<link>https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023</link> <description /> <item> <title>Zoomlänk till Per Kåks disputation https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1086950&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Zoom:&nbsp;<a href="https://uu-se.zoom.us/j/5114962416" title="https://uu-se.zoom.us/j/5114962416">https://uu-se.zoom.us/j/5114962416</a></p> Tue, 07 May 2024 07:24:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1086950&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2024-05-07T07:24:00Z Flertalet ungdomar är trygga med tillgång till patientjournaler på nätet https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1080632&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>De flesta ungdomar som l&auml;ser sin patientjournal p&aring; n&auml;tet k&auml;nner sig trygga och tycker att accessen &ouml;kar tilliten till v&aring;rdpersonal. Samtidigt uppger drygt 40 procent att de &ouml;nskar kontroll &ouml;ver vilka som kan l&auml;sa deras journal.</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Det framg&aring;r av en forskningsstudie om ungdomars uppfattning om s&auml;kerhet och integritet i e-journaler ledd fr&aring;n Uppsala universitet.</strong></p> Tue, 12 Mar 2024 14:05:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1080632&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2024-03-12T14:05:00Z Ungdomar i Stockholm bakom app för att hantera sorg https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1080362&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Varje &aring;r f&ouml;rlorar runt 3&nbsp;000 barn i Sverige en eller b&aring;da sina f&ouml;r&auml;ldrar. Ungdomar fr&aring;n Randiga Huset i Stockholm har varit med och workshoppat fram en sorgebearbetningsapp.</strong></p> Tue, 05 Mar 2024 13:00:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1080362&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2024-03-05T13:00:00Z Carolina Överlien ny professor på NCK https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1078682&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Carolina &Ouml;verlien &auml;r nytilltr&auml;dd professor i genusrelaterat v&aring;ld och h&auml;lsa p&aring; Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid. Hon har forskat p&aring; v&aring;ld i n&auml;ra relationer i 25 &aring;r och de senaste tio &aring;ren har hon fr&auml;mst fokuserat p&aring; v&aring;ld i ungas n&auml;ra relationer.</strong></p> Fri, 23 Feb 2024 11:43:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1078682&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2024-02-23T11:43:00Z Ny ledning för WOMHER https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1078678&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Den 1 februari tilltr&auml;dde WOMHERs nya ledning, Emma Hov&eacute;n blir ny f&ouml;rest&aring;ndare och Ingela Nystr&ouml;m bitr&auml;dande f&ouml;rest&aring;ndare.</p> Fri, 23 Feb 2024 11:31:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1078678&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2024-02-23T11:31:00Z Död och sorg i svenska barnböcker https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1078598&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Att d&ouml;den &auml;r bl&aring; eller ett flygande djur &auml;r de vanligaste s&auml;tten att illustrera d&ouml;den i svenska barnb&ouml;cker. Det visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet som omfattar analyser av 62 b&ouml;cker. Bara sex av tio b&ouml;cker anv&auml;nder ordet &rdquo;d&ouml;d&rdquo; och det kan vara problematiskt.</p> Wed, 21 Feb 2024 12:45:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1078598&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2024-02-21T12:45:00Z Viktigt att båda föräldrarna involveras i amningen https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1077498&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Den viktigaste st&ouml;dpersonen f&ouml;r att kvinnor ska lyckas med sin ambition att amma &auml;r den nyblivna mammans partner. Partnern beh&ouml;ver ocks&aring; inkluderas genom mer st&ouml;ttning fr&aring;n v&aring;rdpersonalen.</p> Tue, 23 Jan 2024 10:11:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1077498&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2024-01-23T10:11:00Z Emily Holmes ny professor på institutionen för kvinnors och barns hälsa https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1076766&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Fr&aring;n och med den 1 januari kan vi v&auml;lkomna professor Emily Holmes till institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa.