exempel kollokvier och doktorandutbildningen.&nbsp;</p> Tue, 21 Nov 2023 09:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1068788&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-11-21T09:50:00Z Pressmeddelande: Kvantsammanflätning för precisionsstudier av materia och antimateria https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1017374&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har kommit ett litet steg n&auml;rmare g&aring;tan om varf&ouml;r universum best&aring;r av s&aring; mycket mer materia &auml;n antimateria. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Nature.</p> Wed, 01 Jun 2022 15:07:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1017374&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-06-01T15:07:00Z Elisabetta Perotti utsedd till Schmidt Science Fellow https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956354&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Elisabetta Perotti, doktorand vid avdelningen k&auml;rnfysik uts&aring;gs den 3 juni till en av 2021 &aring;rs Schmidt Science Fellows.</p> Thu, 03 Jun 2021 08:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=956354&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-03T08:56:00Z Intriguing results from precision tests with muons https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=953480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Researchers at the Nuclear Physics Division at Uppsala University participated in two different research collaborations on measurements that involved muons. The results show some intriguing tensions between the standard model predictions and the experimental measurements.</p> Wed, 19 May 2021 06:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=953480&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-05-19T06:19:00Z Karin Schönning utsedd till PANDAS nya vice talesperson https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=942336&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Karin Sch&ouml;nning har blivit framr&ouml;stad som vice talesperson f&ouml;r PANDA-experimentets organisation. Tillsammans med Ulrich Wiedner fr&aring;n Bochum kommer hon att vara ansiktet ut&aring;t mot det omgivande vetenskapssamh&auml;llet och allm&auml;nheten.</p> Thu, 22 Apr 2021 11:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=942336&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-04-22T11:56:00Z Pressmeddelande: Ny metod att studera materia och antimateria i universum https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784180&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod som g&ouml;r det m&ouml;jligt att studera skillnader mellan materia och antimateria i universum. De har d&auml;refter &auml;ven i ett internationellt samarbete kunnat visa att metoden fungerar.</p> Fri, 10 May 2019 12:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784180&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-05-10T12:09:00Z ”Man får drivas bara av nyfikenhet” https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=783574&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Som forskare i k&auml;rnfysik f&aring;r Karin Sch&ouml;nning m&ouml;jlighet att utforska hur universum &auml;r sammansatt. F&ouml;rra &aring;ret fick hon ta emot Thal&eacute;nska priset f&ouml;r sina bidrag till partikelfysikexperimenten BES III och PANDA i Kina och Tyskland. &ndash; Om man som jag utg&aring;r ifr&aring;n att universum g&aring;r att begripa s&aring; vill man ju g&auml;rna f&ouml;rst&aring; det. Och d&aring; tillh&ouml;r naturens starka kraft och Universums f&ouml;rsvunna antimateria de st&ouml;rsta mysterierna.</p> Fri, 10 May 2019 11:57:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=783574&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-05-10T11:57:00Z Tord Johansson tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i guld https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778056&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Tord Johansson, k&auml;rnfysik, &auml;r en av fem medarbetare vid Uppsala universitet som tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i guld f&ouml;r betydelsefulla insatser.</p> Tue, 12 Mar 2019 12:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778056&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-03-12T12:36:00Z Nytt partikelvärldsrekord nyckel till universums mysterier? https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=775162&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har i ett internationellt forskningssamarbete f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen lyckats&nbsp;samla in&nbsp;10 miljarder s&aring; kallade J/&psi;-partiklar. Dessa kan ge ledtr&aring;dar om hur den starka v&auml;xelverkan fungerar, den som&nbsp;ger upphov till&nbsp;merparten av&nbsp;universums synliga massa och &auml;r en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r de komplexa partikelsystem som kr&auml;vs f&ouml;r att liv ska uppst&aring;.</p> Wed, 27 Feb 2019 13:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=775162&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-02-27T13:13:00Z Karin Schönning tilldelas Thalénska priset https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=732166&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Karin Sch&ouml;nning vid avdelningen f&ouml;r k&auml;rnfysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades den 4&nbsp;september 2018 det Thal&eacute;nska priset fr&aring;n Kungl.&nbsp;Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.</p> Tue, 04 Sep 2018 06:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=732166&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-09-04T06:39:00Z Bygger elektronik till ny experimentanläggning https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=440954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="Tord Johansson" src="/digitalAssets/440/c_440954-l_3-k_tord-johansson-webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption><em>Tord Johansson, professor i k&auml;rnfysik. Foto: Mats Kamsten.</em></figcaption> </figure> <p>Tord Johansson, professor i k&auml;rnfysik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, har f&aring;tt anslag p&aring; 26,8 miljoner fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r att bygga elektronik till ett stort experiment i hadronfysik.