L��rande exempel ��� Webbst��d f��r l��ros��ten https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida Examination i att ställa frågor om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1072406&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p><strong>Elin Ekholm h&aring;ller i undervisningen om m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer p&aring; psykologprogrammet p&aring; &Ouml;rebros universitet. Det som sticker ut &auml;r att hon examinerar studenterna i f&auml;rdigheter, i hur man st&auml;ller fr&aring;gor om v&aring;ld.</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/digitalAssets/1072/c_1072406-l_3-k_elin-ekholm_diskussion_630.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></strong></p> Fri, 01 Dec 2023 09:13:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1072406&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2023-12-01T09:13:00Z Undervisar om ekonomiskt våld för blivande socionomer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1069834&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p><strong>N&auml;r Lars Evertsson undervisar socionomstudenterna p&aring; Mittuniversitetet i ekonomiskt v&aring;ld visar han hur en normalfungerande ekonomisk situation, det v&auml;lbekanta, kan f&ouml;rskjutas till det mer uppenbart oh&aring;llbara, det ekonomiska v&aring;ldet. </strong></p> <p></p> <p><img alt="Lars Evertsson" src="/digitalAssets/1069/c_1069834-l_3-k_lars-evertsson3.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Wed, 18 Oct 2023 06:29:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1069834&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2023-10-18T06:29:00Z Praktiska moment i undervisning om våld efterfrågas https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1067694&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>&Aring;r 2018 inf&ouml;rdes det nya examensm&aring;let om m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer. En ny studie fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University och J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten har unders&ouml;kt hur stor kunskap studenter p&aring; socionomprogrammet och sjuksk&ouml;terskeprogrammet har om v&aring;ld och vad de tycker om undervisningen i &auml;mnet.&nbsp;</p> <p class="ingress"><img alt="Nina Åkerlund, universitetslektor i socialt arbete på Jönköping University och Veronica Ekström, docent och programansvarig lektor på Marie Cederschiöld Högskola " src="/digitalAssets/1067/c_1067694-l_3-k_nina-akerlund-och-veronika-ekstrom.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Wed, 20 Sep 2023 11:25:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1067694&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2023-09-20T11:25:00Z Stort behov av utbildning för att införa examensmålet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1034274&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>Engagemanget f&ouml;r att inf&ouml;ra det nya examensm&aring;let &auml;r stort p&aring; m&aring;nga l&auml;ros&auml;ten. Men samtidigt beh&ouml;vs ett omfattande kunskapsst&ouml;d, visar en studie fr&aring;n G&ouml;teborgs universitet.</p> <p><img alt="en stor sluttande föreläsningssal med vita fasta stolar." src="/digitalAssets/1034/c_1034274-l_3-k_larande-ninni--gunnebosalen.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Mon, 14 Nov 2022 10:30:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1034274&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-11-14T10:30:00Z Samverkan redan under utbildningen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1033108&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>L&auml;r av, med och om varandra. P&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan vid J&ouml;nk&ouml;ping University samverkar studenter fr&aring;n olika yrkesprogram i utbildningen. Ett moment &auml;r inriktat p&aring; m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Frida Liabäck som har kortklippt ljust hår, glasögon och är klädd i en ljuslila stickad tröja. " src="/digitalAssets/1033/c_1033108-l_3-k_frida-liaback4.