&nbsp;Emily kommer n&auml;rmast fr&aring;n psykologiska institutionen och bedriver forskning bland annat inom traumahantering och visualisering.&nbsp;</p> Fri, 29 Dec 2023 07:57:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1076766&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-12-29T07:57:00Z Stort forskningsanslag i miljökommunikation https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1076762&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Hur ska vi kommunicera f&ouml;r att kunna skapa ett mer h&aring;llbart samh&auml;lle? Det har forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication unders&ouml;kt i fyra &aring;r. I januari 2024 g&aring;r projektet in i en ny fas och har nu beviljats 54 miljoner kronor under fyra &aring;r f&ouml;r att bygga vidare p&aring; det arbete som genomf&ouml;rdes i den f&ouml;rsta fasen under 2020&ndash;2023.</p> Wed, 20 Dec 2023 14:19:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1076762&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-12-20T14:19:00Z Konsten att lindra stickrädsla https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1072460&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Att behandla l&aring;ngtidssjuka barn med cancer handlar inte enbart om l&auml;kemedel. Karin Ensk&auml;r har i sitt arbete och sin forskning ist&auml;llet hela tiden haft barnen och deras upplevelse av v&aring;rden i fokus. &rdquo;Pediatrisk omv&aring;rdnad handlar om att se barnen och deras behov&rdquo;, s&auml;ger hon.</p> Sat, 02 Dec 2023 10:57:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1072460&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-12-02T10:57:00Z Stor utdelning av bidrag från Vetenskapsrådet https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1071548&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Nu har Vetenskapsr&aring;det meddelat en rad stora bidragsbeslut kring 2023 &aring;rs utlysningar d&auml;r inte mindre &auml;n 6 stycken fr&aring;n instutionen har f&aring;tt beviljade medel.&nbsp;</p> Fri, 10 Nov 2023 12:49:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1071548&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-11-10T12:49:00Z Handlingsplan för bättre hälsodata om migranter https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1070862&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Insamlingen av h&auml;lsodata om flyktingar och migranter i Europa &auml;r inkonsekvent och av bristande kvalitet. Det visar en nyligen genomf&ouml;rd analys av en internationell koalition av universitet, FN-organisationer, regeringsrepresentanter och europeiska institutioner, publicerad i tidskriften The Lancet Regional Health Europ&eacute;.</p> Fri, 27 Oct 2023 14:23:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1070862&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-10-27T14:23:00Z Seminarium för att summera ett 20 år långt forskningssamarbete https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1069816&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>I slutet av maj h&ouml;lls ett seminarium f&ouml;r att knyta samman ett fruktbart forskningssamarbete som har p&aring;g&aring;tt under de senaste tv&aring; decennierna mellan Uppsala universitet och Sri Lanka. M&aring;let har varit att fr&auml;mja j&auml;mlikhet f&ouml;r kvinnor i Sri Lanka och denna resa har varit pr&auml;glad av en bred skala av forskningsprojekt.</p> Tue, 17 Oct 2023 13:32:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1069816&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-10-17T13:32:00Z Rektor ordförande i NCK:s styrelse https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1069252&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid har f&aring;tt en styrelse f&ouml;r att uppr&auml;tth&aring;lla och fr&auml;mja verksamhetens h&ouml;ga kvalitet. Ordf&ouml;rande f&ouml;r styrelsen &auml;r Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.</p> Mon, 02 Oct 2023 14:03:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1069252&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-10-02T14:03:00Z Sara Riggare mottagare av Elsa och Inge Anderssons pris 2023 https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1068686&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Parkinsonfondens styrelse har utsett Sara Riggare, forskare p&aring;&nbsp;Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa vid&nbsp;Uppsala universitet, till mottagare av Elsa och Inge Anderssons pris 2023. Priset &auml;r p&aring; 100 000 kronor, varav 25 000 kronor &auml;r ett personligt stipendium och &aring;terstoden ett bidrag till mottagarens fortsatta forskning.