Researcher of the Month https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare Claudia Merli: Om antropologi och det medicinska fältet, oväntade forskningsresultat och att arbeta med katastrofer https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1069984&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p>Claudia Merli &auml;r specialiserad inom&nbsp;medicinsk antropologi och katastrofantropologi. Inriktningen kom sig av tillf&auml;lligheter och just att f&ouml;lja upp ov&auml;ntade h&auml;ndelser ser Claudia som en av disciplinens styrkor. I intervjun ber&auml;ttar hon bland annat om hur instresset f&ouml;r att m&aring;la fick henne att unders&ouml;ka ett&nbsp;f&ouml;rmodernt japanskt v&auml;sens roll i Coronapandemin och vad som h&auml;nde n&auml;r tsunamin pl&ouml;tsligt slog in &ouml;ver thail&auml;ndska byar hon f&auml;ltarbetade i 2004.&nbsp;</p> Fri, 20 Oct 2023 09:51:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1069984&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-10-20T09:51:00Z Oscar Pripp: Om musikens politiska kraft, etnologers ID i arbetslivet och hur goda människor skapar onda effekter https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1065946&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p>Oscar Pripp &auml;r etnolog vars arbete kretsar kring fr&aring;gor om kultur i flera bem&auml;rkelser. Dels studerar han musik som uttrycksmedel f&ouml;r politik och delaktighet i samh&auml;llet. Dels jobbar han med etnologiska verktyg f&ouml;r att adressera exkluderingsprocesser och strukturell diskriminering i skola och arbetsliv. Han har ocks&aring; innehaft rollen som studierektor vilket gjort honom till ett v&auml;lk&auml;nt ansikte f&ouml;r m&aring;nga som studerat p&aring; institutionen.</p> Wed, 23 Aug 2023 08:42:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1065946&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-08-23T08:42:00Z Annika Björnsdotter Teppo: Studerar vita sydafrikaners liv efter apartheid https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1064286&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p>Intresset f&ouml;r att studera &quot;ras&quot; f&ouml;rde&nbsp;Annika till Sydafrika som forskningsf&auml;lt. I &ouml;ver 25 &aring;r har hon forskat om&nbsp;olika aspekter av hur vita afrikanders liv ser ut efter apartheid-eran, bland annat med fokus p&aring; religiositet och sl&auml;ktskapsband. 2022 blev hon professor i kulturantropologi vid Uppsala universitet. Hon &auml;r &auml;ven verksam vid Helsingfors universitet.&nbsp;</p> Sun, 09 Jul 2023 09:19:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1064286&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-07-09T09:19:00Z Carl Rommel: Fältarbete bland stora och små projekt i Kairo https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1062692&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p><strong>Antropologen Carl Rommel&nbsp;studerar vad stora och sm&aring; projekt fyller f&ouml;r funktion i det egyptiska stadsrummet. I ett Zoomsamtal mellan Uppsala och Kairo ber&auml;ttar han om den antropologiska forskningsprocessen och vilka perspektiv disciplinen kan bidra med.</strong></p> Wed, 14 Jun 2023 12:38:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1062692&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-06-14T12:38:00Z Susann Baez Ullberg: Om människors relation till vatten, antropologins roll i att bekämpa klimatförändringar och miljöförstöringens etiska aspekter https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1060328&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p>Susann Baez Ullberg &auml;r milj&ouml;- och katastrofantropolog som specialiserat sig p&aring; forskning kring m&auml;nskliga vattenrelationer. Hon &auml;r involverad i flera forskarn&auml;tverk med fokus p&aring; milj&ouml; och h&aring;llbarhet, och menar att antropologin kan spela en avg&ouml;rande roll i bek&auml;mpningen av klimatf&ouml;r&auml;ndringar och andra milj&ouml;problem.</p> Wed, 10 May 2023 14:46:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1060328&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-05-10T14:46:00Z Carina Johansson: Granskar maktaspekter av att utnämna och avbilda kulturarv på Gotland https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1058024&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p><strong>Carina Johansson &auml;r lektor i etnologi p&aring; Campus Gotland. Hennes forskning har stark lokal f&ouml;rankring p&aring; Gotland och v&auml;ver ihop tidigare erfarenheter av att arbeta med fotografi och v&auml;xter. Carina &auml;r ocks&aring; en flitig samverkare med akt&ouml;rer utanf&ouml;r universitetet. </strong></p> Tue, 11 Apr 2023 07:44:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1058024&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-04-11T07:44:00Z Owe Ronström: Totaliserande hållbarhet https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1056622&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p><strong>Fr&aring;n att handla om enskilda arter har id&eacute;n om h&aring;llbarhet vidgats till att omfatta allt. Owe Ronstr&ouml;m och kollegor ska komplettera den naturvetenskapliga forskningen och fokusera p&aring; sj&auml;lva begreppet.</strong></p> Mon, 20 Mar 2023 14:02:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1056622&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-03-20T14:02:00Z Sten Hagberg: Hur krossas glastaket i Burkina Faso? https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1056612&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p></p> <p><strong>En makt&ouml;verf&ouml;ring till kommunal niv&aring; har &ouml;ppnat m&ouml;jligheter f&ouml;r kvinnor att ta ledningen i Burkina Faso, V&auml;stafrika. &Auml;nd&aring; har det g&aring;tt tr&ouml;gt.<br /> - Hur ser glastaket ut i Burkina Faso och hur krossar man det? s&auml;ger Sten Hagberg, en av de antropologer som f&ouml;rs&ouml;kt ta reda p&aring; detta.</strong></p> Mon, 20 Mar 2023 13:13:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1056612&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-03-20T13:13:00Z Karin Eriksson-Aras: Verktyg för att fånga invånarnas önskningar https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1056608&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p><strong>Att n&aring; ut till inv&aring;narna f&ouml;r att veta hur de vill bo och leva &auml;r sv&aring;rt f&ouml;r kommunerna. Men det finns kanske en l&ouml;sning; &rdquo;att vi tar fram en metodologisk verktygsl&aring;da som de kan ha anv&auml;ndning av&rdquo;, s&auml;ger etnologen Karin Eriksson-Aras.</strong></p> Mon, 20 Mar 2023 13:08:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1056608&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-03-20T13:08:00Z Sverker Finnström: Existentiella rädslor, globala krig och att se sprickor i berättelsen om det goda mot det onda https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1054316&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true <p></p> <p><strong>Krig och d&ouml;d &auml;r teman som kulturantropolog Sverker Finnstr&ouml;m belyser i sin forskning. Fr&aring;gor som kan l&auml;ra oss n&aring;got om m&auml;nniskors universella funderingar om livet och </strong><strong>v&aring;r roll i v&auml;rlden</strong>.<strong> Med utg&aring;ngspunkt i inb&ouml;rdeskriget i Uganda har forskningen tagit honom genom tid och rum till andra v&auml;rldskrigets Asien samtidigt som det g&aring;r att se paralleller till Rysslands invasion av Ukraina. </strong></p> Tue, 28 Feb 2023 09:35:00 GMT https://antro.beta.uu.se/forskning/manadens-forskare?tarContentId=1054316&rssTarget=1054308&rssTitle=Researcher%20of%20the%20Month&newsDetailSiteNodeId=246778&newsListSiteNodeId=246778&showLeadIn=true 2023-02-28T09:35:00Z