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Frida Liab&auml;ck &auml;r&nbsp;universitetsadjunkt p&aring; sjuksk&ouml;terskeprogrammet vid H&auml;lsoh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping. Foto: Lukas Lennse</figcaption> </figure> <p></p> Thu, 03 Nov 2022 13:18:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1033108&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-11-03T13:18:00Z Personal på juridisk institution har utbildats om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1029884&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>Ledningens st&ouml;d var avg&ouml;rande n&auml;r samtliga medarbetare vid juristprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet erbj&ouml;ds utbildning i m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Wanna Svedberg Andersson med mörkt uppsatt hår, glasögon och en mörklila kavaj står i en korridor med studenter i bakgrunden." src="/digitalAssets/1029/c_1029884-l_3-k_wanna-svedberg-4047-630-pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Wanna Svedberg Andersson &auml;r lektor i straffr&auml;tt och likabehandlingsrepresentant p&aring; juridiska institutionen. Foto: Sofia Sabel</figcaption> </figure> <p></p> Tue, 11 Oct 2022 14:48:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1029884&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-10-11T14:48:00Z Heldag om våld för studenter på läkarprogram https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1029876&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>Vid l&auml;karprogrammet vid Link&ouml;pings universitet best&aring;r undervisningen om v&aring;ld i n&auml;ra relationer av teori, praktisk &ouml;vning och gruppdiskussioner. Huvudmomentet &auml;r en heldagsutbildning, med syfte att presentera en bredd av perspektiv.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Johanna Simmons som har halvlångt ljust hår, blå tshirt, vita byxor. Hon står utomhus framför en grupp studenter." src="/digitalAssets/1029/c_1029876-l_3-k_johanna-simmons-630pxl-320a9024.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Johanna Simmons p&aring; l&auml;karprogrammet vid Link&ouml;pings universitet. Foto:&nbsp;Karim Golestaneh</figcaption> </figure> <p></p> Tue, 11 Oct 2022 14:27:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1029876&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-10-11T14:27:00Z Lärare med gedigen kunskap om våld undervisar juriststudenter https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1028454&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>P&aring; juristprogrammet vid Ume&aring; universitet &auml;r det de ordinarie l&auml;rarna som undervisar i &auml;mnet m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer, inte externa experter. En stark forskarmilj&ouml; bidrar till legitimiteten.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Görel Granström framför en projektorbild i en föreläsningssal." src="/digitalAssets/1028/c_1028454-l_3-k_gorel_granstrom-630pxl_221004_5839_web.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>G&ouml;rel Granstr&ouml;m &auml;r universitetslektor p&aring; juristprogrammet vid Ume&aring; universitet. Foto: Malin Gr&ouml;nborg</figcaption> </figure> <p></p> Mon, 03 Oct 2022 09:19:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1028454&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-10-03T09:19:00Z Studenternas kunskaper om våld utvecklas över terminerna https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1027340&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>P&aring; tandhygienistprogrammet vid Karlstad universitet &auml;r progression ett grundl&auml;ggande begrepp i undervisningen om l&auml;randem&aring;let m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer. &Auml;mnet &auml;r komplext och beh&ouml;ver f&ouml;rdjupas &ouml;ver tid och i olika kursmoment.&nbsp; &nbsp;</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Ann-Catrin André Kramer som har ljust axellångt hår och klädd i ett ljuslila vårdplagg. Hon står vid en tandläkarstol, i den ligger en docka." src="/digitalAssets/1027/c_1027340-l_3-k_tandhygenistprogrammet_karlstad_a-c_kramer_630-pxl0009.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ann-Catrin Andr&eacute; Kramer &auml;r programledare vid tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. Foto: Helena Christerdotter</figcaption> </figure> <p></p> Mon, 26 Sep 2022 08:34:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1027340&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-09-26T08:34:00Z Studenter på psykologprogrammet rustas för samtal om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1027014&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>Genom f&auml;rdighetstr&auml;ning rustar Victoria Andr&eacute;n studenterna p&aring; psykologprogrammet vid Uppsala universitet f&ouml;r framtida samtal om v&aring;ld. Egen reflektion &auml;r ett centralt begrepp, b&aring;de f&ouml;r studenter och l&auml;rare.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Victoria Andrén som har uppsatt hår och en blank lila blus. Hon står vid ett bord framför två studenter." src="/digitalAssets/1027/c_1027014-l_3-k_victoria-andr-n-630pxl_mg_3057.