</p> Mon, 02 Oct 2023 08:15:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1068686&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-10-02T08:15:00Z Addressing future challenges within migration and integration https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1068184&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>In the end of September, the Department of Women&rsquo;s and Children&rsquo;s Health and the Department of Economics will jointly organise the Multidisciplinary Conference on Migration and Integration. The conference is in cooperation with the Swedish Research Council and brings together migration and integration researchers from all across Sweden.</strong></p> Tue, 26 Sep 2023 09:10:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1068184&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-09-26T09:10:00Z Forskare från GuardiansCan-projektet på besök i Tanzania https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067800&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>I b&ouml;rjan av augusti bes&ouml;kte Louise von Essen och Joanne Woodford fr&aring;n U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att tr&auml;ffa samarbetspartners inom projektet GuardiansCan. Syftet var att samarbeta kring utvecklingen av interventionen tillsammans med personal p&aring; Muhimbili National Hospital.</strong></p> Mon, 21 Aug 2023 08:15:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067800&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-08-21T08:15:00Z Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067798&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Barn som str&aring;lbehandlas f&ouml;r hj&auml;rntum&ouml;r l&ouml;per h&ouml;gre risk &auml;n vuxna att p&aring; sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det h&auml;nger samman med att barns hj&auml;rnor &auml;r k&auml;nsligare f&ouml;r str&aring;lbehandling eftersom hj&auml;rnan inte &auml;r fullt utvecklad. Enligt en studie fr&aring;n Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle&nbsp;bieffekterna av str&aring;lbehandlingen kunna&nbsp;bli mindre&nbsp;om man ger l&auml;gre str&aring;ldos till riskorgan och&nbsp;strukturer som &auml;r viktiga f&ouml;r neurokognitiva n&auml;tverk s&aring;som synnerven, hippocampus och lillhj&auml;rnan.</strong></p> Thu, 21 Sep 2023 08:10:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067798&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-09-21T08:10:00Z Så kan vi prata med barn om olyckan https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067434&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Efter olyckan p&aring; Gr&ouml;na Lund d&auml;r en person omkom och 3 skadades s&aring; kan det vara sv&aring;rt att veta hur vi ska bem&ouml;ta barns tankar och oro kring olyckan. Rakel Eklund, specialistsjuksk&ouml;terska i psykiatri och forskare vid Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa vid Uppsala universitet intervjuas av Sveriges Radio och ber&auml;ttar hur&nbsp;vi kan prata med barn om olyckan.</p> Wed, 16 Aug 2023 08:20:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067434&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-08-16T08:20:00Z Nationellt vårdprogram ska förbättra vården för barn med långvarig smärta https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067158&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Ett nationellt v&aring;rdprogram ska f&ouml;rb&auml;ttra och g&ouml;ra v&aring;rden mer j&auml;mlik f&ouml;r barn med l&aring;ngvarig sm&auml;rta. Det tv&auml;rprofessionella arbetet med att ta fram v&aring;rdprogrammet har letts av en fysioterapeut p&aring; sm&auml;rtcentrum, Akademiska sjukhuset, vilket uppm&auml;rksammas p&aring; internationella fysioterapidagen 8 september.</strong></p> Tue, 12 Sep 2023 11:28:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1067158&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-09-12T11:28:00Z Beteendemedicinsk behandling mot långvarig smärta https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1064038&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p></p> <p>L&aring;ngvarig sm&auml;rta &auml;r en global folkh&auml;lsoutmaning som drabbar stora patientgrupper och kostar mycket i b&aring;de m&auml;nskligt lidande och v&aring;rdresurser f&ouml;r samh&auml;llet. Pernilla &Aring;senl&ouml;f, professor i fysioterapi forskar om hur skr&auml;ddarsydd beteendemedicinsk behandling kan hj&auml;lpa personer med sv&aring;r sm&auml;rtproblematik att &aring;terf&aring; ett fungerande arbets- och vardagsliv.