</p> Fri, 12 Jun 2015 11:47:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=440954&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2015-06-12T11:47:00Z Urban Eriksson ny professor inom fysikens didaktik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067362&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Urban Eriksson tilltr&auml;dde som ny professor i fysik med specialisering i fysikdidaktik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi den 1 september 2023.</p> Fri, 15 Sep 2023 07:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067362&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2023-09-15T07:13:00Z Pressmeddelande: Lägre förväntan på fysiklärarstudenter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=959538&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Intelligens, n&ouml;rdighet och maskulinitet &auml;r normer som p&aring;verkar hur framg&aring;ngsrika fysikl&auml;rarstudenter f&ouml;rv&auml;ntas vara. Det g&auml;ller i b&aring;de andra studenters och l&auml;rares &ouml;gon, men &auml;ven i deras egna. Det visar en ny avhandling fr&aring;n Uppsala universitet. Att inte f&ouml;lja normerna kan leda till att man ses som mindre trov&auml;rdig och mindre ambiti&ouml;s &auml;n andra fysikstuderande.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 17 Jun 2021 12:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=959538&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-06-17T12:09:00Z Samverkansprojekt kring värmekameror i undervisningen https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=577462&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Jesper Haglund vid avdelningen f&ouml;r fysikens didaktik har beviljats 170&nbsp;000 kr f&ouml;r ett projekt med v&auml;rmekameror i undervisningen i samverkan med f&ouml;retaget FLIR.</p> Thu, 16 Jun 2016 07:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=577462&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-06-16T07:08:00Z Johan Larsson årets pedagogiska pristagare inom matematik, naturvetenskap och teknik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=570089&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Universitetsadjunkt&nbsp;Johan Larsson p&aring; avdelningen fysikens didaktik vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har tilldelats 2016 &aring;rs pedagogiska pris inom omr&aring;det matematik, naturvetenskap och teknik.</p> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 25 May 2016 09:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=570089&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-05-25T09:17:00Z Forskningsfronten förflyttas med precision https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=967408&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En svag men tydlig doft av olja eller sm&ouml;rjmedel finns i luften n&auml;r vi &ouml;ppnar d&ouml;rren till &Aring;ngstr&ouml;mverkstaden. H&auml;r tillverkas framf&ouml;r allt olika m&auml;tinstrument som anv&auml;nds i forskningen.</p> Fri, 13 Dec 2019 12:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=967408&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2019-12-13T12:53:00Z Kunglig hjälp vid montering av supraledande ESS-komponenter testade vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077944&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Sveriges kung H.M. Carl XVI Gustaf&nbsp;bes&ouml;kte den 31 januari, tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron, den europeiska forskningsinfrastrukturen&nbsp;ESS i Lund och la&nbsp;sista handen vid installationen av de sista supraledande komponenterna testade vid FREIA-laboratoriet p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet vid Uppsala universitet.</p> <p></p> <p></p> Mon, 05 Feb 2024 12:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077944&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2024-02-05T12:39:00Z Förnyat EU-stöd till FREIA-laboratoriets forskning om universum https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1040886&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsala universitet har i dagarna signerat ett forskningskontrakt med EU om experimentella studier av neutriner. Studierna baseras p&aring; anv&auml;ndning av den v&auml;rldsunikt kraftfulla accelerator som h&aring;ller p&aring; att byggas f&ouml;r European Spallation Source (ESS) i Lund och vars accelerationskaviteter testas i universitetets FREIA-laboratorium.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 20 Dec 2022 12:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1040886&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-12-20T12:25:00Z Forskarpodden: Kalla magneter – en framtidsbransch https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1009518&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Kalla magneter &auml;r milj&ouml;v&auml;nliga, energisn&aring;la och supraledande magneter som kan anv&auml;ndas vid stora forskningsanl&auml;ggningar, men ocks&aring; inom andra omr&aring;den. F&ouml;r att tillverka dem kr&auml;vs samarbete mellan forskare och industrin. Maja Olveg&aring;rd, forskare i fysik, ber&auml;ttar om ett sp&auml;nnande samverkansprojekt i Forskarpodden.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 07 Apr 2022 11:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1009518&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2022-04-07T11:51:00Z Samverkansträff kring framtidens kalla magneter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=978616&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">H&ouml;gteknologiska f&ouml;retag i Kronobergsregionen samverkar med Uppsala universitet och Linn&eacute;universitetet f&ouml;r att utveckla en mer milj&ouml;v&auml;nlig och energisn&aring;l supraledande magnet. P&aring; den f&ouml;rsta fysiska samverkanstr&auml;ffen, som anordnas den 11 till 12 november, kommer magnetutveckling och projektet ur ett n&auml;ringslivsperspektiv att diskuteras samt vikten av samverkan mellan n&auml;ringsliv och&nbsp;akademin.