News about our research and team https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news Nya studenter, VT24 https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1077316&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>Vi v&auml;lkomnar nya studenter till oss:&nbsp;Dalia Abdelrahim Awadalla och Iman Merabet l&auml;ser p&aring; apotekarprogrammet och Seiran Aziz p&aring; receptarieprogrammet. V&auml;lkomna och lycka till med era projekt!</p> Wed, 17 Jan 2024 11:04:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1077316&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2024-01-17T11:04:00Z VR-anslag om 3,75 mkr https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1071352&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>Mikael Hedeland f&aring;r ett VR-anslag om 3,75 mkr f&ouml;r metodutveckling f&ouml;r analys av lipider. Meds&ouml;kande fr&aring;n gruppen &auml;r David Balgoma och Mikael Engskog. Grattis!</p> Fri, 10 Nov 2023 07:56:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1071352&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2023-11-10T07:56:00Z Ny forskare - Rupender Kumari https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1071350&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>Vi v&auml;lkomnar Rupender Kumari, ny forskare inom bakteriell metabolomik!</p> Wed, 01 Nov 2023 07:52:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1071350&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2023-11-01T07:52:00Z Ny PostDoc: Ann-Marie Garzinsky https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1067026&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <pre> Vi v&auml;lkomnar Ann-Marie Garzinsky, ny postdoc, till v&aring;r grupp! Ann-Marie kommer att arbeta i ett samarbete kring dopinganalys med Tyska Sportuniversitetet i K&ouml;ln. V&auml;lkommen!</pre> Mon, 04 Sep 2023 11:08:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1067026&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2023-09-04T11:08:00Z Long Vo, ny forskningsingenjör https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1057314&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>Vi v&auml;lkomnar Long Vo, ny forskningsingenj&ouml;r, till gruppen! Long kommer att arbeta inom ramen f&ouml;r MUU, masspektrometrisk forskningsinfrastruktur.</p> Wed, 01 Mar 2023 08:28:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1057314&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2023-03-01T08:28:00Z Agnes Morén belönas för sitt fördjupningsprojekt https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1048030&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>Agnes Mor&eacute;n som under h&ouml;stterminen 2022 genomf&ouml;rde sitt f&ouml;rdjupningsprojekt, Identification and Structural Elucidation of Cannabinoid Metabolites in Horse Urine Using UHPLC-HRMS, fick Medicinalr&aring;det Per Manells pris&nbsp;f&ouml;r b&auml;sta presentation vid terminens avslutande symposium. Vi gratulerar Agnes till priset och ett v&auml;l genomf&ouml;rt projekt!</p> Wed, 18 Jan 2023 12:10:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1048030&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2023-01-18T12:10:00Z Symposium: Advanced analytical technologies for clinical and pharmaceutical applications https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1033692&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>V&auml;lkommen till BMC och Mini-symposium: Advanced analytical technologies for clinical and pharmaceutical applications med f&ouml;rel&auml;sningar av <em>Susanne Wiedmer</em>, Helsingin Yliopisto, <em>Marianne Fillet</em>, Universit&eacute; de Li&egrave;ge, <em>Christian Neus&uuml;&szlig;</em>, Hochschule Aalen och <em>Martijn Schenning</em>, Janssen Vaccines &amp; Prevention.</p> Wed, 09 Nov 2022 07:35:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1033692&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2022-11-09T07:35:00Z Aktuell avhandling introducerar ny metod för analys av potentiella vacciner https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1033690&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>Bristen p&aring; effektiva analysverktyg f&ouml;r bed&ouml;mning av s&auml;kerhet och verkan hos nya vacciner kr&auml;ver ofta on&ouml;digt stora resurser. I en ny avhandling till&auml;mpar Lars Geurink Kapill&auml;relektrofores och&nbsp;<em>Analytical Quality by Design</em>&nbsp;f&ouml;r utveckling av CE-tester som m&ouml;jligg&ouml;r&nbsp;b&auml;ttre och mer kostnadseffektiva vacciner.</p> Wed, 09 Nov 2022 07:23:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1033690&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2022-11-09T07:23:00Z Ny facilitet tar upp jakten på dopade idrottare och framtidens läkemedel https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1027552&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>Med hj&auml;lp av en hemodlad tr&aring;dsvamp lyckades Mikael Hedeland, professor i analytisk farmaceutisk kemi, avsl&ouml;ja fyra dopade medalj&ouml;rer vid de olympiska spelen i Aten. Nu f&ouml;r&auml;dlar han sina metoder ytterligare och &ouml;ppnar en facilitet f&ouml;r masspektrometri vid Uppsala Biomedicinskt Centrum.</p> Wed, 02 Feb 2022 11:27:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1027552&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2022-02-02T11:27:00Z Insekter i Fyrisån bar på 33 olika läkemedelssubstanser https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1027550&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>I en studie av insekter i Fyris&aring;n har forskare hittat sp&aring;r av 33 olika l&auml;kemedelssubstanser. &rdquo;I kombination kan dessa &auml;mnen ge ov&auml;ntade och f&ouml;rst&auml;rkta effekter som n&auml;r de n&aring;r l&auml;ngre upp i n&auml;ringskedjan &auml;ven kan p&aring;verka oss m&auml;nniskor&rdquo; s&auml;ger Emelie Sedvall, doktorand vid Uppsala universitet.</p> Wed, 04 May 2022 10:24:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1027550&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2022-05-04T10:24:00Z De får Farmacevtiska studentkårens pedagogiska priser 2022 https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1027548&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true <p>&ndash; Jag &auml;r otroligt glad att ta emot Studier&aring;dets pedagogiska pris, s&auml;ger&nbsp;Malin Nilsson Broberg,&nbsp;doktorand i analytisk farmaceutisk kemi,&nbsp;som tillsammans med Emma Lundkvist och Bj&ouml;rn Wettermark erh&aring;ller Farmacevtiska Studentk&aring;rens pedagogiska priser 2022.</p> Mon, 01 Aug 2022 10:18:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskargrupper/afk/news?tarContentId=1027548&rssTarget=1027544&rssTitle=News%20about%20our%20research%20and%20team&newsDetailSiteNodeId=238718&newsListSiteNodeId=238718&showLeadIn=true 2022-08-01T10:18:00Z