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Victoria Andr&eacute;n &auml;r PTP-studierektor och undervisar som extern f&ouml;rel&auml;sare om v&aring;ld p&aring; flera l&auml;ros&auml;ten. Foto: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> Wed, 21 Sep 2022 13:39:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1027014&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-09-21T13:39:00Z Strimma om våld för sjuksköterskor https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018522&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>P&aring; sjuksk&ouml;terskeutbildningen i Uppsala f&aring;r studenterna &aring;terkommande obligatorisk undervisning om m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Den s&aring; kallade strimman om v&aring;ld har funnits med i utbildningen sedan 2007.&nbsp;</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Berit Thoudal som har kort hår och glasögon, hon står lutad mot en grå vägg och har armarna i kors över bröster." src="/digitalAssets/1018/c_1018522-l_3-k_berit-thoudal-630pxl_mg_1606.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Berit Thoudal&nbsp;&auml;r bitr&auml;dande programansvarig p&aring; sjuksk&ouml;terskeprogrammet vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p></p> Mon, 13 Jun 2022 13:49:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018522&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-06-13T13:49:00Z "Ytterst relevant kunskap för socionomer" https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018520&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>P&aring; socionomprogrammet i J&ouml;nk&ouml;ping ing&aring;r kunskapsm&aring;let om v&aring;ld i strimmor genom utbildningen. Men det var inte helt enkelt att ut&ouml;ka utbildningens inneh&aring;ll.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Nina Åkerlund som har halvlångt mörkt hår och är klädd i en svart tröja med en mönstrad grön jacka över." src="/digitalAssets/1018/c_1018520-l_3-k_nina-akerlund-630-pxl-img_2308.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Nina &Aring;kerlund &auml;r lektor i socialt arbete p&aring; J&ouml;nk&ouml;pings University. Foto: Elisabet Sandberg</figcaption> </figure> Mon, 13 Jun 2022 13:40:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018520&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-06-13T13:40:00Z "Nu har jag mera tyngd när jag säger att våldet är viktigt" https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018504&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>P&aring; fysioterapeutprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet har kunskap om m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer ing&aring;tt i utbildningen sedan 2011. Nu planeras &auml;nnu fler timmar f&ouml;r studenterna.&nbsp;</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Anna Bjarnegård Sellius som har uppsatt ljust hår, bär en ljusblå tunika och står mot en orangebrun vägg." src="/digitalAssets/1018/c_1018504-l_3-k_anna-bjarnegard-sellius-630pxl-4735-web.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Bjarneg&aring;rd Sellius &auml;r fysioterapeut och utbildningskoordinator p&aring; fysioterapeutprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet. Foto: Sofia Sabel</figcaption> </figure> <p></p> Mon, 13 Jun 2022 13:01:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018504&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-06-13T13:01:00Z Röd tråd genom hela tandläkarutbildningen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018502&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true <p>F&ouml;r tandl&auml;karstudenterna p&aring; Karolinska institutet i Stockholm l&ouml;per undervisningen om m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer som en r&ouml;d tr&aring;d genom utbildningen.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Therese Kvist klädd i svart framför en presentation om våld med två studenter klädda i blå tandläkarkläder." src="/digitalAssets/1018/c_1018502-l_3-k_theresekvist-630pxl-0015.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Therese Kvist vid&nbsp;Institutionen f&ouml;r odontologi&nbsp;och universitetstandv&aring;rden p&aring; KI. Foto: Staffan Claesson</figcaption> </figure> Mon, 13 Jun 2022 12:56:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-larosaten/larande-exempel-/larande-exempel-larosaten-visningssida?tarContentId=1018502&rssTarget=1003042&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDrande%20exempel%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Webbst%EF%BF%BD%EF%BF%BDd%20f%EF%BF%BD%EF%BF%BDr%20l%EF%BF%BD%EF%BF%BDros%EF%BF%BD%EF%BF%BDten&newsDetailSiteNodeId=239898&newsListSiteNodeId=239898&showLeadIn=true 2022-06-13T12:56:00Z