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 10 Nov 2021 15:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=978616&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-11-10T15:41:00Z Uppsala universitet samordnar samverkansprojekt kring energisnåla kalla magneter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=931844&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Forsknings- och innovationssamverkan mellan universitet och sm&aring;skaliga f&ouml;retag i Kronobergsregionen ska leda till f&ouml;rst&auml;rkt kunskap, kompetens och tillv&auml;xt. Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi p&aring; Uppsala universitet leder och samordnar projektet.</p> Thu, 04 Mar 2021 13:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=931844&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-03-04T13:32:00Z Samverkansprojekt kring energisnåla kalla magneter https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=926944&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Europeiska regionala strukturfondsprogrammet f&ouml;r Sm&aring;land och &Ouml;arna och Region Kronobergs l&auml;n har beslutat bidra till ett nytt samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Linn&eacute;universitetet och ett kluster av teknikf&ouml;retag i Sm&aring;land. Projektet p&aring; ca 19 miljoner kronor har som m&aring;l att utveckla milj&ouml;v&auml;nliga och energisn&aring;la supraledande magneter d&auml;r forskning, teknisk utveckling och innovation kan kombineras till global konkurrenskraft.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 05 Feb 2021 13:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=926944&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2021-02-05T13:16:00Z 9,8 miljoner från Vetenskapsrådet för tillgängliggörande av infrastruktur https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=904074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det fattade den 23&nbsp;november 2020&nbsp;beslut om bidrag f&ouml;r tillg&auml;ngligg&ouml;rande av infrastruktur. Ett projekt med huvuds&ouml;kanden vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades medel.</p> <div></div> <div></div> Mon, 23 Nov 2020 14:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=904074&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-11-23T14:21:00Z Testerna av komponenterna för ESS-anläggningen kan börja https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901860&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>Den f&ouml;rsta modulen har anl&auml;nt och arbetet kan b&ouml;rja. Vid Uppsala universitets FREIA-laboratorium kommer man att testa att de nya acceleratormoduler som ska byggas in i den stora acceleratorn vid ESS i Lund verkligen st&aring;r pall f&ouml;r den enorma belastning de kommer att uts&auml;ttas f&ouml;r.</p> Mon, 09 Nov 2020 12:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901860&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2020-11-09T12:53:00Z Förbättrad förstärkarteknik ska ge effektivare cancerdiagnostik https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=743956&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>I EU-projektet ENEFRF utvecklar forskare vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet som b&auml;st f&ouml;rb&auml;ttrade radiofrekvensf&ouml;rst&auml;rkare som ska g&ouml;ra PET-tekniken f&ouml;r cancerdiagnostik s&aring;v&auml;l effektivare som mer tillg&auml;nglig. Driften blir dessutom billigare. <em>&ndash; Andelen PET-unders&ouml;kningar &ouml;kar drastiskt och d&auml;rmed kostnaderna f&ouml;r samh&auml;llet. Med uppgraderad teknik kommer utgifterna f&ouml;r underh&aring;ll och drift att minska, s&auml;ger Dragos Dancila p&aring; FREIA-laboratoriet.</em></p> Wed, 10 Oct 2018 08:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=743956&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2018-10-10T08:36:00Z 3 miljoner Euro för att utreda orsaken till frånvaron av antimateria i universum https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=661816&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>FREIA-laboratoriet&nbsp;vid Uppsala universitet har tillsammans med 15 andra akt&ouml;rer&nbsp;beviljats 3 miljoner Euro till en f&ouml;rsta designstudie f&ouml;r att unders&ouml;ka varf&ouml;r universum best&aring;r av enbart materia men ingen antimateria, trots att det vid Big Bang skapades lika stora m&auml;ngder av dessa.</p> Thu, 07 Sep 2017 06:48:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=661816&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-09-07T06:48:00Z Film: FREIA-laboratoriet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=631542&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>En ny film om FREIA-laboratoriet har tagits fram.</p> Thu, 16 Mar 2017 13:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=631542&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2017-03-16T13:35:00Z Nytt acceleratorsamarbete mellan CERN och FREIA-laboratoriet https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=601128&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true <p>V&auml;rldens st&ouml;rsta partikelfysiklaboratorium, CERN, och Uppsala universitet har undertecknat ett kontrakt om SEK 20 miljoner f&ouml;r acceleratorutveckling vid universitetets FREIA-laboratorium.</p> Wed, 02 Nov 2016 15:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=601128&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2016-11-02T15:40:00Z Ny kryo på FREIA https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=364928&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Wed, 19 Mar 2014 07:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=364928&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2014-03-19T07:14:00Z FREIA-laboratoriet står snart färdigt https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=364860&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Fri, 19 Apr 2013 12:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=364860&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2013-04-19T12:49:00Z Bygget av FREIA-hallen går enligt planerna https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=364846&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true Mon, 03 Dec 2012 13:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=364846&rssTarget=341198,372028,407672,406358,355348,582182,965384,1021646,1021654,1021672,1021676,364776&rssTitle=Nyheter%20fr%C3%A5n%20institutionen%20f%C3%B6r%20fysik%20och%20astronomi&newsDetailSiteNodeId=101046&newsListSiteNodeId=93598&showLeadIn=true 2012-12-03T13:39:00Z