</p> Thu, 29 Jun 2023 07:14:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1064038&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-06-29T07:14:00Z Anslag till forskning om AI-baserat diagnostiksystem av livmoderhalscancer https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1063864&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Nina Linder, docent vid institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa&nbsp;har tilldelats&nbsp;anslag fr&aring;n&nbsp;WASP-DDLS gemensamma utlysning f&ouml;r projektet&nbsp;<em>Prediktiv os&auml;kerhetsuppskattning vid AI-baserad cervixcancerscreening i patientn&auml;ra milj&ouml;er.</em></p> <p></p> <p></p> Mon, 26 Jun 2023 13:21:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1063864&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-06-26T13:21:00Z Forskningskluster mellan Afrika och EU tar sig an akuta samhällsutmaningar https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1063774&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet deltar i fyra nya forskningskluster mellan universitet i Afrika respektive EU, varav tre av klustren&nbsp;koordineras&nbsp;eller har koppling till Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa.&nbsp;Forskningsklustren syftar till att bygga upp r&auml;ttvisa, tv&auml;rvetenskapliga forskningssamarbeten som tag sig an akuta globala samh&auml;llsutmaningar.</p> Thu, 22 Jun 2023 11:56:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1063774&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-06-22T11:56:00Z Tre sommarpratare från KBH i Akademiska sjukhusets sommarpodd https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1062658&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>I &aring;rets upplaga av Akademiska sjukhusets&nbsp;sommarpodd deltar inte mindre &auml;n 3 personer fr&aring;n institutionen&nbsp;f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa, Klara&nbsp;Lithammer,&nbsp;forskningssjuksk&ouml;terska, Mattias Paulsson, docent och bitr. chefsapotekare, och Lisa Lindgren, kurator och doktorand.&nbsp;</p> Wed, 14 Jun 2023 09:21:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1062658&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-06-14T09:21:00Z Josefin Hagström awarded with the Peter L Reichertz Young Scientist Prize https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1061664&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>MTSI (Medtech Science &amp; Innovation centre)&nbsp;is very proud to announce that PhD candidate Josefin Hagstr&ouml;m was awarded the Peter L Reichertz Young Scientist Prize at the MIE2023 conference in Gothenburg.&nbsp;</strong></p> Thu, 01 Jun 2023 09:12:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1061664&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-06-01T09:12:00Z Årets pedagogiska pris inom medicin och farmaci till Tryggve Nevéus https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1061228&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet delar &aring;rligen ut pedagogiska priser f&ouml;r framst&aring;ende insatser inom grundutbildningen enligt s&auml;rskilda nomineringskategorier.&nbsp;Professor&nbsp;Tryggve Nev&eacute;us&nbsp;vid institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa har tilldelats 2023 &aring;rs pedagogiska pris inom omr&aring;det medicin och farmaci.</p> Thu, 25 May 2023 10:38:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1061228&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-05-25T10:38:00Z Kim Ramme och Mikael Sundin tilldelas årets forskningsanslag från Johanna Ahléns minnesfond https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1061010&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Kim Ramme, med dr/&ouml;verl&auml;kare Akademiska Barnsjukhuset &amp; Uppsala Universitet och Mikael Sundin, docent/&ouml;verl&auml;kare Astrid Lindgrens Barnsjukhus &amp; Karolinska Institutet tilldelas &aring;rets forskningsanslag ur Johanna Ahl&eacute;ns minnesfond.<em>&nbsp;</em></p> Tue, 23 May 2023 06:02:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1061010&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-05-23T06:02:00Z Mer medel till forskning om äggstockscancer https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1060884&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Marta Lomnytska p&aring; Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa vid Uppsala Universitet &auml;r en av mottagarna&nbsp;av &aring;rets anslag fr&aring;n&nbsp;Lena W&auml;pplings Stiftelse.