<link>https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter</link> <description /> <item> <title>Barnens upplevelser av pandemin - Rapport https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1085422&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>I Nyhetsmorgon p&aring; TV4 Folkh&auml;lsomyndighetens generaldirekt&ouml;r Karin Tegmark Wisell ber&auml;ttar om den nya rapporten som handlar om barn och ungas upplevelser av pandemin och hur det p&aring;verkade dem. Forskargruppen CHAP har medverkat att unders&ouml;ka barn och ungas upplevelser av pandemin.</p> Mon, 22 Apr 2024 07:21:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1085422&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2024-04-22T07:21:00Z Professor Anna Sarkadi i SVT Lokala Nyheter om varför andelen uttaget föräldrapenningdagar fortsätter att öka bland män. https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1078668&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p><q>Pappors uttag av betalda f&ouml;r&auml;ldradagar p&aring; rekordniv&aring;er i Uppsala </q>- SVT Lokala Nyheter Uppsala. Professor Anna Sarkadi i SVT Lokala Nyheter om varf&ouml;r andelen uttaget f&ouml;r&auml;ldrapenningdagar forts&auml;tter att &ouml;ka bland m&auml;n.</p> Fri, 23 Feb 2024 08:57:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1078668&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2024-02-23T08:57:00Z "I Växjö börjar det förebyggande arbetet redan innan barnet är fött" - Insidan DN https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1072062&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <h3>Utverdering av pilotstudien</h3> <p></p> <p>&quot;Pilotprojektet med ut&ouml;kade hembes&ouml;k hos f&ouml;rstag&aring;ngsf&ouml;r&auml;ldrar utv&auml;rderas av forskare vid Uppsala universitet.<br /> &ndash; Vi ser redan nu att hembes&ouml;ken &ouml;kar tilliten hos f&ouml;r&auml;ldrarna till samh&auml;llet, s&auml;ger forskaren Gunilla L&ouml;nnberg.&quot; Insidan, DN</p> Fri, 24 Nov 2023 09:42:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1072062&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-11-24T09:42:00Z Krönika: Konsten att forska tillsammans med brukare https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070434&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p><a href="https://www.tidningencurie.se/kronikor/konsten-att-forska-tillsammans-med-brukare">Konsten att forska tillsammans med brukare</a> kommer fr&aring;n v&aring;rt forskningsprojekt VR Communication grant, men g&auml;ller mycket av det vi g&ouml;r med v&aring;ra brukarrepresentanter och medforskare.</p> Wed, 25 Oct 2023 11:16:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070434&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T11:16:00Z 'Healthier Wealthier Families' (HWF) i Sverige https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070410&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>&quot;Med en liten omv&auml;g via Australien tar sig Healthier Wealthier Families till Sverige&quot; - s&aring; skriver Glasgow Centre for Population Health (GCPH) p&aring; sin blogg om implementeringen av modellen &quot;Healthier Wealthier Families&quot; i Sverige d&auml;r v&aring;r forskargrupp &auml;r involverad.</p> Wed, 25 Oct 2023 09:47:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070410&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T09:47:00Z Innovation inom den gotländska hälso- och sjukvården - Innovationssystem Gotland https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070408&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>De senaste &aring;ren har det arbetats systematiskt med innovation inom den gotl&auml;ndska h&auml;lso- och sjukv&aring;rden genom projektet Innovationssystem Gotland. Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap, har varit senior r&aring;dgivare till projektet.</p> Wed, 25 Oct 2023 09:46:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070408&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T09:46:00Z Dagens Medicin Debatt: ”Barnhälsovården kan stå modell för kunskapsstyrningen” https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070406&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Anna Sarkadi medverkadi i Dagens Medicin debatt.<br /> Debattens &auml;mne: &quot;Med en l&aring;ng tradition av arbete med kunskapsst&ouml;d, dataanalys och verksamhetsutveckling &auml;r barnh&auml;lsov&aring;rden v&auml;rd att ta efter, skriver tre debatt&ouml;rer.&quot; (K&auml;lla: DM)</p> Wed, 25 Oct 2023 09:45:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070406&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T09:45:00Z Lyckad samverkanssatsning inom gotländsk hälso- och sjukvård https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070404&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>De senaste &aring;ren har det arbetats systematiskt med innovation inom den gotl&auml;ndska h&auml;lso- och sjukv&aring;rden genom projektet Innovationssystem Gotland. Projektet &auml;r en del av universitetets strategiska partnerskap med Region Gotland. Innovationssystem Gotland &auml;r ett sp&auml;nnande exempel p&aring; hur man kan bedriva lyckad samverkan, i det h&auml;r fallet mellan akademin, h&auml;lso- och sjukv&aring;rden och Science Park Gotland</p> Wed, 25 Oct 2023 09:45:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070404&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T09:45:00Z Små barns tankar om pandemin https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070402&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har studerat teckningar med coronamotiv m&aring;lade av barn mellan fyra till sex &aring;r. Resultatet visar att &auml;ven yngre barn p&aring;verkades p&aring;tagligt av pandemin. Se artiklarna om forskningen och videon med barnens ber&auml;tterlse och teckningar.</p> Wed, 25 Oct 2023 09:44:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070402&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T09:44:00Z Tidiga insatser kan förebygga gängvåld https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070400&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Forskning visar att endast en liten andel f&ouml;r&auml;ldrar tar del av de effektiva f&ouml;r&auml;ldrarst&ouml;dsprogram som finns f&ouml;r barn med ut&aring;tagerande beteendeproblem. L&auml;s Anna Sarkadis syn p&aring; samh&auml;llet idag och de aktuella skjutningarna som har &ouml;kat under 2020-talet i Sverige.</p> Wed, 25 Oct 2023 09:41:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070400&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T09:41:00Z ”Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom” https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070398&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>&quot;Varf&ouml;r ska barn och unga anpassa sig till den digitala v&auml;rlden, hur beroende&shy;framkallande, lagl&ouml;s och skruvad den &auml;n &auml;r? Sk&auml;rp i&nbsp;st&auml;llet reglerna f&ouml;r digitala plattformar, skriver flera debatt&ouml;rer.&quot; SvD</p> <p>Anna Sarkadi, v&aring;r gruppledare bidrog i denna debattartikel.</p> Wed, 25 Oct 2023 09:33:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1070398&rssTarget=1070396&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-25T09:33:00Z