&nbsp;Stiftelsen&nbsp;forts&auml;tter satsningen p&aring; forskning om &auml;ggstockscancer genom att i &aring;r dela ut&nbsp;forskningsanslag till tre forskare p&aring;&nbsp;totalsumman 1.1 miljon&nbsp;kronor.</p> Thu, 18 May 2023 07:28:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1060884&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-05-18T07:28:00Z Nikotin från en cigarett påverkar östrogenproduktionen https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1060604&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Forskare vid Uppsala universitet har identifierat ett nytt molekyl&auml;rt m&aring;l f&ouml;r nikotin i hj&auml;rnan hos friska kvinnor. Efter att deltagarna i en studie f&aring;tt en nikotindos som motsvarar en cigarett minskade niv&aring;erna av det enzym som ansvarar f&ouml;r syntesen av &ouml;strogen i hj&auml;rnan. Forskningen presenteras i tidskriften Comprehensive Psychiatry.</strong></p> Mon, 15 May 2023 13:51:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1060604&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-05-15T13:51:00Z Hon vill öka genusmedvetenheten i forskning och undervisning https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1059524&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Hur p&aring;verkas vi av milj&ouml;n och materialen runt omkring oss? Hur j&auml;mst&auml;llda &auml;r dagens utbildningar och vilken betydelse f&aring;r k&ouml;nsstereotypa f&ouml;rest&auml;llningar f&ouml;r vem som l&auml;r sig vad? Anita Huss&eacute;nius, forskare vid Centrum f&ouml;r genusvetenskap och f&ouml;rest&aring;ndare vid Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid, bedriver genusforskning i gr&auml;nslandet mellan utbildnings- och naturvetenskap.</strong></p> Thu, 27 Apr 2023 06:44:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1059524&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-04-27T06:44:00Z Viktigt få ut vetenskaplig evidens till beslutsfattare och praktiker https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1059326&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Vid Uppsala universitetet finns ett WHO Collaborating center inom migration och h&auml;lsa. De arbetar med att f&aring; in vetenskaplig evidens i beslutsprocesser och praxis.</p> Mon, 24 Apr 2023 13:41:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1059326&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-04-24T13:41:00Z Larmbehandling och läkemedel effektiva mot sängvätning https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1058204&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Att barn kissar i s&auml;ngen &auml;r relativt vanligt. N&auml;stan vart tionde barn i &aring;ldern 6-7 &aring;r drabbas och orsaken &auml;r oftast en &ouml;veraktiv bl&aring;sa eller brist p&aring; hormonet vasopressin som g&ouml;r att urinproduktionen minskar p&aring; natten. Numera finns behandlingar som hj&auml;lper de flesta; framf&ouml;rallt l&auml;kemedelsbehandling och/eller larmbehandling, som hj&auml;lper barnet att st&auml;lla om s&ouml;mnen genom ett slags betingning. &Auml;mnet lyfts p&aring; barnforskningens dag som arrangeras p&aring; Akademiska sjukhuset 13 april.</strong></p> Thu, 13 Apr 2023 07:18:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1058204&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-04-13T07:18:00Z Godkänt examenstillstånd för arbetsterapeutexamen https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1054556&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet&nbsp;har f&aring;tt examenstillst&aring;nd f&ouml;r arbetsterapeutexamen och blir nu det nionde l&auml;ros&auml;tet i Sverige med den examensr&auml;tten. Arbetsterapeutprogrammet kommer att starta h&ouml;sten 2024.</p> <p></p> Wed, 01 Mar 2023 15:05:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1054556&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-03-01T15:05:00Z U-CARE presenterade nya forskarfilmer på Reginateatern https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053948&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Tillsammans med produktionsbolaget Phosworks har U-CARE producerat forskarfilmer d&auml;r medlemmar fr&aring;n U-CAREs forskargrupp ber&auml;ttar om sina studier och projekt. Filmerna&nbsp;visasdes p&aring; Reginateatern den 14 februari, men kommer &auml;ven g&ouml;ras tillg&auml;ngliga p&aring; U-CAREs olika kanaler.&nbsp;</strong></p> Fri, 24 Feb 2023 08:12:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053948&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-02-24T08:12:00Z Vaccintveksamhet största utmaningen vid HPV-vaccineringen https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053314&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>I Sverige har skolsk&ouml;terskorna en nyckelroll i vaccinationsprogrammet mot HPV. I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet intervjuat skolsk&ouml;terskor kring vilka utmaningar de upplever med uppgiften. De m&aring;ngfasetterade orsakerna till vaccintveksamhet lyftes som det sv&aring;raste att hantera.</strong></p> Tue, 21 Feb 2023 08:17:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053314&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-02-21T08:17:00Z Ökad otrygghet hos föräldrar som tvingades separera från nyfödda inom neontalavården under pandemin https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053306&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>N&auml;rmare tio procent av cirka 115 000 barn som f&ouml;ds varje &aring;r i Sverige v&aring;rdas p&aring; neonatalavdelning. Covid-19-pandemin medf&ouml;rde f&ouml;r&auml;ndringar d&aring; f&ouml;r&auml;ldrarna i perioder separerades fr&aring;n sina nyf&ouml;dda barn. En studie ledd fr&aring;n Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att f&ouml;r&auml;ldrarna k&auml;nde sig &ouml;vergivna och ensamma i en sv&aring;r situation. Forskarna efterlyser bland annat tydligare riktlinjer och mer transparent information.</strong></p> Tue, 21 Feb 2023 08:15:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053306&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-02-21T08:15:00Z Nya stödlinjer för våldsutsatta män och transpersoner https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053156&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Nyligen startade tv&aring; nya st&ouml;dlinjer f&ouml;r v&aring;ldsutsatta vid Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid (NCK). Den ena f&ouml;r m&auml;n och den andra f&ouml;r transpersoner inklusive ickebin&auml;ra. Uppdraget kommer fr&aring;n regeringen och ska utv&auml;rderas om ett &aring;r.</strong></p> Fri, 17 Feb 2023 16:18:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1053156&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-02-17T16:18:00Z Vad kan vi lära av vår patientjournal på nätet? https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1051538&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p><strong>Patienter kan bli kr&auml;nkta eller skr&auml;mda, men f&ouml;rdelarna med att kunna l&auml;sa sin journal p&aring; n&auml;tet &ouml;verv&auml;ger nackdelarna. Det menar Maria H&auml;gglund som sett hur patienter blivit mer delaktiga i sin v&aring;rd och f&aring;tt en b&auml;ttre f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r sin h&auml;lsa sedan den digitala journalen inf&ouml;rdes.&nbsp;</strong></p> Wed, 15 Feb 2023 15:20:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1051538&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-02-15T15:20:00Z Hälso- och sjukvården överskattar ofta sin egen betydelse för global hälsa https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1050554&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true Fri, 03 Feb 2023 13:54:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1050554&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-02-03T13:54:00Z Tidiga smakprov avslutar amning https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1048688&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Ju tidigare sp&auml;dbarn b&ouml;rjar med sm&aring; smakprov av fast f&ouml;da, desto tidigare &auml;ter de mer mat och slutar med amning. Det visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet och Sophiahemmet H&ouml;gskola, d&auml;r mammor till 1 251 sp&auml;dbarn fr&aring;n hela Sverige deltog. N&auml;stan h&auml;lften av sp&auml;dbarnen fick smakprover vid fyra m&aring;naders &aring;lder.</p> Mon, 23 Jan 2023 14:31:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1048688&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-01-23T14:31:00Z Nyanländas sociala värderingar https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1048562&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true <p>Nyanl&auml;nda invandrares sociala v&auml;rderingar f&ouml;rklaras inte b&auml;st av vilket land de kommer ifr&aring;n. Men hur religi&ouml;s du &auml;r spelar roll. Det h&auml;r visar Uppsalaforskare i en unik studie.</p> Fri, 20 Jan 2023 15:46:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2023?tarContentId=1048562&rssTarget=1048560&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=246072&newsListSiteNodeId=246072&showLeadIn=true 2023-01-20T15:46:00Z